Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > AQ Armenian Question"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 49.

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2020) Հայկական հարցի 1919−1920 թթ. պատմության լուսաբանումը Հայաստանի պատմագրության մեջ (1991−2019 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 60-80. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Հրանուշ (2019) Յո. Լեփսիուսի և նրա «Գերմանա-հայկական ընկերության» հայանպաստ գործունեությունը Եվրոպայում (1915 թ. սեպտեմբեր – 1916 թ. հուլիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 144-161. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2019) Հայկական հարցի պատմության 1917–1918 թթ. հիմնախնդիրների լուսաբանումը Հայաստանի պատմագրության մեջ (1991–2018 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-125. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2018) Aрмения и ее территориальный вопрос на Парижской мирной конференции (18 января – 28 июня 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 104-124. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2017) 1915–1916 թթ. Հայկական հարցում մեծ տերությունների ծրագրերի լուսաբանումը Հայաստանի Հանրապետության պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 26-39. ISSN 0135-0536

Ованнисян, Ануш (2017) Дебаты по Армянскому вопросу в последнем османском парламенте (ноябрь–декабрь 1918 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 40-51. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Հովհաննես (2017) Հայերը Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում 1945–1988 թթ. հայաթափության և մշակութային բնաջնջման ադրբեջանական քաղաքականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Երանյան, Գոռ (2016) Հաուքար Տահիր Թաուֆիկ. Քրդերը և Հայկական հարցը 1877–1920 թթ., Բեյրութ, 2014. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 233-242. ISSN 0135-0536

Сафарян, Арам (2016) Николай Оганесян. Участие курдов в Геноциде армян. Курдский фактор в армянской доктрине решения проблемы Западной Армении. Ереван,изд. «Партии Рамкавар Азатакан», 2016,84 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2015) Ս. Սարգսյան. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Երևան, «Անտարես», 2014, 680 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 275-280. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2015) Րաֆֆին և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 99-107. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2014) В. Д. Плетнев об Армянском вопросе (накануне Первой мировой войны). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2014) Մեծ պետությունների քննադատությունը «Արմենիա»-ի էջերում (1894–1895 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 101-107. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2013) Սարգիս Կուկունյանը ժողովրդական երգերում (մահվան 100-ամյա տարելիցի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2013) Ա-Դո (Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան). Ռուսական ցարերը և Հայկական հարցը: Առաջաբանը և ծանոթագրությունները` պ. գ. թ. Ռուբեն Գասպարյանի և պ. գ. թ. Ռուբեն Սահակյանի: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2013, 161 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 273-277. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2005) Армянский вопрос и Геноцид армян (ноябрь 1914 г. — август 1915 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2003) Армения и Армянский вопрос в публицистике Сергея Городецкого. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 89-106. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հակոբ (2003) Հակոբ Պարոնյանը մեծ տերությունների դիվանագիտության քննադատ (Հայկական հարցի միջազգայնացման 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 68-88. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2002) Աշոտ Հայրունի. Յոհաննես Լեփսիուսի առաքելությունը. Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2002, 542 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-292. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2002) Համիդյան կոտորածները ֆրանսիացի ժամանակակիցների հրապարակային ելույթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-70. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հայկազ (2000) Հայկական հարցը ռուսական մամուլում (XIX դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 80-99. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2000) Письма Католикоса всех армян Вазгена I Председателю Совета Министров СССР Н. А. Булганину. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 249-255. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2000) Դիվանագիտական պայքարը Հայկական հարցի շուրջ և Անգլիայի քաղաքականությունը (1913 թ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 39-54. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2000) Էմմա Կոստանդյան. Մկրտիչ Խրիմյան. հասարակական-քաղաքական գործունեությունը. Զանգակ —97 հրատ., Երևան, 2000, 448 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 260-264. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Արևմտահայության կյանքի պատկերը Տ. Օլգենինի հոդվածներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 199-206. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1999) Հայ-ռուսական հարաբերությունների, Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության լուսաբանումը «Армянский вестник» և «Армяне и Война» պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 109-122. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1999) Հայկական հարցի ծագումը և մեծ տերությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-108. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Պ. Հ. (1999) Նիկողայոս Ադոնցը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 130-138. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Ն. Բ. (1998) Ա. Երիցյանը Հայկական Հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 41-46. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ս. Ս. (1998) Հ. Ավետիսյան, Հայկական Հարցը 1918 թվականին, Երևան, «Բարձրագույն դպրոց» հրատ., 1997, 436 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 260-262. ISSN 0135-0536

Մ., Ն. (1997) Ագապի Նասիպյան. Բրիտանիա և Հայկական Հարցը 1915-1923. հրատարակություն Հ. Բ. Ը. Միության Վահրամ Ապտալյան Մշակութային հիմնադրամի, Պեյրութ, 1994, 344 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 249-252. ISSN 0135-0536

Պեյլերյան, Արթուր (1997) Թուրքական նոր տեսություններ Հայկական Հարցի մասին. Erdal Ilter. Ermeni kilisesi ve terör (Հայ եկեղեցին և ահաբեկչությունը ),Ankara, 1996 գրքի առթիվ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-40. ISSN 0135-0536

Саркисян, Е. К. (1995) Армянский вопрос и Россия в 1912—1914 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-124. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Գ. (1994) Հայկական հարցը և Ֆրանսիան (1870—1890-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 132-155. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Է. Ա. (1994) Խրիմյան Հայրիկ. Երկեր, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1992, 448 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 274-277. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վ. Հ. (1994) Ռուսաստանի Ժամանակավոր կառավարությունը և Հայկական հարցը 1917 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 115-131. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1993) Խրիմյան Հայրիկի դիմումը Նիկոլայ Երկրորդին (1907 թ.) և արխիվային այլ նյութեր Հայկական հարցի ու հայ կամավորական շարժման մասին (1912—1915 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 165-180. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1992) Հայկական հարցի արծարծումը 1912 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 197-214.

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1991) Հայկական հարցի և հայ կամավորների մասին (1912-1915 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-215. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1990) Հայկական հարցը սերբական մամուլում (XIX դարի վերջ-XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 57-62. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Ա. Պ. (1990) Դ-Ր Սալեհ Զահր ադ-Դին, Հայերը. ժողովուրդ և պրոբլեմ, աթ-Թակադումիա հրատարակչություն, Բեյրութ, 1988, 336 էջ (արաբերեն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 228-231. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Ա. Հ. (1989) Ռուս հրապարակախոս Տ. Օլգենինը Հայաստանի և Հայկական հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 66-84. ISSN 0135-0536

Սողոմոնյան, Ա. Մ. (1988) Անգլիական միսիոներների գործունեությունը Արևմտյան Հայաստանում (1880-ական թթ. առաջին կես). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-235. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1987) Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի հակահայկական քաղաքականությունն արաբական ժամանակակից պատմագրության գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 75-88. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1984) Արևմտյան Հայաստանի պատմության ուսումնասիրությունը սովետահայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 78-90. ISSN 0135-0536

Корганян, Н. К. (1983) К вопросу о насильственном переселении армян шахом Аббасом I. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 286-298. ISSN 0135-0536

Петросян, Ю. А. (1982) Армянский вопрос па страницах редкого эмигрантского издания младотурок. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 173-178. ISSN 0135-0536

Բայրամյան, Լ. Ա. (1979) Հայկական հարցը և Անգլիան 1890-ական թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 24-33.

Արզումանյան, Մ. Վ. (1974) Նանսենը և հայ գաղթականության հարցը 1925—1929 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-19.

This list was generated on Thu Feb 25 09:04:00 2021 AMT.