Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CC Archaeology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 362.

Հովսեփյան, Ռոման and Քալանթարյան, Իրենա (2019) Խաղողի գտածոներ Գետահովիտ - 2 քարայրի (Իջևան) պղնձիքարիդարյան շերտերից (մ. թ. ա. V հազարամյակի կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 171-176. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2018) Էրեբունի ամրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-68. ISSN 0135-0536

Դեվեջյան, Սեդա (2018) Հարություն Արտաշեսի Մարտիրոսյան. մարդը, ինչպես որ կար (1921–1977). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2017) Կիմերա–սկյութական մշակութային ընդհանրության դրսևորումները հայկական լեռնաշխարհում (ըստ հնագիտական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-179. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Սարգսյան, Գագիկ and Բոբոխյան, Արսեն (2017) Պավել Սեդրակի Ավետիսյան – 60. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит and Обосян, Сурен (2017) Попытка реконструкции обряда кремации эпох поздней бронзы и раннего железа (по антропологическим материалам могильника Бовер Лорийской области Армении). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-135. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օնիկ (2016) Սյունիքը ուրարտական ժամանակաշրջանում (ըստ հնագիտական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 159-177. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2016) Կիրխու. ամրոց-բնակավայրի մի տեսակ Առաջավոր Ասիայի լեռնային շրջաններում և Հայկական լեռնաշխարհում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-179. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին and Վարդանյան, Ռուբեն (2016) Հայ հնագիտության մեծ երախտավորը (Գևորգ Տիրացյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 252-255. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит (2016) Деформация черепов вследствие культурно-бытовых традиций (по антропологическим материалам памятников Армении эпох бронзы и железа). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-178. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Լյուբա (2016) Արցախի Տիգրանակերտի եկեղեցու ճարտարապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 115-140. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Լևոն (2016) Նորահայտ քարե գլուխ Կարմիր բլուր հնավայրից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 179-182. ISSN 0135-0536

Гини (Гаспарян), Рубен (2015) Данные о местонахождении кайрака с армяносирийской надписью. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 203-207. ISSN 0135-0536

Դեվեջյան, Սեդա and Հոբոսյան, Սուրեն (2015) Տիեզերական պատկերացումների արտացոլումը Լոռի Բերդի հնագիտական իրերի վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 168-180. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит (2014) Следы ритуальных манипуляций на черепе (по антропологическим материалам памятников Ширакской области РА). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 137-154. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմենուհի (2014) Աղավնատնից հայտնաբերված երաժիշտի թրծակավե արձանիկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 140-144. ISSN 0135-0536

Միրիջանյան, Դիաննա and Բաբաջանյան, Աստղիկ (2014) Քոբայր վանական համալիրի զանգակատան պեղման աշխատանքների արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 155-163. ISSN 0135-0536

Овсепян, Инесса (2013) Технологические особенности раннебронзовой керамики талинских погребений. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 199-205. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2013) Արտաշատ մայրաքաղաքի վերջին տարիների պեղումների արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 179-198. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Աննա (2013) Գիտխորհրդի հոբելյանական նիստ` Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-282. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2013) Հայերը (պատ. խմբ. Լ.Մ.Վարդանյան, Հ.Գ.Սարգսյան, Ա.Ե.Տեր-Սարգսյանց), ՌԳԱ Ն.Ն.Միկլուխո-Մակլայի անվան ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.- Մոսկվա, «Наука» հրատ., 2012, 648 էջ, «Ժողովուրդներ և մշակույթներ» մատենաշար։- Армяне (отв. ред. Л.М.Иарданян, Г.Г.Саркисян, А.Е.Тер-Саркисянц), Ин-т этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т археологии и этнографии НАН РА. – М., Изд-во «Наука», 2012, 648 с., серия «Народы и культуры». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 266-270. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Լևոն (2013) Լճաշենի դամբանադաշտի մշակույթը (Ք. ա. XXIV–XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 215-233. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Պավել and Հոբոսյան, Սուրեն and Հարությունյան, Սարգիս (2013) Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 41-51. ISSN 0135-0536

Բաբաջանյան, Աստղիկ and Միրիջանյան, Դիաննա (2013) Թեղենյաց վանքի խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 134-150. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2013) Հնագույն հայկական մշակույթի նորահայտ հուշարձան Ագարակում (նախնական հաղորդում). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-169. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Մկրտչյան, Սաթենիկ and Մելքումյան, Համլետ (2012) ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների 13-րդ միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-263. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Պավել (2012) Հայկական լեռնաշխարհի հնամշակութային միջավայրի ձևափոխումների հիմնական միտումները վաղ բրոնզի դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Խուդանյան, Հարություն (2012) «Ալզի» (Աղձնիք) տեղանվան ստուգաբանության հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-191. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ (2012) Երազգավորսի 1977 թ. պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 192-195. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին and Վարդանյան, Ռուբեն (2012) Մեծանուն գիտնականը և քաղաքացին (Գևորգ Տիրացյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 269-273. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2011) Еще раз о серебряных ритонах из Эребуни и некоторых проблемах ахеменидского и раннеэллинистического искусства. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 226-244. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2011) Բրոնզեդարյան դամբարանները մահվան պատկերացումներում և դրանց կառուցվածքի առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 212-225. ISSN 0135-0536

Հոբոսյան, Սուրեն (2011) Թեղուտի 2009–2010 թթ. հնագիտական պեղումների նախնական արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 199-211. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2011) Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մ. թ. ա. III–I դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-260. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Արամ Քալանթարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 314-315. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2010) Գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 50-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-298. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Աղասի (2010) Կարլ Վարդանի Սեղբոսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 312-313. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2010) Терракотовые статуэтки из Вагаршапата. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 170-179. ISSN 0135-0536

