Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "A General Works > AP Periodicals"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 125.

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2020) «Մասյաց աղավնի» ամսագիրը Իտալիայի միավորման մասին (1860–1865 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 75-98. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-298. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Մանե (2020) Գեղարվեստական կրթության հարցերը «Գեղարվեստ» հանդեսի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-148. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Տարոն (2019) «Մշակ» լրագրի գովազդային գործունեությունը (1872–1892 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 168-180. ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2019) Արևմտահայերենի հարցերը «Բազմավէպ»-ում (XIX դար). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-196. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 309-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-308. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2018) Կոչմանը հավատարիմ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 95-103. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2018) Հովհաննես Այվազովսկին «Բազմավեպ» հանդեսի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 78-94. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2018) Հայ բարբառների ծագման հարցը «Պատմաբանասիրական հանդեսի» էջերում (1958-1960թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 20-33. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2017) Ազգային, քաղաքական, հասարակական հիմնահարցերը «Աշխատանք» պարբերականի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 60-76. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) 75-ամյա «Լրաբերը». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-316. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2015) Ս. Սարգսյան. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Երևան, «Անտարես», 2014, 680 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 275-280. ISSN 0135-0536

Տեր-Գաբրիելյան, Անուշավան (2015) «Գիտության աշխարհում» հանդեսը տասը տարեկան է. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 293-294. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2015) «Հայկազյան հայագիտական հանդես», 2014, հ. ԼԴ, Բեյրութ, 654 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 301-306. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) «Բանբեր հայագիտության» միջազգային բազմալեզու հանդես. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 303-304. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2014) Анушаван Закарян (к 60-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2014) Մեծ պետությունների քննադատությունը «Արմենիա»-ի էջերում (1894–1895 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 101-107. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2014) Սուրեն Սարգսյան. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2014, 680 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 217-220. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Հինգ տարի անց... («Պատմաբանասիրական հանդեսի» գլխավոր խմբագիր Ս. Հարությունյանի հարցազրույցը ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի հետ` նրա ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-266. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ազատ (2012) Մի քանի նկատառում ՊԲՀ-ի գլխավոր խմբագրի կարծիքի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2011) «Մարմնամարզ» (1911–1914 թթ.) (Շավարշ Քրիսյանի ծննդյան 125 և հայ առաջին մարզական հանդեսի 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 62-76. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История периодической печати. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 184-185. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2005) Ակադեմիայի հասարակագիտական անդրանիկ ամսագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-299. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանեան, Գէորգ (2005) Նորայր Բիւզանդացու «Քննասէր»-ը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 101-143. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վալտեր (2004) Ակադեմիկոս Վարդգես Միքայելյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 294-299. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2003) Մարգո Մխիթարյան. Խորեն Ստեփանեի «Հայկական աշխարհ» ամսագիրը. Երևան, «Քննասեր» հրատ., 2002, 112 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 302-305. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մարգո (2002) «Գարուն» գրական-գեղարվեստական հանդեսը (1910-1912 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 119-136. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մարգո (2001) «Բանբեր գրականության և արվեստի» հանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 107-120. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Նազելի (2001) Հ. Հայնեի թատերագիտական հոդվածների արձագանքը հայ մամուլում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-129. ISSN 0135-0536

Խուրշուդյան, Ռուբեն (2000) Հնչակյան պարբերական մամուլը. սկզբնավորման շրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 18-28. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հայկազ (1999) «Ռուսկի արխիվ» և «Ռուսկայա ստարինա» հանդեսները Հայաստանի XIX դ. աոաջին կեսի ռազմաքաղաքական դրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 112-121. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1999) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» հիմնադիր խմբագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 62-66. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1999) Հայ-ռուսական հարաբերությունների, Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության լուսաբանումը «Армянский вестник» և «Армяне и Война» պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 109-122. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Հարցազրույց Մ. Գ. Ներսիսյանի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 48-61. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (1999) Հիշատակի խոսք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կ. Լ. (1998) «Անահիտ» հանդեսի 100-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 53-62. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1997) ՀՀ ԳԱ Ակադեմիայի նախագահությունը նշեց «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 40-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Հարությունյան, Ս. Բ. (1997) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 40 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1997) Ալբերտ Խառատյան. Հասարակական միտքը Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլում (1840 - 1900). ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1995,382 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 261-264. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գ. Ջ. (1996) Գեղարվեստական փոքր արձակը «Արևելյան մամուլում» (1880—1909). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 57-64. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. Վ. (1996) Մ. Գ. Ներսիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 265-268. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Մ. Մ. (1995) Հայ առաջին պարբերականը («Ազդարարի» 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 111-118. ISSN 0135-0536

Զեքիյան, Լևոն (1995) «Բազմավէպ». հայագիտական հանդեսներու նահապետը (150-ամյա հոբելյանին առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1994) Հակոր Պարոնյանի պարբերականները (մեծ երգիծաբանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 85-99. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ա. Վ. (1992) Armenisch-deutsche Korrespondenz, № 73, September, 1991. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 247-249. ISSN 0135-0536

