Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D051 Ancient History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 308.

Թումանյան, Գարեգին (2020) Սեպագիր աղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհում կիմերների և սկյութների ներկայության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 207-219. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ and Կարապետյան, Լիաննա (2020) Փոքր Հայքի թագավորության գահացանկը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 21-46. ISSN 0135-0536

Ցականյան, Ռուսլան (2020) Փառնավազը Հայաստանի թագավո՞ր (մ. թ. ա. VII դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 201-211. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ (2019) Պետականության ռեսուրսը և արժեքային համակարգը՝ արտաքին քաղաքականությունը պայմանավորող գործոններ (մ. թ. ա. II – մ. թ. IV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 233-251. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռոման and Քալանթարյան, Իրենա (2019) Խաղողի գտածոներ Գետահովիտ - 2 քարայրի (Իջևան) պղնձիքարիդարյան շերտերից (մ. թ. ա. V հազարամյակի կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 171-176. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2019) Խեթական միջին թագավորության պատմության որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 184-204. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2018) Էրեբունի ամրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-68. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2018) Արիանոսի մի տեղեկության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 213-217. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2018) Քաղաքաշինությունը և քաղաքաշինական միտքը Բիայնիլի-Ուրարտուում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 225-255. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2017) Կիմերա–սկյութական մշակութային ընդհանրության դրսևորումները հայկական լեռնաշխարհում (ըստ հնագիտական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-179. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2017) Պարսան Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական համակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 173-181. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Акоп (2017) Военно-дипломатический статус Некрана согласно тигранакертской надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 182-189. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2017) Սամուխա քաղաքի պատմության որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 116-124. ISSN 0135-0536

Манасерян, Рубен (2016) К интерпретации свидетельств поздневавилонской хроники об Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 154-158. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2016) Արգիշթի I արքայի գահակալության տարիների վերաթվագրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 178-196. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2016) Դիոդորոս Սիկիլիացու վկայությունները Հայաստանի, հայերի ու հարևան ժողովուրդների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-139. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օնիկ (2016) Սյունիքը ուրարտական ժամանակաշրջանում (ըստ հնագիտական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 159-177. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2016) Կիրխու. ամրոց-բնակավայրի մի տեսակ Առաջավոր Ասիայի լեռնային շրջաններում և Հայկական լեռնաշխարհում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-179. ISSN 0135-0536

Казаров, Саркис (2016) А. Ж. Арутюнян. Армения, государства Восточного Средиземноморья и Иран (189 г. до н. э. – 298 г. н. э.). Ростов-на-Дону, Изд-во Южного Федерального университета, 2015, 370 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-252. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Սամվել (2016) Խոսրով Երրորդ Մեծ Արշակունի արքայի թագավորելու և զոհվելու ժամանակի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 183-203. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2015) Աղվանից աշխարհի պատմության ուսումնասիրության հիմունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-240. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Համլետ (2015) Ովքե՞ր են և որտեղի՞ց են եկել առաջին Մամիկոնյանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 145-167. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2015) Աղձքի դամբարանի թվագրության և պատկանելության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-245. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2015) Հույն աշխարհագիր Ստրաբոնի ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-230. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2014) Աքեմենյան Պարսկաստանի I սատրապության վարչական բաժանման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 145-152. ISSN 0135-0536

Овсепян, Инесса (2013) Технологические особенности раннебронзовой керамики талинских погребений. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 199-205. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит (2013) Армения в антропоисторическом пространстве Евразии в эпоху бронзы. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 255-272. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Զարուհի (2013) Գրիգոր Գրիգորյան. Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012, 288 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Լևոն (2013) Լճաշենի դամբանադաշտի մշակույթը (Ք. ա. XXIV–XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 215-233. ISSN 0135-0536

Աղաբեկյան, Մելադա (2013) Հայ-ուրարտական ստուգաբանական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 170-177. ISSN 0135-0536

