Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 221.

Քարիմյան, Լիզա (2020) Կրոնական գործոնը հայ-բյուզանդական հարաբերություններում (570– 591 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-185. ISSN 0135-0536

Լալայան, Վահրամ (2016) Ապաշխարության խորհրդաբանությունը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի մեջ՝ ըստ պատրիարք Հակոբ Նալյանի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 104-122. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2016) Զմյուռնիայի տերունի թեմի առաջնորդները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 14-31. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Միջազգային գիտաժողով՝ «Արշալույս քրիստոնեության հայոց». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 282. ISSN 0135-0536

Մեյթիխանյան, Փառանձեմ (2016) Աստծու անուններն ու անվանումները Սուրբ գրքում (Հայր Աստված). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-158. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Վարդան (2014) Հակոբ Ա եպիսկոպոս Սյունեցու գուծունեության շուրջ (918-958 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 195-209. ISSN 0135-0536

Լալայան, Վահրամ (2014) Աղոթքի խորհրդաբանությունը Գր. Նարեկացու «Մատեան Ողբերգութեան» մեջ` ըստ պատրիարք Հակոբ Նալյանի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 108-129. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2014) Իսլամացված հայերին նվիրված գիտաժողով Ստամբուլում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 296-299. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Խաչիկ (2013) «Դեմք» հասկացությունը նախաքաղկեդոնյան հայրերի գործերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 215-222. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Սամվել (2013) «Երեք չափերի» սկզբունքները «Հաճախապատում ճառք»-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-254. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2013) Աղթամարի կաթողիկոսության եկեղեցական վիճակները` զինաբախումների թատերաբեմ (1470–1560-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 193-201. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Արմինե (2013) Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկի «Պատճառ»-ները. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 202-214. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Լյուբա (2013) Վանքասարի եկեղեցու ճարտարապետությունը և ադրբեջանական «վերականգնումը». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 120-133. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2012) Գրիգոր Մագիստրոսի երաժշտական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 78-93. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2012) Մայր տաճարի հնագույն երեք քանդակների թվագրման խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2012) Ս. Էջմիածնի ընդհանրական աթոռի և Աղթամարի կաթողիկոսության հարաբերությունների շուրջ (XII դ. – XIX դարավերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 155-169. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Հովիկ (2012) Քրիստոնեության և ավետարանական պատգամների արձագանքը Թումանյանի պոեզիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 114-129. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2011) Արխիվային նոր փաստաթղթեր Մխիթարյան միաբանության Վենետիկի մասնաճյուղի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-238. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2011) Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության 200-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-279. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2011) Հովհաննես Թութունջին եկեղեցական և դիվանագետ (XVII դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-191. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն (2011) Նորահայտ արձանագրություն Ս. Հռիփսիմեի վանքից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 192-198. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2011) Էջեր Թումանյանի հրապարակախոսական գործունեությունից (Բանաստեղծը ընտրապայքարի և բանակռիվների կիզակետում). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 83-102. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Մարիամ and Զաքարյան, Մարի (2011) Հավատը մարդասիրության ակունք` ըստ Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան». Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 157-175. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2011) Վիեննայի Մխիթարյանները գիտության և մշակույթի ջահակիրներ (Միաբանության 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-35. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2010) Աղթամարի կաթողիկոսության հիմնադրման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-80. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Զարուհի (2010) Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. Редактор-составитель А. М. Лидов. М., “Индрик”, 2009, 912 с., 389 ил. Նոր Երուսաղեմներ. Հիերոտոպիա և սրբազան տարածքների պատկերագրությունը: Խմբագիր, կազմող Ա. Մ. Լիդով, Մոսկվա, «Ինդրիկ», 2009, 912 էջ, 389 նկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Арутюнов, Сергей (2010) О баранах и быках в жертвоприношениях. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 197-213. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարսիկ (2010) Նոր բառեր Հովհաննես Օձնեցու նորահայտ տոնացուցային երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 174-183. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2010) Հայկական տարածքների պահանջատիրության հարցը և հայ եկեղեցին 1945–1949 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-101. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2010) Ձիավոր սրբերի գանձարանային կանոնները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 117-128. ISSN 0135-0536

