Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BR Christianity"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 49.

Тунян, Валерий (2020) Нерсес Аштаракеци: личность и время. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ավետիս (2020) Ագուլիսի Ս. Թովմա տաճարը. ճարտարապետությունը, հարթաքանդակները և որմնանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-195. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2020) Լեոյի հոդվածը Խրիմյան Հայրիկի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-238. ISSN 0135-0536

Վարդումյան, Գոհար (2020) Ժողովրդական քրիստոնեության դրսևորումները հայոց տոնական կյանքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 163-186. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Հասմիկ (2019) Միջինքի և Սեբաստիայի Քառասնից մանկանց տոները հայոց եկեղեցական և ժողովրդական տոնացույցերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 212-232. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Լիլիթ (2019) Ցղնայի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու քանդակային հարդարանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-119. ISSN 0135-0536

Ֆահրադյան, Սիրանուշ (2019) Կաթողիկոսական կնիքներն արխիվային վավերագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 144-162. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Քրիստոնեական վարդապետությունը Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Լուսինե and Մալոյան, Արման (2018) Գիտաժողով՝ «Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը. Գ» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-293. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2017) “Հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի 300-ամյակը (պատմական ուղի և արդիականություն)” խորագրով միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 285-290. ISSN 0135-0536

Արշակյան, Անուշ (2017) Հայ հոգևոր հայրերի սրբացումը գերմանական հողերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 112-124. ISSN 0135-0536

Լալայան, Վահրամ (2016) Ապաշխարության խորհրդաբանությունը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկի մեջ՝ ըստ պատրիարք Հակոբ Նալյանի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 104-122. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Միջազգային գիտաժողով՝ «Արշալույս քրիստոնեության հայոց». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 282. ISSN 0135-0536

Երանյան, Գոռ (2016) Հայերի բռնի իսլամացման և մահմեդականություն ընդունելու դեպքերը XIV–XV դդ. (Հայաստանի հարավային շրջանների օրինակով). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 43-59. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Արմեն and Մաթևոսյան, Կարեն (2015) Մրենի եկեղեցու շինարարական առանձնահատկությունները, վարպետանշանները և որոշ վիմագրեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-144. ISSN 0135-0536

Гаюк, Ирина (2015) Формирование и специфика культа чудотворных богородичных икон украинских армян. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 192-207. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Կարինե (2013) Կեսարիայի հայրապետական աթոռի հետ հայոց եկեղեցու հարաբերությունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 141-152. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն (2013) Հայրապետական աթոռի` Վաղարշապատից Դվին տեղափոխման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-171. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կարեն (2007) Մշո Սբ. Կարապետ վանքի պատմության մի դրվագ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 188-197. ISSN 0135-0536

Костандян, Эмма (2005) Мкртыч Хримян против исламского фундаментализма закавказских турок-татар. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 248-253. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2005) Գերմանական հայագիտական և արևելագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-329. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Համլետ (2005) Աղցքի արքայական դամբարանի խաչային հորինվածքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 215-226. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2004) Աղվանքի հոգևոր առաջնորդները նախակաթողիկոսական շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 189-198. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2004) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆելիքս Նևը և հայ քրիստոնեական մատենագրությունը. Երևան, «Արտագերս» հրատ., 2001, 92 էջ, Մարի Ֆելիսիտե Բրոսսեն հայագետ. Երևան, «Հայինֆո-Արտագերս» հրատ., 2002, 115 էջ , Վիկտոր Լանգլուան հայագետ.Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2003 , 118 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Պապիկյան, Սիլվա (2004) Հայ եկեղեցու նվիրապետությանը վերաբերող մի քանի տերմինների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-202. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2003) Ավատատիրական հարաբերություններն Աղվանքում և քրիստոնեության հռչակումը որպես պետական պաշտոնական կրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-180. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Հայ-ասորական միջեկեղեցական հարաբերություններն ըստ Գր. Մագիստրոսի. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-234. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2002) Հնդեվրոպական արմատի տարբերակայնությունը և հայերեն Աստուած բառի ծագումն ու տիպաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 242-260. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2002) Պաշտամունքային տարրերը «Ալելույայի» արցախյան տարբերակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 148-156. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2002) Քրիստոնեության Աղվանք ներթափանցման ուղիներն ու ժամանակաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-141. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2001) Печати с изображением армянских мучеников. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 44-49. ISSN 0135-0536

Բաբայան, Ֆրինա and Քալանթարյան, Արամ (2001) Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի վիմական արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-199. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2001) Քրիստոնեությունը Փոքր Հայքում. Ազգային -կրոնական և սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը նահանգում III դարի երկրորդ կեսին (ըստ IV դարի սրբոց վկայաբանությանց). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-43. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Կարինե (2001) «Պատմություն հայոց խնդիրների մասին» երկը հայ եկեղեցու պատմության աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Степанянц, Степан (2001) Русская православная церковь в Армении (общий обзор). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 115-122. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2001) Անաստաս վարդապետի կազմած Երուսաղեմի հայկական վանքերի ցուցակի ժամանակի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 27-46. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Նորայր (2001) Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության փուլերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Ռիշար, Ժան (2001) Ավինյոնի պապությունը և Հայաստանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 152-157. ISSN 0135-0536

Անանյան, Գառնիկ (2001) Ճարտասանության խնդիրները Դիոնիսիոս Թրակացու քերականության հայկական մեկնություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 145-151. ISSN 0135-0536

Շիրինյան, Մանե-Էռնա and Մուրադյան, Գոհար (2000) Հունարենից թարգմանված եկեղեցական կանոնները. բնագրագիտական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-225. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2000) «Կովկասի քրիստոնեացումը (Հայաստան, Վրաստան, Աղվանք)». գիտաժողով Վիեննայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Արտավազդ (1999) «Աստվածաշնչական Հայաստան» գիտաժողով Օշականում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 412-416. ISSN 0135-0536

Պապյան, Մհեր (1999) Նկատառումներ Հայաստանում պավլիկյան շարժման վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 209-221. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ա. Ս. (1996) Հայ եկեղեցու թեմական բաժանումը IV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 193-206. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1995) Micheline Albert, Robert Beylot, Rene-G. Coquin, Bernard Cuttier, Charles Renoux, Christianismes Orientaux: Introduction a l' études des langues et des littératues, Introduction par Antoine Guillaumont. - Paris. Les éditions du Cerf, 1993, 456 p. Քրիստոնյա Արևելք. Լեզուների և մատենագրությունների ուսումնասիրության ներածություն: Armenia and the Bible: papers presented to the international symposium held at Heidelberg, July 16 - 19, 1990/edited by Christoph Burchard.— Scolars Press Atlanta, Georgia, 1993 (University of Pennsylvania.Armenian texsts and studies; no 12). 251 p. Հայաստանը և Աստվածաշունչը. Հայդելբերգի միջազգային գիտաժողովին ներկայացված նյութեր, հուլիսի 16—19, 1990։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 239-244. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1989) Ներսես Լամբրոնացին և XII դարի հայ-բյուզանդական հարաբերությունների վավերագրերի ժողովածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 109-116. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1981) Հայ եկեղեցու նկատմամբ Խոսրով Փարվեզի վարած քաղաքականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 195-200. ISSN 0135-0536 (In Press)

Բարթիկյան, Հ. (1978) Գեորգիոս Դիմիտրոկալլիս, Քրիստոնեական երկկոնխ տաճարները, Աթենք, 1976, 557 մեծադիր էջ, 635 պատկեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-246.

Каковкин, А. Я. (1976) Образ Григория Армянского на некоторых памятниках древнерусского искусства. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 166-172.

This list was generated on Mon Jan 18 23:12:51 2021 AMT.