Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > AG Armenian Genocide (1915)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 127.

Авоян, Сатеник (2020) В. Г. Тунян. Ованес Туманян и Армянский вопрос. Ереван, изд-во «Чартарагет», 2020, 164 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 258-260. ISSN 0135-0536

Марукян, Армен (2020) Положения Севрского договора, непосредственно и косвеннокасающиеся восстановления нарушенных прав армянского народа и нанесенного ему материального ущерба вследствие Геноцида. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Հրանուշ (2019) Յո. Լեփսիուսի և նրա «Գերմանա-հայկական ընկերության» հայանպաստ գործունեությունը Եվրոպայում (1915 թ. սեպտեմբեր – 1916 թ. հուլիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 144-161. ISSN 0135-0536

Մարուքյան, Արմեն (2019) Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու), հատոր առաջին, Երևան, «Դարույք» երիտ. հաս. կազմ., 2018, 618 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-255. ISSN 0135-0536

Պարսամյան, Սեդա (2018) Հայկական պատմամշակութային արժեքների հանդեպ քեմալականների դիրքորոշման շուրջ (1919–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 184-192. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2018) Գիտաժողով՝ «Հայ-արաբական փոխառնչություններ. Հայոց ցեղասպանությունից մինչև արդի մարտահրավերներ» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Լիլիթ (2018) Հարություն-Ռեմոն Գևորգյան. Հայոց ցեղասպանությունը. Ամբողջական պատմություն. Կահիրե, 2015, 1328 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2018) Սիրիացի արաբ ականատես Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյնի հուշերը Հայոց ցեղասպանության մասին (թարգմանությունը արաբերեն բնագրից, առաջաբանը, ներածությունը եւ ծանոթագրությունները Արշակ Փոլադյանի եւ Լեւոն Սարգսյանի), Դամասկոս, Դար ալ-Շարկ հրատ., 2017, 264 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ and Закарян, Анушаван (2017) Армения в политических взглядах Теодора Рузвельта. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 32-45. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Զապել Եսայանը Միջագետք աքսորված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 211-244. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2017) Գիտաժողով` «Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Մարիամ (2017) Հայ գաղթականների ունեզրկման և որբերի ուծացման խնդիրները Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» թերթի էջերում (1918–1922 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 52-64. ISSN 0135-0536

