Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 11.

Բոզոյան, Ազատ (2005) Gérard Dédéyan. Les Arméniens entre Grecs, Musulmans et Croisés. Etude sur les pouvoirs Arméniens dans le Proche-Orient Mediterranéen (1068-1150). Volume 1:Aux origines de l'Etat Cilicien: Philarète et les premiers Roubéniens; Volume 2: De l'Euphrate au Nil: Le réseau diasporique. Lisbonne 2003, 1511 p. (Bibliothèque arménologique de la fondation Calouste Gulbenkian) Ժերար Դեդեյան. Հայերը հույների,մուսուլմանների և խաչակիրների միջև. հետազոտություն միջերկրածովյան Մերձավոր Արևելքի հայկական իշխանությունների (1068 - 1150) մասին: Հատոր Ա. Կիլիկյան պետության սկզբնավորումը. Փիլարտոսը և առաջին Ռուբինյանները: Հատոր Բ. Եփրատից մինչև Նեղոս. գաղութների ցանցը: Լիսաբոն, 2003, 1511 էջ (Գալուստ Գյուլբենկյան մատենաշարի հայագիտական գրադարան)։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2004) Lignages d'Outremer / Introduction, notes et edition critiques par Marie-Adelaide Nielen. Paris 2003, p. 254 (Documents relatifs a I'Histoire des Croisades publies par L'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. XVIII). Անդրծովյան ազգատոհմեր. Առաջաբանը, ծանոթագրությունները և բնագրերի գիտական հրատարակությունները Մարի-Ադելաիդ Նիելինի, Փարիզ, 2003, 254 էջ (Խաչակրաց պատմությանն առնչվող վավերագրեր՝ հրապարակված արձանագրությունների և դասական բանասիրության կաճառի կողմից. ԺԸ)։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-293. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2000) «Կովկասի քրիստոնեացումը (Հայաստան, Վրաստան, Աղվանք)». գիտաժողով Վիեննայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2020) Ալեքսան Յակոբեան. Արքայատոհմերն ու իշխանատոհմերը Բուն Աղուանքում եւ Հայոց Արեւելից կողմանքում անտիկից մինչեւ ԺԳ դար (պատմա-աղբիւրագիտական քննութիւն). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-263. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2001) Բյուզանդագետների XX միջազգային կոնգրեսը Փարիզում (օգոստոսի 19-25, 2001 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-306. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2003) Բյուզանդագիտական համաժողով «Եկեղեցին Բյուզանդիայում IV խաչակրաց արշավանքից մինչև Կ. Պոլսի առումը (1204-1453)» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 301-304. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2006) Լևոն Տեր-Պետրոսյան . Խաչակիրները և հայերը: Հ. Ա. Ուսումնասիրություն և թարգմանություններ, Երևան, 2005, 552 էջ (Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-313. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2007) Լևոն Տեր-Պետրոսյան. Խաչակիրները և հայերը: Հ. Բ. Պատմա-քաղաքագիտական հետազոտություն, Երևան, 2007, 672 էջ (Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-230. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2008) Կիլիկյան Հայաստանի մշակույթը. միջազգային գիտաժողով Անթիլիասում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-296. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2001) Յուլիուս Ասֆալգ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2004) Պրոֆ. Միշել վան Էսբրուկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 319-321. ISSN 0135-0536

This list was generated on Tue Mar 2 05:17:21 2021 AMT.