Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 20.

Հայրապետյան, Թամար (2008) «Վիպասանքի» հնագույն առասպելների դրսևորումները «Սասնա ծռեր» դյուցազնավեպում և հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 141-155. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2005) Ազնիվ նվիրումով (Ալվարդ Ղազիյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-286. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2017) Ամանոր և Վանատուր. «Ամենաբեր նորոց պտղոց տօնը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 89-99. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2004) Անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերի երկհակադիր ընկալումների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 217-227. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2010) Աշուղ Ջիվանի. Անհայտ երգեր, աշխատասիրությամբ Թովմաս Պողոսյանի, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009, 670 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 275-277. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2005) Բաքվի հայոց բանահյուսություն. Երևան, «Զանգակ—97» հրատ., 2004, 380 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2006) Բուժման ծիսահմայական և կենսաֆիզիկական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 167-186. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2009) Երախտաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 297-302. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2012) Ծիսական մրցության մշակույթը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 155-168. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2010) Կարմիր կովի մոտիվը հայկական հրաշապատում հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 228-241. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2013) Հայերը (պատ. խմբ. Լ.Մ.Վարդանյան, Հ.Գ.Սարգսյան, Ա.Ե.Տեր-Սարգսյանց), ՌԳԱ Ն.Ն.Միկլուխո-Մակլայի անվան ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.- Մոսկվա, «Наука» հրատ., 2012, 648 էջ, «Ժողովուրդներ և մշակույթներ» մատենաշար։- Армяне (отв. ред. Л.М.Иарданян, Г.Г.Саркисян, А.Е.Тер-Саркисянц), Ин-т этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т археологии и этнографии НАН РА. – М., Изд-во «Наука», 2012, 648 с., серия «Народы и культуры». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 266-270. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2008) Հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 297-301. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2009) Հովհաննես Հովսեփյան. Ղարադաղի հայերը. ազգագրական և բանահյուսական ժառանգություն. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2009, հ. I, 502 էջ, հ. II, 643 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 278-280. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2015) Հրաչյա Գևորգյան. Եթե լռենք, քարերը կաղաղակեն (վեպ-հուշագրություն), Երևան, «Լիմուչ» հրատ., 2014, 500 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 284-291. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2006) Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմավորման 15-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 324-327. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2005) Նվիրագործման բնակազմական ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-148. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2007) Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 326-332. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2016) Չխոսկանության սովորույթի վերապրուկները «Սաբրի Խրծիգ» (Համբերության տիկնիկ) հեքիաթախմբում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 91-103. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2007) Տոմարական և աստղաբաշխական պատկերացումները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-272. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2004) Փախստականների նկատմամբ պետական քաղաքականության օրենսդրական ձևակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918 թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 39-48. ISSN 0135-0536

This list was generated on Sun Feb 28 20:04:51 2021 AMT.