Акопян, Заруи (2009) Особенности иконографии армяно-халкидонитских памятников (X–XIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 167-185. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2009) Երուսաղեմի Հայոց պատրիարք Պողոս Վանեցու նամակը Արցախի մելիքներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 262-265. ISSN 0135-0536

Ալավերդյան, Գևորգ սարկավագ (2009) Հայ եկեղեցին և Հայոց կաթողիկոսարանի եկեղեցական քաղաքական կարգավիճակը ԺԲ դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 120-134. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2009) Ս. Բարսեղ Կեսարացի. Գիրք պահոց, աշխատասիրությամբ Կիմ Մուրադյանի, Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատ. (Եկեղեցական մատենագրութիւն Բ), Ս. Էջմիածին, 2008, 519 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 276-277. ISSN 0135-0536

Бахчинян, Арцви (2009) Армянская церковная жизнь Харбина. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 147-156. ISSN 0135-0536

Костандян, Эмма (2009) К истории армянских духовных учебных заведений. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-210. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2009) Վարդան Դևրիկյան. Խորհրդավոր ընթրիք. Հայկական ավանդույթից մինչև Լեոնարդո, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2008, 112 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 239-242. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2008) Աղվանից (Գանձասարի) կաթողիկոսների գավազանագիրքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 268-271. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կարեն (2008) Անին մայրաքաղաք և կաթողիկոսանիստ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-30. ISSN 0135-0536

Ռենու, Շառլ (2008) Հայոց ծիսական տարվա զարգացումը VIII–XII դարերում ծիսական մեկնությունների և գրքերի հենքի վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-102. ISSN 0135-0536

Ամիրյան, Սերհակ (2008) Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը և խորհրդային իշխանությունները (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 39-63. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. (2008) Վիմագրագիտական էսքիզներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 198-209. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (2007) «Նազովրեցի» և հարակից հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 186-192. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2007) Գեղարվեստական խոսքի դրսևորումները Ստ. Օրբելյանի երկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 203-215. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2007) Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ, աշխատությամբ` Սարգիս Հարությունյանի, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006, 506 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 294-298. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Նվարդ (2006) Իվարշա և Մարդուկ աստվածների պաշտամունքը Արարատյան դաշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 187-193. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գոհար (2005) Համբարձում-Վարդավառ. ընդհանրություններ և առանձնահատկություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 193-207. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2005) Արևի աստվածը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 232-247. ISSN 0135-0536

Ամիրխանյան, Ռուզաննա (2004) Խորան բառի ծագումնաբանական ասպեկտները Եվսեբիոսի համաձայնության աղյուսակների գեղարվեստական հարդարանքի համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-158. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2004) Կարևոր սկզբնաղբյուր մահմեդականացված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 159-170. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2004) Ներսես Աշտարակեցին և նրա ժամանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2004) Հայկական դիցարանի հնագույն ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 205-233. ISSN 0135-0536

Амирханян, Рузанна (2004) Происхождение и символика декоративного мотива хоранов. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 175-195. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վալտեր (2004) Արմեն Այվազյան. Հայոց եկեղեցին XVIII դարի հայ ազատագրական շարժման քառուղիներում. Երևան, «Լուսակն» հրաւո., 2003, 343 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-304. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2004) Գնել Գրիգորյան. Նվիրատվություններ Անիի եկեղեցիներին ու վանքերին (X-XIV դդ .). Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ.,2002, 136 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2004) Հայ-հունական եկեղեցական հարաբերությունները Կ. Պոլսում (XVII դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 49-62. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2004) Սամուխայի Մայր դիցուհու պաշտամունքի ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 160-174. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Հայ-ասորական միջեկեղեցական հարաբերություններն ըստ Գր. Մագիստրոսի. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-234. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գոհար (2003) Նվիրագործումը Ծաղկազարդի տոնում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-191. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2003) IX դ. երկրորդ կեսին պետություն և եկեղեցի հարաբերություններին առնչվող խնդիրների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Саргсян, Татевик (2003) Некоторые вопросы истории армянских культовых сооружений Кафы (Феодосии). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 138-162. ISSN 0135-0536

Кишкинова, Евгения (2003) Русская храмовая архитектура середины XIX — начала XX вв. и армянское средневековое зодчество (краткий обзор). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 97-101. ISSN 0135-0536