Геворгян, Тигран (2012) Формирование марзпанства Аран и включение в его состав армянских областей Арцах и Утик. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-226. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Պավել (2012) Հայկական լեռնաշխարհի հնամշակութային միջավայրի ձևափոխումների հիմնական միտումները վաղ բրոնզի դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2012) «Ագաթանգեղոսի պատմությունը», ստեղծման հանգամանքները, գրության ժամանակը և հեղինակի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-222. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2012) Մեծն Արտաշես Առաջինը հայոց պատմության էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-13. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2011) Կադուսիների ցեղը հին աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-228. ISSN 0135-0536

Маркарян, Асмик (2011) Еще раз о серебряных ритонах из Эребуни и некоторых проблемах ахеменидского и раннеэллинистического искусства. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 226-244. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2011) Բրոնզեդարյան դամբարանները մահվան պատկերացումներում և դրանց կառուցվածքի առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 212-225. ISSN 0135-0536

Варданян, Рубен (2011) Борьба за титул «царя царей» в контексте восточной политики Рима I века до н. э. (по нумизматическим, эпиграфическим и нарративным источникам). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 230-252. ISSN 0135-0536

Ցականյան, Ռուսլան (2011) Ասսուրա-բաբելոնյան հակամարտությունը և Նաբոպալասարի հյուսիսային արշավանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 261-273. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2011) Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մ. թ. ա. III–I դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-260. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2011) Հին Հայաստանի սյունազարդ դահլիճների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 289-301. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2005) Արևի աստվածը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 232-247. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2005) Ուրարտուի վերնախավի էթնիկական պատկանելության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-226. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2005) Սատրապական Հայաստանի արևմտյան և հարավային սահմանները մ. թ. ա. VI-IV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 173-192. ISSN 0135-0536

Գամղրելիձե, Թ. Վ. and Գիորգաձե, Գ. Գ. (2005) Н. В.Арутюнян. Корпус урартских клинообразных надписей, Ереван,изд. "Гитутюн" НАН РА, 2001, 542 с.,183 таблиц. Ն. Վ. Հարությունյան. Դիվան ուրարտական սեպագիր արձանագրությունների. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, 542 էջ , 183 աղյուսակ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-295. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2005) Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-100. ISSN 0135-0536

Մանասերյան, Ռուբեն (2004) Սպարտակի մոտ ժամանած հեծելազորի հարցի շուրջ (վարկած՝ Սպարտակի հետ Տիգրան Մեծի ռազմական կապերի վերաբերյալ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 252-269. ISSN 0135-0536

Карапетян, Инесса and Хачатрян, Жорес and Канецян, Амина (2004) Доурартский Армавир (III — начало I тыс. до н. э.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 254-275. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ռուբեն (2004) Լուկիոս Վերոսի օրոք Հայաստանում թողարկված պղնձե դրամներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-253. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2004) Մուրսիլիս II-ի հայասական արշավանքները (նոր սկզբնաղբյուրներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 197-204. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2004) Образование царства Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-279. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2004) Գյովելեքի ուրարտական արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-252. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2004) Սամուխայի Մայր դիցուհու պաշտամունքի ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 160-174. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2003) Հին Հայաստանի պատմության հայեցակարգային հիմնահարցերը պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 30-37. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2003) Պոնտոսի Միհրդատ VI Եվպատոր թագավորը նաև հայոց արքա. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 131-152. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2003) Արծվի տարբեր հորինվածքներով կնքադրոշմներ, գեմաներ և քանդակներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 163-180. ISSN 0135-0536

Տրաինա, Ջուստո (2003) Բանտարկության վայր Սասանյան կայսրությունում. Անհուշ բերդը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 186-202. ISSN 0135-0536

