Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > AD Armenian Diaspora"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 163.

Ավագյան, Քնարիկ (2020) «Հալէպ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության աջակցությունը Սիրիայից հայրենադարձներին (2013–2018 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-74. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2019) Սեդա Տաճատ Օհանյան. Իրաքի հայ համայնքը 20-րդ դարուն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 293 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-299. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2019) Սիրիայի հայ համայնքի ճգնաժամը համասփյուռքյան առաջնահերթությունների վերարժևորման առիթ (2011–2018 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 65-77. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2018) Գիտաժողով՝ նվիրված Եգիպտոսի, Սուդանի և Եթովպիայի հայկական գաղթօջախներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-314. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Гагик and Степанян, Ваге (2018) Рубен Авакян. Судебники и национальное судопроизводство в армянских колониях мира в XVI–XIX вв. (вне их исторической родины) и современные реалии. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 266-269. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2018) ԱՄՆ-ի հայերի մասնակցությունն ու նպաստը կիլիկյան կամավորական շարժմանը (1916–1920 թթ.) (1918 թ. Արարայի ճակատամարտում “Հայկական լեգեոնի” տարած հաղթանակի 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 82-101. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Սեդա (2017) Գիտաժողով՝ «Իրաքի հայերը» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-281. ISSN 0135-0536

Ֆիշենկճյան, Անի (2017) Հանրապետական գիտաժողով՝ «Սիրիահայերի հիմնահարցեր. պատմություն և արդիականություն» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 282-285. ISSN 0135-0536

Марукян, Армен (2016) Международная научная конференция «Армянская диаспора и армяно-российские отношения: история и современность». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-285. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Աստղիկ (2016) Իրանահայ համայնքի ժողովրդագրական տեղաշարժերը 1920–1945 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-67. ISSN 0135-0536

Гаюк, Ирина (2015) Формирование и специфика культа чудотворных богородичных икон украинских армян. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 192-207. ISSN 0135-0536

Սարդարյան, Ստալ (2015) Սփյուռքի դերը Արցախյան հարցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 128-138. ISSN 0135-0536

Алексанян, Ованес (2014) Художественная культура армянских общин на землях Речи ПосполитойХудожественная культура армянских общин на землях Речи Посполитой: Материалы Международной научной конференции (Минск, 9–11 октября 2012), сост. и отв.ред. И.Н.Скворцова. Минск, изд. Арт. Дизайн, 2013, 288 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-280. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2013) Ամիրաների դասը Կոստանդնուպոլսի հայ համայնքում (XVIII դ. II կես – 1860-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Սանթրյան, Վանիկ (2011) Զորավարն ու գաղափարախոսը. մեկնարկեց «Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը Սփյուռքում» գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 282-283. ISSN 0135-0536

Вирабян, Ваник (2011) Документы армянской разведки о военно-политических событиях в Турции (август-ноябрь 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-321. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2011) Донесение о деятельности армянских общественных организаций в США (1945–1947 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 302-308. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2005) Լայն մտահորիզոնի և բեղմնավոր գրչի տեր նորարար գիտնականը (Ն. Հովհաննիսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-283. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2005) Գերմանական հայագիտական և արևելագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-329. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Անուշ (2004) Նամակ խմբագրությանը (Վաչե Վարժապետյանի հավաքածուի մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 310. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2004) Հայ գաղթաշխարհի պատմություն (միջնադարից մինչև 1920 թ.), Ասիայի և Աֆրիկայի հայկական գաղութները . Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003,518 էջ.:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2003) Ազատ Օրդուխանյան. Գերմանիայի հայ ակադեմիականների միության տարեգիրք. Jahrbuch des Armenisch-Akademischen Vereins - I860 (2001-2002). Երևան,«Զանգակ-97» հրատ., 2002, 260 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 279-283. ISSN 0135-0536

Казарян, Павел (2003) Историко-демографический облик армянской диаспоры Якутии (XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 223-230. ISSN 0135-0536

