Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > B Philosophy (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 156.

Асатрян, Григор (2020) Заслуженный ученый и умелый организатор науки (к 90-летию со дня рождения Ашота Экмаляна). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 272-276. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Միրզոյան, Վալերի (2018) Հովհան Օձնեցու փիլիսոփայական և կառավարչական հայացքները (Հովհան Օձնեցու գահակալության 1300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 68-81. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Սուվարյան, Յուրի and Պողոսյան, Գևորգ (2017) Բազմավաստակ գիտնականը (Ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-271. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Գեորգ Բրուտյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 317-319. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Սուվարյան, Յուրի and Պողոսյան, Գևորգ (2015) Վաստակաշատ իմաստասերը և քաղաքագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ալեքսանդր Մանասյանի 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Աշոտ (2015) Գրիգոր Ասատրյան. Հումանիզմը նոր հազարամյակի հիմնախնդիրների համատեքստում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, 460 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 297-300. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Սեն Արևշատյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-258. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գրիգոր (2013) Հայ հումանիստական մտքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-178. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Սամվել (2013) «Երեք չափերի» սկզբունքները «Հաճախապատում ճառք»-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-254. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Արմինե (2013) Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկի «Պատճառ»-ները. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 202-214. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Գևորգ (2013) Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 107-116. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Կառլեն (2013) Ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը և հայոց փիլիսոփայության պատմության ձևավորումը (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 229-233. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Հինգ տարի անց... («Պատմաբանասիրական հանդեսի» գլխավոր խմբագիր Ս. Հարությունյանի հարցազրույցը ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի հետ` նրա ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-266. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2012) Հումանիզմը և հասարակության բարեշրջումը Մատթեոս Մամուրյանի փիլիսոփայական հայացքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 38-45. ISSN 0135-0536

Օրենգո, Ալեսսանդրո (2012) Դաւիթ Անյաղթ. Մեկնութիւն ի «Վերլուծականն» Արիստոտէլի, Հին հայերեն բնագիրը հրատարակության պատրաստեց, անգլերեն թարգմանեց և առաջաբանն ու ծանոթագրությունները գրեց Արամ Թոփչյանը, «Բրիլ» հրատ., Լայդեն, Բոսթոն, 2010, X–222 էջ: David the Invincible, Commentary on Aristotle’s Prior Analytics. Old Armenian Text with an English Translation, Introduction and Notes by Aram Topchyan (Philosophia Antiqua vol. 122 = Commentaria in Aristotelem Armeniaca. Davidis Opera, vol. 2), Brill, Leiden-Boston, 2010, pp. X–222. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 255-256. ISSN 0135-0536

Թանանյան, Գրիգոր (2012) Մխիթար Գոշի իրավունքի փիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 38-52. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Памяти армянского ученого. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 363-364. ISSN 0135-0536

Ջիջյան, Ռոբերտ (2011) Ակնհայտն` անհավատալի (Ակադեմիկոս Գեորգ Աբելի Բրուտյանի 85-ամյա հոբելյանը). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 340-346. ISSN 0135-0536

Баранов, Юрий (2010) Аэлита Долуханян. Проблема души и тела в средневековой армянской поэзии. Ереван. Зангак–97, 2009, 256 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 279-280. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Philosophy. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 268. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Философия. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 167. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Փիլիսոփայություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 63. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2008) Փիլիսոփայական հոսքը Նար-Դոսի գեղարվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 10-38. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Համլետ (2008) Ժամանակակից հայագիտության խոշոր ներկայացուցիչը (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Քալոյան, Անժելա (2008) Կնոջ կենսաբանական առեղծվածի զոհրապյան մեկնության իմացաբանական ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 114-132. ISSN 0135-0536

Գլջյան, Արսեն (2008) Հակոբ Պարոնյանի աշխարհի գեղարվեստական հայեցակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-158. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Արդի հայ փիլիսոփայական մտքի մեծավաստակ երախտավորը. Ակադեմիկոս Համլետ Գևորգյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ: «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» գլխավոր խմբագիր Ս. Հարությունյանի հարցազրույցը Հ. Գևորգյանի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 308-314. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հովհաննես (2006) Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 303-308. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2005) Վրթանես Ասկերյանը և նրա թարգմանական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-102. ISSN 0135-0536