Թամրազյան, Հրաչյա (2003) Գրիգոր Նարեկացին և Կիլիկիայի բանաստեղծական արվեստի դպրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 40-58. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 59-69. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մուրադ (2003) Էջմիածնի Մայր տաճարի ճարտարապետությունը Ղազար Փարպեցու օրոք. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 266-271. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2003) Ո՞ր լեռան վրա է իջել Նոյան տապանը (ըստ ասուրա-բաբելական, հունա-հռոմեական, ասորական և հայկական աղբյուրների). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-39. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2003) Բյուզանդագիտական համաժողով «Եկեղեցին Բյուզանդիայում IV խաչակրաց արշավանքից մինչև Կ. Պոլսի առումը (1204-1453)» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 301-304. ISSN 0135-0536

Ուլուհոճյան, Գաբրիելլա (2003) Գանձասարի կաթողիկոսությունն ըստ Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի քարտեզի (1691 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 158-165. ISSN 0135-0536

Саргсян, Татевик (2002) Еще раз об армянских церквах в Феодосии XIII-XV вв. Церковь архангелов Габриэла и Микаэла. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 112-130. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2002) Հայ հոգևոր-կրոնական մշակույթի միասնականության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2002) Ուրարտական գլխավոր աստվածների եռյակը և պետության իշխող վերնախավի ծագման խնդիրը (Կ. Ֆ. Լեման-Հաուպտի ծննդյան 140- ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 243-270. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Արմեն (2002) Ղազար Ջահկեցու գաղափարախոսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 138-154. ISSN 0135-0536

Чернецов, Севир (2001) О путешествиях св. Евстафия, эфиопского монаха XIV в., в Армению и архиепископа Ованэса в Эфиопию в 1679 г. в свете эфиопско-армянских церковных отношений. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 49-56. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2001) Ո՞վ էր Գրիգոր Լուսավորչին չարչարողը (Տրդատ Արշակունին, թե՞ Ներսեհ Սասանյանը). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 31-48. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (2001) Международный статус Иерусалима и местная армянская община. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 50-57. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Կարինե (2001) «Պատմություն հայոց խնդիրների մասին» երկը հայ եկեղեցու պատմության աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Степанянц, Степан (2001) Русская православная церковь в Армении (общий обзор). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 115-122. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (2001) Ավետիք Խոտաճարակի և Քիմճակի Ա. Աստվածածին վանքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 130-144. ISSN 0135-0536

Մարության, Տիրան (2001) Սանահնի Ամենափրկիչ եկեղեցու կառուցման ժամանակի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 190-201. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Գիտաժողով՝ նվիրված Մխիթարյան միաբանության 300-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Համլետ (2000) Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումը Էջմիածնի վանական տնտեսությունում ըստ վանքի «Ելից-մտից» մատյանների (XVIII դ .). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-130. ISSN 0135-0536

Պզտիկյան, Հ. Հարություն վ. (2000) Մխիթարյան հայրերու նպաստը հայ մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 15-21. ISSN 0135-0536

Աշքարյան, Հ. Վարդան եպս. (2000) Մխիթարյանները հայ մշակույթի ջահակիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 10-14. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (2000) «Հռոմ — Հայաստան» ցուցահանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 288-298. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2000) Письма Католикоса всех армян Вазгена I Председателю Совета Министров СССР Н. А. Булганину. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 249-255. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (2000) Արևմտահայ վանական տնտեսությունը (XIX դարի երկրորդ կես - XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 29-38. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2000) Հայոց եկեղեցու թեմական բաժանումը Գրիգոր Լուսավորչի հովվապետության շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 108-127. ISSN 0135-0536

Ստեփանյանց, Ստեփան (2000) Հայոց ցեղասպանությունը և հայ եկեղեցին (1915-1918 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-28. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2000) Հովհաննես Օձնեցի. Երկեր. գրաբարից փոխադրումը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Վազգեն Համբարձումյանի, «Անահիտ» հրատ., Երևան. 1999, 312 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (2000) Միջնադարյան Սուրխաթի հայերը և նրանց հավատատեղիները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-123. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գագիկ (1999) Եկեղեցական աթոռների գահերեցության խնդիրը Աքքայի ժողովում (1263 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 250-261. ISSN 0135-0536

