Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 20.

Դանիելյան, Է. Լ. (1982) 647 թվականի արաբական արշավանքը Հայաստան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 106-116. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1992) Classical Armenian Texts. Series editor John A. C. Greppin.—Thomas Artsruni. History of the House of the Artsrunik'. Introd. by R. W. Thomson, New York, 1991, 3l3 p.; Vardan Areveltsi. Chronicle, Introd. by R. W. Thomson, New York, 1991, 184 p. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-216. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1989) Journal of the Society for Armenian Studies (JSAS). Vol. 3, 1987, p.192. University of California, Los Angeles. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-238. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1971) Արիստոտելի տարրերի տեսությունը և Անանիա Շիրակացու «Տիեզերագիտութիւնը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 217-222.

Դանիելյան, Է. Լ. (1974) Արտաշես I-ի հողային քաղաքականության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 129-132.

Դանիելյան, Է. Լ. (1990) Արտասահմանի հայագիտական հանդեսներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 210-218. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1992) Բագրատունիների հաստատումը Տարոնում և Արշարունիքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 116-124. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1971) Իսիդոր Քարակացու «Պարթևական կայանները». Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 171-182.

Դանիելյան, Է. Լ. (1981) Հայ եկեղեցու նկատմամբ Խոսրով Փարվեզի վարած քաղաքականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 195-200. ISSN 0135-0536 (In Press)

Դանիելյան, Է. Լ. (1983) Հայ-բյուզանդական հարաբերությունները և «Մարաց իշխանը» 646 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-97. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1980) Հայաստանի բաժանման տարեթիվր՝ 387 թե՞ 385. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 203-214.

Դանիելյան, Է. Լ. (1985) Հայկական աղբյուրները Արևմտյան Հայաստանի վաղբյուզանդական ռազմավարչական բաժանումների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 99-113. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1989) Հին հայոց դիցաբանական պատկերացումները աստղային երկնքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 102-113. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1977) Մանազկերտը բյուզանդա-արաբական հակամարտության ոլորտում (IX դարի երկրորդ կես —X դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 153-167.

Դանիելյան, Է. Լ. (1976) Մարդերի ցեղը հին Հայաստանում (մ.թ.ա. V—մ.թ. I դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 203-208.

Դանիելյան, Է. Լ. (1976) Պարթևական պետության պատմության որոշ դրվագներ Մովսես Խորենացու լուսաբանությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 157-170.

Դանիելյան, Է. Լ. (1981) Պարթևքը ըստ Պտղոմեոսի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 254-262. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1973) Պտղոմեոսի ցամաքային տեսության արտացոլումը «Աշխարհացույցում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-182.

Դանիելյան, Է. Լ. (1978) Տարոնը հայ- բյուզանդական հարաբերություններում (IX դարի երկրորդ կես—X դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-140.

Դանիելյան, Է. Լ. (1979) Տարոնի և Սասունի Մամիկոնյաններ-Թոռնիկյանները (XI—XII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-153.

This list was generated on Sun Feb 28 02:05:08 2021 AMT.