Չիանկալինի, Կլաուդիա Ա. (2003) Հայերեն «Անհուշ» բերդ՝ Մոռացության ամրոց (Ստուգաբանական ծանոթագրություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 203-207. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2003) Նորից Խորենացու Աոաջին Արտաշեսի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 263-273. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2002) Անի-Կամախը խեթական դարաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-241. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2002) Ասուվա երկիրը և զույգ առաջնորդների սոցիալական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-276. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2002) Դվինը վաղ Արշակունյաց շրջանում (ուրվագծման փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 206-214. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արտակ (2002) Թիգլաթպալասար I-ի մ.թ.ա. 1112 թվականի նաիրյան արշավանքի երթուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2002) Երկրագործական տարածքներն ու ոռոգման համակարգը հյուսիսարևմտյան Իրանում ըստ սեպագիր աղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 214-232. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Արտաշես (2002) Ղազար Փարպեցին մաշտոցյան գրերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-111. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2002) Քրիստոնեության Աղվանք ներթափանցման ուղիներն ու ժամանակաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-141. ISSN 0135-0536

Փալանջյան, Ռուզան (2002) Ամոմ կոչվող անուշահոտ բույսի արտադրությամբ հռչակված վայրի տեղորոշման փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 163-175. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2001) Пояснение к замечаниям О. Карагезяна по поводу статьи "Армения в период восстания 522 — 520 гг. до.н.э.". Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Միշել (2001) Պատում և ժամանակային ռեֆերենցիացիա Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ (Գիրք առաջին, գլուխ ԺԵ՝ Յաղագս Արայի, եւ մահուան նորա պատերազմաւ ի Շամիրամայ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 191-220. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դիմիտրի (2001) Բիբլիական «Արարատի լեռները » ըստ սեպագիր արձանագրությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-276. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2001) Դրասխանակերտի տեղադրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-267. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2001) Հայաստանը հին աշխարհի երկրների գահակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 207-235. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Պետրոս (2001) Նիկողայոս Ադոնցի գիտական ժառանգության նորահայտ էջերից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-290. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2001) Քրիստոնեությունը Փոքր Հայքում. Ազգային -կրոնական և սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը նահանգում III դարի երկրորդ կեսին (ըստ IV դարի սրբոց վկայաբանությանց). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-43. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2001) Армения в период восстания 522 — 520 гг. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-246. ISSN 0135-0536

Կարագյոզյան, Հովհաննես (2001) Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսովի «Հայաստանը մ.թ.ա. 522-520 թթ. ապստամբության ժամանակ» հոդվածի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 247-249. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (2000) Խեթական պետությունը և Հայկական լեռնաշխարհի երկրները մ.թ.ա. XV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-174. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2000) Բանասիրական ճշգրտում Ամմիանոս Մարկելինոսի լատիներեն բնագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 222-226. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2000) Հասարակության եռադասության սկզբունքի դրսևորումները Երվանդունյաց Հայաստանում (մատենագրական տվյալների համադրման փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 160-176. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2000) О царе Армении Барзанесе. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-198. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2000) Урартские бронзовые пояса Токийского музея. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 267-279. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Արմեն (1999) Անտիկ աղբյուրների Պարիադրես լեռը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 288-294. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (1999) Ասորեստանը և Հայկական լեռնաշխարհի երկրները մ.թ.ա.XIII դ. երկրորդ կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 222-231. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Արմեն (1999) Քաղաքական քարոզչությունը Արտաշեսյան արքաների դրամահատության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 262-267. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Ա. Ա. (1999) Ծոփքը մ.թ.ա. III-II հազարամյակների սահմանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 260-268. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Ա. Ս. (1999) Փիրմիլիանոսի «Պատմությունը» որպես Մովսես Խորենացու աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-236. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հ. Պ. (1998) Ai Piedi Dell' Ararat: Artaxata E L'Armenia Ellenistico-Romana. - Studi E Materiali Di Archeologia. 10, Torino, 1998, XXIX + 165 p., 95 ill. (Amina G. Kanestian, Zores D. Khachatrian). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-222. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1998) Границы ахеменидских владений в Закавказье (V век до н.э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 133-142. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1998) Արամեացիների տեղաշարժը դեպի Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան շրջաններ և նրանց պայքարը Ասորեստանի դեմ (մ.թ.ա. XII—XI դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-132. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1998) Իսուվան և Գորդիոնը մ.թ.ա. XII—X դդ. (Համեմատական վերլուծություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 117-124. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դ. Ն. (1998) Սոցիալ-տնտեսական կյանքը ուրարտական Ռուսախինիլի քաղաքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 163-168. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1998) Emma Khanzadian. Metsamor 2. La nécropole, v. I. Les tombes du bгопze moyen et recent. Recherches et publications Neuchâtel - Paris, 1995. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. (1998) Ադանայի թանգարանի ուրարտական բրոնզե գոտիները(Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները շարքից). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 197-208. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1998) Հայաստանի անտիկ շրջանի քաղաքներն ու քաղաքաշինությունն ըստ Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 179-188. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1997) Միտաննիի և հարևան թագավորությունների քաղաքական դրությունը մ. թ. ա. XIV դարի վերջում-XIII դարի առաջին կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ն. Վ. (1997) Նիկողայոս Ադոնցը և ուրարտագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1997) Իսուվան (Ծոփքը) մ.թ.ա. XIII — XII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-192. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Н. В. (1996) А. В. Косян. Лувийские царства Малой Азии и прилегающих областей в XII-VIII вв. до н. э. (по иероглифическим лувийским источникам). Издательство «Гитутюн» НАН РА, Ереван, 1994, 150 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 349-352. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ա. Ս. (1996) Հայ եկեղեցու թեմական բաժանումը IV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 193-206. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1996) Հայկական լեռնաշխարհը խուռի-խեթական ռազմաքաղաքական փոխհարաբերությունների ոլորտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 221-230. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մ. Ս. (1996) Մար Աբասյան աղբյուրի ծագումը և Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 295-310. ISSN 0135-0536