Ստրոնախ, Դեվիդ (2010) Էրեբունու արծաթյա պտյակները նոր լույսի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-197. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Մելքումյան, Համլետ (2010) ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների XII միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-314. ISSN 0135-0536

Երիցյան, Բենիկ (2010) Հյուսիսային Հայաստանի քարեդարյան մշակույթի ուսումնասիրության արդի վիճակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 242-250. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2010) Նկատառումներ Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան թաղումների գույքին առնչվող որոշ հարցերի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 147-160. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2009) «Արարատյան դրախտը» սեպագիր աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 249-261. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2009) Արուճի դամբանադաշտի № 7 ու № 9 դամբանաթմբերի և թաղման ծեսին առնչվող որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 234-248. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Archaeology. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 241-244. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Археология. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 138-141. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Հնագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 34-38. ISSN 0135-0536

Գաբրիելյան, Արմինե (2008) Էրեբունիի պատկերազարդ կնքադրոշմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-159. ISSN 0135-0536

Ղարիբյան, Իգիթ and Հակոբյան, Հայկ and Գնունի, Արտակ and Խաչատրյան, Գագիկ and Վարդանեսովա, Տատյանա (2008) Հնագույն Բջնին (Նախնական դիտարկումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 185-196. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2008) Ուշբրոնզեդարյան Հայաստանում թաղման ծիսակարգերի պայմանավորվածությունը մահվան պատկերացումներով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 121-135. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ (2008) Վահրամաբերդ–Մարմաշեն–Տիրաշենի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 110-120. ISSN 0135-0536

Ղարիբյան, Իգիթ (2008) Անվանի վիմագրագետ-հնագետը (Հռիփսիմե Ջանփոլադյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 312-318. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. and Ասատուրյան, Կլարա (2008) Սեդրակ Բարխուդարյան (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-311. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2008) Ервандашат. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2008) Աշտարակի Խոջաբաղերի դամբանաթումբը դամբանաբլրային մշակույթի համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 187-199. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Հուսիկ (2007) Արամ Քալանթարյան – 70. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 269-271. ISSN 0135-0536

Քեշիշյան, Մերի (2007) Սեպաձև նախշը Սևանի ավազանի ուշբրոնզեդարյան խեցեղենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 155-162. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2007) Ալեքսանդր Երիցյանը և իր «Վենետիկի Մխիթարեանք» աշխատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 196-202. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օնիկ (2007) Հայերի ծագման բալկանյան տեսությունը և հնագիտական տվյալները (մ. թ. ա. VI-IV հազ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 37-54. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2007) Քաղաքամայր Արտաշատը պատմահնագիտական հետազոտությունների լույսի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-36. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2007) Թաղման ծիսակարգերը ուշբրոնզեդարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 138-152. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2006) Արտաշատից հայտնաբերված լատիներեն արձանագրությամբ դրոշմված կղմինդրներ և աղյուսներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 230-235. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2005) Արուճի դամբարանադաշտի ուշբրոնզեդարյան № 5 դամբարանը (թաղման ծեսը մեկնաբանելու փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 160-172. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2005) Աղցք գյուղի ճարտարապետական համալիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 279-289. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2005) Մոնումենտալ կառույցի մնացորդներ և ուշագրավ ծեսով թաղում Արտաշատից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 218-239. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2005) Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-100. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2004) Հնագիտական տվյալներ պատմական Հայասա-Ազզիի տարածքից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 228-234. ISSN 0135-0536

Մարտոյան, Գագիկ (2004) Տարոնի Իննակնյա վայրի պաշտամունքի ծագման խնդրի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 235-251. ISSN 0135-0536

Карапетян, Инесса and Хачатрян, Жорес and Канецян, Амина (2004) Доурартский Армавир (III — начало I тыс. до н. э.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 254-275. ISSN 0135-0536

Манасерян, Нина (2004) Древнейшие домашние животные Армении и сопредельных регионов (на основе костных остатков из археологических памятников). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 282-290. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բաբկեն Նիկոլայի Առաքելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 314-315. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ռուբեն (2004) Լուկիոս Վերոսի օրոք Հայաստանում թողարկված պղնձե դրամներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-253. ISSN 0135-0536

Գնունի, Արտակ (2004) Շենգավթյան մշակույթի օջախները և դրանց համալիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 203-223. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2003) Ювелирное искусство Урарту. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 215-228. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2003) Ավատատիրական հարաբերություններն Աղվանքում և քրիստոնեության հռչակումը որպես պետական պաշտոնական կրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-180. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2003) Бронзовая голова Афродиты из Саталы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 235-246. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2003) Արծվի տարբեր հորինվածքներով կնքադրոշմներ, գեմաներ և քանդակներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 163-180. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2003) Ո՞ր լեռան վրա է իջել Նոյան տապանը (ըստ ասուրա-բաբելական, հունա-հռոմեական, ասորական և հայկական աղբյուրների). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-39. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2003) Հայաստանի ուշբրոնզեդարյան դամբարանների կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 166-185. ISSN 0135-0536

Нариманишвили, Годерзи (2002) Новые археологические открытия в Триалети. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-205. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2002) Դվինը վաղ Արշակունյաց շրջանում (ուրվագծման փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 206-214. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2002) Серебряный ритон из Эребуни. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-177. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ and Միրիջանյան, Ավետիք (2002) Շիրակի գլխատների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 82-86. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2002) Мелкая пластика айгеванского поселения эпохи ранней и средней бронзы и некоторые особенности развития древнеармянской скульптуры. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-193. ISSN 0135-0536

