Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 17.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Հարությունյան, Ս. Բ. (1997) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 40 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. and Բարթիկյան, Հ. Մ. (1975) «Սասնա ծռերի» արձագանքները «Շարաֆ-Նամեում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 90-104.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1988) Г. Л. Карагезян. Армения и армяне во французской литературе XI—XIV веков. Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1988, 140 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 202-206. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1994) Ակադեմիկոս Կարապետ Մելիք-Օհանջանյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 100-114. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1989) Արամ Ղանալանյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 12-17. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1970) Գարեգին Լևոնյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-234.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1968) Գարեգին Հովսեփյանը որպես բանագետ (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-154.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1990) Գարեգին Սրվանձտյանցը և հայկական հերոսավեպը (Գ. Սրվանձտյանցի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1959) Ժողովրդական հանելուկների մի քանի առանձնահատկությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-174.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1983) Հայ վիպագիտության մեծ երախտավորը (Կ. Մելիք-Օհանջանյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 65-73. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1996) Հայրենների խնդիրը և Ասատուր Մնացականյանի գիտական նոր համահավաքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 153-168. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1987) Հնդեվրոպական տաղաչափության մի քանի առանձնահատկությունների դրսևորումները հայ հին բանաստեղծության և բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 48-60. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1990) Մանուկ Աբեղյանի մշակած հայ վիպական ավանդության տեսական համակարգը (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-22. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1965) Մեծ հայագետը (Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 137-152.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1989) Մի դրվագ հայ առասպելաբանությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 157-166. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1991) Մովսես Խորենացին և հին հայոց վիպական ավանդությունը (Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի 1500-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-42. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1969) Վաստակաշատ բանագետը (Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 155-162.

This list was generated on Thu Feb 25 09:05:42 2021 AMT.