Վարդազարյան, Օլգա (2005) Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի հայերեն լուծմունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-206. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մարինե (2004) Վահան Տերյանի «Հոգևոր Հայաստան» պատմափիլիսոփայական հայեցակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-98. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2004) Գ. Բրուտյան. Հայագիտություն և մետահայագիտություն. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 530 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-296. ISSN 0135-0536

Հովականյան, Յուրի (2004) Լևոն Շանթի կենսափիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 34-47. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Մատաթիա Գարագաշյանը և իր «Նկարագիր ուսմանց» աշխատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-141. ISSN 0135-0536

Մոքոյան, Հենրի (2004) Անձի Ես-ի ինքնամբողջացման դիալեկտիկան և հայ պատմաբանասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 142-153. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Մեսրոպ Աղաչրաղյանցի գիտական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 133-141. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2003) Հայագիտության արդի վիճակը Հայաստանում և զարգացման հեռանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 17-29. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2003) Եվս մի անգամ Ստեփանոս Սյունեցու անձի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Թամրազյան, Հրաչյա (2003) Գրիգոր Նարեկացին և Կիլիկիայի բանաստեղծական արվեստի դպրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 40-58. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 59-69. ISSN 0135-0536

Խորենյան, Անժելա (2002) Ավետիք Իսահակյանի «Ուստա Կարո» վեպի ստեղծագործական պատմությունից (Օրթե Հարութի կենսափիլիսոփայությունը). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 73-89. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Արմեն (2002) Ղազար Ջահկեցու գաղափարախոսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 138-154. ISSN 0135-0536

Հովականյան, Յուրի (2001) Ղևոնդ Ալիշանի կենսափիլիսոփայությունը (մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 89-106. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ավիկ (2000) Իսահակյանի խոհական աշխարհի ձևավորումը և Նիցշեի վարդապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 51-68. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2000) Հովհաննես Օձնեցի. Երկեր. գրաբարից փոխադրումը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Վազգեն Համբարձումյանի, «Անահիտ» հրատ., Երևան. 1999, 312 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2000) Նոր գիրք հայերենի առաջին եվրոպացի ուսումնասիրողների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-266. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1998) Եղիշեի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ա. Պ. (1997) Գեորգ Բրուտյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-217. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1997) Եզնիկ Կողբացու փիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 131-146. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1997) Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի գրաբար թարգմանությունների լեզվական որոշ առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-176. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1996) Մեսրոպ Մաշտոցի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 91-110. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1991) Դավիթ Անհաղթի ժառանգության նոր լուսաբանության մի փորձի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 176-184. ISSN 0135-0536

Ղազինյան, Ա. Ա. (1989) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի ինքնագրի հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 186-194. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1989) Մարդերգությունը Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 50-64. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1988) Աշխարհը և նրա ապագան Գրիգոր Նարեկացու պատկերացմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 29-44. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ս. Մ. (1987) Գրիգոր Տաթևացին և լեզվագիտական մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 92-103. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1987) Գրիգոր Նյուսացու «Ի Մելիտոս եպիսկոպոս Անտիոքացի» ճառի հայերեն թարգմանությունը և Մովսես Խորենացին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 139-149. ISSN 0135-0536

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1986) Արտաշես Կարինյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 11-20. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. and Շաքարյան, Հ. Գ. (1986) Ակադեմիկոս Գ. Ա. Բրուտյան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 201-203. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Վ. Խ. (1986) Լայբնիցը հայերի և հայ մշակույթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1986) Մարդու ճակատագրի Նարեկացու ընկալումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 16-26. ISSN 0135-0536

Ղազանջան, Վ. Վ. (1986) Անվանի գիտնականն ու մանկավարժը (Հայկ Գյուլիքևխյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-62. ISSN 0135-0536

Ղազինյան, Ա. Ա. (1985) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի ժանրային բնույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 87-95. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1985) Վազգեն Չալոյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-98. ISSN 0135-0536

Паршин, П. Б. (1984) В X. Багдасарян. Проблема имплицитного. Ереван, Изд-во АН АрмССР, 1983. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 228-234. ISSN 0135-0536