Ալայան, Արտաշես (2002) Բուն հայկական մետաղագործական տերմինների ծագումը և ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 210-216. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2002) Կավե արձանիկների պատկերագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 194-204. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2002) Ֆրանսիացի ականավոր հայագետը (Մարի Բրոսսեի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 88-101. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Արամ and Բոբոխյան, Արսեն (2001) Հնագետ Հարություն Մարտիրոսյանի գիտական ժառանգության հարցի շուրջ (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-179. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (2001) Հին հուշարձաններ Տաթև գյուղի մերձակայքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2001) Նոր սեպագիր այբուբե՞ն (Կարմիր բերդի առեղծվածային սեպագիր արձանագրության շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 221-226. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2001) Դրասխանակերտի տեղադրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-267. ISSN 0135-0536

Բաբայան, Ֆրինա and Քալանթարյան, Արամ (2001) Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի վիմական արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-199. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Արմինե (2001) Վաղ միջնադարյան նորահայտ պատկերագրական մոտիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-258. ISSN 0135-0536

Кабелли, Диана Е. and Орна, Мари Вирджиния and Мэтьюс, Томас Ф. (2000) Анализ средневековых пигментов Киликийской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 175-182. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (2000) Սևանի ավազանի բրոնզեդարյան ոսկերչության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 234-240. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2000) Урартские бронзовые пояса Токийского музея. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 267-279. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (1999) Ղրիմի Սուրբ Խաչ վանքը և նրա նորահայտ վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 311-323. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (1999) Փայտամշակումը Սևանի ավազանում միջին բրոնզի դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 232-240. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1999) Aram Kalantarian. Dvin, Histoire et Archéologie de la ville Médiévale.Paris, 1996, 191 p., 115 pl., bibliogr. 173-189. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 355-359. ISSN 0135-0536

Бабаян, Ф. С. and Корхмазян, Э. М. (1999) Археологические изыскания монастырей Сурб Хач и Сурб Степанос близ города Старый Крым. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-289. ISSN 0135-0536

Корхмазян, Э. М. (1998) Новые данные о фреске в Эски-Кермене. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 143-148. ISSN 0135-0536

Թյություջյան դը Վարդավան, Քրիստիան (1998) Ալեքսանդր Մեծի դամբարանի և աճյունի տեղորոշումը. նոր եզրահանգումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 181-204. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1998) Բորիս Պիոտրովսկի (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 13-22. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1998) Իսուվան և Գորդիոնը մ.թ.ա. XII—X դդ. (Համեմատական վերլուծություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 117-124. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Սոցիալ-տնտեսական կյանքը ուրարտական Ռուսախինիլի քաղաքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 163-168. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1998) Սուդակի հայկական խաչքարի արձանագրության նոր վերծանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-154. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1998) Emma Khanzadian. Metsamor 2. La nécropole, v. I. Les tombes du bгопze moyen et recent. Recherches et publications Neuchâtel - Paris, 1995. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1997) Անվանի գիտնականը և ջերմ հայրենասերը (Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-32. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գ. Ս. (1997) Աշտարակի Խոջաբաղերի ուշ բրոնզեդարյան դամբարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 249-262. ISSN 0135-0536

Խանզադյան, Է. Վ. (1997) Քրմի դամբարան Մեծամորում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-248. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. and Քալանթարյան, Ա. Ա. (1997) Բ. Ն. Առաքելյան (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1996) «Արևելյան» և «արևմտյան» մուշկերի խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 207-220. ISSN 0135-0536

Бадалян, Р. С. and Кикодзе, 3. К. and Коль, Ф. Л. (1996) Кавказский обсидиан: источники и модели утилизации и снабжения (Результаты анализов нейтронной активации). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 245-264. ISSN 0135-0536

Խանզադյան, Է. Վ. (1996) Միջին բրոնզեդարյան մշակույթն ու Մեծամորի № 59 դամբանաբլուրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 231-244. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1995) Դվինի ուսումնասիրության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 195-204. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1995) Հելլենիստական ուղղության ձևավորումը հին հայկական մշակույթում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 177-182. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1995) Վանի ավազանի բիայնական ամրոցները (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները շարքից). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 209-224. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1994) Скифское царство в Передней Азии и исторические основы предания о Паруйре Скайорди как царе Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 67-84. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1994) Կրկին էթնիկական տեղաշարժերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 247-255. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) Գևորգ Արտաշեսի Տիրացյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 212-213. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գ. Ս. (1993) Ուջանի դամբանաթումբը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 133-146. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1992) Ճմինի (Ալթին թեփե) պեղումները (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 175-188. ISSN 0135-0536

Сафарян, В. А. (1992) Археологическая находка в селе Ханабад. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 226-230. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1992) Բաբկեն Առաքելյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-196. ISSN 0135-0536

Կակովկին, Ա. Յա. (1992) Ֆրանսիական հնագետի պատճենած հայերեն արձանագրություններ Եգիպտոսից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-221. ISSN 0135-0536

Շանդրովսկայա, Վ. Ս. and Բարթիկյան, Հ. Մ. (1991) Հունա-հայկական արձանագրությամբ բյուզանդական արճճե կնիք պետական Էրմիտաժի հավաքածուում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 122-128. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1991) Ներքին Խնձոր (Կայալի դերե) ամրոցը (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական ամրոցի մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 110-121. ISSN 0135-0536

Есаян, А. Е. (1990) Коррозия археологического металла и методы его консервации. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 164-174. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1990) Բորիս Պիոտրովսկի (1908-1990). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-232. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. and Արեշյան, Գ. Ե. (1990) Հնագիտությունը և Ուրարտու-Հայաստան պրոբլեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 70-75. ISSN 0135-0536

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1990) Նոյեմբերյանում հայտնաբերված ձիակերպ արձանիկների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Գ. (1990) Թեղենյաց վանքի պեղումները (1979-1989 թթ. արդյունքները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 174-190. ISSN 0135-0536

