Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 23.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1988) «Դաստակերտ կայսերաց»-ը՝ ֆանտասմագորիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 104-107. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. and Բարթիկյան, Հ. Մ. (1975) «Սասնա ծռերի» արձագանքները «Շարաֆ-Նամեում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 90-104.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1976) «Տուհաց գաւառի» տեղադրության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 199-202.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1959) Ահարոն Մագիստրոսի արձանագրության (1055-1056) մեջ հիշատակված հարկերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 168-173.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1986) Առաջին Մամիկոնյանները բյուզանդական արքունիքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 11-15. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1992) Բագրատունյաց Հայաստանի արհեստներից (շալակավոր՝ բեռնակիր թե՞ բանկիր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 153-159. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1963) Բյուզանդական «Դիգենիս Ակրիտաս» վիպերգությունը և նրա նշանակությունը հայագիտության համար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 185-194.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1985) Գ. Դիմիտրոկալլիս, Վաղ քրիստոնեական և բյուզանդական մեանդրոսներ, 1982, 541 էջ, 764 նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-218. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1965) Գառնիի հունարեն անձանագրությունը և Մովսես Խորենացին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-234.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1971) Դարձյալ Անանիա Շիրակացուն վերագրված «Յաղագս ամպոց և նշանաց» աշխատության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 133-150.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1971) Եզնիկի երկի բնագրային մի մեկնաբանության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 194-195.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1966) Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Նիկողայոս Միստիկոսի 101-րդ և 139-րդ թղթերը՝ ուղղված Հովհաննես Դրասխանակերտցուն և Սմբատ Ա թագավորին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 251-256.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1984) Կրետե կղզու Հերակլիոն քաղաքի Ս. Հովհաննես Կարապետ եկեղեցու հայերեն տապանագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1981) Հ. Գ. Մելքոնյան, Ադիաբենի պետությունը և Հայաստանը, Երևան, 1980, 274 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 281-283. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1970) Հայաստանի նվաճումը Բյուզանդական կայսրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-92.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1990) Հայերեն երկու վիմագիր արձանագրություն Հարավսլավիայի տարածքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 127-131. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1985) Հայկական նախարարական տոհմանվան եզակի հիշատակություն բյուգանդական աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 135-141. ISSN 0135-0536

Շանդրովսկայա, Վ. Ս. and Բարթիկյան, Հ. Մ. (1991) Հունա-հայկական արձանագրությամբ բյուզանդական արճճե կնիք պետական Էրմիտաժի հավաքածուում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 122-128. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1981) Հունական «Հիդրիա» հանրագիտարանը Հայաստանի և հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 290-299. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1984) Միքայել Իտալիկոսի «Ներբողյանը» և Կիլիկիայի հայոց առաջին թագավորի խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 216-229. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1973) Ուռհայեցու երկում հանդիպող «Մարցէ» անվան մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-168.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1958) Պավլիկյան համայնքի կազմակերպության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 183-187.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1974) Վերջին անգամ Արատոսի երկի հայերեն թարգմանության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 193-205.

This list was generated on Tue Mar 9 07:41:47 2021 AMT.