Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 42.

Դոլուխանյան, Աելիտա (2006) Товма Мецопеци. История Тимурленга и его преемников. Перевод с древнеармянского, предисловие и комментарии К. С. Тер-Давтян. Ереван, Изд. “Наири”, 2005, 155 с. Թովմա Մեծոփեցի. Պատմութիւն Լանկ-Թամուրայ եւ յաջորդաց իւրոց, թարգմանությունը գրաբարից, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Ք. Ս. Տեր-Դավթյան. Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2005, 155 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 308-310. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Ա. Վ. Մուշեղյան. Մովսես Խորենացու դարը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 412 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 272-275. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Անանիա Շիրակացին մանկավարժ (Ծննդյան 1400-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 20-26. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Անի մայրաքաղաքը Խ. Աբովյանի և նրա ժամանակակիցների գնահատմամբ (Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-56. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2020) Անուշավան Զաքարյան. Ռուս կոմպոզիտոր Թոմաս Հարտմանը և Կոմիտասը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 108 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 233-236. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Անուշավան Զաքարյան. Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (1916–1921 թթ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 230 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 228-233. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Անվանի գրականագետը (Եղիշե Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 244-247. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2017) Աշխարհի հնագույն իմաստությունն իր մեջ ամբարած գիտնականն ու պրոֆեսորը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Մորուս Հասրաթյանի ծննդյան 115-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2004) Արամ Տեր-Ղևոնդյան. Հոդվածների ժողովածու. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003,712 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-280. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2005) Արշակ Չոպանյանը և հայ հին գրականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-124. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2007) Գիտության մեծ նվիրյալը (Հրաչ Բարթիկյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-307. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Գրաբարյան գանձերի եզակի մեկնիչը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Գրականագիտության հսկան (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Էդվարդ Ջրբաշյանի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 264-270. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» գիտական նոր մեկնաբանումն ըստ Աննի և Ժան-Պիեռ Մահեների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2003) Գրիգոր Նարեկացու քերթվածները Բրիտանական թանգարանի ձեռագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 201-206. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2014) Դասական գրականագետը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Սարինյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-269. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Եզակի միջնադարագետը (Ասատուր Մնացականյանի 100-ամյա հոբելյանին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-281. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2000) Ժողովրդական մի ասացվածքի դրսևորումը «Ավեստայում». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-214. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2019) Խորենացու պատմության ֆրանսերեն նոր թարգմանության առաջաբանը և հայ պատմահոր ժամանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-46. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2007) Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, աշխատությամբ` Սարգիս Հարությունյանի, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006, 506 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 294-298. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Հենրիկ Հովհաննիսյան. Հայ թատրոնի պատմություն, XIX դ., երկրորդ բարեփոխված հրատարակություն, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2010, 756 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-272. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2019) Հովհաննես Թումանյանը հայ ժողովրդի ազգային ոգին է. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Մ. Վ. Լակրոզի հայագիտական հետաքրքրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 124-133. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2015) Մանուկ Աբեղյանը Կոմիտասի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 55-64. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2011) Մեծանուն պատմաբան, բյուզանդագետ և հայագետ Նիկողայոս Ադոնցը (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 7-21. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2006) Մխիթար Այրիվանեցի. Գանձեր և տաղեր, աշխատասիրությամբ Էլեոնորա Հարությունյանի. Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2005, 255 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 318-320. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Նիկոլայ Հովհաննիսյան – 85. Երեւան, “Զանգակ” հրատ., 2017, 304 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Սարգիս Հարությունյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2013) Սեն-Մարտենի «Հիշատակարաններ Հայաստանի պատմության և աշխարհագրության» երկի երկու նախաբանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 186-196. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2013) Սեն–Մարտենը Վարդան Այգեկցու առակների թարգմանիչ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 138-144. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2005) Սերգեյ Սարինյան. Հայոց գրականության երկու դարը, հ.I,Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1988, 535 է ջ , հ. II , Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1989,567 է ջ , հ. III, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2003, 651 է ջ , հ. IV, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2004, 635 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-264. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2009) Սիմոն Կրկյաշարյան (Ծննդյան 85-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 262-266. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2014) Ստեփանոս Օրբելյանի պատմության ֆրանսերեն առաջին թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-15. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2004) Սևակ Արզումանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 315-318. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2009) Վարդան Դևրիկյան. Խորհրդավոր ընթրիք. Հայկական ավանդույթից մինչև Լեոնարդո, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2008, 112 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 239-242. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Վարդան Դևրիկյան. Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Վենետիկից Հռոմ (16-րդ դար), մասն Ա: Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Լվովից Ամստերդամ (17-րդ դար), մասն Բ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-239. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2017) Վիկտոր Լանգլուայի գիրքը` նվիրված Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությանը (հիմնադրման 300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Տաղանդավոր լեզվաբանն ու մեծ մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Արսենի Աբրահամյանի ծննդյան 90-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 290-294. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Փարիզի ազգային գրադարանի հայկական ձեռագրացուցակի Ֆրեդերիկ Մակլերի առաջաբանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Քրիստոնեական վարդապետությունը Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Ֆրանսիական հայագիտության վիթխարի դեմքը և հայ ժողովրդի մեծ բարեկամը (Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 59-84. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2002) Ֆրանսիացի ականավոր հայագետը (Մարի Բրոսսեի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 88-101. ISSN 0135-0536

This list was generated on Tue Mar 2 04:25:09 2021 AMT.