Թամրազյան, Հրաչյա (1999) Խոսրով Անձևացու խրատներն ու քարոզները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 241-249. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (1999) Ղրիմի Սուրբ Խաչ վանքը և նրա նորահայտ վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 311-323. ISSN 0135-0536

Մարության, Տիրան (1999) Սանահնի Ամենափրկիչ եկեղեցու սյունակամարաշարի իրականացման ժամանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 306-310. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գրիգոր (1999) Սյունյաց եպիսկոպոսների շինարարական գործունեությունը (IX—XIV դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 166-174. ISSN 0135-0536

Кляшторный, С. Г. (1999) Моисей Каланкатуйский о верованиях древнетюркских племен. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 290-300. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վ. Հ. and Բոզոյան, Ա. Ա. (1999) Լեմբերգի Ավետարանը. ԺԲ դարի վերագտնված մի նկարազարդ հայերեն ձեռագիր, հրատարակված Գյունտեր Պրինցինգի և Անդրեա Շմիդտի կողմից:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 360-366. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Կ. Ա. (1998) Պավլիկյան շարժման վերագնահատման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 169-180. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ (1998) Հայկական հնագույն ուխտավորական արձանագրություն Երուսաղեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 159-164. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Ս. Պ. (1997) Օսմանյան Թուրքիայի պատմության մի շարք հարցերի արտացոլումը Քյոթահիայի Ս. Աստվածածին եկեղեցու «Հիշատակարանում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 203-214. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1996) Հագիոգրաֆիական ժանրի ուսումնասիրության արդի վիճակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 111-116. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հասմիկ (1995) I. Basilio di Cesarea. Il Libro delle Domande (Le Regole). Edito da Gabriella Uluhogian, Lovanii, 1993; Basilio Di Cesarea.Il Libro delle Domande (Le Regole), Tradotto do Gabriella Uluhogian,Lovanil, 1993 (Corpus Scriptorum Christianorum. Orientalium editum consillo Universitatis Catholicae Americae et Unlversitatis Catholicae Loveniensis, Vol. 536, 537. Scriptores Armeniaci tomus 19, 20). Բարսեղ Կեսարացի. Գիրք հարցողաց, աշխատասիրությամբ Գաբրիելլա Ուլուհոջյանի. հ. 1 և 2-րդ, Լուվեյն, 1993։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 242-244. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1995) Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ. Հատոր Դ. - Շարակնոց- Ճաշոց-Ժամագիրք, Խորհրդատետր-Մանրուսմունք-Կցուրդք. Յօրինեց Հ. Սահակ վ. Ճեմճեմեան՝ Մխիթարեան ուխտէն,Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1993, ԽԷ; էջ, 1234 սյուն, 10 էջ տախտակ. Հատոր Ե.—Յայսմաւուրք-Գանձարան-Տաղարան-Տօնացոյց. Յօրինեց Հ. Սահակ վ. Ճեմճեմեան՝ Մխիթարեան ուխտէն, Վենետիկ - Ս. Ղազար, 1995, ԺԸ էջ, 1276 սյուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-253. ISSN 0135-0536

Исраелян, А. Р. (1993) Колокольчики и бубенцы в армянских народных верованиях. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 147-156. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ Է. (1993) Երուսաղեմի նորագյուտ հայերեն արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 15-26. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1992) Երեմիա Չելեպի Քէօմիւրճեան. Պատմութիւն հրակիզման Կոնստանդնուպօլսոյ (1660 տարայ), հրատարակութեան պատրաստեց Գ. Բամպուքճեան. Ստանպուլ, 1991. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 242-243. ISSN 0135-0536

