Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 15.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1979) Э. Г. Туманян, Структура индоевропейских имен в армянском языке. Издательство «Наука», М., 1978, 366 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 253-260.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1979) Ա. Ս. Ղարիբյան (Ծննդյան 80-ամյակի աոթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-27.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1977) Ականավոր լեզվաբան-հայագետը (Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-46.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1985) Բնագրագիտական դիտարկումներ Ստեփանոս Օրբելյանի պատմական երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 55-67. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1981) Գուրգեն Սևակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 295-296. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1971) Եզնիկ Կողբացու երկի տերմինաբանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 61-77.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1970) Եզնիկի երկի բնագրային մի քանի մեկնաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-106.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1962) Ժամանակակից հայերենի բայական դեմքի (ու թվի) իմաստային և կիրառական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-156.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1985) Կերպավորության քերականական կարգի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 64-81. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1972) Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի համեմատությամբ 562 լեզուների, հատ. 6, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1971, 845 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 257-262.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1974) Հայերենի քերականական համանունության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 20-38.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1969) Հրաչյա Աճառյան, Հայոց գրերը (գիրք առաջին), «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1968 թ., 400 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 249-254.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1980) Միքայել Նալբանդյանի հայացքները լեզվի բնույթի, դերի և նրա մշակման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 96-114.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1965) Նորայր Բյուզանդացու կյանքն ու գիտական գործունեությունը (Ծննդյան 120 և մահվան 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 19-34.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1972) Վերլուծականությունը հայերենի տարբեր մակարդակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 37-58.

This list was generated on Tue Mar 2 02:27:48 2021 AMT.