Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CN Inscriptions. Epigraphy."

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 178.

Арутюнян, Акоп (2017) Военно-дипломатический статус Некрана согласно тигранакертской надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 182-189. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Կլարա and Հակոբյան, Հայկ (2017) Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականության վկայությունը խորհրդային տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 206-210. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն (2017) Նորագավիթ բնակավայրը և Ս. Գևորգ եկեղեցու վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 143-161. ISSN 0135-0536

Манасерян, Рубен (2016) К интерпретации свидетельств поздневавилонской хроники об Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 154-158. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն and Խուդանյան, Հարություն (2016) Բուդապեշտի Ս. Աստվածածին աղոթարան-եկեղեցու թանգարանային սպասքի մակագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 137-151. ISSN 0135-0536

Гини (Гаспарян), Рубен (2015) Данные о местонахождении кайрака с армяносирийской надписью. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 203-207. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Արմեն and Մաթևոսյան, Կարեն (2015) Մրենի եկեղեցու շինարարական առանձնահատկությունները, վարպետանշանները և որոշ վիմագրեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-144. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Սարգիս (2014) Հայերենի որոշ հնչյունափոխությունների ժամանակաշրջանի ճշգրտման հնարավորությունը Վանի սեպագիր (ուրարտական) արձանագրությունների միջոցով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-213. ISSN 0135-0536

Գայսերյան, Վահան (2014) Սեպագիր մի քանի արձանագրությունների թարգմանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 153-170. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2013) Աղթամարի կաթողիկոսության եկեղեցական վիճակները` զինաբախումների թատերաբեմ (1470–1560-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 193-201. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2013) Մելիք-Եգանի նորահայտ թրերի արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-192. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. and Մելքոնյան, Հուսիկ (2012) Վիմագրագիտական էսքիզներ – 2. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-119. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Սոնա (2012) Գրիգոր Ղափանցյանը ուրարտագետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-197. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սերգեյ (2012) Երազգավորսի 1977 թ. պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 192-195. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Արսեն (2011) Նորահայտ արձանագրություն Ս. Հռիփսիմեի վանքից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 192-198. ISSN 0135-0536

Варданян, Рубен (2011) Борьба за титул «царя царей» в контексте восточной политики Рима I века до н. э. (по нумизматическим, эпиграфическим и нарративным источникам). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 230-252. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2011) Արգամ Այվազյան. Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը. հ. Դ, Երնջակ գավառ, Երևան, «Գասպրինտ», 2008, 308 էջ + 88 էջ ներդիր, հ. Ե, Նախճավան, Շարուր գավառներ, Երևան, «Գասպրինտ», 2009, 128 էջ + 56 էջ ներդիր, հ. Զ, Ճահուկ - Շահապոնք գավառ, Երևան, «Գասպրինտ», 2010, 120 էջ+ 108 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 328-331. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2010) Վաղարշապատի հիմնադրման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-24. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Համլետ and Ժամկոչյան, Աղավնի (2009) Հայերեն արձանագրություններով սկավառակ Արցախի Տիգրանակերտից (Նախնական հաղորդում). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 166-176. ISSN 0135-0536

Ղարիբյան, Իգիթ (2008) Անվանի վիմագրագետ-հնագետը (Հռիփսիմե Ջանփոլադյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 312-318. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. (2008) Վիմագրագիտական էսքիզներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 198-209. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Ռուբեն (2007) Ձագավանքի համալիրը և նրա վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 198-217. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2006) Վավերագրեր Խաչիկ ծայրագույն վարդապետ Դադյանի հավաքածուից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 276-279. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Նվարդ (2006) Իվարշա և Մարդուկ աստվածների պաշտամունքը Արարատյան դաշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 187-193. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2006) Մխիթարյան միաբանությունը Ստեփանոս Նազարյանի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 88-93. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2005) Արամ Քոսյան. Հայկական լեռնաշխարհի տեղանունները (ըստ խեթական սեպագիր աղբյուրների). Երևան, «Զանգակ-97», 2004, 168 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2005) Արևի աստվածը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 232-247. ISSN 0135-0536