Ջիջյան, Ռ. Զ. (1984) Գիտական իմացության մեթոդների համակարգը Դավիթ Անհաղթի աշխատություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 71-81. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Մ. Գ. (1984) Հին աշխարհի հռչակավոր հռետոր Պրոհերեսիոս - Պարույր Հայկազնը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-170. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1984) Միջնադարյան հայ փիլիսոփայության բնութագրման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 38-53. ISSN 0135-0536

От редакции, (1983) Философия. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 184-187. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Փիլիսոփայություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 73-76. ISSN 0135-0536

Քենդալ, Դավիդ (1983) «Կատարելության սանդղակ». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 206-211. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հ. Հ. (1983) Անանիա Սանահնեցու Վաղարշապատի ներբողը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 190-202. ISSN 0135-0536

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1983) Կարլ Մարքսի աշխատությունների հայերեն աոաջին թարգմանությունները (Մարքսի ծննդյան 165 և մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1983) Հովհաննես Պլուզ Երզնկացին հայ միջնադարյան երաժշտության տեսաբան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 124-137. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Կ. Ա. (1983) С. С. Аревшатян. К истории философских школ средневековой Армении (XIV в.). Изд-во АН Арм. ССР, 1980, 79 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-210. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ընդհանուր ժողով՝ նվիրված Կարլ Մարքսի ծննդյան 165 և մահվան 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 235. ISSN 0135-0536

Անթապյան, Փ. Փ. (1983) Հովհաննես Սարկավագին վերագրված «Լուծմունք եօթնից գրոցն Փիլոնի», բնագրի առնչությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-190. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1982) Եվսեբիոս Եմեսացու «Ութամատյանի մեկնությունը» և թարգմանության տեսության հարցերը V դարի հայ մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 56-68. ISSN 0135-0536

Ջիջյան, Ռ. Զ. (1982) Գ. Ա. Բրուտյան. Դավիթ Անհաղթի ուսմունքը տրամաբանության մասին. Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1980, 212 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 216-218. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1982) Գրիգոր Մագիստրոսը որպես փիլիսոփա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 28-38. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Ա. (1982) Ստեփանոս Նազարյանցը հասարակական առաջադիմության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 63-72. ISSN 0135-0536

Բրուտյան, Գ. Ա. (1981) ՀՍՍՀ ԳԱ փիլիսոփայության և բանասիրության բաժանմունքը 1980-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1981) Վ. Կ. Չալոյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 307-308. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Ա. Ն. (1981) Դավիթ Անհաղթի անձնավորության, ժամանակի և գիտական ժառանգության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 194-216. ISSN 0135-0536

Բենակիս, Լինոս (1981) Դավիթ Հայը Արիստոտելի բյուզանդական մեկնիչների երկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 46-55. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Ա. Ն. (1980) Դիոնիսիոս Թրակացու քերականության թարգմանչի և մեկնիչի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 68-87.

Վարդանյան, Ն. (1980) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Դավիթ Անհաղթին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 290-291.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1980) Արվեստը Դավիթ Անհաղթի իմացաբանական համակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 63-76.

Չալոյան, Վ. Կ. (1980) Դավիթ Անհաղթ (Բանասիրական ակնարկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 52-62.

Արևշատյան, Ս. Ս. (1980) Դավիթ Անհաղթը և հին Հայաստանի փիլիսոփայական միտքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 21-39.

Լոսև, Ա. Ֆ. (1980) Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական-պատմական սխրանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 40-51.

Բրուտյան, Գ. Ա. (1979) Դավիթ Անհաղթի ուսմունքը սահմանման և բաժանման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-13.

Բրուտյան, Գ. Ա. (1979) Դավիթ Անհաղթի ուսմունքը սահմանման և բաժանման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 38-56.

Միրումյան, Կ. Ա. (1979) Հովհաննես Սարկավագի երկու իմաստասիրական գրվածքները և նրանց արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 154-162.

Գալստյան, Ե. Ա. (1977) Հովհաննես Օձնեցուն վերագրված մի գրության հեղինակի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 245-253.

Գրիգորյան, Գ. (1977) Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մրցանակի նոր դափնեկիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 288.

Ղազանչյան, Վ. Վ. (1976) Պրոֆեսոր Հայկ Գյուլիքևխյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 99-108.