Арешян, Г. Е. and Оганесян, В. Э. and Мурадян, Ф. М. and Аветисян, П. С. and Петросян, Л. А. (1990) Конец среднего бронзового века в междуречье Аракса и Куры. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 53-74. ISSN 0135-0536

Симонян, А. Е. (1990) Новая трактовка социокультурной общности эпохи средней бронзы Армении (По данным погребения № 12 из могильника Верин Навер). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 188-208. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Ա. Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1990) Դվինի վաղմիջնադարյան մոնումենտալ ճարտարապետության ժամանակագրության որոշ հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 139-151. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Գ. (1989) Հայաստանի մ. թ. ա. VIII—VII դարերի գավաթ-սափորների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-224. ISSN 0135-0536

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1989) Նոյեմբերյանից գտնված մանգաղաձև գործիքների որոշ ձևերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1989) Սյունիքի դրամական գանձը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 123-132. ISSN 0135-0536

Оганесян, В. Э. (1988) Серебряный кубок из Карашамба. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-161. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1988) Կենդանակերպի հայտնագործման ժամանակի և հարակից հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 162-166. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1988) Արմավիրի 1985—1986 թթ. պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 217-225. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1988) Բորիս Պիոտրովսկի (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 179-182. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1988) Զանգեզուրում հայտնաբերված ծիսական իրեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 232-241. ISSN 0135-0536

Ազիզբեկյան, Հ. Գ. (1988) Տաթևի Ոփա քարի քարայր-ապաստարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 138-146. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գ. Գ. (1987) Դվինի հելլենիստական դարաշրջանի նորահայտ շինությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-226. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1987) Հայաստանի անտիկ շրջանի պաշտպանական կառույցները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 158-170. ISSN 0135-0536

Мнацаканян, С. Х. (1987) Вопросы формирования Эчмиадзинского кафедрала в контексте эволюции крестовокупольных систем. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-158. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Յու. Ա. (1987) Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Ս. Ե. (1987) Դամբանաբլուրի պեղումներ Իջևանի շրջանի Բերքաբեր գյուղում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 229-233. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1987) Դվինի արշավախմբի 1983—1984 թթ. աշխատանքների հիմնական արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 136-146. ISSN 0135-0536

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1987) Հովսեփ Օրբելին որպես հայագետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 11-22. ISSN 0135-0536

Черненко, Е. В. and Махортых, С. В. (1986) С. А. Есаян, М. Н. Погребова. Скифские памятники Закавказья. М., 1985, 151 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-229. ISSN 0135-0536

Արեշյան, Գ. Ե. (1986) Հին Առաջավոր Ասիայի պատմության, հնագիտության, լեզվաբանության և բանասիրության հարցերին նվիրված միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 240-242. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. and Թորոսյան, Ռ. Մ. (1986) Արգիշթիխինիլիի սարկոֆագը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-227. ISSN 0135-0536

Դևեջյան, Ս. Հ. (1986) Լոռի բերդի քրմի դամբարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 108-124. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1986) Գ. Խ. Սարգսյան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 206-208. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ն. Վ. (1986) Նիկողայոս Մառը և ուրարտագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 25-30. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (1986) Վասակաշատի տեղադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Шелов-Коведяев, Ф. В. (1986) Заметки по греческой эпиграфике Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 59-70. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1986) Ջրվեժի վաղմիջնադարյան դամբարանադաշտի պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-225. ISSN 0135-0536

Калантарян, А. А. (1985) Глиняные плитки с изображениями из Ахца. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 227-231. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1985) Արմավիրի 1983—1984 թթ. պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 219-226. ISSN 0135-0536

Սադոյան, Բ. Լ. (1985) Արուճի վաղ միջնադարյան հուշարձանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 162-173. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Զարդարյան, Մ. Հ. (1985) Օշականում հայտնաբերված մի քանի ներմուծված առարկաների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 152-161. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1985) Պեղումներ Գորիսի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 164-177. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1985) Հելլենիստական մշակույթի առաջացման և զարգացման օրինաչափությունների առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 47-55. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Ս. Խ. (1985) Հայկական ճարտարապետության հարցերը Նիկողայոս Մառի աշխատություններում (ծննդյան 120-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 21-31. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Ռ. Մ. and Հմայակյան, Ս. Գ. (1984) 1983 թ. պեղումները Արգիշթեխինելեում և նորահայտ ուրարտական արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 160-169. ISSN 0135-0536

Ханзадян, Э. В. and Пиотровский, Б. Б. (1984) Цилиндрическая печать с древнеегипетской иероглифической надписью из Мецаморского могильника. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 59-65. ISSN 0135-0536

Кушнарева, К. Х. (1984) К проблеме кавказского мезолита. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 45-58. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1984) Աշխարհբեկ Քալանթար (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Бадалян, В. Г. (1984) Раннебронзовое поселение близ с. Карнут. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 229-237. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1984) Կրետե կղզու Հերակլիոն քաղաքի Ս. Հովհաննես Կարապետ եկեղեցու հայերեն տապանագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Оганесян, К. Л. (1983) Вопросы градостроительства Урарту. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 138-148. ISSN 0135-0536

От редакции, (1983) Археология. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 153-158. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Հնագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, . pp. 43-48. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1983) Новый памятник армянской эпиграфики из Крыма. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 231-234. ISSN 0135-0536

Եսայան, Հ. Ս. (1983) Մակարավանքի միջնադարյան խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 225-230. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1982) Բրոնզի և վաղ երկաթի դարաշրջանի մշակութային պրոգրեսին նվիրված համամիութենական գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Հ. Լ. (1982) Գառնիի ենթաջնարակային նկարազարդումով խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 199-209. ISSN 0135-0536