Գամղրելիձե, Թ. Վ. and Գիորգաձե, Գ. Գ. (2005) Н. В.Арутюнян. Корпус урартских клинообразных надписей, Ереван,изд. "Гитутюн" НАН РА, 2001, 542 с.,183 таблиц. Ն. Վ. Հարությունյան. Դիվան ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, 542 էջ , 183 աղյուսակ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-295. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2005) Գուգարաց Աշուշա բդեշխի կնիքի հունարեն արձանագրության առեղծվածի լուծումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-90. ISSN 0135-0536

Շախկյան, Գառնիկ (2004) Հայ-արաբական ճարտարապետական առնչակցություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2004) Մուրսիլիս II-ի հայասական արշավանքները (նոր սկզբնաղբյուրներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 197-204. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2004) Գյովելեքի ուրարտական արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-252. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դիմիտրի (2003) Բիբլիական «Արարատ երկիրը» ըստ սեպագիր արձանագրությունների և ժողովրդական ավանդությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-256. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2002) Անի-Կամախը խեթական դարաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-241. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2002) Երկրագործական տարածքներն ու ոռոգման համակարգը հյուսիսարևմտյան Իրանում ըստ սեպագիր աղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 214-232. ISSN 0135-0536

Карагезян, Армен (2002) К вопросу об этимологии ойконима "Агванлу". Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 217-220. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2002) Հայ ժողովրդի պատմության ցեղային շրջանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 221-249. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2001) Նոր սեպագիր այբուբե՞ն (Կարմիր բերդի առեղծվածային սեպագիր արձանագրության շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 221-226. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դիմիտրի (2001) Բիբլիական «Արարատի լեռները » ըստ սեպագիր արձանագրությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-276. ISSN 0135-0536

Բաբայան, Ֆրինա and Քալանթարյան, Արամ (2001) Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի վիմական արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-199. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (2001) Ավետիք Խոտաճարակի և Քիմճակի Ա. Աստվածածին վանքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 130-144. ISSN 0135-0536

Մարության, Տիրան (2001) Սանահնի Ամենափրկիչ եկեղեցու կառուցման ժամանակի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 190-201. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2000) Խեթական պետությունը և Հայկական լեռնաշխարհի երկրները մ.թ.ա. XV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-174. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Նիկոլայ (2000) Նոր ընթերցումներ և մեկնաբանություններ Նախիջևանի սեպագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 196-212. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գևորգ (2000) Ուրարտական արձանագրությունների ներածական բանաձևերի հնարավոր հայկական բնույթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 124-129. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Գեղամ (1999) Դիվան հայ վիմագրության, պրակ VIII, Ռուսաստանի Դաշնություն, աշխատասիրությամբ ԳՐ. Մ. Գրիգորյանի, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1999, 313 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 408-409. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (1999) Ղրիմի Սուրբ Խաչ վանքը և նրա նորահայտ վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 311-323. ISSN 0135-0536

Бабаян, Ф. С. and Корхмазян, Э. М. (1999) Археологические изыскания монастырей Сурб Хач и Сурб Степанос близ города Старый Крым. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-289. ISSN 0135-0536

Амаякян, С. Г. (1999) Урартская клинообразная надпись из Армавира. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-274. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1999) Դրվագներ Բագավանի ձեռագրական հավաքածոյի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-203. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1998) Արամեացիների տեղաշարժը դեպի Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան շրջաններ և նրանց պայքարը Ասորեստանի դեմ (մ.թ.ա. XII—XI դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-132. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1998) Սուդակի հայկական խաչքարի արձանագրության նոր վերծանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-154. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ս. Գ. (1998) «Դիվան հայ վիմագրության», պրակ 7, Ուկրաինա-Մոլդովա, կազմող՝ Գ. Մ. Գրիգորյան. Երևան։, 1996, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, տպաքանակ 500, 410 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 263-266. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Հ. and Սիմոնյան, Հ. Ե. (1998) Դադիվանքի նորահայտ արձանագրությունը և Տպէլի տեղադրության հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 227-232. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ (1998) Հայկական հնագույն ուխտավորական արձանագրություն Երուսաղեմում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 159-164. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1997) Հայերեն վիմագրերի Դիվանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-184. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1997) Իսուվան (Ծոփքը) մ.թ.ա. XIII — XII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-192. ISSN 0135-0536