Պիկիչյան, Հ. Վ. (1992) Ծնծղա. նվագարան և մոգական գործիք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1992) Ս. Գ. Հմայակյան. Վանի թագավորության պետական կրոնը, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1990, 158 էջ և 31 էջ աղյուսակներ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 243-246. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ա. Ս. (1992) Քարոզի ժանրը հայ հոգևոր երգաստեղծության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 199-214. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1992) Լեզվական նոր տվյալներ հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի և հավատալիքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 14-27. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1992) Հարցազրույց Ֆրանսիայի հայագետ Շառլ Ռընուի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 71-84. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1991) Գրիգոր Նյուսացու «Ի յիշատակի սրբոյն Թէոդորոսի...» ճառի հայերեն թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-122. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Ա. Լ. (1991) Uwe Feigel. Das evangeliche Deutschland und Armenien. Die Armenierhilfe deutscher evangelisher Christen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Kontext der deutsch-türkischen Beriehungen. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1989, 344 S. Ուվե Ֆայգել։ Բողոքական Գերմանիան և Հայաստանը: Բողոքական քրիստոնյաների օգնությունը հայերին սկսած XIX դարի վերջից, գերմանա-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում, Վանդենհոեկ և Ռուպրեխտ, Գյոթինգեն, 1989, 344 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 205-208. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1990) Հայ-բյուզանդական և եկեղեցաքաղաքական բանակցությունների մասնակիցներն ու վավերագրերի թարգմանիչները (XII դարի 60—70-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 81-93. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1990) Հովսեփ էմինի և Հովսեփ Արղությանի անտիպ նամակները (1791—1792 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 185-201. ISSN 0135-0536

Овакимян, А. А. (1990) Югославский политолог о современном джихаде. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 224-228. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1990) Գրիգոր Նյուսացու «Երգ երգոցի մեկնության» հայերեն թարգմանությունը և Վարդան Արևելցին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 118-126. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1990) Le Lectionnaire de Jérusalem en Arménie: Le Čašoc. I. Introduction et liste des manuscrits par Charles Renoux, directeur de Recherche au C. N. R. S. Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Calouste Gulbenkian (F. Graffin Patrologia Orientalis, tome 44-fascicule 4-N 200), Diffusion mondiale: Brepols, Turnhout Belgique, 1989, 137 p. Շարլ Ռընու, Երուսաղեմի Սահմանքը Հայաստանում, Ճաշոց։ I Առաջաբան և ձեռագրերի ցանկ, Բրեպոլիս/Տյուրնու, 1989, 137 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 219-222. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գ. Վ. (1990) «Դռնբացեքի» արարողակարգը որպես միջնադարյան թատերական երևույթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-201. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1990) Заметки об особенностях житийного цикла Григория Просветителя в церкви Тиграна Оненца. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 227-236. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1990) Կուեռա-Կուառ աստվածության պաշտամունքը Հայկական լեռնաշխարհում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 152-167. ISSN 0135-0536

Թամանյան, Յու. Ա. (1990) Ղրիմի Ամենափրկիչ հայկական վանքի ճարտարապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 234-237. ISSN 0135-0536

Ղազինյան, Ա. Ա. (1989) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի ինքնագրի հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 186-194. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գ. Ս. and Փոլադյան, Ա. Պ. (1989) Եզդիների դավանանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 131-150. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Լ. Հ. (1989) Ներսես Շնորհալին և հոգևոր օրհներգության արվեստը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 133-144. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Ա. Վ. (1989) XVII դարում Արևելյան Հայաստանում կաթոլիկ միսիոներների գործունեության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Манасерян, Р. Л. (1989) К вопросу о вероисповедании населения городов Армении (I в. до н. э.—IV в. н. э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 198-204. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Շ. Լ. (1989) Նարեկացու ողբի արձագանքներր XVIII դարի բանաստեղծության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 133-146. ISSN 0135-0536

Թորամանյան, Հ. Ա. (1989) Տաճարային հրապարակների դերը Հայաստանի X—XIII դարերի վանքային համալիրների ձևավորման մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 158-164. ISSN 0135-0536

Զեյթունյան, Ա. Ս. (1989) Բարբառային հետքեր «Գիրք ծննդոց»-ի ձեռագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 141-156. ISSN 0135-0536

Զարյան, Ա. Կ. (1989) Խաչքարերի խորհրդանշաններին և միթրայականությանը վերաբերող պատկերագրական հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 202-219. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1989) Մարդերգությունը Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 50-64. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1989) Ստեփանոս Սյունեցու և Ստեփանոս Ասողիկի մեկ ընդհանուր սկզբնաղբյուրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-140. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1989) Վրթանես Քերթողի հայտնած մի տեղեկության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 242-244. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1988) Ղուկաս Կարնեցու նամակագրությունը ասորիների կաթողիկոս Մատթեոսի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 181-187. ISSN 0135-0536