Խանզադյան, Է. Վ. (1996) Միջին բրոնզեդարյան մշակույթն ու Մեծամորի № 59 դամբանաբլուրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 231-244. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1995) Հելլենիստական ուղղության ձևավորումը հին հայկական մշակույթում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 177-182. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1995) Վանի ավազանի բիայնական ամրոցները (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները շարքից). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 209-224. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1994) Скифское царство в Передней Азии и исторические основы предания о Паруйре Скайорди как царе Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 67-84. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1994) Կրկին էթնիկական տեղաշարժերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 247-255. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1994) Հնագույն էթնիկական տեղաշարժերը և Հայկական լեռնաշխարհը մ. թ. ա. III — I հազարամյակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 239-246. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վ. Մ. (1994) Մովսես Խորենացին հին հայկական քաղաքաշինության և ճարտարապետության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 195-208. ISSN 0135-0536

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1994) Պետական ապարատի կազմավորումը և նրա հետագա զարգացման փուլը հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1992) Կահույքագործությունը Հայաստանում (մ. թ. ա. II-մ. թ. II դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 160-174. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1992) Ճմինի (Ալթին թեփե) պեղումները (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 175-188. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1992) Ս. Գ. Հմայակյան. Վանի թագավորության պետական կրոնը, Հայաստանի ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1990, 158 էջ և 31 էջ աղյուսակներ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 243-246. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1992) Հայկ Նահապետի մասին առասպելն ու Կիբշա քաղաքը Նիբուրի լեռներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-132. ISSN 0135-0536

Саркисян, Г. Х. (1991) Свидетельство поздневавилонской клинописной хроники об Армении времени Тиграна II. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 45-54. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1991) Կիլիկիա երկրամասի հունարեն և լատիներեն արձանագրությունների նորագույն հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 216-220. ISSN 0135-0536

Кушнарева, К. Х. (1991) О социальной структуре общества Древнего Кавказа. VI—IV тыс. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 155-165. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1991) Էթնիկական տեղաշարժերը Փոքր Ասիայում և Հայկական լեռնաշխարհում մ. թ. ա. XII դարում («Ծովի ժողովուրդներ», մուշկեր և ուրումեացիներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1991) Ներքին Խնձոր (Կայալի դերե) ամրոցը (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական ամրոցի մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 110-121. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դ. Ն. (1991) Ուրարտացիներ, ալարոդներ, արմեններ հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-204. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. and Արեշյան, Գ. Ե. (1990) Հնագիտությունը և Ուրարտու-Հայաստան պրոբլեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 70-75. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1990) Մուշեղ Մամիկոնյանը IV դարի հայ նշանավոր պետական գործիչ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 86-91. ISSN 0135-0536