Իգումնով, Վ. Ա. and Կարագյոզյան, Հ. Հ. and Հմայակյան, Ս. Գ. (1997) Օձասարի սեպագիր արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 193-202. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1996) Erich Kettenhofen. Tirdad und die Inschrift von Paikuli, Kritik der Quellen zur Geschichte Armeniens im spaten 3,und fruhen 4, Jh. n. Chr., Dr. Ludwig Reichert Verlag,Weisbaden, 1995, 203 p. Էրիխ Քեթենհոֆեն, Տրդատը և Պայկուլիի արձանագրությունը. աղբյուրների քննություն..., Վիսբադեն, 1995, 203 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 353-355. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Н. В. (1996) А. В. Косян. Лувийские царства Малой Азии и прилегающих областей в XII-VIII вв. до н. э. (по иероглифическим лувийским источникам). Издательство «Гитутюн» НАН РА, Ереван, 1994, 150 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 349-352. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ն. Վ. (1995) Ակադեմիկոս Գրիգոր Ղափանցյանը և ուրարտագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-136. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1994) Հնագույն էթնիկական տեղաշարժերը և Հայկական լեռնաշխարհը մ. թ. ա. III — I հազարամյակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 239-246. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ Է. (1993) Երուսաղեմի նորագյուտ հայերեն արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 15-26. ISSN 0135-0536

Կակովկին, Ա. Յա. (1992) Ֆրանսիական հնագետի պատճենած հայերեն արձանագրություններ Եգիպտոսից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-221. ISSN 0135-0536

Саркисян, Г. Х. (1991) Свидетельство поздневавилонской клинописной хроники об Армении времени Тиграна II. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 45-54. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1991) Կիլիկիա երկրամասի հունարեն և լատիներեն արձանագրությունների նորագույն հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 216-220. ISSN 0135-0536

Շանդրովսկայա, Վ. Ս. and Բարթիկյան, Հ. Մ. (1991) Հունա-հայկական արձանագրությամբ բյուզանդական արճճե կնիք պետական Էրմիտաժի հավաքածուում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 122-128. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1990) Հայերեն երկու վիմագիր արձանագրություն Հարավսլավիայի տարածքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 127-131. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ Է. (1990) Հինգերորդ դարու հայերեն վիմագրություններ Նազարեթեն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 52-62. ISSN 0135-0536

Лидов, А. М. (1990) Искусство армян-халкедонитов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 75-87. ISSN 0135-0536

Хачатрян, А. А. (1989) К интерпретации арабских надписей Армении (VIII—XVI вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 151-162. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1989) Правовые акты в эпиграфике средневековой Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 182-185. ISSN 0135-0536

Пичикян, И. Р. and Шелов-Коведяев, Ф. В. (1989) Греческие божества в эллинистической эпиграфике и изобразительном искусстве Западного и Восточного Ирана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 48-55. ISSN 0135-0536

Րասսել, Ջեյմս (1989) Հայերեն երկու արձանագրություն Պակիստանի Զիարաթ քաղաքից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 205-207. ISSN 0135-0536

Дьяконов, И. М. and Янковская, Н. Б. (1989) Эламский диалог Гильгамеша и Сидури и другие эламские тексты из Аргиштихинеле (Армавир). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-62. ISSN 0135-0536

Տեր-Մարտիրոսով, Ֆ. Ի. (1989) Արենիի հունարեն արձանագրությունը (Հայաստանի մ. թ. II դարի քաղաքական իրադարձությունների շուրջը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-189. ISSN 0135-0536

Оганесян, Д. А. (1988) А. А. Хачатрян. Корпус арабских надписей Армении VIII—XVI вв. Вып. 1. Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1987. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1988) Նորից 1983 թ. Դավթի բլուրում գտնված արձանագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 171-179. ISSN 0135-0536