Базиянц, А. П. (1982) С. С. Абамелек-Лазарев. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 221-225. ISSN 0135-0536

Դևեջյան, Ս. Հ. (1982) Եղջերվի պաշտամունքի հետքերը հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 140-152. ISSN 0135-0536

Պետրոսյանց, Վ. Մ. (1982) Թեղենյաց վանքը իբրև մշակութային կենտրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 121-129. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1982) Խոհեր անցած ուղու և անելիքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 192-200. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1981) Դիմակազարդ անոթներ Դվինից և Անիից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 201-209. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Ավետյան, Վ. Վ. (1981) Լոռիռւմ հայտնաբերված բրոնզե գոտիներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 314-317. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1981) Նորահայտ հուշարձան Գորիսում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 305-314. ISSN 0135-0536

Цицикян, А. М. (1981) Древнее изображение смычкового инструмента из раскопок Двина. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 224-242. ISSN 0135-0536

Казарян, Р. П. (1981) К проблеме техники леваллуа. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 261-273. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1981) Արմավիրի 1974-1976 թթ. պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 281-288. ISSN 0135-0536

Есаян, С. А. (1981) Стратиграфия расписной керамики айгеванского поселения (по материалам раскопок 1971—1980 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 195-204. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1981) Սակրերի տեղայնացման փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Սահինյան, Ա. Ա. (1980) Գառնի ամրոցի պաշտպանական համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 88-106.

Варданян, Р. О. and Асатрян, Д. Г. (1980) Некоторые замечания по метрологии Урарту. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 166-178.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1980) Արմավիրի պեղումները (Առաջին պեղումների 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 23-38.

Քոչարյան, Գ. Գ. (1980) Հելլենիստական դարաշրջանի դամբարանադաշտ Դվինում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 277-285.

Թորոսյան, Ռ. Մ. and Խնկիկյան, Օ. Ս. and Պետրոսյան, Լ. Ա. (1980) Շիրակավանի դամբարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 268-277.

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1980) Վիմագրություններ Վահանավանքի 1970—1978 թթ. պեղումներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 154-165.

Хачатрян, А. А. (1979) Нижнеталинская арабская надпись 570/1174 года. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 188-198.

Տիրացյան, Գ. Ա. and Կարապետյան, Ի. Ա. (1979) Արմավիրի 1977—1978 թթ. պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 247-255.

Սարգսյան, Հ. Գ. (1979) Հայաստանի բրոնզեդարյան շինարարական կառույցների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 72-83.

Զինջիրջյան, Վ. Կ. (1979) Հին Հայաստանի երկաթե առարկաների մետաղագրական ուսումնասիրության շուրջը (մ.թ.ա. VI դար—մ.թ. I դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 156-164.

Շախկյան, Գ. Ս. (1979) Վաղ միջնադարյան երկու հուշարձան Կողբում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 261-267.

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1979) Ա. Ա. Քալանթարյան, Դվին I, կենտրոնական թաղամասի պեղումները 1964—1970 թթ., Երևան, 1976, 115 Էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 260-262.

Կարապետյան, Ի. Ա. (1979) Կարճաղբյուրի պեղումները (1975—1978 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 268-277.

Եսայան, Ս. Ա. (1979) Ուրարտական գոտիով դամբարան Զոդում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 277-280.

Мнацаканян, С. С. (1979) III Всесоюзная конференция «Искусство и археология Ирана и его связь с искусством народов СССР с древнейших времен». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 295-296.

Долуханов, П. М. (1979) Палеогеография и первобытные поселения Кавказа и Средней Азии в плейстоцене и голоцене. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 62-86.

Азизян, Г. А. (1979) Палеонтологические находки из пещеры-обиталища в каньоне р. Раздан в окрестностях Еревана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 277-283.

Քոչարյան, Գ. Գ. (1979) Դվինը անտիկ դարաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 272-277.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1979) Դվինի հնագիտական արշավախմբի աշխատանքները 1977թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 263-269.

Якобсон, А. Л. (1979) К изучению раннесредневековой строительной керамики Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-223.

Биягов, Л. Н. (1979) Некоторые вопросы технологии керамики Астхиблурского могильника. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 287-292.

Բաբայան, Ֆ. Ս. (1979) Խեցեղենի թրծման հնոց Դվինից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-280.

Դոնաբեդյան, Պ. Զ. (1979) Վանստան գյուղի եկեղեցու բարձրաքանդակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 154-165.

Бромлей, Ю. В. (1978) Неутомимый исследователь и пропагандист истории культуры (К 70-летию академика Б. Б. Пиотровского). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-42.

Брашинский, И. Б. (1978) Урартские карасы. Проблемы метрологии и стандартов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 141-156.

Ժամկոչյան, Ա. (1978) Բնակելի շենքի պեղումները Դվինի Ստորին բերդում 1975 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-282.

Այվազյան, Ա. (1978) Գողթն գավառի Բիստ ավանի ճարտարապետական հուշարձանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 283-289.

Զինջիրջյան, Վ. (1978) Հայաստանի անտիկ դարաշրջանի երկաթյա գյուղատնտեսական գործիքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 265-271.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1978) Ուրարտու և Հայաստան (Նյութական մշակույթի ժառանգորդության հարցի շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-60.

Костанян, К. А. and Калантарян, А. А. (1977) Следы стекольного производства в раннесредневековом Двине. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 166-174.

Չիլինգարյան, Ս. (1977) Նոյեմբերյանի Բերդատեղի դամբարանադաշտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 259-264.

Есаян, С. and Мнацаканян, А. (1977) Бронзовые пояса из Лчашена и Степанавана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 276-281.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1977) Արտաշես I-ի հաստատած սահմանաքարերի իրավական նշանակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-244.

Արեշյան, Գ. (1977) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Հայկական ՍՍՀ-ում 1975-1976 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 261-264.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1977) Հայաստանի անտիկ շրջանի ջնարակած խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 183-194.

Թամանյան, Յու. Ա. (1977) Մշկավանքի վերականգնումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 165-171.

Ганаланян, А. Т. (1977) Из архива И. А. Орбели. «Топографический и этнографический очерк Мокса». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-272.

Тирацян, Г. А. (1977) К вопросу о градостроительной структуре и топографии древнего Валаршапата. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-98.

Քոչարյան, Գ. (1977) Անտիկ դարաշրջանի զոհասեղան Դվինից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 280-286.

Зардарян, М. (1977) Амфоры из раскопок Арташата. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-272.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1977) Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 19-30.

Иванов, Вяч. Вс. (1976) Проблемы истории металлов на Древнем Востоке в свете данных лингвистики. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 69-86.

Առաքելյան, Բ. (1976) Կարո Ղաֆադարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 249-250.

Есаян, С. and Калантарян, А. (1976) Позднеурартское погребение Ошаканского могильника. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 268-275.

Պետրոսյան, Լ. (1976) Միջին բրոնզեդարյան նոր հուշարձաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 253-258.

Ազիզյան, Հ. (1976) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 276.

Кушнарева, К. (1976) Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, изд-во Ереванского гос. университета, 1975, 278 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 243-248.

Թորոսյան, Ռ. and Տեր-Մարտիրոսյան, Ֆ. (1976) Ուշ հելլենիստական ժամանակաշրջանի դամբարաններ Էջմիածնի շրջանի Այգեշատ գյուղում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 265-269.

Սահինյան, Ա. Ա. (1976) Անտիկ դարաշրջանի քարակերտ թաղ Գառնիում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 169-186.

Դևեջյան, Ս. Հ. (1976) Լոռի-բերդի ուշ բրոնզեդարյան մարտակառքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 209-220.

Շահինյան, Ա. (1976) Վայոց ձորի վիշապ-կոթողները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-289.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1975) Միջնադարյան ապակեգործությունը Դվինում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 76-84.

Չիլինգարյան, Ս. (1975) Նորահայտ հուշարձաններ Ջուջևանի դամբարանադաշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 231-234.

Աբրահամյան, Ա. Գ. and Շահինյան, Ա. Ն. (1975) Արծվանիկի հայերեն նորահայտ ծածկագիրը և նրա վերծանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 113-125.

Есаян, С. and Мнацаканян, А. (1975) О статуэтках из Лчашена. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 253-261.

Մուշեղյան, Գ. Ռ. (1975) Հայկական որմնադրության պատմության մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 121-132.

Խնկիկյան, Օ. (1975) Պեղումներ Տանձավեր և Շիկահող գյուղերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-245.

Хачатрян, Ж. (1975) Стеклоделие в древней Армении (II—I века до нашей эры). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 248-258.

Քալանթարյան, Ա. (1975) Դվինի կենտրոնական թաղամասի IX դարի հասարակ խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 239-247.

Ժամկոչյան, Ա. (1975) Հայաստանի XIII դարի վերջի և XIV դարի հախճապակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 230-239.

Аракелян, Б. Н. (1974) Основные результаты раскопок древнего Арташата в 1970—1973 годах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 44-60.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1974) Հեթանոսական շրջանի դամբարաններ Դվինում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 35-43.

Карагезян, О. О. (1974) Город Кутуме урартских источников. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 191-192.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1974) Արմավիրի 1973 թ. պեղումների նյութերից (նախնական հաղորդում). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 171-180.

Арешян, Г. Е. (1974) О раннем этапе освоения железа в Армении и на Южном Кавказе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 192-212.

Կարապետյան, Ի. (1974) Նորաշենի վաղ հայկական ամրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 281-290.

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1974) О происхождении расписной керамики античной Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 53-71.

Զաքարյան, Լ. (1973) Kütahya tiles and pottery from the Armenian Cathedral of st. James, Jerusalem; by John Carswell. Oxford, At the Clarendon Press, 1972. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 189-193.

Есаян, С. and Микаелян, Г. (1973) О циклопических крепостях Иджевана и Ноемберяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 218-226.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1973) Դվինում պեղված ճարտարապետական երկու հուշարձան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 113-126.

Պետրոսյան, Լ. (1973) Հետախուզական պեղումներ Քեթիում (1970 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 212-218.

Մադոյան, Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. (1973) Նամակներ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-231.

Թումյան, Հ. Գ. (1973) Վաստակավոր հնագետ-պատմաբանը (Ս. Գ. Բարխուդարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 74-80.

Долуханов, П. М. (1973) Природные условия и доисторические культуры Передней Азии в позднем плейстоцене и голоцене. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 174-178.

Խնկիկյան, Օ. (1973) Հետախուզական պեղումներ Ղափանի շրջանում (1970—1971 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 234-240.

Ասրյան, Յու. (1973) Հնագիտական նորույթներ Լեռնային Ղարաբաղում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 295-300.

Якобсон, А. (1973) Д. А. Кипшидзе. Пещеры Ани (Материалы XIV анийской археологической кампании 1915 года). Обработка материала, чертежи, предисловие и комментарии Н. М. Токарского (в серии «Анийские древности», IV), Ереван, 1972, 183 стр.+75 табл. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-274.

Мартиросян, А. А. (1973) Древнеурартская металлургическая мастерская в городе Аргиштихинили. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 157-168.

Каковкин, А. Я. (1973) К вопросу о византийском влиянии на армянские памятники художественного серебра. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 49-60.

Ժամկոչյան, Ա. (1973) Միջնադարյան Հայաստանի վաղ հախճապակյա խեցեղենի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 279-285.

Токарский, Н. М. (1972) Уникальный памятник архитектуры из раскопок 1911 года в Ани. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 100-110.

Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1972) Դիտողություններ ուրարտական ամրաշինության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 151-162.

Դևեջյան, Ս. (1972) Լոռի բերդի № 2 դամբարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 267-274.

Межлумян, С. К. and Мартиросян, А. А. (1972) Некоторые археологические данные об урартской медицине. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-252.

Есаян, С. and Микаелян, Г. (1972) О некоторых циклопических крепостях Ноемберяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-276.

Տիրացյան, Գ. (1972) Բ. Ն. Առաքելյան (Ծննդյան 60—ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 286.

Թորոսյան, Ռ. and Կրկյաշարյան, Ս. (1971) Հնագիտական նորույթներ Էջմիածնից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 286-290.

Մեսրոպյան, Ս. (1971) Ուշ բրոնզեդարյան դամբարան Կիրովականի «Դիմաց» թաղամասում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 281-285.

Периханян, А. Г. (1971) Арамейская надпись на серебряной чаше из Сисиана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 78-82.

Деваль, Т. and Томес, Т. (1971) Собрание Н. Я. Марра в фотоархиве Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 289-295.

Խաչատրյան, Մ. Մ. (1971) Արագածոտնի նախաուրարտական ջրաբաշխական համակարգի փորագրված գծագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 127-137.

Կարապետյան, Ի. (1971) Մ.թ.ա. VI—III դարերի վաղ հայկական թասերի մի խումբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 276-280.

Խնկիկյան, Օ. (1971) Ուշ բրոնզեդարյան մետաղամշակության մի քանի հարցեր (Մ.թ.ա. XIV—X դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 281-288.

Полевой, Л. and Тораманян, А. (1971) Армянская гончарная мастерская Пруто-Днестровья в XIV в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 287-291.

Եսայան, Ս. and Միքայելյան, Գ. (1971) Բրոնզեդարյան գունազարդ խեցեղենի նորահայտ նմուշներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 277-279.

Թորոսյան, Ռ. Մ. (1971) Նեոլիթ-էնեոլիթյան հողամշակության մի քանի գործիքներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 240-250.

Тирацян, Г. А. (1971) Древнеармянская керамика из раскопок Армавира (Опыт классификации и датировки). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 216-228.

Мнацаканян, А. and Селимханов, И. (1971) Исследование некоторых оловянных предметов, найденных в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 285-288.

Քալանթարյան, Ա. (1971) Դվինի IX դարի ջնարակած խեցեղենի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 263-271.

Դևեջյան, Ս. (1971) Լոռի բերդի № 2 դամբարանի ոսկե և արծաթե զարդերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-275.

Կարապետյան, Լ. (1971) Հնագիտական ուսումնասիրություններ Թումանյանի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-285.

Арешян, Г. Е. (1970) Орудия труда Артикского могильника. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 251-261.

Кушнарева, К. Х. (1970) Ходжалинский могильник. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 109-124.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1970) Հնագիտական աշխատանքը Հայաստանում սովետական շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-18.

Չիլինգարյան, Ս. (1970) Նեոլիթի նորահայտ հուշարձաններ Նոյեմբերյանի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 294-297.

Խաչատրյան, Ժ. (1970) Հայաստանի մ.թ.ա. VII—I դարերի խեցեղենի բնորոշ մի ձև. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-278.

Մելիք-Փաշայան, Կ. (1970) Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 10 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 250-253.

Չիլինգարյան, Ս. (1970) Ջուջևանի դամբարանադաշտի վաղ բրոնզեդարյան հուշարձանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-257.

Есаян, С. (1969) Могильник раннеармянского времени в поселке Берд Шамшадинского района. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 285-291.

Аракелян, Б. Н. (1969) О некоторых результатах археологического изучения древнего Армавира. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 157-174.

Կարապետյան, Լ. (1969) Բրոնզի դարի և վաղ երկաթի նոր հուշարձան Հրազդան գետի ավազանում (1966թ. պեղումների արդյունքները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 278-283.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1969) Հայաստանի նյութական մշակույթը մ.թ.ա. VI-IV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 147-156.

Խաչատրյան, Ժ. (1969) Անտիկ դամբարան Լիճքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 275-279.

Մարտիրոսյան, Հ. Ա. (1969) Հայաստանի նախնադարյան մշակույթի նոր հուշարձաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 191-208.

Ամիրյան, Ս. (1969) Հնագիտական նոր հայտնաբերում Երևանի տերիտորիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 268-275.

Карапетян, К. И. and Ерицян, Б. Г. (1969) Новое Ераблурское мустьерское местонахождение в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 171-176.

Ղարիբյան, Ի. (1969) Լոռե քաղաքի մատուռ-դամբարանը և նրա կավանոթները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 194-198.

Тирацян, Г. А. (1969) К вопросу о торевтике и ювелирном деле Армении в ахеменидское время. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 87-106.

Есаян, С. (1969) Новые данные о расписной керамике Армении начала 1 тыс. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 283-287.

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1969) Հայաստանի ուշ բրոնզի դարաշրջանի դաշույնների տեսակներն ու պատրաստման եղանակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 227-237.

Արեշյան, Գ. (1969) Հնագիտական նոր հայտնագործություններ Դեբեդի ավազանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-275.

Հովհաննիսյան, Կ. Լ. (1968) Էրեբունի քաղաքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-13.

Բդոյան, Վ. Հ. (1968) Հնձի գործիքները Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 182-190.

Միքայելյան, Գ. and Եսայան, Ս. (1968) Շամշադինի և Կրասնոսելսկի շրջանների կիկլոպյան ամրոցները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 289-296.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1968) Պատմահնագիտական դիտողություններ Ավանի տաճարի վերաբերյալ (Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 76-90.