Махмурян, Г. Г. (1992) Журнал „Social Education“ (1991 г., т. 55, № 2) о геноциде. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-219. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. (1990) «Փյունիկի» խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 248-249. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Հարցազրույց Մ. Ներսիսյանի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 175-184. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1990) Արտասահմանի հայագիտական հանդեսներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 210-218. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1990) Հայկական մամուլը սերբ ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժումների մասին (XIX դարի 60-ական թվականների սկզբին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 106-118. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մ. Ս. (1990) «Ապտակ» հանդեսի քաղաքական ծաղրանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-241. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Նամակներ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 230-234. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1989) Journal of the Society for Armenian Studies (JSAS). Vol. 3, 1987, p.192. University of California, Los Angeles. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-238. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Լ. Գ. (1989) Արփիար Արփիարյանը հրապարակախոս. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 79-94. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1989) Վրացական ՍՍՀ ԳԱ «Մացնե» («Լրաբեր») հանդեսի կովկասագիտական-արևելագիտական նյութերը (1986-1987թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 244-250. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1988) Պարսկական մամուլը հայ պոեզիայի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 148-153. ISSN 0135-0536

Աբգարյան, Գ. Վ. (1988) «Հանդես ամսօրյայի» 100-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1987) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1986) Վրացական ՍՍՀ ԳԱ «Մացնե» («Լրաբեր») հանդեսի կովկասագիտական-արևելագիտական նյութերը (1983—1985 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 228-238. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1986) Ադրբեջանական ՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագրի» կովկասագիտական-արևելագիտական նյութերը (1981 — 1982 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 228-235. ISSN 0135-0536

Айрапетян, Дж. (1985) Вопросы истории армянских поселений Польши в журнале «Kwartalnik historyczny». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 246-248. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Մ. Մ. (1985) Անգլիացի հեղինակներ Ադիսոնի և Ստիլի պատմվածքները «Ազդարարում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 160-168. ISSN 0135-0536

Кишкин, Л. С. (1984) Чешский писатель на армянской земле. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 170-177. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Մ. Ն. (1984) Մատթեոս Մամուրյանի անհայտ ծածկանունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 52-60. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1984) Վրացական ՍՍՀ ԳԱ «Մացնե» («Լրաբեր») հանդեսի կովկասագիտական - արևելագիտական նյութերը (1981 — 1982 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-244. ISSN 0135-0536

Ազնավուրյան, Գ. Հ. (1984) Դավիթ Անանունի նամակագրությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 171-177. ISSN 0135-0536

Թոմսոն, Ռոբերտ (1984) Հայագիտական հոդվածներ արևմտյան ամսագրերում. 1982. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Саядов, С. М. (1983) «Тифлисские ведомости» об Армении и армянах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 212-223. ISSN 0135-0536

Պիվազյան, Է. Ա. (1983) Արամ Ղանալանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 314-315. ISSN 0135-0536

Թոմսոն, Ռոբերտ (1983) Հայագիտական հոդվածներ արևմտյան ամսագրերում (1980—1981). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 310-313. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Մ. Ն. (1983) «Միություն» արևմտահայ դեմոկրատական հանդեսը (1860 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-104. ISSN 0135-0536

Դարոնյան, Ս. Կ. (1983) Մ. Նալբանդյանը և Ստ. Ոսկանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 76-92. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1982 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 233-236. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 7. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Լ. Գ. (1982) Գրական քննադատությունը «Մուրճ» ամսագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 85-95. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Մ. Մ. (1982) Ռուսսոյի անգլիացի հետևորդը «Ազդարարի» էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 96-109. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1982) Ադրբեջանական ՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագրի» կովկասագիտական-արևելագիտական նյութերը (1979—1980 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 229-233. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1981) 1876 թ. 0սմանյան սահմանադրությունը հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ (1870-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 109-124. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1981) «Արշակ Չոպանյանի նամականին», կազմեց և ծանոթագրեց Գ. Ազնավուրյան, Երևան, 1980, 500 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 293-294. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1981) Վրացական ՍՍՀ ԳԱ «Մացնե» հանդեսի կովկասագիտական-արևելագիտական նյութերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 320-324. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1981) Նորից Սարգիս Վարշամյանցի նամակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 243-252. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1980) Դպրոցի և մանկավարժության հարցերը Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլում (XIX դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 137-150.

Չոբանյան, Պ. Ա. (1980) ՎՍՍՀ ԳԱ «Մացնե» («Լրաբեր») հանդեսի կովկասագիտական-արևելագիտական նյութերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 299-303.

Դանիելյան, Կ. Ա. (1980) Գրիգոր Տեր-Մելքիսեդեկյանի հրապարակախոսական ժառանգության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 176-188.