Папазян, А. Д. (1987) Возвращаясь к «дешифровке» урутской эпитафии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 171-180. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) Քանաքեռի վիմագրի «մեղունա» վարչական տերմինը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-149. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1987) Արմավիրյան մի արձանագրության վերծանման ճշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-219. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) The Armenian Inscriptions from the Sinai. Edited by Michael E. Stone. With Appendixes by Michel van Esbroeck and Wiliam Adler.Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, IX+197 p.+CXXIII Pl. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 235-237. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. and Ջահուկյան, Գ. Բ. and Սարգսյան, Գ. Խ. (1987) Ուրարտու—Հայաստան հարցի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-28. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Յու. Հ. (1986) Հովհաննավանքի ճառընտիր ձեռագրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 173-181. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Հ. Վ. (1986) Մեծ Մազրա գյուղի վիմագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 232-237. ISSN 0135-0536

Սաղումյան, Ս. Տ. (1986) Պատմական մի հուշարձանի կառուցման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 190-205. ISSN 0135-0536

Шелов-Коведяев, Ф. В. (1986) Заметки по греческой эпиграфике Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 59-70. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1985) Строительство и конфессия церкви Тиграна Оненца по памятникам эпиграфики. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 174-190. ISSN 0135-0536

Маргарян, А. Г. and Чобанян, П. А. (1985) П. М. Мурадян. Армянская эпиграфика Грузии (Картли и Кахети). Изд-во АН АрмССР,Ереван, 1984, 227 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 243-245. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Ռ. Մ. and Հմայակյան, Ս. Գ. (1984) 1983 թ. պեղումները Արգիշթեխինելեում և նորահայտ ուրարտական արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 160-169. ISSN 0135-0536

Ханзадян, Э. В. and Пиотровский, Б. Б. (1984) Цилиндрическая печать с древнеегипетской иероглифической надписью из Мецаморского могильника. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 59-65. ISSN 0135-0536

Քերոբյան, Ա. Ա. (1984) Ինը մասանց անապատը ըստ նորահայտ վիմագրերի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 237-238. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ս. Գ. (1984) Խրխափորի ձորահովտում գտնվող պատմաճարտարապետական հուշարձանները և դրանց նորահայտ արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 233-238. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1984) Սարդուրի II-ի անդրսևանյան արշավանքի երթուղու շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 175-184. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1984) Կրետե կղզու Հերակլիոն քաղաքի Ս. Հովհաննես Կարապետ եկեղեցու հայերեն տապանագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Папазян, А. Д. (1983) Новые эпиграфические данные о последних отпрысках армянской феодальной знати в Сюнике. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 118-125. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1983) Новый памятник армянской эпиграфики из Крыма. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 231-234. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Գ. (1983) Գհուկ-Բոլորահարի վանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-135. ISSN 0135-0536

Гаврилова, А. Н. (1981) 10 лет феодосийского лапидария. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 318-320. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1981) Из армянской эпиграфики Грузии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 210-226. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ Է. (1981) Սինայի հայերեն արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 88-94. ISSN 0135-0536

Мурадян, Г. С. (1981) Греческая надпись Трдата I, найденная в Гарни. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 81-94. ISSN 0135-0536

Պետրոսյանց, Վ. Մ. (1981) Մռավյան գյուղի Աստվածածին եկեղեցին և արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 289-294. ISSN 0135-0536

Գայսերյան, Վ. Ա. (1981) Ուրարտական ջրանցքաշինությունը Մանազկերտի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-194. ISSN 0135-0536

Яйленко, В. П. (1981) Полемон, царь Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 168-178. ISSN 0135-0536

Карагезян, О. О. (1981) Фракийцы на юго-западе Армянского нагорья. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-233. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Ս. Ա. (1980) Բարոյախրատական մտքերը հայ տապանագրերում (XIX դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 295-299.

Սաղումյան, Ս. Տ. (1980) Դիվան հայ վիմագրության, պրակ VI, կազմեցին Ս. Ա . Ավագյան, Հռ. Մ . Ջանփոլադյան, Երևան, 1977, 330 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 289-294.

Պետրոսյանց, Վ. Մ. (1980) Զովունիի արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 303-306.