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1990) Նոյեմբերյանում հայտնաբերված ձիակերպ արձանիկների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Арешян, Г. Е. and Оганесян, В. Э. and Мурадян, Ф. М. and Аветисян, П. С. and Петросян, Л. А. (1990) Конец среднего бронзового века в междуречье Аракса и Куры. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 53-74. ISSN 0135-0536

Симонян, А. Е. (1990) Новая трактовка социокультурной общности эпохи средней бронзы Армении (По данным погребения № 12 из могильника Верин Навер). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 188-208. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1990) Մեծ Հայքի Մոկք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-52. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1990) Նախահայրենիքի, ժողովրդի կազմավորման և Ուրարտուի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-40. ISSN 0135-0536

Пичикян, И. Р. and Шелов-Коведяев, Ф. В. (1989) Греческие божества в эллинистической эпиграфике и изобразительном искусстве Западного и Восточного Ирана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 48-55. ISSN 0135-0536

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1989) Նոյեմբերյանից գտնված մանգաղաձև գործիքների որոշ ձևերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Манасерян, Р. Л. (1989) К вопросу о вероисповедании населения городов Армении (I в. до н. э.—IV в. н. э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 198-204. ISSN 0135-0536

Степанян, А. А. (1989) К государственной политике царя Артавазда II. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 40-54. ISSN 0135-0536

Дьяконов, И. М. and Янковская, Н. Б. (1989) Эламский диалог Гильгамеша и Сидури и другие эламские тексты из Аргиштихинеле (Армавир). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-62. ISSN 0135-0536

Տեր-Մարտիրոսով, Ֆ. Ի. (1989) Արենիի հունարեն արձանագրությունը (Հայաստանի մ. թ. II դարի քաղաքական իրադարձությունների շուրջը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-189. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1988) «Դաստակերտ կայսերաց»-ը՝ ֆանտասմագորիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 104-107. ISSN 0135-0536

Оганесян, В. Э. (1988) Серебряный кубок из Карашамба. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-161. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1988) Հայ Արշակունիների ձեռական իշխանության կալվածքների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 44-60. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1988) Մի վարկածի վերապրուկ և գրերի գյուտի թվականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 82-93. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1988) Հայ Արշակունիների ձեռական իշխանության կալվածքների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 56-67. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1988) Զանգեզուրում հայտնաբերված ծիսական իրեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 232-241. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1987) Հայաստանի անտիկ շրջանի պաշտպանական կառույցները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 158-170. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1987) Ռ. Լ. Մանասերյան. Տիգրան Մեծ. Հայաստանի պայքարը Հռոմի և Պարթևստանի դեմ. Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1987 թ., 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 207-209. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1987) III դարում Մեծ Հայքի բաժանման վարկածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 201-212. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1987) Արմավիրյան մի արձանագրության վերծանման ճշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-219. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) ՀՍՍՀ ԳԱ նախագահությունում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 238-239. ISSN 0135-0536

Варданян, Р. Е. (1987) К вопросу о датировке двух групп армянских монет эллинистической эпохи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 195-207. ISSN 0135-0536

Высоцкий, А. М. (1987) Л. Г. Хрушкова. Цандрипш. Материалы по раннехристианскому строительству в Абхазии. Сухуми: Алашара, 1985. 128 с., илл. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 238-239. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1987) Եղիշե. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 210-225. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Ա. Վ. (1987) Պաշտոնական նամակները V դարի հայ պատմագրության համակարգում և նրանց վավերականության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 126-138. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. (1987) Հին Հայաստանի մարդակերպ արձանիկները (մ. թ. ա. VII—III հազարամյակներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 124-135. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. and Ջահուկյան, Գ. Բ. and Սարգսյան, Գ. Խ. (1987) Ուրարտու—Հայաստան հարցի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-28. ISSN 0135-0536