Степанов, Евгений (2002) Особенности культурной и языковой ситуации в армянской диаспоре Одессы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 90-102. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ռուբեն (2002) Անգլիայի հայ գաղութը (1860-1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 65-87. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2001) Քնարիկ Ավագյան. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի պատմությունը (Սկզբնավորումից մինչև 1924 թ.). ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.,Երևան, 2000 , 240 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-299. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (2001) Международный статус Иерусалима и местная армянская община. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 50-57. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Գիտաժողով՝ նվիրված Մխիթարյան միաբանության 300-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Պզտիկյան, Հ. Հարություն վ. (2000) Մխիթարյան հայրերու նպաստը հայ մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 15-21. ISSN 0135-0536

Աշքարյան, Հ. Վարդան եպս. (2000) Մխիթարյանները հայ մշակույթի ջահակիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 10-14. ISSN 0135-0536

Хачатурян, Вартан (2000) К вопросу об участии астраханских армян в экономическом развитии юга России (XVIII век). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 93-106. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը Զ. Վ. Եկավյանին Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրելու մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 3. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (2000) Միջնադարյան Սուրխաթի հայերը և նրանց հավատատեղիները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-123. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (1999) Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախի կազմավորումը (XV դ.II կես-XVII դ . I կես). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 130-146. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (1999) Հայաստան-Սփյուռք: Ինտեգրացիայի փուլ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 20-26. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Ռ. Հ. (1999) Grzegorz Pelczynski, Ormianie Polscy w XX wieku, Warszawa, 1997, 180 str. Գժեգոժ Պելչինսկի -Լեհահայերը XX դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 372-375. ISSN 0135-0536

Խաոատյան, Ա. Ա. (1998) Կ. Պոլսի հայ արհեստավորական-առևտրական Էսնաֆը (XV—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 47-60. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1998) Ռուսահայ գաղթօջախի բնակչության քանակական կազմը (XVIII դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 61-74. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1998) Հռոմի հայ գաղթօջախի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 165-178. ISSN 0135-0536

Մատթեոսյան, Վարդան (1997) Alberto Douredjian у Daniel Karamanoukian. La Inmigracion armenia en el Uruguay, Montevideo, 1993, 350pp. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-256. ISSN 0135-0536

Մաքսապետյան, Մ. Վ. (1996) Լևոն-Զավեն Սյուրմելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 386-387. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1995) Սիվրի-Հիսարի գաղթօջախի և բարբառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-214. ISSN 0135-0536

Преображенский, А. А. (1995) Жорес Ананян, Вартан Хачатурян. Армянские общины России. Ереван, 1993. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1992) Ինդոնեզիայի հայ գաղթօջախների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-41. ISSN 0135-0536

Փիրումյան, Ռուբինա (1992) Հակոբ Օշական, լուսավոր կանթեղ սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորման և զարգացման ճամփին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 63-70. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Մելիքսեթ (1991) Միքայել Նալբանդյանի հնդկաստանյան առաքելության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-175. ISSN 0135-0536

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1990) Մեծ եղեռնի արձագանքները բուլղարական մամուլում և բուլղարահայ համայնքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-221. ISSN 0135-0536

Փիրումյան, Ռուբինա (1990) Սփյուռքահայ գեղարվեստական գրականությունը Մեծ եղեռնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 14-31. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Р. З. (1989) Культурная и общественно-политическая жизнь армянского поселения Грозного (вторая половина XIX—начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 188-197. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Ս. Դ. (1989) Բուլղարահայ մամուլի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 219-224. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Հ. ճ. Սիրունի. Պոլիս և իր դերը. հատոր երրորդ, Անթիլիաս, 1987, 687 էջ. հատոր չորրորդ, Անթիլիաս, 1988, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Трыярски, Эдвард (1988) Из истории варшавских армян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 37-59. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1988) Հնդկահայ գաղթօջախի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 183-192. ISSN 0135-0536

Վարդանյան (Դերոյան), Ն. (1988) Մշակութային և հասարակական կյանքր Սփյուռքում (1987 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 210-218. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վ. Մ. (1988) Քաղաքաշինությունը հայկական մի քանի գաղթավայրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1987) Բիրմայի հայ գաղթօջախի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 107-119. ISSN 0135-0536

Վարդանյան (Դերոյան), Ն. (1987) Մշակութային ե հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1986 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-228. ISSN 0135-0536