Քոլանջյան, Ս. Է. (1980) Էվա Գևորգյան-Բագի, Հայ-հունգարական գրական առնչությունները և «Արմենիա» ամսագիրը, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1979, 187 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 261-264.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1980) Իտալական ազատագրական պատերազմի արտացոլումը «Արևմուտքում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 191-202.

Խմբագրական, (1979) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1979 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 294-298.

Վարդանյան, Ն. (1979) Հայագիտական հանդեսների խմբագիրների խորհրդակցություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 293.

Չոբանյան, Պ. Ա. (1979) Վրացական ՍՍՀ ԳԱ «Մացնե» («Լրաբեր») հանդեսի կովկասագիտական-արևելագիտական նյութերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 286-290.

Չոբանյան, Պ. Ա. (1979) Վրացական ՍՍՀ ԳԱ «Մացնե» («Լրաբեր») հանդեսի կովկասագիտական-արևելագիտական նյութերը (1975-1977թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 284-292.

Խառատյան, Ա. Ա. (1979) Գեղարվեստական գրականությունն «Արևելյան մամուլ» պարբերականում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 88-102.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) Հայկ Պերպերյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 297-298.

Хачатрян, Р. Г. (1978) Армения в русской научной периодике XVIII века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-66.

Ասմարյան, Լ. Ա. (1978) Վահան Թեքեյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 74-80.

Խմբագրական, (1977) Խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 269-270.

Մադոյան, Ա. (1977) «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի տասը տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 273-274.

Գասապյան, Ներսես (1974) «Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտություն (1794 — 1967)» (համահավաք ցանկ), կազմեց՝ Ա. Կիրակոսյան, խմբագրություն և առաջաբան՝ Հ. Կոստիկյանի և Հ. Սիլվանյանի, Երևան, 1970, 624 Էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-225.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1974) Կովկասի գրաքննական կոմիտեի նյութերից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 105-112.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1974) Ստեփան Ոսկանյանի «Արևմուտքը» 1864 —1865 թվականներին (Մատենագիտական ցանկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-235.

Աբրահամյան, Գ. (1973) Հայաստանը կայսերական ռուսական աշխարհագրական ընկերության կովկասյան բաժանմունքի պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 243-252.

Մադոյան, Ա. (1972) «Հայկազյան հայագիտական հանդես», խմբագիր Երվանդ Հ. Քասունի, Պեյրութ, 1970, 236 էջ, 1971, 330 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 273-276.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1969) Հարություն Շմավոնյանը և նրա գործակիցները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 130-146.

Խմբագրական, (1968) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1958-1967 թթ. համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-46.

Խմբագրական, (1968) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի հրատարակության տասը տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Խմբագրական, (1968) Սիստեմատիկ ցանկ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 47-118.

Թոփուզյան, Հ. (1966) Եգիպտահայ պարբերական մամուլի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 285-293.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1966) Մի անտիպ փաստաթուղթ ցարական գրաքննության արխիվից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 131-146.

Բաբլոյան, Մ. Ա. (1966) «Նոր ուղի» պարբերագիրքը (1945-1947). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 192-197.

Григорян, В. А. (1965) В.Д. Корганов и журнал «Кавказский вестник». Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 254-258.

Մինասյան, Մ. (1965) Փարիզի Հայագիտական ընկերության և Հայագիտական հանդեսի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 241-258.

Անանյան, Գ. (1964) «Մուրճի» հրատարակման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 171-176.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1964) Առաջին հայ պարբերականը /«Ազդարարի»-ի 170-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 43-52.

Շահլամյան, Դ. (1964) Նյութեր հայ պարբերական մամուլի պատմության համար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 157-163.

Բաբլոյան, Մ. (1964) Գրական քննադատությունը «Անի» ամսագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-243.

Գասպարյան, Ս. (1963) «Զարթոնք» — բացառիկ, Բեյրութ, 1962, 500 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 247-250.

Խմբագրական, (1963) Հայագիտական նոր պարբերական. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 300.

Սարյան, Մարտիրոս (1962) Նամակ խմբագրության. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 255.

Գասապյան, Ներսես (1961) Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆիա, 3 հատորով, կազմեց Հովհ.Պետրոսյան, Հայկական ՍՍՌ Պետգրապալատ, Երևան, հատ.I, 1954, հատ.II, 1956, հատ.III, 1957. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 307-330.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1961) «Մետեորա» պարբերականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 160-168.

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1961) Քաղացիական պատերազմը Ամերիկայում հայ պարբերական մամուլի լուսաբանությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 47-66.

Արարատյան, Հ. (1960) «Բանբեր Հայաստանի արխիվների»,Հայկական ՍՍՌ ՆԳՄ Արխիվային վարչության օրգան, № 1, Երևան, 1960, 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 209-211.

Հակոբյան, Մ. (1959) Մխիթարյան Մ., «Հյուսիսափայլ» ամսագիրը, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1958, 261 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 317-321.

Քոլանջյան, Ս. (1958) Արևելագիտական նոր հանդես. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 271-275.

This list was generated on Fri Mar 5 01:57:57 2021 AMT.