Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CE Technical chronology. Calendar"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 26.

Վարդումյան, Գոհար (2020) Ժողովրդական քրիստոնեության դրսևորումները հայոց տոնական կյանքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 163-186. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2019) Հին ու նոր տոմարների տարբերությունը և Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան ամսաթվի հարցը 1910–1930-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-56. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Սամվել (2010) Լևոն Սարգսյան. Հայոց տոնացույցի ծագումն ու զարգացումը (4–8-րդ դդ.), Երևան, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2010, 300 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 264-265. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of calendar. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 266. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Календароведение. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 165. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Տոմարագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 61. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2007) Տոմարական և աստղաբաշխական պատկերացումները հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-272. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1992) «Ղափանցվոց պատմության» ժամանակագրության հավաստիությունը և կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-100. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1992) Սամուել Անեցու «Ժամանակագրության» ավարտման թվականը և պատվիրատուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 156-162. ISSN 0135-0536

Саркисян, Г. Х. (1991) Свидетельство поздневавилонской клинописной хроники об Армении времени Тиграна II. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 45-54. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1991) Երևանի 1724 թ. պաշտպանության ժամանակագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-100. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ռ. Հ. (1987) Անանիա Շիրակացու հիշատակարանների մեկնության շուրջը և մի քանի տոմարական-ժամանակագրական հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-210. ISSN 0135-0536

Էյնաթյան, Ջ. Ա. (1986) Տոմարի և երկնային լուսատուների կապը հայ տոմարագիտական մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 163-172. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1986) Ստեփանոս Տարոնացի Ասողիկը և Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-133. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1983) Նորից Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնի» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 131-137. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1981) Նորից Շիրակացու «Քննիկոնի» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 223-239. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1980) Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-220.

Աբրահամյան, Ա. Դ. (1980) Անդրեաս Բյուզանդացու տոնացույցի թարգմանության ժամանակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-189.

Աղայան, Է. Բ. (1980) Անդրեասի երկուհարյուրամյա զատկացույցի թարգմանության ժամանակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 190-198.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1979) Թվականությամբ ժամանակագրությունը հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 34-44.

Էյնաթյան, Ջ. Ա. (1978) Տոմարական երկու հարց Հակոբ Ղրիմեցու աշխատություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 115-124.

Թումանյան, Բ. Ե. (1971) Շիրակացուն վերագրվող երկու աշխատության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 203-209.

Թումանյան, Բ. Ե. (1971) Շիրակացու 532-ամյա աղյուսակը և հայկական տոմարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 188-193.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1970) Ներկա թվականի սկզբնավորությունը ըստ հայ տոմարագետների հաշվումների. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-108.

Թումանյան, Բ. Ե. (1966) Օրվա սկիզբն ու մասերի բաժանումը հին և միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-233.

Բադալյան, Հ. Ս. (1963) Հայոց տոմարի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 63-74.

This list was generated on Tue Jan 19 05:50:11 2021 AMT.