Черненко, Е. В. and Махортых, С. В. (1986) С. А. Есаян, М. Н. Погребова. Скифские памятники Закавказья. М., 1985, 151 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-229. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1986) Հակագիտական հորինվածք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 211-218. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1986) Առաջին Մամիկոնյանները բյուզանդական արքունիքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 11-15. ISSN 0135-0536

Դևեջյան, Ս. Հ. (1986) Լոռի բերդի քրմի դամբարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 108-124. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Մ. (1986) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 241. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1986) Հայոց թագավորության վերականգնման հարցը Վարդանանց պատերազմի ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-189. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Զարդարյան, Մ. Հ. (1985) Օշականում հայտնաբերված մի քանի ներմուծված առարկաների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 152-161. ISSN 0135-0536

Мурзин, В. Ю. and Черненко, Е. В. (1985) М. Н. Погребова. Закавказье и его связи с Передней Азией в скифское время. М., Наука, 1984, 247 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 227-231. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1985) Հելլենիստական մշակույթի առաջացման և զարգացման օրինաչափությունների առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 47-55. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1985) Անահիտ դիցուհու պաշտամունքն ու պատկերագրությունը Հայաստանում և նրա աղերսները հելլենիստական աշխարհի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-134. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1985) Գ. Դիմիտրոկալլիս, Վաղ քրիստոնեական և բյուզանդական մեանդրոսներ, 1982, 541 էջ, 764 նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-218. ISSN 0135-0536

Գայսերյան, Վ. Ա. (1985) Սեպագիր աղբյուրներում հանդիպող մի քանի երկրների տեղադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-214. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Ռ. Մ. and Հմայակյան, Ս. Գ. (1984) 1983 թ. պեղումները Արգիշթեխինելեում և նորահայտ ուրարտական արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 160-169. ISSN 0135-0536

Агаханян, Г. А. and Мартиросян, Р. С. (1984) Водохозяйственное строительство в связи с основанием города Эребуни. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 194-198. ISSN 0135-0536

Черняк, А. Б. (1984) К интерпретации сообщения Тацита о Вононе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 208-215. ISSN 0135-0536

Ханзадян, Э. В. and Пиотровский, Б. Б. (1984) Цилиндрическая печать с древнеегипетской иероглифической надписью из Мецаморского могильника. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 59-65. ISSN 0135-0536

Сейфеддини, М. А. (1984) Խ. Ա. Մուշեղյան. Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում (մ. թ. ա. V-մ. թ. XIV դդ.). Երևան, 1983։ X. А. Мушегян. Денежное обращение в Армении V в. до н. э.—XIV в. н. э. Ереван, 1983. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 233-236. ISSN 0135-0536

Кушнарева, К. Х. (1984) К проблеме кавказского мезолита. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 45-58. ISSN 0135-0536

Аветисян, Г. М. (1984) Ранние сведения о распространении арамейских племен по Северной Месопотамии и Армянскому нагорью. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 37-44. ISSN 0135-0536

Բիյագով, Լ. Ն. (1984) Louis Vanden Berghe en Leon de Meyer, Urartu: een vergeten cultuur uit het bergland Armenie, Saint-Pietersabdij-Gent, 9 oktober 1982-30 januari 1983. Լուիս Վանդեն Բերգե և Լեոն Դե Մեյեր, Ուրարտու, Հայկական լեռնաշխարհի մոռացված մշակույթը, Սենթ-Պիտերսաբդիչ-Գենտ, 9 հոկտեմբերի 1982-30 հունվարի 1983. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 230-232. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1984) Սարդուրի II-ի անդրսևանյան արշավանքի երթուղու շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 175-184. ISSN 0135-0536

Бадалян, В. Г. (1984) Раннебронзовое поселение близ с. Карнут. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 229-237. ISSN 0135-0536

Фролов, Б. А. (1984) Начала первобытной символики (по материалам изучения древнейших культур Армении и сопредельных территорий). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 54-66. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1982) Բրոնզի և վաղ երկաթի դարաշրջանի մշակութային պրոգրեսին նվիրված համամիութենական գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Հ. (1982) Գարգարացիները ըստ անտիկ և հայկական սկզբնաղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 116-130. ISSN 0135-0536