Չիլինգարյան, Ս. (1968) Նոյեմբերյանում հայտնաբերված մի դրվագված սափորի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 231-232.

Քուշնարյովա, Կ. (1968) Բ. Բ. Պիոտրովսկի (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 309-312.

Թորոսյան, Ռ. (1968) Թեղուտի բնակատեղիի պեղումները (1965թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 291-302.

Տիրացյան, Գ. (1968) Հացավան ամրոցի 1963 և 1965թթ. պեղումների նյութերից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 282-291.

Վրույր, Արտաշես (1967) Արամ Վրույրի «Ջուղա» հնագիտական անտիպ ակնարկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 169-180.

Առաքելյան, Բ. (1967) Լատիներեն արձանագրություններ Արտաշատ մայրաքաղաքից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 302-311.

Есаян, С. (1967) Погребение № 14 Астхиблурского могильника. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 221-226.

Калантарян, А. (1967) Раскопки Центрального квартала гор. Двина (1964-1965 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 214-221.

Բաբայան, Ֆ. Ս. (1967) Միջնադարյան ջնարակած խեցեղենի մի քանի նմուշների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-151.

Гулканян, В. О. (1966) О некоторых сельскохозяйственных культурах из Аргиштихинили. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 103-116.

Պետրոսյան, Լ. Ն. (1966) Էջեր Հայաստանի փոխադրամիջոցների զարգացման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 203-214.

Միքայելյան, Գ. Հ. (1966) Մարտունու շրջանի կիկլոպյան ամրոցները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 234-247.

Տիրացյան, Գ. (1966) Ուրարտական հնություններ Իրանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 291-294.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1966) Դվին քաղաքի հիմնադրման ժամանակի և միջնաբերդի հեթանոսական մեհյանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 41-58.

Гулканян, В. О. (1966) Глиняный спаренно-сообщающийся сосуд из раскопок Кармир-блура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 265-270.

Селимханов, И. and Торосян, Р. (1966) К определению «энеолита» на территории Закавказья по данным анализа металлических предметов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 304-308.

Ջանփոլադյան, Հ. Մ. (1966) Դվինի ապակե իրերի ժողովածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 261-264.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1966) Հայաստանում գտնված գունազարդ խեցեղենի մի քանի նմուշներ (Մ.թ.ա. V դ. մ.թ. I դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-260.

Իսրայելյան, Հ. Ռ. (1966) Հայաստանի բրոնզե գոտիների որսորդական տեսարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-248.

Кушнарева, К. (1965) А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и раннего железа, изд. АН Арм.ССР, Ереван, 1964, стр.305+XXXVII. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 272-277.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1965) Զենքերը V-VIII դարերում (Ըստ Դվինի հնագիտական պեղումների). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 241-248.

Եսայան, Ս. and Կարապետյան, Լ. (1965) Նորահայտ դամբարանադաշտը Երևանի մոտ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 281-285.

Тирацян, Г. А. (1965) О расписной керамике древней Армении (VI в. до и.э.- III в.н.э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 265-280.

Азизян, Г. (1965) Палеоантропологический материал из погребений у селения Лчашен. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 306-316.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1965) Որտե՞ղ են գտնվել Երվանդաշատ և Երվանդակերտ քաղաքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 83-94.

Մնացականյան, Հ. Հ. (1965) Լճաշենի մշակույթի զարգացման հիմնական էտապները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 95-114.

Պիվազյան, Է. (1965) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Ն. Յա. Մառի ծննդյան 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 330-332.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1965) Նիկողայոս Մառ (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-136.

Ջանփոլադյան, Հ. (1964) Ապակե փորձանոթներ Դվինի պեղումներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 186-194.

Պատրիկ, Ա. (1964) Խճանկարային արվեստը հայերի մոտ և Դվինում հայտնաբերված խճանկար հատակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 313-317.

Խաչատրյան, Ժ. (1964) Երկանքի առաջացումը ըստ Գառնիի պեղումներից հայտնաբերված նյութերի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 264-274.

Առաքելյան, Բ. (1964) Հնագիտական պեղումները Հայաստանում 1963 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 283-288.

Мартиросян , А. А. (1963) Новые данные по истории города Тейшебаини. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-234.

Азизян, Г. (1963) О черепах из энеолитических погребений в районе Шенгавита. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 327-332.

Եսայան, Ս. and Կարապետյան, Լ. (1963) Հնագիտական հայտնաբերումները Երևանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 279-284.

Առաքելյան, Բ. (1963) Հին Հայաստանի նյութական մշակույթի ուսումնասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 285-298.

Բարսեղյան, Լ. (1962) Ուշ Բրոնզե էպոխայի մի քանի նորահայտ պաշտամունքային հուշարձաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 258-260.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1962) Ականավոր գիտնականը և քաղաքացին /Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 75-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 73-80.

Բ., Ն. (1961) Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էքսպեդիցիոն աշխատանքները 1960 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 357-361.

Առաքելյան , Բ. (1960) Հնագիտական պեղումները Հայաստանում 1959 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 220-224.

Мартиросян, А. А. (1960) К предыстории древнейших этапов культуры Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 91-109.

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1959) Թեյշեբաինիի (Կարմիր - բլուրի) գինու կարասները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 211-220.

Тирацян, Г. А. (1959) Памятник коммунальной техники Древней Армении-баня в крепости Гарни. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 265-281.

Բարսեղյան, Լ. (1959) Պալեոլիթյան կայան Հայաստանի հյուսիսում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 396-397.

Мартиросян, А. А. (1958) Идолы из раскопок Кармир-блура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 114-139.

This list was generated on Tue Mar 2 05:33:00 2021 AMT.