Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "A General Works > AC Collections. Series. Collected works"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 45.

Բալոյան, Հրաչյա (2016) Հայության կոչերն ու դիմումները ԼՂԻՄ-ը Խորհրդային Հայաստանի հետ միավորելու համար (1988–1989 թթ.) (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2014, 258 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 227-232. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2010) Լեզվաբանական նորակազմ տերմինները և տերմինագործածության առանձնահատկությունները «Հանդես ամսօրյա»-ում (1901–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 81-86. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 282-287. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2009) Ադանայի 1909 թ. կոտորածի լուսաբանումը արևմտահայ մամուլում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-14. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Գիտնականը, խմբագիրը, հրատարակիչը (Անուշավան Զաքարյանի ծննդյան 55-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 273-279. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2009) Վարդավառը հունական պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 211-222. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2008) Հայ-հոռոմները (քաղկեդոնիկ հայերը) հունական պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 237-260. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռաֆիկ (2008) Մամիկոն Գևորգյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-302. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) «Պատմաբանասիրական հանդեսի» հիսուն տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Սուրեն Ավետիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 304-305. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Գառնիկ Անանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-306. ISSN 0135-0536

Ասմարյան, Հրաչյա (2007) Իտալական ազգային-ազատագրական շարժումների արտացոլումը «Փորձ» և «Արձագանք» պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 85-98. ISSN 0135-0536

Սողոմոնյան, Գայանե (2006) Կ.Պոլսի «Արևելք» օրաթերթը (1880-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 53-69. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2005) Գիտնականը, քաղաքացին, հասարակական գործիչը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-8. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2005) Տխուր մտորումներ ՊԲՀ-ի 2-րդ համարի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Չարախոսության և զրպարտանքի դեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-266. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. and Хачатурян, В. А. (1994) Армяно-русские отношения в XVIII веке. 1760—1800 гг. Сборник документов, том IV. Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1990 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Գ. Ն. (1994) Ակադեմիայի հրատարակությունները հիսուն տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 282-289. ISSN 0135-0536

Զարյան, Ա. Կ. (1990) Միլանում հրատարակվող «Հայ ճարտարապետության վավերագրերը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 156-163. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1989) Ներսես Լամբրոնացին և XII դարի հայ-բյուզանդական հարաբերությունների վավերագրերի ժողովածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 109-116. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1988) Հակոբ Պարոնյանի «Երկերի ժողովածուի» ծանոթագրությունների մասին (Ճշտումներ և լրացումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 112-123. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1980) Ադրբեջանական ՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագրի» կովկասագիտական-արևելագիտական նյութերը (1975—1978 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 307-316.

Սաղումյան, Ս. Տ. (1980) Դիվան հայ վիմագրության, պրակ VI, կազմեցին Ս. Ա . Ավագյան, Հռ. Մ . Ջանփոլադյան, Երևան, 1977, 330 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 289-294.

Եգանյան, Օ. Ս. (1980) Մսերյանների հայերեն ձեոագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 287-289.

Եգանյան, Օ. Ս. (1979) Մկրտիչ Էմինի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 259-261.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1979) Հայ միջնադարյան ժողովածուների պատմությունից (Հայսմավուրքային խմբագրություններ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 155-164.

Եգանյան, Օ. Ս. (1979) Ալեքսանդրապոլի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 270-271.

Мартиросян, А. А. (1979) «Древний Восток», 2, Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1976, 312 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-260.

Խմբագրական, (1977) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1977 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 271-274.

Փափազյան, Հ. Դ. (1974) Մատենադարանի թուրքերեն վավերագրերի աղբյուրագիտական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 89-99.

Կորխմազյան, Է. (1974) Sirarpie Der Nersessian, Armenian Manuscripts in the Walters Art Gallery, Baltimore, London, 1973, p. 108, pl. 8 color, pl. 243 black-and-white. Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան, Ուոլթերսի արվեստի պատկերասրահի հայերեն ձեռագրերը, Բալթիմոր, Լոնդոն, 1973, 108 Էջ, 8 տախտակ գունավոր, 243 տախտակ՝ սև և սպիտակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 251-253.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1974) Գրիգոր Խալաթյանի նամակները Սարգիս Հայկունուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-256.

Բիհեն, Էրնեստ (1972) Մաշտոցի անվան Մատենադարանի հունարեն ձեռագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-268.

Деваль, Т. and Томес, Т. (1971) Собрание Н. Я. Марра в фотоархиве Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 289-295.

Եգանյան, Օ. (1970) Սանահնի գրատան հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 292-294.

Եգանյան, Օ. (1969) Նոր-Բայազետի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 271-277.

Մինասյան, Մ. (1968) Revue des études arméniennes. Nouvelle série, t. II. Հայագիտական հանդես, նոր շարք, հատ. II, 494 էջ, Փարիզ, 1965, t. III, նոր շարք, հատ. III, Փարիզ, 1966, հրատարակվում է Գալուստ Կյուլպենկյան հաստատության նպաստով, տպագրված է Լուվենում (Բելգիա), նույն խմբագրական կազմով, տնօրեն՝ Է. Բենվենիստ, քարտուղար՝ Հայկ Պերպերյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 219-227.

Գալստյան, Ջ. (1966) «Исторические связи и дружба украинского и армянского народов». Сборник материалов второй украинско-армянской научной сессии, Киев, 1965, 183 стр. «Հայ և ուկրաինական ժողովուրդների պատմական կապերն ու բարեկամությունը»։ Ուկրաինա-հայկական գիտական երկրորդ սեսիայի նյութերի ժողովածու, Կիև, 1965, 183 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 271-274.

Վեմյան, Խ. (1966) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 299-300.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1966) Ղ. Ինճիճյանի «Եղանակ բյուզանդյան» տարեգիրքը (Բանասիրական ճշգրտումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 173-177.

Навасардян, Р. (1965) «Восточный сборник». I. Издательство АН Груз.ССР. Тбилиси, 1960. «Кавказско-ближневосточный сборник». II. Издательство АН Груз.ССР. Тбилиси, 1962. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 231-236.

Сидорова, Н. А. (1961) О фонде средневековых рукописей Национальной библиотеки Франции и об организации работы в „Школе Хартий “ в Париже. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 115-121.

Ղաֆադարյան, Կարո (1961) Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, կազմեց Ս.Գ.Բարխուդարյան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1960, 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 335-343.

Հարությունյան, Գ. (1959) Բ. Մ. Կնունյանց, Ընտիր երկեր, 1903-1911թթ., Հայպետհրատ, Երևան, 1958թ., 467 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 312-317.

Մելքոնյան, Ա. (1959) Ս. Ս. Սպանդարյան, Հոդվածներ, նամակներ և փաստաթղթեր, Մոսկվա, 1958, 360 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 349-353.

This list was generated on Tue Jan 19 05:40:42 2021 AMT.