Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > AMS Armenian Massacres"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 35.

Закарян, Анушаван (2018) «Летопись исторических судеб армянского народа» В. Брюсова (к 100-летию издания). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 160-170. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2018) Քրդերի անօրենությունները Վանի նահանգում և իթթիհատական կառավարության վերաբերմունքը (1908–1912 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 174-190. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2017) Ագուլիսի եղեռնի խոսուն վավերագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 190-193. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Զապել Եսայանը Միջագետք աքսորված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 194-224. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2017) Զապել Եսայանը Միջագետք աքսորված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 136-175. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2016) Бахши Ишханян о бакинских событиях 1918 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-202. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Արուսյակ (2015) «Դրոշակ» թերթի գրական բաժինը (1899–1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 96-105. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Գևորգ (2014) Զուգահեռներ հույների տեղահանությունների ու կոտորածների և Հայոց ցեղասպանության միջև (1913–1923 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 39-47. ISSN 0135-0536

Марутян, Арутюн (2013) К вопросу об иконографическом восприятии памяти Первой мировой войны в армянской действительности. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին տարոնահայությանը օգնության կազմակերպումը (1916–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 36-60. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գևորգ (2008) Հայերի կոտորածներն ու ինքնապաշտպանական մարտերը Բաքվի նահանգում 1918–1920 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 31-48. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2005) 1920 թ. Շուշվա մարտյան ողբերգության ականատեսի «Հուշագրությունից». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 275-283. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2005) Հայ ժողովրդի կորուստները Առաջին աշխարհամարտի տարիներին («Համաշխարհային պատերազմից հայ ժողովրդի կրած վնասների քննիչ հանձնաժողովի» փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու)։Կազմող, առաջաբանի և ծանոթ. հեղինակ՝ Ան. Զաքարյան, խմբագիր՝ Լ. Բարսեղյան. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2005, 239 էջ։ Потери армянского народа в годы Первой мировой войны (Сборник документов и материалов "Бюро по установлению потерь армян от всемирной войны"). Составитель, автор предисловия и примечаний Ан. Закарян, редактор Л. Барсегян. Ереван, Музей-институт Геноцида армян НАН РА, 2005, 239 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2005) Ցեղասպանության հիշողությունը որպես նոր ինքնության ձևավորիչ (1980-ական թվականների վերջ - 1990-ական թվականների սկիգբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 55-66. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2002) Աշոտ Հայրունի. Յոհաննես Լեփսիուսի առաքելությունը. Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2002, 542 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-292. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (2002) Համիդյան կառավարության հակահայկական քաղաքականությունն Արևմտյան Հայաստանում (1898-1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-54. ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Արծվի (2002) Հայանպաստ շարժումը սկանդինավյան երկրներում (1896-1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 55-72. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2002) Համիդյան կոտորածները ֆրանսիացի ժամանակակիցների հրապարակային ելույթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-70. ISSN 0135-0536

Микаелян, Вардгес (2000) Секретные донесения российских генеральных консулов в Эрзеруме об армянских погромах в Ване и освободительной борьбе западных армян. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-248. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1998) Քեմալական զորքերի բարբարոսությունները Արևելյան Հայաստանում 1920 թ. վերջին և 1921 թ. սկզբներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 247-256. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1997) Արևմտահայերի կոտորածները և ռուս մտավորականությունը 1894—1896 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-24. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1997) Վան-Վասպուրականի 1896 թ. ինքնապաշտպանական մարտերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-32. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1996) Զեյթունցիների 1895—1896 թթ. ինքնապաշտպանական հերոսամարտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-16. ISSN 0135-0536

Վ., Ն. (1995) Գիտական նստաշրջան նվիրված Սասունի ապստամբության 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-255. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1992) Մի բանավեճ Զմյուռնիայի 1922 թվականի ողբերգության մասին (Զմյուռնիայի հայ և հույն բնակչության ջարդերի 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1991) Երիտասարդ թուրքերի և մուսավաթի համաթուրքական գործակցությունը և հակահայկական ոճրագործությունները 1918 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-64. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1990) Թուրք արաբալեզու հեղինակի հուշագրությունը 1894—1896 թթ. հայկական կոտորածների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 184-189. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1988) Կիլիկիայի 1909 թ. հայկական կոտորածները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 13-29. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1985) Հայկական կոտորածները ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 115-122. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ա. Ա. (1985) Զապել Եսայանը Կիլիկիայի հայության դրության մասին (1920 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 226-233. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1984) Հայ ազգային-ազատագրական շարժումը օսմանյան բռնապետության դեմ և պատմության կեղծարարները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 7-20. ISSN 0135-0536

Гольц, Герман (1982) Большой друг армянского народа (в связи с новонайденными документами И. Лепсиуса). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 131-136. ISSN 0135-0536

Овнанян, С. В. (1965) Резня армян 1890-х годов и болгарская общественность. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 207-210.

Саакян, Р. Г. (1965) Мемуары Наим-бея об избиении армян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-107.

Ներսիսյան, Մ. (1965) Նյութեր հայկական կոտորածների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-100.

This list was generated on Sun Jan 24 17:04:38 2021 AMT.