Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 27.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1998) Raymond H. Kévorkian, Armen Ter-Stépanian, avec le concours de Bernard Outtier et de Guevorg Ter-Vardanian, Manuscrits arméniens de la Bibliothèque Nationale de France. Catalogue. Bibliothèque Nationale de France (Fondation Calouste Gulbenkian). Paris, 1998.1072 p. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-214. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) The Armenian Inscriptions from the Sinai. Edited by Michael E. Stone. With Appendixes by Michel van Esbroeck and Wiliam Adler.Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, IX+197 p.+CXXIII Pl. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 235-237. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1974) «Յոհան Սարկաւագ» թե՞ «Յոհան, Գաւրկ». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 233-238.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1999) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» հիմնադիր խմբագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 62-66. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1981) «Պատմութիւն ՍեբԷոսի», աշխատասիրությամբ Գ. Վ. Աբգարյանի, Երևան, 1979, թ., 447 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-276. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1985) «Վրաց պատմական վավերագրերի դիվան», Ա, IX—XIII դդ. վրաց պատմական վավերագրեր, կազմեցին՝ Թ. Ենուքիձե, Վ. Սիլոգավա, Ն. Շոշիաշվիլի, «Մեցնիերեբա», Թբիլիսի, 1984. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 218-219. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) «Տուհաց գավառի» տեղորոշման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-250.

Երեմյան, Ս. Տ. and Մուրադյան, Պ. Մ. (1977) Ա. Գ. Շանիձե (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 57-64.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1972) Ագաթանգեղոսի «Պատմության» մի հատվածի հին վրացերեն թարգմանությունը («Հռիփսիմյանց վկայաբանությունը»). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 63-76.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) Աթենի Սիոնի նորահայտ հայերեն արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 214-223.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) Ակադ. Ակակի Շանիձեի հայագիտական և հայ վրացական բանասիրությանն առնչվող աշխատությունների մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-237. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) Ակադեմիկոս Կ. Ս. Կեկելիձե (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 25-34.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1997) Անվանի գիտնականը և ջերմ հայրենասերը (Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-32. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1994) Բնագրագիտական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1991) Բնագրագիտական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 140-144. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1986) Գ. Խ. Սարգսյան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 206-208. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1968) Գրիգոր Բակուրյանի «Սահմանք»-ի հունարեն և վրացերեն խմբագրությունների գնահատության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-118.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1999) Դրվագներ Բագավանի ձեռագրական հավաքածոյի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-203. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1992) Երեմիա Չելեպի Քէօմիւրճեան. Պատմութիւն հրակիզման Կոնստանդնուպօլսոյ (1660 տարայ), հրատարակութեան պատրաստեց Գ. Բամպուքճեան. Ստանպուլ, 1991. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 242-243. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. and Մուրադյան, Պ. Մ. (1995) Էմանուել Արզումանի Պիվազյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-270. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1990) Լևոն Մելիքսեթ-Բեկ (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 63-69. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1996) Կովկասյան մշակութային աշխարհը և Հայաստանը. Armeno-Georgica. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 117-136. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) Հայկ Պերպերյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 297-298.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1998) Հայոց դպրությունը Կոստանդնուպոլսում (V—X դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 145-158. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Ս. Ա. and Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) Մանուչարյան Ա. Ա., Քննություն Հայաստանի IV-XI դարերի շինարարական վկայագրերի, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1977, 254 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 237-243.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1963) Սայաթ-Նովայի ստեղծագործության դերը վրաց գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 91-98.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) Քանաքեռի վիմագրի «մեղունա» վարչական տերմինը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-149. ISSN 0135-0536

This list was generated on Thu Feb 25 14:47:10 2021 AMT.