Даниелян, М. С. (1976) Исторический материализм как общесоциологическая теория. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-136.

Չալոյան, Վ. Կ. (1975) Ժառանգորդումը նեոպլատոնիզմի փիլիսոփայության զարգացման մեջ (Արևելք-Արևմուտք). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 173-190.

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1975) Ստեփանոս Լեհացու փիլիսոփայական բառարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 133-145.

Միրզոյան, Հ. (1974) С. С. Аревшатян, Формирование философской науки в древней Армении (V- VI вв.). Изд.-во АН Арм. ССР, Ереван, 1973, 350 стр., Ս. Ս. Արևշատյան, Փիլիսոփայական գիտության ձևավորումը հին Հայաստանում (V—VI դդ .), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1973, 350 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 245-250.

Աբրահամյան, Լ. Հ. (1974) Իմանուել Կանտ (Ծննդյան 250-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 18-30.

Հակոբյան, Հ. Հ. (1973) Գրիգոր Տաթևացին արվեստի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 105-112.

Միրզաբեկյան, Ջ. Մ. (1973) Մովսես Բաղրամյանի փիլիսոփայական երկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 122-130.

Даниелян, М. С. (1972) Некоторые гносеологические вопросы соотношения социологии и философии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 75-94.

Мирзоян, Г. К. (1971) Философский труд Воскана Ереванци «О единичности и единстве: одинаковы они или различны». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 165-173.

Թովմասյան, Ս. Ս. (1971) Գիտության և արտադրության փոխազդեցության մի քանի տեսական պրոբլեմներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-16.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1971) Եզնիկ Կողբացու երկի տերմինաբանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 61-77.

Դանիելյան, Է. Լ. (1971) Արիստոտելի տարրերի տեսությունը և Անանիա Շիրակացու «Տիեզերագիտութիւնը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 217-222.

Даниелян, М. С. (1970) Философская сущность материалистического понимания истории (К 150-летию со дня рождения Ф. Энгельса). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 191-208.

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1970) Փիլիսոփայություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 123-134.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1970) Եզնիկի երկի բնագրային մի քանի մեկնաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-106.

Արտաշյան, Ղ. (1970) Վ. Ի. Լենինի ծննդյան 100-ամյակի տոնակատարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 293-294.

Варданян, Р. Г. (1970) В. И. Ленин о ступенях становления и развития социалистического общества. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-140.

Абрамян, Л. А. (1970) Ленинская идея об отражении как свойстве всей материи и ее историко-философские истоки. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 109-122.

Աղուզումցյան, Վ. Մ. (1970) Մարքսիստական քաղաքատնտեսության զարգացման լենինյան էտապը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-51.

Թելունց, Ա. Մ. (1970) Ստեղծագործական մտքի հանճարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-14.

Անտոնյան, Մ. Հ. (1970) Վ. Ի. Լենինը և սոցիալիստական հեղափոխության դիալեկտիկայի մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-40.

Чалоян, В. К. (1968) Философия александрийской цивилизации и Рим. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 101-110.

Վարդանյան, Ռ. Գ. and Ոսկանյան, Ա. Մ. (1968) Գիտական կոմունիզմի մեծ հիմնադիրը (Կարլ Մարքսի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-18.

Սադաղյան, Ա. (1968) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Կարլ Մարքսի ծննդյան 150-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 249.

Даниелян, М. С. (1968) Место пережиточных явлений в структуре общественного сознания. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 87-102.

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1967) Իմացության տեսության մի քանի հարցեր Վահրամ Րաբունու ուսմունքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 287-296.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1966) Արվեստների դասակարգման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 25-38.

Даниелян, М. С. (1966) К вопросу о структуре общественного сознания. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-130.

Միրզոյան, Հ. Ղ. (1966) Սիմեոն Ջուղայեցու կյանքը և գործունեությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-198.

Восканян, А. (1965) Г. Асланян, Идея прогресса в буржуазной философии истории. Изд. АН Арм.ССР, Ереван, 1965, 395 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 269-272.

Ղուկասյան, Վ. (1965) Լեսինգը հայ իրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 243-251.

Մելքոնյան, Լ. (1965) Հոբելյանական երեկո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 328-329.

