Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 14.

Վարդանյան, Սվետլանա (2010) Артур Мкртчян. Общественный быт армян Нагорного Карабаха (вторая половина XIX – начало XX вв.). Ереван, издательство “Гитутюн” НАН РА, 2010, 168 с. Արթուր Մկրտչյան. Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հասարակական կենցաղը (XIX դ. երկրորդ կես –XX դ. սկիզբ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 168 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 266-267. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2006) Л. М. Варданян. Степан Лисициан и истоки армянской этнографии. Ереван, изд. “Гитутюн” НАН РА, 2005, 424 с. Լ. Մ. Վարդանյան. Ստեփան Լիսիցյանը և հայ ազգագրության ակունքները. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2005, 424 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 314-317. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2017) Արմեն Սարգսյան. Արցախի բանահյուսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2016) Գանձակի բանահյուսությունը Երվանդ Լալայանի գրառումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 104-114. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2009) Է. Խեմչյան. Իջևան (Ձորոփոր). Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. Նյութեր և ուսումնասիրություններ. հ. 25, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2008, 492 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 254-255. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2011) Թիֆլիսահայ բանագիտական մտքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 119-133. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2012) Լուսինե Ղռեջյան. Երկվորյակների առասպելը և դրա տարբեր դրսևորումները հայ վիպական ավանդության համակարգում, Երևան, ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 151 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2008) Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն. նյութեր և ուսումնասիրություններ, պր. 24, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2007, 222 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-282. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2002) Պաշտամունքային տարրերը «Ալելույայի» արցախյան տարբերակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 148-156. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2014) Ջավախքի բանահյուսական մշակույթը Երվանդ Լալայանի գրառումներում (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 46-54. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2000) Սասնա ծռեր.հ. Դ, Նոր պատումների գրառումը և բնագրի պատրաստումը՝ Սարգիս Հարությունյանի և Արուսյակ Սահակյանի, ՀՀ ԳԱՍ, «Գիտություն» հրատ., Երևան, 1999, 582 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 265-267. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2010) Սարգիս Հարությունյան. Բանագիտական ակնարկներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 262 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 263-264. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2014) Վաստակաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 283-289. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2004) Վերժինե Սվազլյան. Հայոց ցեղասպանությունը և պատմական հիշողությունը. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003, 145 էջ: Verjine Svazlian. The Armenian Genocide and Historical Memory. "Gitutiun" Publishing House of the NAS RA, Yerevan, 2004, 160 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-283. ISSN 0135-0536

This list was generated on Tue Mar 2 02:35:13 2021 AMT.