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1986) Վ. Բ. Բարխուդարյան. Նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմություն. գիրք 1-ին և 2-րդ, Երևան 1968 և 1985 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 219-222. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1986) Mesrovb J. Seth. Armenians in India (From the earliest times to the present day a work of original research), Calcutta, 1983, p. 629. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 201-206. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1986) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1985 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 214-219. ISSN 0135-0536

Айрапетян, Дж. (1985) Вопросы истории армянских поселений Польши в журнале «Kwartalnik historyczny». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 246-248. ISSN 0135-0536

Багдасарьян, Р. З. (1985) Об армянской церкви в Грозном. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 231-234. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1985) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1984 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-224. ISSN 0135-0536

Տեր-Դավթյան, Ք. Ս. (1984) «Բանք իմաստասիրաց»-ի մի նոր ժողովածու հայերեն թարգմանությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 149-159. ISSN 0135-0536

Базиянц, А. П. (1984) Об одном архитектурном памятнике армянской колонии Москвы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Халпахчьян, О. Х. (1984) Сооружения армянской колонии в Замостье. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 166-176. ISSN 0135-0536

Вызвызова-Каратеодорова, Кирила (1984) Армяно-болгарские связи 70-х годов XIX века по данным одной болгарской рукописи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 143-151. ISSN 0135-0536

Сиреджук, П. С. (1984) Расселение и численность армян в Галицком Прикарпатье в XVII—XIX вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 134-142. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1984) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1983 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 211-214. ISSN 0135-0536

Хачатурян, В. А. (1983) Образование армянской колонии в Астрахани. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 44-57. ISSN 0135-0536

Չերչիյան, Վ. Օ. (1983) Ադրիանապոլսո հայ գաղութը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 302-306. ISSN 0135-0536

Зинченко, А. Л. (1982) К истории армянских колоний на Правобережной Украине. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 137-153. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1982) Армяне в средневековом Египте (к вопросу о культурных связях армян и египтян). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 150-158. ISSN 0135-0536

Зинченко, А. Л. (1982) В. Р. Григорян. История армянских колоний Украины и Польши. (Армяне в Польше). Ереван, 1980, 292 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-221. ISSN 0135-0536

Тораманян, А. Х. (1981) К изучению строительной деятельности армян в Румынии. Роман, Фокшаны, Яссы и др. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 211-223. ISSN 0135-0536

Չերքեզյան, Կ. Հ. (1981) Աֆիոն Կարահիսարի հայկական համայնքը (Ազգագրական նյութեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-299. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1981) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1979—1980 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 279-287.

Тораманян, А. Х. (1980) К изучению строительной деятельности армян в Румынии, 1. Сучава. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 208-222.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1980) Դոնի հայկական գաղութը (Նոր Նախիջևանի հիմնադրման 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 153-165.

Վարդանյան, Ն. (1980) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1979 թ. հունվար-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-277.

Ананян, Ж. А. and Бархударян, В. Б. (1979) Некоторые вопросы экономического развития армянских колоний Новороссии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 211-222.

Վարդանյան, Ն. (1979) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1978 թ. հունվար-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-267.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1978) Արևելյան Հայաստանի միավորումը Ռուսաստանի հետ և ռուսահայ գաղթօջախները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-14.

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1978) 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և բուլղարահայերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 72-80.

Վարդանյան, Ն. (1978) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուոքում (1977 թ. հունվար—դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 259-264.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1977) Հայկական մանր գաղթօջախներ Պոդոլյան երկրռւմ (Համառոտ պատմություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 49-68.

Վարդանյան, Ն. (1977) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1976 թ. հունվար-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 255-259.

Рашба, Н. С. (1976) Общественно-политическая жизнь армянской колонии в Каменце-Подольском (XVI—XVII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 101-118.

Վարդանյան, Ն. (1976) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1975 թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 243-246.

Галустян, Дж. О. (1975) Из истории строительной деятельности в армянских поселениях Польши. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 135-148.

Վարդանյան, Ն. (1975) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1975 հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 211-218.

Խալեյան, Ե. Մ. (1975) Սփյուռքահայությունը Հայրենական պատերազմի տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 36-42.