Аветисян, Г. М. (1982) Государство Митанни при последних царях индо-арийской династии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 56-61. ISSN 0135-0536

Аракелян, Б. Н. (1982) Заметки о хозяйстве и быте городов древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 46-55. ISSN 0135-0536

Есаян, С. А. (1982) Искусство портретного изображения Урарту. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 176-190. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1982) Դադարշիշի զորաբանակի նահանջի երթուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 151-164. ISSN 0135-0536

Դևեջյան, Ս. Հ. (1982) Եղջերվի պաշտամունքի հետքերը հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 140-152. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1982) Ուրարտական Խալդե և Արուբանե աստվածությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 127-139. ISSN 0135-0536

Мурадян, Г. С. (1981) Греческая надпись Трдата I, найденная в Гарни. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 81-94. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1981) Ուրարտական դիցարանի «սրբությունները». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 205-210. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1981) Երվանդյան Հայաստանի տարածքը (մ.թ.ա. VI դ. վերջ - մ.թ.ա. III դ. վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 68-84. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1981) Հ. Գ. Մելքոնյան, Ադիաբենի պետությունը և Հայաստանը, Երևան, 1980, 274 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 281-283. ISSN 0135-0536

Գայսերյան, Վ. Ա. (1981) Ուրարտական ջրանցքաշինությունը Մանազկերտի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-194. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1981) Պարթևքը ըստ Պտղոմեոսի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 254-262. ISSN 0135-0536

Яйленко, В. П. (1981) Полемон, царь Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 168-178. ISSN 0135-0536

Карагезян, О. О. (1981) Фракийцы на юго-западе Армянского нагорья. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-233. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1981) Սակրերի տեղայնացման փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Шифман, И. Ш. (1980) Ганнибал в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 257-261.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1980) Երվանդյան Հայաստանի տարածքը (մ.թ.ա. VI դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 84-95.

Степанян, А. А. (1980) К интерпретации Страбоновой версии истории Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 251-267.

Իսրայելյան, Հ. Ռ. (1980) Երկվորյակների պաշտամունքի հետքերը հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 216-228.

Եսայան, Ս. Ա. and Հմայակյան, Ս. Գ. (1980) Ուրարատական զգեստը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 203-215.

Варданян, Р. О. and Асатрян, Д. Г. (1980) Некоторые замечания по метрологии Урарту. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 166-178.

Խաչատրյան, Մ. Մ. (1980) Հայկական լեռնաշխարհն ըստ Պտղոմեոսի քարտեզագրական տվյալների. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 199-211.

Քոչարյան, Գ. Գ. (1980) Հելլենիստական դարաշրջանի դամբարանադաշտ Դվինում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 277-285.

Թորոսյան, Ռ. Մ. and Խնկիկյան, Օ. Ս. and Պետրոսյան, Լ. Ա. (1980) Շիրակավանի դամբարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 268-277.

Мнацаканян, С. С. (1980) Проблемы генезиса и типологии мемориальных памятиников древней и раннесредневековой Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-152.

Դանիելյան, Է. Լ. (1980) Հայաստանի բաժանման տարեթիվր՝ 387 թե՞ 385. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 203-214.

Սահինյան, Ա. Ա. (1979) Գառնիի անտիկ տաճարի վերակազմության գիտական հիմունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 135-155.

Սարգսյան, Հ. Գ. (1979) Հայաստանի բրոնզեդարյան շինարարական կառույցների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 72-83.

Զինջիրջյան, Վ. Կ. (1979) Հին Հայաստանի երկաթե առարկաների մետաղագրական ուսումնասիրության շուրջը (մ.թ.ա. VI դար—մ.թ. I դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 156-164.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1979) Հին Մարաստանի տարածքի երրորդ էթնիկական տարրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 46-58.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1979) Արգիշտի II-ի նորահայտ սեպագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 93-104.