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1980) Վիմագրություններ Վահանավանքի 1970—1978 թթ. պեղումներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 154-165.

Բելի, Ա. Վ. and Մանուչարյան, Ա. Ա. (1980) Հայերեն արձանագրությամբ կնիք-մատանի Ղրիմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 289-291.

Хачатрян, А. А. (1979) Нижнеталинская арабская надпись 570/1174 года. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 188-198.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) Աթենի Սիոնի նորահայտ հայերեն արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 214-223.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1979) Արգիշտի II-ի նորահայտ սեպագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 93-104.

Այվազյան, Ա. Ա. (1979) Ռամիսի եռանավ բազիլիկան և նրա վիմագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 182-188.

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1979) Պարույր Մուրադյան, Հայաստանի վրացերեն արձանագրությունները, Երևան, 1977, 363 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 256-259.

Ուլուհոջյան, Գաբրիելլա (1979) Հյուսիսային Իրանի հայկական ճարտարապետական հուշարձանների վիմագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 143-153.

Ավագյան, Ս. Ա. (1979) Վահրամ Պահլավունու 1026 թ. արձանագրությունն Անբերդում և եկեղեցական պտղին միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 166-181.

Джанполадян, Р. М. (1977) О некоторых терминах для общественных зданий в надписях Ани. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 175-182.

Տիրացյան, Գ. (1977) Արտաշես I-ի ևս մեկ նորագյուտ արամեական արձանագրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 254-259.

Կարախանյան, Գ. (1977) Դսեղի միջնադարյան ձիթհանը և նրա շինարարական արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 251-254.

Սարգսյան, Գ. (1977) Միջնադարյան կուղպակները և դրանց նվիրատվությունները IX-XIV դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 269-276.

Ավագյան, Ս. Ա. (1977) Ո՞վ է Սանահնի տապանագրում հիշատակված Սարգիս Փարջիկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 221-230.

Մանուչարյան, Ա. (1976) Անիի Ս. Փրկիչ եկեղեցու շինարարական երկու արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 243-246.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1976) ճշգրտումներ ուրարտական սեպագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 63-74.

Енгибарян, Н. Г. (1976) К интерпретации одного отрывка Звартноцской урартской надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 234-236.

Аракелян, А. (1975) Термин (É)šinapši в хеттских клинописных текстах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 238-241.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1975) Կրկին Ավանի տաճարի մի արձանագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-190.

Маргос, Ара (1974) Персональные имена и топонимы на армянских эпиграфических памятниках в Болгарии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 248-250.

Միքայելյան, Ն. (1974) Հայերեն արձանագրություններ Հնդկաստանից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 244-246.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1974) «Յոհան Սարկաւագ» թե՞ «Յոհան, Գաւրկ». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 233-238.

Մադոյան, Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. (1973) Նամակներ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-231.

Каждан, А. П. (1973) Греческая надпись XI в. с упоминанием армянина-стратига. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-190.

Մարկոս, Արա (1973) Հայկական արձանագրություններ աղբյուրներու վրա Բուլղարիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 300-303.

Խմբագրական, (1972) Խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 294.

Զեյթունյան, Ա. and Խաչատրյան, Վ. (1972) Նամակներ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 294.

Григорян, Г. М. (1972) Новонайденные надписи Ваанаванка. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-229.

Трыярски, Эдвард (1971) О двух надписях польских армян из города Замостье. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 255-264.

Периханян, А. Г. (1971) Арамейская надпись на серебряной чаше из Сисиана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 78-82.

Пиотровский, Б. (1971) Письмо в редакцию. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 302-303.

Կարախանյան, Գ. (1971) Արամեերեն նորահայտ երկու արձանագրություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 274-276.

Ավագյան, Ս. Ա. (1971) «Տանուտրութիւն» տերմինը Անիի XI դարի արձանագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 175-190.

Ջանփոլադյան, Հ. Մ. (1971) Բոլգար քաղաքի հայկական հնությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-200.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1971) Հայկական վիմագրերը և Խաչատուր Աբովյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 45-64.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1971) Զաքարիայի և Իվանեի արաբատառ արձանագրությունը Անբերդում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-187.

