Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History > CS Genealogy"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 31.

Խաչատրյան, Սամվել (2016) Խոսրով Երրորդ Մեծ Արշակունի արքայի թագավորելու և զոհվելու ժամանակի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-203. ISSN 0135-0536

Бакалов, Сержиу and Присак, Лидия and Магалян, Артак (2015) Представители армян в среде молдавского боярства и бессарабского дворянства (документы, касающиеся генеалогии рода Лебедевых). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-274. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Համլետ (2015) Ովքե՞ր են և որտեղի՞ց են եկել առաջին Մամիկոնյանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 145-167. ISSN 0135-0536

Մութաֆյան, Լևոն (2012) Գ. Շախկյան. Թումանյանի ընտանեկան աշխարհը, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2011, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-247. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Հարություն (2008) Արաբական խալիֆայության հայազգի Բախտիշու բժիշկների գերդաստանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 103-109. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2004) Lignages d'Outremer / Introduction, notes et edition critiques par Marie-Adelaide Nielen. Paris 2003, p. 254 (Documents relatifs a I'Histoire des Croisades publies par L'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. XVIII). Անդրծովյան ազգատոհմեր. Առաջաբանը, ծանոթագրությունները և բնագրերի գիտական հրատարակությունները Մարի-Ադելաիդ Նիելինի, Փարիզ, 2003, 254 էջ (Խաչակրաց պատմությանն առնչվող վավերագրեր՝ հրապարակված արձանագրությունների և դասական բանասիրության կաճառի կողմից. ԺԸ)։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-293. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2004) Հայ իշխանական տների հետքերը հարավարևմտյան Հայաստանում (Քրդական որոշ ցեղանունների և ցեղերի ծագման հարցի շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 174-196. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2003) Печати представителей армянского рода Махитариев. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Ադոնց, Նիկողայոս (2002) Դավիթ Կյուրոպաղատ († 31-ը մարտի 1000). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-37. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2002) Հայոց վիպական Սաթենիկ թագուհու կերպարի ծագումնաբանության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 191-213. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2002) Հայ ժողովրդի պատմության ցեղային շրջանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 221-249. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (1999) Գնունի նախարարական տոհմի և գինու պաշտամունքի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 175-189. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Ա. Բ. (1996) Մի լրացում Հովնաթանյան տոհմածառին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 377-381. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1996) Մովսես Խորենացու նախարարական տոհմերի ցանկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 73-90. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1994) Զաքարյանների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 156-175. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1992) Զաքարյանների ծագման ավանդությունը միջնադարյան հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 139-152. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1991) Օրբելյան իշխանների Բուրթելյան գերդաստանը և Սյունյաց եպիսկոպոս պարոնտեր Ստեփանոսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-92. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1989) Պռոշյանների տոհմական զինանշանը և նրա պատմածագումնաբանական վերլուծությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 116-122. ISSN 0135-0536

Бартикян, Р. М. (1988) О византийской аристократической семье Гаврас. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-178. ISSN 0135-0536

Бартикян, Р. М. (1987) О византийской аристократической семье Гаврас. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 181-193. ISSN 0135-0536

Бартикян, Р. М. (1987) О византийской аристократической семье Гаврас. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 190-200. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1985) Հայկական նախարարական տոհմանվան եզակի հիշատակություն բյուգանդական աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 135-141. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Ա. Ի. (1985) Զաքարյանների տոհմածառի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 203-210. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1984) Արծրունիների պատմության մի քանի հարցեր (IX դարի 30—60-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 138-148. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1979) Տարոնի և Սասունի Մամիկոնյաններ-Թոռնիկյանները (XI—XII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-153.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1977) Արմինիայի ոստիկանների ժամանակագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 117-128.

Սվազյան, Հ. Ս. (1976) Ճեները և «Ճենաց աշխարհը» ըստ հայկական աղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 203-212.

Каждан, А. П. (1971) Армяно-византийские заметки. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 93-106.

Էլչիբեկյան, Ժ. Գ. (1971) Երվանդունիների ծագման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 107-115.

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1969) Մատենագիտական տեղեկություններ Դոփյանների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-226.

Գալստյան, Ա. (1964) Վ. Հ. Ռյուտ-Քոլենբերգ, Ռուբինյաններ, Հեթումյաններ և Լուսինյաններ, Կիլիկյան հայկական դինաստիաների կառուցվածքը. Հայկական մատենաշար Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնարկության, Փարիզ, 1963. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 167-170.

This list was generated on Tue Aug 4 23:50:52 2020 AMT.