Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 15.

Խառատյան, Ա. Ա. (1981) 1876 թ. 0սմանյան սահմանադրությունը հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ (1870-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 109-124. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1979) «Մշակ» թերթը 1877—1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 103-114.

Խառատյան, Ա. Ա. (1992) Արևմտահայերի ազգային «Սահմանադրությունը» (1860-1863). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 51-66. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1977) Արևմտյան Հայաստանի բարենորոգումների հարցը զմյուռնահայ մամուլում (1870—1880-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 142-156.

Խառատյան, Ա. Ա. (1979) Գեղարվեստական գրականությունն «Արևելյան մամուլ» պարբերականում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 88-102.

Խառատյան, Ա. Ա. (1980) Դպրոցի և մանկավարժության հարցերը Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլում (XIX դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 137-150.

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Զմյուռնիայի հայ վաճառականությունը միջազգային առևտրում (XVII—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 66-80. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Հ. ճ. Սիրունի. Պոլիս և իր դերը. հատոր երրորդ, Անթիլիաս, 1987, 687 էջ. հատոր չորրորդ, Անթիլիաս, 1988, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1988) Հակոբ Պարոնյանի «Երկերի ժողովածուի» ծանոթագրությունների մասին (Ճշտումներ և լրացումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 112-123. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1994) Հակոր Պարոնյանի պարբերականները (մեծ երգիծաբանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 85-99. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1988) Հայ գաղթականությունը Էգեյանի մերձափնյա շրջանում (XIV—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 30-43. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1999) Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի հիմնահարցը ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-94. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. and Խառատյան, Ա. Ա. (1986) Միջազգային հասարակական կարծիքը արևմտահայության ցեղասպանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 71-84. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1990) Վահան Թոթովենցը Անդրանիկի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-14. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1985) Օսմանյան գրաքննությունը և արևմտահայ մամուլը (1870 —1890-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 103-116. ISSN 0135-0536

This list was generated on Wed Jan 20 08:18:55 2021 AMT.