Григорян , Г. (1970) Новые данные об армянских эпиграфических надписях Крыма и Северного Кавказа. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 297-301.

Каковкин, А. (1969) Серебряный крест из Загорска с армянскими надписями. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 283-285.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1969) Դիտողություններ Ս. Ա. Ավագյանի «Վիմագրական սրբագրություններ» հոդվածի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-227.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1969) Ուրարտուի պատմության «նոր մեկնաբանությունները». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 165-191.

Ավագյան, Ս. Ա. (1968) Վիմագրական սրբագրումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 205-224.

Շահինյան, Ա. Ն. (1968) Կոշի կոթողը և նրա արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 197-202.

Առաքելյան, Բ. (1967) Լատիներեն արձանագրություններ Արտաշատ մայրաքաղաքից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 302-311.

Մարտիրոսյան, Հ. (1967) Н.В. Арутюнян, Новые урартские надписи Кармир-блура, Издательство Академии наук Арм. ССР, Ереван 1966, 104 стр.+26 табл., Ն. Վ. Հարությունյան, Կարմիր-բլուրի ուրարտական նոր արձանագրությունները, ՀՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 1966, 104 էջ+26 աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 324-328.

Ավագյան, Ս. Ա. (1967) Վիմագրական սրբագրումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 277-286.

Մանուչարյան, Ա. Ա. (1967) Կարմիր վանքի արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 152-156.

Երեմյան, Ս. Տ. (1966) Նախշ-ի - Ռուստեմի «Քաաբա ի Զարդուշտ» հուշարձանի արձանագրության վկայությունները Հայաստանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 59-70.

Մանուչարյան, Ա. Ա. (1966) Մրենի և Թալինի տաճարների շինարարական արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 247-252.

Մնացականյան, Ա. (1966) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 309-313.

Аракелян, Б. and Арутюнян, Н. (1966) Урартская клинообразная надпись из Гарни. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 290-297.

Периханян, А. Г. (1965) Арамейская надпись из Зангезура (Некоторые вопросы среднеиранской диалектологии). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 107-128.

Тирацян, Г. А. (1965) О расписной керамике древней Армении (VI в. до и.э.- III в.н.э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 265-280.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1965) Գառնիի հունարեն անձանագրությունը և Մովսես Խորենացին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-234.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1965) Եվս մի անգամ Գառնիի հունարեն արձանագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-238.

Периханян, А. Г. (1964) Арамейская надпись из Гарни. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 123-138.

Хачатрян, В. Н. (1964) Хеттская надпись KUB, XXIX, № 7. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 165-182.

Մնացականյան , Ս. Խ. (1964) Բագավանի տաճարի շինարարական արձանագրության վերծանման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 213-226.

Арутюнян, Н. В. (1962) Новая клинообразная надпись из Кармир-блура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-114.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1962) Տեկորի տաճարի V դարի հայերեն արձանագրությունը և Մեսրոպյան այբուբենի առաջին տառաձևերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 39-54.

Саркисян, Г. Х. (1962) К спору о датировке Тигранакертской греческой надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 226-231.

Барсегян, Л. А. (1961) Об одной урартской иероглифической надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 238-244.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1961) Մի քանի ծածկագրերի վերծանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 210-218.

Ельницкий, Л. А. (1961) О датировке тигранакертской надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 207-211.

Ղաֆադարյան, Կարո (1961) Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, կազմեց Ս.Գ.Բարխուդարյան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1960, 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 335-343.

Арутюнян, Н. В. (1960) К интерпретации надписи на глиняной булле Кармир-блура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 223-231.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1959) Ահարոն Մագիստրոսի արձանագրության (1055-1056) մեջ հիշատակված հարկերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 168-173.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1958) Կարմիր-բլուրի նորագյուտ սեպագիր աղյուսակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 200-213.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1958) Ուրարտագիտական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 204-210.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1958) Հայկական մի քանի ծածկագրությունների վերծանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 173-189.

This list was generated on Tue Mar 2 05:07:00 2021 AMT.