Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 14.

Սարուխանյան, Նորայր (2004) Анушаван Закарян. Трагедия армянского народа в оценке русских литераторов. Ереван: МИГА НАН РА, 2003, 286 с. Անուշավան Զաքարյան. Հայ ժողովրդի ողբերգությունը ռուս գրական գործիչների գնահատմամբ. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2003, 286 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-302. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2005) Геноцид армян. Официальные документы из германских архивов, публикуемые впервые. Составители сборника документов Вольфганг и Зигрид Густы, пер. с немецкого Давтян А. А. и Топчян Л. А., под редакцией, с предисловием и примечаниями доктора исторических наук,профессора С. Степаняна , Ереван, Изд. НАН РА Гитутюн , 2005, 480 с. Հայերի ցեղասպանությունը: Առաջին անգամ հրատարակվող պաշտոնական փաստաթղթեր գերմանական արխիվներից: Փաստաթղթերի ժողովածուի կազմողներ՝ Վոլֆգանգ և Զիգրիդ Գուստեր, գերմաներենից թարգմ. Ա. Ա. Դավթյան և Լ. Ա. Թոփչյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ատեփանյանի խմբագրությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով .Երևան,ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2005 , 480 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2015) Ա. Ա. Խառատյան. Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900–1922), Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2015, 534 էջ + 16 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-285. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2007) Ալեքսեյ Ջիվելեգովը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-17. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2012) Ակադեմիկոս Աշոտ Հովհաննիսյանի կյանքը և պատմագիտական ժառանգությունը (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 271-276. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2002) Ակադեմիկոս Գալուստ Գալոյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 281-285. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ and Սարուխանյան, Նորայր (2000) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 248-251. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2000) Գալուստ Գալոյան. Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-1923 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն. Երևան, 1999, 539 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-259. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2006) Հայկական հարցը, արևմտահայ ազատագրական միտքը և Մաղաքիա Օրմանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 50-71. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2009) Ռուսաստանը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2003) Ս. Պետերբուրգի դերը հայերի կյանքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 12-25. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2008) Ստեփան Պալասանյանի պատմահրապարակախոսական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 85-97. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2001) Վաստակաշատ գիտնականը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ազատ Համբարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-310. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2015) Րաֆֆին և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 99-107. ISSN 0135-0536

This list was generated on Fri Mar 5 02:05:58 2021 AMT.