Сидоров, А. И. (1988) «Монофелитская» уния по свидетельству «Повествования о делах армянских». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 162-170. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1988) Աշխարհը և նրա ապագան Գրիգոր Նարեկացու պատկերացմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 29-44. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վ. Հ. (1988) Լ. Բ. Չուգասզյան. Գրիգոր Ծաղկող. Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 1986, 158 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-216. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գ. Վ. (1988) Մկրտության ծեսի հետ կապված ազգակցական տերմինները հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 144-150. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ղ. Վ. (1988) Ռուս ժողովրդի պատմության կարևորագույն իրադարձություններից մեկը (Ռուսիայի դարձի 1000-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 83-92. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1988) Несколько замечаний об образе Моисея на реликварии 1293 года. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 241-242. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Ն. Ն. (1988) Բարդուղիմեոս Մարաղացու առակների և զրույցների թեմատիկան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-120. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Շ. Լ. (1987) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի ինքնագրի հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 104-112. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1987) Մխիթարյան միաբանությունների դիվանների ու գրադարանների նյութերը որպես սլավոնագիտության և բալկանագիտության աղբյուրներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 226-230. ISSN 0135-0536

Ռընու, Շարլ (1987) «Ճաշոց» գրքի ծագումն ու զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 28-45. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1987) Գրիգոր Նյուսացու «Ի Մելիտոս եպիսկոպոս Անտիոքացի» ճառի հայերեն թարգմանությունը և Մովսես Խորենացին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 139-149. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ա. Ս. (1987) Միջնադարյան պատկերապաշտության հայկական տարբերակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 150-159. ISSN 0135-0536

Мнацаканян, С. Х. (1987) Вопросы формирования Эчмиадзинского кафедрала в контексте эволюции крестовокупольных систем. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-158. ISSN 0135-0536

Մահե, Ժան-Պիեռ (1986) «Ողբերգության մատյանի» կառուցվածքի և ստեղծագործման մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 99-105. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Յու. Հ. (1986) Հովհաննավանքի ճառընտիր ձեռագրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 173-181. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1986) Մարդու ճակատագրի Նարեկացու ընկալումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 16-26. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ա. Բ. (1986) Բարսեղ Կեսարացի, Յաղագս Վեցաւրեայ արարչութեան, աշխատասիրությամբ Կիմ Մուրադյանի. Երևան, 1984, ԻԲ+378 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 225-227. ISSN 0135-0536

Корганян, Н. К. (1986) Официальные власти сефевидского Ирана и монастырское землевладение в Восточной Армении (первая половина XVII в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 170-176. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1986) Պաշտամունքային շինությունները, քրմությունը, ծեսերը և տիեզերքի եռամասնության մասին պատկերացումն Ուրարտուում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 113-133. ISSN 0135-0536

Долженко, И. В. (1985) Святочные обходы у русских и украинских крестьян Восточной Армении (конец XIX—начало XX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1985) Строительство и конфессия церкви Тиграна Оненца по памятникам эпиграфики. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 174-190. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Վ. Հ. (1985) Ներսես Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմի կառուցվածքային և պատկերային առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 142-151. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1985) Житийная икона Григора Лусаворича из собрания Русского музея. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 196-202. ISSN 0135-0536

Ղազինյան, Ա. Ա. (1985) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի ժանրային բնույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 87-95. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1985) Древнейшие религиозные представления праармян и праславян в свете данных сравнительно-исторического языкознания. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 73-84. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ս. Գ. (1985) XVII դարի վանական երկու համալիր Արցախում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 225-231. ISSN 0135-0536

Багдасарьян, Р. З. (1985) Об армянской церкви в Грозном. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 231-234. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1985) Անահիտ դիցուհու պաշտամունքն ու պատկերագրությունը Հայաստանում և նրա աղերսները հելլենիստական աշխարհի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-134. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ա. Ս. (1985) Հայկական ծիսարանի հիմնական երաժշտական շարքերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 135-146. ISSN 0135-0536

Դեդեյան, Ժերար (1984) Հայ վանականները և ուխտավորները Արևմտյան Եվրոպայում X դարի վերջում և XI դարի սկզբում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 21-36. ISSN 0135-0536