Сафарян, Арам (2016) Николай Оганесян. Участие курдов в Геноциде армян. Курдский фактор в армянской доктрине решения проблемы Западной Армении. Ереван,изд. «Партии Рамкавар Азатакан», 2016,84 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2016) Սոնա Հարությունյան. Հայոց ցեղասպանության թեման իտալական գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-243. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2016) Աշոտ Ա. Մելքոնյան. Ցեղասպանություն և հայրենազրկում. ճանաչումից՝ հատուցում (հոդվածներ և հարցազրույցներ), Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2015, 440 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-227. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Կարեն (2016) Արևմտահայ փախստականների տունդարձի հարցը բրիտանական զորքերի հրամանատարության հետ բանակցություններում (1919 թ. մարտ-մայիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 60-78. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2016) Կ. Պոլսի և Զմյուռնիայի հայ ազգաբնակչության տեղահանումների շուրջ (1915–1916 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Гамбарян, Арменуи (2015) Девятая международная конференция «Уроки Холокоста и современная Россия». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 308-311. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) Հայոց Մեծ եղեռնի արտացոլումը ռուս գրական գործիչների ստեղծագործություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Ճէրճէրեան, Եղիկ (2015) Հնչակեան քսան կախաղաններու քաղաքական գնահատականը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 22-35. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Միջազգային գիտաժողով. Հայոց ցեղասպանություն–100. ճանաչումից՝ հատուցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-313. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2015) Մուսա Լեռան հերոսամարտը ըստ ականատես վերապրողների վկայությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 36-54. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2015) Анушаван Закарян. Западноармянская действительность в оценке русского публициста Т. Ольгенина. Ереван, 2014, 112с. Անուշավան Զաքարյան. Արեւմտահայ իրականությունը ռուս հրապարակախոս Տ.Օլգենինի գնահատմամբ,Երեւան, 2014, 112 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2015) Артавазд Туманян: добровольная жертва Геноцида. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 72-95. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2015) Արմեն Մարուքյան. Հայոց ցեղասպանության գործով միջազգային դատարան դիմելու հիմքերն ու հնարավորությունները, Երևան, «Տիր» հրատ., 2014, 216 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-256. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2015) Արևմտահայոց ինքնապաշտպանական գոյամարտերը Հայոց ցեղասպանության ընթացքում (1915–1923 թթ.) ըստ ականատես վերապրողների վկայությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-60. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2015) Համիդյան ջարդերի և Մեծ եղեռնի արտացոլումը հայ կերպարվեստում (1894–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 13-29. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մուրադ (2015) Հայկական ճարտարապետական հուշարձանների ավերումը թուրքերի կողմից (XI–XX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Ռուբեն (2015) Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչների և իրականացնողների հերոսացման գործընթացը Թուրքիայում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 61-71. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2015) Мифы младотуркизма о Геноциде армян (1915-1918 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 7-23. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2015) Общественно-патриотическая деятельность армянской интеллигенции России в годы Геноцида. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 36-57. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Մարուքյան, Արմեն (2015) Հայոց ցեղասպանության ժխտման ու նենգափոխման թուրքական «հայեցակարգի» հիմնական բաղադրիչները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 24-35. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2015) Հարություն Մինասյան. Օսմանյան կայսրությունում, Թուրքիայի Հանրապետությունում և հարակից տարածքներում բռնաճնշումների և ցեղասպանության ենթարկված հայ բժիշկներ: Համառոտ կենսագրական բառարան, Երևան, «Լուսաբաց», 2014, 520 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-296. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2015) Հրաչյա Գևորգյան. Եթե լռենք, քարերը կաղաղակեն (վեպ-հուշագրություն), Երևան, «Լիմուչ» հրատ., 2014, 500 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 284-291. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2014) Առաջին աշխարհամարտ–Հայոց ցեղասպանություն. պատճառներ և հետևանքներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2014) Թանգարան և հուշարձան (Հայոց և հրեաների փորձառության համեմատական վերլուծություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-79. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2014) Արմեն Մարուքյան. Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրներն ու պատմաիրավական հիմնավորումները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2014, 332 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Գևորգ (2014) Զուգահեռներ հույների տեղահանությունների ու կոտորածների և Հայոց ցեղասպանության միջև (1913–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 39-47. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Հայոց ցեղասպանության մասին պարսկերեն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 254-256. ISSN 0135-0536

Կոբելյան, Խաչատուր (2014) Հայոց ցեղասպանությանը և հրեաների Հոլոքոստին նվիրված թանգարանների մշտական ցուցադրությունների համեմատական վերլուծություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-38. ISSN 0135-0536

Բիլմեզ, Բյուլենտ (2014) Վերժինե Սվազլյան. Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, 880 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 200-204. ISSN 0135-0536

Աստոյան, Անահիտ (2013) Հայերի ունեզրկումը Օսմանյան կայսրությունում (1914–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 29-34. ISSN 0135-0536

Աբուսեֆյան, Մարի Ռոզ (2013) Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը Հակոբ Օշականի գործերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 35-43. ISSN 0135-0536

