Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 16.

Խառատյան, Ալբերտ (2014) «Արևելյան մամուլ» թերթը (1919–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 80-95. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2011) «Մարմնամարզ» (1911–1914 թթ.) (Շավարշ Քրիսյանի ծննդյան 125 և հայ առաջին մարզական հանդեսի 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 62-76. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2009) Ադանայի 1909 թ. կոտորածի լուսաբանումը արևմտահայ մամուլում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-14. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2013) Ամիրաների դասը Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքում (XVIII դ. II կես – 1860-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2007) Արտակ Շաքարյան. «Արյան հարկը» Օսմանյան կայսրությունում. Դեվշիրմե. Երևան, հեղինակային հրատ., 2006, 179 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 299-302. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2008) Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 81-93. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2003) Զմյուռնահայ համայնքը և թանզիմաթի բարենորոգումները (1840—1850-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-222. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2016) Զմյուռնիայի տերունի թեմի առաջնորդները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 14-31. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2016) Կ. Պոլսի և Զմյուռնիայի հայ ազգաբնակչության տեղահանումների շուրջ (1915–1916 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2009) Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը (XVIII դարի սկիզբ – 1923 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 23-45. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (1999) Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախի կազմավորումը (XV դ.II կես-XVII դ . I կես). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 130-146. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2006) Հայ հասարակական հոսանքները XIX դ. 50–70-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 272-284. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2004) Հայ-հունական եկեղեցական հարաբերությունները Կ. Պոլսում (XVII դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 49-62. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2012) Հումանիզմը և հասարակության բարեշրջումը Մատթեոս Մամուրյանի փիլիսոփայական հայացքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 38-45. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2008) Պարթենիոս Աթենացու Պաղեստինի Կեսարիայի մետրոպոլիտի Պատմություն հունաց և հայոց տարաձայնության: Հունարեն բնագրի թարգմանությունը, առաջաբանն ու ծանոթագրությունները` Հրաչ Մ. Բարթիկյանի: Մեսրոպ արք. Աշճեան մատենաշար: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2008, 170 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-280. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2015) Ս. Սարգսյան. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Երևան, «Անտարես», 2014, 680 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 275-280. ISSN 0135-0536

This list was generated on Mon Mar 8 04:45:31 2021 AMT.