Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 16.

Վարդանյան, Վրեժ (2003) IX դ. երկրորդ կեսին պետություն և եկեղեցի հարաբերություններին առնչվող խնդիրների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2005) «Կէս ազգին հայոց» լուսավորության պարագաների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-217. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2013) Աղթամարի կաթողիկոսության եկեղեցական վիճակները` զինաբախումների թատերաբեմ (1470–1560-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 193-201. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2010) Աղթամարի կաթողիկոսության հիմնադրման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-80. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2008) Բագրատունի տոհմի ծագմանը և գործառույթներին առնչվող մի քանի հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 247-258. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2006) Դրվագներ Պահլավունի տոհմի XIII-XVII դարերի պատմության. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 166-174. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2000) Հայ նախարարների դիրքորոշումը արաբական առաջին արշավանքների ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 200-212. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2015) Հայաստանի պետական համակարգը Օմայանների օրոք (640–750 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 229-240. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2014) Հայոց պետականությունը Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո (V դ. կես–630-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-18. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2011) Հովհաննես Թութունջին եկեղեցական և դիվանագետ (XVII դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-191. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2009) Հովհաննես Սարկավագը պատմագիր և դավանաբան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 158-166. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2004) Մատենագիրք Հայոց. Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, հ. Ա, 1288 էջ, հ. Բ, 2601 էջ, Ջ. Եկավյանի մուտքի խոսքով հանդերձ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2004) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 316. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2007) Պատմութիւն տանն Արծրունեաց. քննական բնագիրը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Մ. Հ. Դարբինյան-Մելիքյանի, Երևան, «Մագաղաթ» հրատ., 2006, 504 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2012) Ս. Էջմիածնի ընդհանրական աթոռի և Աղթամարի կաթողիկոսության հարաբերությունների շուրջ (XII դ. – XIX դարավերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 155-169. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2017) Վանո Եղիազարյանի՝ «Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմության» պատվիրատուի հարցը» հոդվածի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 288-289. ISSN 0135-0536

This list was generated on Fri Mar 5 02:12:18 2021 AMT.