Марутян, Арутюн (2013) К вопросу об иконографическом восприятии памяти Первой мировой войны в армянской действительности. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2011) Հայոց ցեղասպանության և հրեաների Հոլոքոստի հիշողության կառուցվածքային առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 24-46. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին տարոնահայությանը օգնության կազմակերպումը (1916–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 36-60. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Էդուարդ (2010) Հայոց ցեղասպանության պատմության մի քանի հարցերի լուսաբանումը ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի ուսումնասիրություններում (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 16-26. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2010) «Հայոց ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում» փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածուի լույսընծայման նախապատմության շուրջ (ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի ծննդյան 100-ամյակի առիթով). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 234-244. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2005) Լայն մտահորիզոնի և բեղմնավոր գրչի տեր նորարար գիտնականը (Ն. Հովհաննիսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-283. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2005) Մկրտիչ Ներսիսյան. Հայոց ցեղասպանության անհերքելի փաստաթղթեր. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրաւո., 2005, 336 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-311. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2005) Армянский вопрос и Геноцид армян (ноябрь 1914 г. — август 1915 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2005) Геноцид армян. Официальные документы из германских архивов, публикуемые впервые. Составители сборника документов Вольфганг и Зигрид Густы, пер. с немецкого Давтян А. А. и Топчян Л. А., под редакцией, с предисловием и примечаниями доктора исторических наук,профессора С. Степаняна , Ереван, Изд. НАН РА Гитутюн , 2005, 480 с. Հայերի ցեղասպանությունը: Առաջին անգամ հրատարակվող պաշտոնական փաստաթղթեր գերմանական արխիվներից: Փաստաթղթերի ժողովածուի կազմողներ՝ Վոլֆգանգ և Զիգրիդ Գուստեր, գերմաներենից թարգմ. Ա. Ա. Դավթյան և Լ. Ա. Թոփչյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ատեփանյանի խմբագրությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով .Երևան,ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2005 , 480 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Ասրյան, Արմեն (2005) Արամ Մանուկյանը հայոց մեծ ողբերգության տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 42-54. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Գիտաժողով. «Մեծ եղեռն. իրողություն և դատապարտում». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 304-305. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2005) Ցեղասպանության հիշողությունը որպես նոր ինքնության ձևավորիչ (1980-ական թվականների վերջ - 1990-ական թվականների սկիգբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 55-66. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2005) Ցեղասպանությունը և հայաթափությունը Ադրբեջանում (1918-1990-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 21-41. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հակոբ (2004) Rita Soulahian-Kuyumjian. Archeology of Madness. Komitas. Portrait of an Armenian Icon. Gomidas Institute. Princeton, New Jersey, 2001, 241 pages. Ռիտա Սյուլահյան-Կույումջյան. Խելագարության հնագիտությունը: Կոմիտաս: Մի հայ սրբապատկերի դիմանկարը: Կոմիտաս ինստիտուտ: Փրինսթոն,Նյու-Ջերսի, 2001, 241 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-288. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2004) Վերժինե Սվազլյան. Հայոց ցեղասպանությունը և պատմական հիշողությունը. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003, 145 էջ: Verjine Svazlian. The Armenian Genocide and Historical Memory. "Gitutiun" Publishing House of the NAS RA, Yerevan, 2004, 160 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-283. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2004) Анушаван Закарян. Трагедия армянского народа в оценке русских литераторов. Ереван: МИГА НАН РА, 2003, 286 с. Անուշավան Զաքարյան. Հայ ժողովրդի ողբերգությունը ռուս գրական գործիչների գնահատմամբ. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2003, 286 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-302. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2004) Հայոց ցեղասպանության հրապարակայնացումը Անգլիայում. Ջեյմս Բրայս և Առնոլդ Թոյնբի. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-24. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2003) Վոլֆգանգ Գուստ. Հայերի ցեղասպանությունը, աշխարհի հնագույն քրիստոնյա ժողովրդի ողբերգությունը. Երևան, «Հայաստան» հրատ., 2002, 294 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-278. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2003) Yves Ternon. Mardin 1915. Anatomie pathologique d'une destruction. Paris. Annales du Centre d' histoire arménienne contemporaine, 2002, 374 p. Իվ Տերնոն. Մարդինը 1915 թ.: Բնաջնջման պաթոլոգիական անատոմիան. Փարիզ, ժամանակակից հայոց պատմության կենտրոնի հուշագրություններ, 2002,374 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 306-310. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2002) Հայոց ցեղասպանության համար նյութական պատասխանատվության խնդիրը և Մեծ Բրիտանիան (1915-1924 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 50-64. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ռիչարդ (2001) Վերժինե Սվազլյան. Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2000, 500 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-306. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2000) Գերմանացի ականատեսի վկայությունը Հայոց եղեռնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-263. ISSN 0135-0536