Հարությունյան, Վ. Մ. (1975) Եգիպտահայ գաղթավայրի շինարարական գործունեության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 78-88.

Վարդանյան, Ն. (1975) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1974 թ. հունվար—դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-220.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1974) Սոցիալական հարաբերությունները Պոդոլյեի հայկական գաղութներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 35-50.

Վարդանյան, Ն. (1974) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1973 թ. հունվար—դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 246-250.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1973) 3ազլովեց քաղաքի հայ գաղթօջախը (Համառոտ պատմություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 52-70.

Վարդանյան, Ն. (1973) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1972 թ. հուլիս- դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-278.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1972) Մոգիլյով-Պոդոլսկ քաղաքի հայկական գաղութի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 67-86.

Վարդանյան, Ն. (1972) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1972 հունվար — հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 286-290.

Վարդանյան, Ն. (1972) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1971, հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 259-262.

Мацюк, О. (1971) Производство бумаги в армянских колониях в XVI-XVII веках. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 295-297.

Վարդանյան, Ն. (1971) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1971 թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 263-266.

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1971) Հայերը Մոսկվայում XV—XVII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-40.

Վարդանյան, Ն. (1971) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1970թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 255-259.

Трочани, Жолт (1970) Источники по истории трансильванских армян XVII—XVIII вв., хранящиеся в Венгерском национальном архиве. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 304-318.

Վարդանյան, Ն. (1970) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1970թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 284-287.

Գասպարյան, Ս. (1970) Սփյուռքահայ մշակութային և հայրենակցական միությունները արդի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 274-283.

Վարդանյան, Ն. (1970) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1969թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-249.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1969) Ղրիմահայ գաղութի պատմություից (XVIII դարի վերջ-XIX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 111-124.

Վարդանյան, Ն. (1969) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1969թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 255-260.

Восканян, В. (1969) Վ. Բ. Բարխուդարյան, Նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմություն (1779-1861 թթ.), Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութուն, Երևան, 1967, 499 էջ։ В. Б. Бархударян. История Ново-Нахичеванской армянской колонии (1779-1861 гг.). Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1967, 499 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 185-188.

Գրիգորյան, Վ. (1969) Документы на половецком языке, XVI в.(судебные акты Каменец-Подольской армянской общины). Изд. „Наука“, Москва, 1967,430 стр. Վավերագրեր պոլովեցյան լեզվով, XVI դ. (Կամենեց-Պոդոլսկի հայկական համայնքի դատական արձանագրությունները), «Նաուկա» հրատարակչություն, Մոսկվա, 1967, 430 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 256-260.

Մարտիրոսյան, Հ. Հ. (1969) Ժամանակակից իրանահայ գաղութի ինքնավարության մարմինները և իրավական դրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 171-181.

Վարդանյան, Ն. (1969) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1968թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 263-268.

Պոդգրադսկայա, Ե. Մ. (1968) Մոլդավահայ գաղթօջախները և նրանց դերը առևտրական կապերի զարգացման գործում XVI-XVII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 209-218.

Վարդանյան, Ն. (1968) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1967թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 270-275.

Վարդանյան, Ն. (1967) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1967թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 297-301.

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1967) Նյութեր լեհահայերի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 189-196.

Վարդանյան, Ն. (1967) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1966թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 191-197.

Թոփուզյան, Հ. (1966) Եգիպտահայ պարբերական մամուլի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 285-293.

Վարդանյան, Ն. (1966) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1966 թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 287-290.

Սահա, Փանչանան (1966) Հայերը Հնդկաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 187-188.

Оганесян, М. (1966) Miroslawa Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie Zamojscy i Ich rola w wymianie handiowej i kulturalnej miedzy Polska a Wschodem. Lublin, 1965, 324 p. Мирослава Закшевска-Дубасова, Армяне Замостья и их роль в торговом и культурном обмене между Польшей и Востоком, Люблин, 1965, 324 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-292.

Շահլամյան, Դ. (1966) Եգիպտահայ մամուլը 100 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 296-300.

Վարդանյան, Ն. (1966) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1965 թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 293-296.

Անասյան, Ա. (1965) Ինդոնեզիայի հայ գաղութի մշակութային կյանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 298-305.