Օսիպյան, Վ. Գ. (1964) Սոփեստության և դոգմատիզմի լենինյան քննադատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-14.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1964) Բուրժուական պատմափիլիսոփայության սնանկացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 43-54.

Խաչերյան, Հ. (1964) Հին և միջնադարյան իմաստասիրական երկերի ռուսերեն թարգմանությունը Սովետական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-291.

Մելիքյան, Մ. (1963) Մեծարման երեկո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 267.

Խաչատրյան, Ա. and Գ., Գ. (1963) Մեծարման երեկոներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 300-301.

Ազատյան, Հ. Ն. (1962) Կապիտալիզմից սոցիալիզմին անցման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-14.

Восканян, А. М. (1962) Об основном вопросе философии в истории армянской средневековой философии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 199-212.

Եգանյան, Հ. (1962) Ա. Հ. Ագահի, Մարքսիզմ-լենինիզմի գաղափարների տարածումը Իրանում /մինչև համաշխարհային երկրորդ պատերազմը/, Ադրբեջ.ՍՍՌ ԳԱ Հրատ.,Բաքու, 1961, 252 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 231-233.

Ավթանդիլյան, Ա. Հ. (1962) Ղ. Աղայանի փիլիսոփայական և սոցիոլոգիական հայացքների շուրջը։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 165-172.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1962) Պատմության շրջապտուտային կոնցեպցիայի քննադատության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 31-46.

Խաչերյան, Լ. (1962) EZNIK DE KOłB, De Deo. Patrologia Orientalis, tome XXVIII, Fascicules 3, 4. Edition critique du texte arménien et traduction française, notes et tables, par Louis Mariès et Ch.Mercier. Paris, 1959. Եզնիկ Կողբացի, Յաղագս Աստուծոյ, Հայերեն բնագրի քննական հրատարակություն և ֆրանսերեն թարգմանություն, ծանոթագրություններ և ցանկեր, Լուի Մարիես և Շ.Մերսիե, Փարիզ, 1959. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 188-193.

Попов, П. (1961) Г. А. Брутян, Теория познания общей семантики.Издательство АН Армянской ССР, Ереван, 1959, 320 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 343-346.

Չալոյան, Վ. Կ. (1961) Հայ փիլիսոփայության պատմության հանգուցային հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 273-290.

Մարգարյան, Է. Ս. (1961) Պատմա-իդեալիստական մեթոդոլոգիայի ֆենոմենոլոգիական բնույթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 122-132.

Брутян, Г. А. (1961) К философской оценке теории лингвистической относительности. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 169-183.

Եղիազարյան, Ա. Մ. (1961) Կ.Մարքսի կապիտալի նախասկզբնական կուտակման տեսության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 184-206.

Արևշատյան, Ս. Ս. (1961) Նոմինալիզմի և միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մի քանի այլ հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-157.

Ա., Հ. (1960) Լ.Հ. Աբրահամյան, Հայաստանում մարքսիզմի տարածման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 195-200.

Գաբրիելյան, Հ. (1960) Հայ փիլիսոփայության պատմության մի քանի հանգուցային հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 150-173.

Գևորգյան, Հ. Ա. (1960) Մարքսիստական իմացաբանության զարգացման լենինյան էտապը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-16.

Ասլանյան, Հ. Գ. (1959) Հասարակական պրոգրեսի պրոբլեմը և բուրժուական պատմափիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-23.

Խրլոպյան, Գ. Տ. (1959) Անանիա Շիրակացու բնափիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 131-148.

Ոսկանյան, Ա. (1959) Լենինյան ժողովածու՝ ուղղված ռևիզիոնիզմի դեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 246-249.

Չալոյան, Վ. Կ. (1958) XVII-XVIII դարերի հայ փիլիսոփայության ֆեոդալական ուղղության գնահատման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 135-153.

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1958) Հովհաննես Իմաստասերի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 188-200.

Թովմասյան, Ս. Ս. (1958) Ստ.Պալասանյանի փիլիսոփայական և սոցիոլոգիական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 173-185.

Григорян, Г. (1958) С. С. Аревшатян, Философские взгляды Григора Татеваци. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 280-286.

This list was generated on Mon Mar 8 04:56:07 2021 AMT.