Տերնոն, Իվ (2000) Անպատժելիություն, վրեժ և ժխտում. հայկական ցեղասպանությունը միջազգային ատյանների առջև. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-43. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2000) Հայոց եղեռնը Հայնրիխ Ֆիրբյուխերի վերլուծմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 14-21. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ (2000) Հայոց ցեղասպանության ճակատագրական հետևանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 4-13. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2000) Հայոց ցեղասպանության որոշիչ դրդապատճառները ըստ Վահագն Տատրյանի. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Ստեփանյանց, Ստեփան (2000) Հայոց ցեղասպանությունը և հայ եկեղեցին (1915-1918 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Տերնոն, Իվ (1999) Անպատժելիություն, վրեժ և ժխտում, հայկական ցեղասպանությունը միջազգային ատյանների առջև. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-129. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1999) Հայ-ռուսական հարաբերությունների, Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության լուսաբանումը «Армянский вестник» և «Армяне и Война» պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 109-122. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1998) Մուստաֆա Քեմալ փաշան արևմտահայերի 1915—1916 թթ. ցեղասպանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 23-26. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (1998) Ցեղասպանության ակունքները միջնադարյան Թուրքիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 105-112. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1997) Русские источники о геноциде армян в Османской империи 1915—1916 годы. (Сборник документов и материалов). Выпуск I. Составители Г. А. Абраамян, Т. Г. Севан-Хачатрян, Ереван, 1995, 272 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Բաղդասարյան, Ռ. Ա. (1997) Կ. Միքայելյանի «Հոշոտված Հայաստանը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 276-279. ISSN 0135-0536

Արմենյան, Ա. (1996) Ինչո՞ւ արդարացվեց ամբաստանյալը (Սողոմոն Թեհլիրյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 17-24. ISSN 0135-0536

Махмурян, Г. Г. (1995) Тема Геноцида армян в американской историографии (1985—1994 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 21-32. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1995) Արմին Վեգները հայոց Մեծ Եղեռնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 33-40. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1995) Արևմտահայերի 1915 —1916 թթ. ցեղասպանության պատմության մի քանի հարցերի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 11-20. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1995) Մեծ Եղեռնի լուսաբանումը խորհրդահայ պատմագրության մեջ (Համառոտ ակնարկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 41-48. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Գ. and Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (1995) Միջազգային գիտաժողով նվիրված հայոց ցեղասպանության 80-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 49-56. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (1995) Ռուսաստանի Պետական Դուման ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 7-10. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (1995) Судебный процесс Талаата-паши. Стенографический отчет. Под редакцией проф. С. С. Степаняна. Перевод с немецкого 3. Г. Назикяна. Издательство „Феникс", М., 1992. 269 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 236-238. ISSN 0135-0536

Махмурян, Г. Г. (1995) Тема геноцида армян в американской историографии (1985—1994 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 39-52. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1995) Հայ ժողովրդի մեծ ողբերգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 7-18. ISSN 0135-0536

Որբերյան, Ռիթա (1995) Մունջ՝ աղետին դիմաց. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 31-38. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Օ. (1995) Վասպուրականի հայության գոյամարտը 1915 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 19-30. ISSN 0135-0536

Махмурян, Г. Г. (1992) Журнал „Social Education“ (1991 г., т. 55, № 2) о геноциде. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-219. ISSN 0135-0536

Զեքիյան, Լևոն (1991) Հայերի ցեղասպանության հասկացության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-22. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1991) Հայկական հարցի և հայ կամավորների մասին (1912-1915 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-215. ISSN 0135-0536

Барсегов, Ю. Г. (1990) Новое исследование о геноциде армян (Vahakn N. Dadrian. Genocide as a Problem of National and International Law & the World War I Armenian Case and its Contemporary Legal Ramifications. Reprinting from the “Yale Journal of International Law”. Vol.14, N 2, 1989, pp.221-334, and 1-19 (annexe). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 199-209. ISSN 0135-0536

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1990) Մեծ եղեռնի արձագանքները բուլղարական մամուլում և բուլղարահայ համայնքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-221. ISSN 0135-0536

Թորիկյան, Շավարշ (1990) Հայկական ցեղասպանությանը և միջազգային իրավունքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1990) Միջազգային գիտաժողով նվիրված Մեծ եղեռնի 75-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-242. ISSN 0135-0536