Քոչարյան, Գ. Գ. (1979) Դվինը անտիկ դարաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 272-277.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1979) Երկու հիմնական ուղղությունների ձևավորումը հին հայկական մշակույթի մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 45-53.

Мартиросян, А. А. (1979) «Древний Восток», 2, Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1976, 312 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-260.

Карапетян, Л. Л. (1979) Ирригация и орошение в земледелии Армении эпохи поздней бронзы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 59-74.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1979) Թրակա-կիմերական էթնիկական տարրը Արաքսի ստորին հոսանքի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 189-203.

Степанян, А. А. (1978) Вопросы теории государства в «Географии» Страбона и «логос» Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-204.

Аветисян, Г. М. (1978) Государство Митанни в эпоху войн с хеттским царем Суппилулиумой I. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 176-186.

Սվազյան, Հ. Ս. (1978) Ստրաբոնի աղբյուրները Աղվանքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-104.

Мартиросян, А. А. (1977) Приобретение имущества в нововавилонском деловом доме Эгиби (555—522 гг. до н.э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 183-190.

Տիրացյան, Գ. (1977) Արտաշես I-ի ևս մեկ նորագյուտ արամեական արձանագրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 254-259.

Երեմյան, Ս. Տ. (1977) Հայաստանը և վերջին պարթև Արշակունիների պայքարը Հռոմի դեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 59-72.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1977) Արտաշես I-ի հաստատած սահմանաքարերի իրավական նշանակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-244.

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1977) Հայաստանի անտիկ շրջանի ջնարակած խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 183-194.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1977) Թրակա-կիմերական ցեղերի միությունները Հայկական լեռնաշխարհում (մ.թ.ա. VI—V դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 207-220.

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1977) Սասանյանների արևմտյան նվաճումները և Հայաստանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-206.

Երեմյան, Ս. Տ. (1976) Վաղարշ II-ի քաղաքական հարաբերությունները Հռոմի և պարթևների հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 37-56.

Կրկյաշարյան, Ս. (1976) «Էյրենե» կազմակերպության XIV գիտաժողովը Երևանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 247-253.

Степанян, А. А. (1976) Рандейский договор и коронация Тиридата Аршакида в Риме. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 171-183.

Саркисян, Г. Х. (1976) Черты эллинизма в духовной культуре древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 51-62.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1976) ճշգրտումներ ուրարտական սեպագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 63-74.

Енгибарян, Н. Г. (1976) К интерпретации одного отрывка Звартноцской урартской надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 234-236.

Դևեջյան, Ս. Հ. (1976) Լոռի-բերդի ուշ բրոնզեդարյան մարտակառքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 209-220.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1976) Հայասայի լեզվի հինանատոլիական ծագման վարկածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 89-110.

Դանիելյան, Է. Լ. (1976) Մարդերի ցեղը հին Հայաստանում (մ.թ.ա. V—մ.թ. I դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 203-208.

Երեմյան, Ս. Տ. (1976) Մեծ Հայքի թագավորության բաժանումը սասանյան Իրանի և Հռոմեական կայսրության միջև (244—253 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 67-88.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1976) Մերձսևանյան ցեղերի միությունը Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (մ.թ.ա. VI—V դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-198.

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1975) Հայաստանը և աոաջին Սասանյանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-172.

Սահակյան, Տ. Մ. (1975) Սյունյաց նախարարության դերը Արշակունիների թագավորության ժամանակաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 159-166.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1975) Փայտակարանը և Պարսպատունիքը մ.թ. I դարի երրորդ քառորդում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 167-182.

Хачатрян, Ж. (1975) Стеклоделие в древней Армении (II—I века до нашей эры). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 248-258.

Հմայակյան, Ս. Գ. (1975) Ուրարտական դիցարանի աստվածությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 150-164.

Դանիելյան, Է. Լ. (1974) Արտաշես I-ի հողային քաղաքականության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 129-132.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1974) Տրդատ III- ի զինվորական ռեֆորմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 207-218.

Карагезян, О. О. (1974) