Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 19.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1984) Բնիկ հայերեն արմատներով կազմված հայկական անձնանունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 32-44. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1992) Լեզվական նոր տվյալներ հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի և հավատալիքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 14-27. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1977) Կիմերների և կիմերերենի պրոբլեմը արդի գիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 73-82.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1959) Հայ բարբառագիտությունը և հայերենի բարբառների ծագման հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 282-319.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1971) Հայ բարբառների դասակարգման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 65-80.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1995) Հայ-իրանական լեզվական զուգադիպումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 183-186. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1976) Հայասայի լեզվի հինանատոլիական ծագման վարկածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 89-110.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1968) Հայերենը և փռյուգերենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 121-137.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1990) Հայերենի անհայտ ծագման բառարմատները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 62-77. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1967) Հայերենի և խեթա-լուվական լեզուների բառային կազմի ծագումնային զուգադիպումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 57-74.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1986) Հայկական շերտը ուրարտական դիցարանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-58. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1995) Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 137-150. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1994) Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 53-66. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1993) Հունաբան հայերենը և նրա մշակած նախածանցների համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-14. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1981) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» առաջին գրքի անձնանունների լեզվական աղբյուրները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 48-63. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. and Ջահուկյան, Գ. Բ. and Սարգսյան, Գ. Խ. (1987) Ուրարտու—Հայաստան հարցի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-28. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1963) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 85-98.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1996) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 39-46. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1991) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 36-44. ISSN 0135-0536

This list was generated on Tue Mar 9 14:18:35 2021 AMT.