Փիրումյան, Ռուբինա (1990) Սփյուռքահայ գեղարվեստական գրականությունը Մեծ եղեռնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 14-31. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Ա. Պ. (1989) Արաբական աղբյուրները հայկական ցեղասպանության մասին. կազմող Ռուբեն Պողոսյան, Բեյրութ, 1988, 141 էջ (Արաբերեն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 211-213. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Գ. (1989) Հայերի ցեղասպանությունը անգլիական պատմաբանների աշխատություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 56-65. ISSN 0135-0536

Манучарян, А. Л. (1989) The Armenian Genocide. Institut fur Armenische Fragen. Vol. 2, Munchen, 1988, Vorwort von Artem Ohandjanian und Univ.-Prof. Dr. Wolfdieter Bihl, 495 S. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-214. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1989) Հայերի 1915 թ. ցեղասպանության լուսաբանությունը արաբական պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-34. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Օ. (1988) Ուրֆայի 1915 թվականի հերոսամարտի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 103-113. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Լ. Մ. (1987) Թումանյանի մի քանի բանաստեղծությունների ստեղծագործական պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 61-69. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1987) Հովհաննես Թումանյանը հայկական կոտորածների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 240-243. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1987) Պարսիկ անվանի գրողը հայկական ցեղասպանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 231-234. ISSN 0135-0536

Джалилов, О. Дж. (1986) Трагические события а Западной Армении по историческим песням курдов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 198-210. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Գ. and Մելիք-Օհանջանյան, Լ. Կ. (1986) Արմին Վեգներ(Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Нерсисян, М. Г. (1986) Немецкие и турецкие источники о геноциде западных армян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 31-40. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. and Խառատյան, Ա. Ա. (1986) Միջազգային հասարակական կարծիքը արևմտահայության ցեղասպանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 71-84. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1985) Արևմտահայության ցեղասպանությունը 1915 թվականին (Մեծ եղեռնի 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 21-32. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1985) Վանի 1915 թվականի հերոսամարտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 33-46. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1984) Հայկական կոտորածները անցյալի մի շարք թուրք պետական գործիչների հուշագրություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 91-98. ISSN 0135-0536

Акопян, Г. С. (1984) Геноцид армян в Османской империи. Сборник документов и материалов. Под ред. М. Г. Нерсисяна, сост. М. Г. Нерсисян, Р. Г. Саакян. 2-е доп. изд. Ереван, «Айастан», 1983, XVI+685 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 223-228. ISSN 0135-0536

Гольц, Герман (1982) Большой друг армянского народа (в связи с новонайденными документами И. Лепсиуса). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 131-136. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1979) Արմին Վեգներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 295-296.

Խմբագրական, (1975) Եղեռնի զոհերի հուշարձանի մոտ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 79-80.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1975) Իմպերիալիզմը գենոցիդի հանցավորն է. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 67-72.

Нерсисян, М. Г. (1965) Геноцид западных армян в 1915 году. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-60.

Հարությունյան, Ն. Խ. (1965) Բացման խոսք 1915 թ. եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հանդիսավոր նիստում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 37-40.

Հակոբյան, Լ. (1965) Գիտական սեսիա՝ նվիրված մեծ եղեռնի 50-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 276-277.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1965) Եղեռն և վերածնունդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 41-54.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1965) Արևմտահայ մտավորականության զոհերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 37-50.

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1965) Երիտթուրքերի հայաջինջ քաղաքականությունը 1915-1916 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-36.

Սարյան, Մարտիրոս (1965) Հայ ժողովրդի մեծ ողբերգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-18.

Հովհաննիսյան, Լևոն (1965) Հայ ժողովրդի պատմության ամենամռայլ էջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 21-22.

Համբարձումյան, Վիկտոր (1965) Մեծ եղեռնը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 19-20.

Հակոբյան, Ս. Մ. (1963) Հայերի գենոցիդը Օսմանյան կայսրությունում և իմպերիալիստական Գերմանիայի պատասխանատվության հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 53-66.

This list was generated on Tue Mar 2 06:08:56 2021 AMT.