Гюзальян, Л. Т. (1984) Иранские средневековые изразцы на купольном барабане храма Богородицы в Егварде. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 153-174. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1984) Памятники византийской скульптуры из армянской церкви св. Георгия в Константинополе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 152-156. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1984) Կրետե կղզու Հերակլիոն քաղաքի Ս. Հովհաննես Կարապետ եկեղեցու հայերեն տապանագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Акопян, Л. О. (1983) Особенности мелодического строения шараканов и их отражение в хазовом (невменном) письме. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 249-263. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1983) Բարսեղ Կեսարացու «Վեցօրեայքի» հայերեն թարգմանության նախօրինակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 264-278. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ս. Գ. (1983) Խաչաձև գմբեթավոր երկու եկեղեցիներ Արցախ նահանգում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 203-205. ISSN 0135-0536

Лелеков, Л. А. (1983) К семантике и типологии храмовых сооружений армянского язычества. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 58-64. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Գ. (1983) Գհուկ-Բոլորահարի վանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-135. ISSN 0135-0536

Зинченко, А. Л. (1982) К истории армянских колоний на Правобережной Украине. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 137-153. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1982) Եվսեբիոս Եմեսացու «Ութամատյանի մեկնությունը» և թարգմանության տեսության հարցերը V դարի հայ մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 56-68. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ա. Ս. (1982) Հայկական Ծիսարանի կազմավորման և զարգացման փուլերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 144-150. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հ. Հ. (1982) Անանիա Սանահնեցու «Հակաճառութիւն»-ը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 117-126. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Յու. Հ. (1982) Լատինական աղբյուրներից քաղված հավելումները Մարտինոս Օպավիացու «Գաւազանագրքի» հայերեն թարգմանության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 194-207. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1982) Ուրարտական Խալդե և Արուբանե աստվածությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 127-139. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Շ. Լ. (1982) Պետրոս Նախիջևանցու «Աղոթական բանք» պոեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 89-101. ISSN 0135-0536

Պետրոսյանց, Վ. Մ. (1982) Թեղենյաց վանքը իբրև մշակութային կենտրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 121-129. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1982) Հոռոմոս—Անի ճանապարհին գտնվող կամարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 143-149. ISSN 0135-0536

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1982) Սահակ Ձորափորեցին և նրա ավանդը հայ մասնագիտացված երգաստեղծության զարգացման մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 130-142. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1981) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1981) Միջնադարյան Կոսիտառան և Ռուբինյանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 182-194. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1981) Ուրարտական դիցարանի «սրբությունները». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 205-210. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Շ. Լ. (1981) Պետրոս Նախիջևանցին և XVIII դարի վերանորոգվող հայ հոգևոր երգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 128-143. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հ. Հ. (1981) Վրթանես Քերթողի «Յաղագս պատկերամարտից» երկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 178-190. ISSN 0135-0536

Թամրազյան, Հ. Հ. (1980) Անանիա Նարեկացու «Վասն անցաւոր աշխարհիս» բանաստեղծությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 184-195.

Пуцко, В. Г. (1980) Иконографические схемы армянских алтарных росписей VII века (Истоки и параллели). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-158.

Իսրայելյան, Հ. Ռ. (1980) Երկվորյակների պաշտամունքի հետքերը հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 216-228.

Զեյթունյան, Ա. Ս. (1980) Եղիշեի «Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին» երկի վկայակոչումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 130-142.

Քյոսեյան, Հ. Հ. (1979) Հովհաննես Սարկավագի «Վասն պատկերաց» և «Վասն մասանց պատուոյ» աշխատությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 127-134.

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1979) Louis Leloir, Paterica armeniaca a P. P. Mechitaristis edita (1855) nunc latine reddita, „Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium“, t. I (Vol. 353 Subs. 42), 1974; t. II (Vol. 361 Subs. 43), 1975; t. III (Vol. 371 Subs. 47), 1976; t. IV (Vol. 379 Subs. 51), 1976, Louvain. Լուի Լըլուար, Հայոց «Վարք Հարանցի» լատիներեն թարգմանությունն ըստ Մխիթարյան Հայրերի 1855 թ. հրատարակության, հատ. 1-4, Լուվեն, 1974-1976. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 255-257.

Էյնաթյան, Ջ. Ա. (1978) Տոմարական երկու հարց Հակոբ Ղրիմեցու աշխատություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 115-124.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1977) Գրիգոր-Վահրամ Վկայասերի «Տօնամակ» ժողովածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 129-139.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1977) Մովսես Բաղրամյանի բանադրանքի վերացման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 126-128.

Գալստյան, Ե. Ա. (1977) Հովհաննես Օձնեցուն վերագրված մի գրության հեղինակի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 245-253.

Քոչարյան, Գ. (1977) Անտիկ դարաշրջանի զոհասեղան Դվինից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 280-286.

Հակոբյան, Վ. (1977) Կ. Մ. Մուրադյան, Բարսեղ Կեսարացին և նրա «Վեցօրեան» հայ մատենագրության մեջ, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1976, 271 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 251-254.

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1976) Ստեփանոս Օրբելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 155-164.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1976) «Թուխ մանուկ» հուշարձանների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-204.

Հմայակյան, Ս. Գ. (1975) Ուրարտական դիցարանի աստվածությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 150-164.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1973) «Վեցօրեայի» հայերեն թարգմանության ժամանակն ու բնագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 161-173.

Каждан, А. (1972) Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, vol. I: Les actes des patriarches, fasc. IV: Les regestes de 1208 a 1309, par V. Laurent. Paris, 1971, стр. XXVIII+635. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 281-285.

Пуцко, В. (1972) О двух фигурах на Cкеврском реликварии 1293 года. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 274-278.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1971) The Teaching of Saint Gregory, An Early Armenian Catechism Translation and Commentary by Robert W. Thomson (Harvard Armenian Texts and Studies, 3) Cambridge, Massachusetts, 1970. Վարդապետություն Ս. Գրիգորի, Մի վաղ հայկական վարդապետարան, թարգմանություն և ծանոթություններ Ռոբերտ Վ. Թոմսոնի («Հարվարդի հայկական բնագրեր և ուսումնասիրություններ», 3) Քեմբրիջ, Մասաչուսեթս, 1970. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 266-267.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1971) Եզնիկի երկի բնագրային մի մեկնաբանության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 194-195.

Մինասյան, Մ. Պ. (1970) Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց»-ի ռուսերեն թարգմանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-196.

Измайлова, Т. А. (1970) К вопросу о датировке Мугниского четвероевагелия. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 233-244.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1969) Գրիգոր Տաթևացին և Մեծոփավանքի դպրոցի հիմնադրումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 146-154.

Յուզբաշյան, Կ. (1968) Nina G. Garsoian. The Paulician Heresy. A Study of the Origine and Development of Paulicianism in Armenia and the Eastern Provinces of the Byzantine Empire. The Hague-Paris, 1967, 293 էջ+1 քարտեզ։ Նինա Գ. Գարսոյան. Պավլիկյան աղանդը. Ուսումնասիրություն նվիրված Հայաստանում և Բյուզանդական կայսրության արևելյան գավառներում պավլիկյան շարժման ծագմանն ու զարգացմանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 243-248.

Измайлова, Т. А. (1968) Истоки серии евангелистов в группе армянских малоазийских рукописей. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 241-252.

Արմեն, Հրանտ Ք. (1967) Արշակունիք և լուսավորչյաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 54-64.

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1966) Հակոբ Ջուղայեցու կտակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (4). pp. 173-186.

Սահինյան, Ա. Ա. (1966) Էջմիածնի Մայր տաճարի սկզբնական տեսքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 71-94.

Բդոյան, Վ. (1965) Կ. Վ. Մելիք-Փաշայան, Անահիտ դիցուհու պաշտամունքը, Հայկ.ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1963, 163 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 265-268.

Մնացականյան, Ս. Խ. (1965) Սիսավանի տաճարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-230.

Ազարյան, Լ. Ռ. (1965) Օձունի և Բրդաձորի կոթողները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 212-220.

Խրլոպյան, Գ. Տ. (1960) Անտոն Գարագաշյանի «Կրոնք և բարոյական» անտիպ հոդվածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 186-192.

Մկրտչյան, Լ. Կ. (1958) Բիրմայի արտաքին գործոց նախարարի մի նամակը՝ ուղղված կաթողիկոս Գևորգ Դ-ին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 268-270.

This list was generated on Tue Jan 19 06:00:40 2021 AMT.