Վարդանյան, Ն. (1965) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1965 թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 294-298.

Աբրահամյան, Ա. (1965) Վ. Ա. Միքայելյան, Ղրիմի հայկական գաղութի պատմություն, Երևան, 1964, 427 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 281-285.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1965) Նոր-Նախիջևանի ինքնավարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 176-186.

Կիրակոսյան, Ջ. Ս. (1965) Արևմտահայության ծանր վիճակը առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 51-68.

Վարդանյան, Ն. (1965) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում /1964 թ. հունիս-դեկտեմբեր/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 318-321.

Հովհաննիսյան, Մ. (1964) Լեհահայերի ինքնավարությունը XVI-XVII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 180-185.

Երկանյան, Վ. (1964) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում /1964 թ. հուվար-հունիս/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 247-250.

Врадий, Н. (1964) Актовые книги Львовской армянской колонии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 347-352.

Խաչատրյան, Վ. (1964) Տասնութերորդ դարի Աստրախանի հայերի մշակութային կյանքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 299-306.

Ананян, Ж. А. (1964) Основание города Григориополя. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 149-162.

Երկանյան, Վ. (1964) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում (հուլիս-դեկտեմբեր 1963թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 294-298.

Սմբատյան, Վ. (1964) Սայաթ-Նովայի ծննդյան 250-ամյակի տոնակատարությունը Սփյուռքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-293.

Дашкевич, Я. Р. (1963) Армянское книгопечатание на Украине в XVII веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 115-130.

Тер-Мкртчян, Л. and Геокчян, А. (1963) Армяне в Индонезии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 313-316.

Երկանյան, Վ. (1963) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում (1963թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . 333-335 .

Իսաևիչ, Յա. Դ. (1963) XV — XVIII դարերում Լվովում ստեղծված հայ-ուկրաինական կապերի բնութագրման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 101-114.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1963) Արևմտյան Ուկրաինայի հայկական գաղութների «Կտրիճվորաց եղբայրությունների» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-126.

Крипякевич, И. П. (1963) К вопросу о начале армянской колонии во Львове. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-172.

Кривонос, Н. (1963) Некоторые данные о библиотеках армян во Львове в XVII веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-276.

Грабовецкий, В. and Исаевич, Я. (1963) Я. Р. Дашкевич, Армянские колонии на Украине в источниках и литературе XV—XIX веков. Изд.Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1962, 176 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-258.

Երկանյան, Վ. (1963) Մշակութային կյանքը սփյուռքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-289.

Չ., Բ. (1963) Սփյուռքահայ գրականության հարցերին նվիրված գիտական նիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 299.

Երկանյան, Վ. (1962) Մշակութային կյանքը սփյուռքում (1962թ. հունվար - հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 261-264.

Дашкевич, Р. (1962) Публикация документов из истории армянской колонии во Львове в XVI-XVIII веках. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-216.

Մանկունի, Ն. Լ. (1962) Ամերիկահայ գաղութի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 94-105.

Սելյան, Պատրիկ (1961) Բերկրալի 40-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 363-367.

Գասպարյան, Ս. (1961) Սովետական Հայաստանի 40-ամյակը և սփյուռքահայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-228.

Яцкевич, Е. А. (1960) Армяне в Галиции в XIX веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 59-64.

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1960) Հնդիկ ժողովրդի 1760-1763 թթ.ապստամբությունը անգլիական գաղութարարների դեմ և հնդկահայ գաղութը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 111-123.

Юхт, А. И. (1960) Записные книги Астраханской крепостной конторы как источник по истории армянской колонии в Астрахани в XVIII веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 63-75.

Խմբագրական, (1960) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 267-274.

Խմբագրական, (1959) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 341-343.

Խմբագրական, (1959) Սփյուռքահայ կյանք՝ Գիտա-բանասիրական հրատարակություններ; Հուշագրական և գեղարվեստական հրատարակություններ; Արվեստի և գրականության լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 295-299.

Խմբագրական, (1958) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 296-302.

Խմբագրական, (1958) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 318-322.

Խմբագրական, (1958) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 304-309.

This list was generated on Tue Jan 19 05:52:18 2021 AMT.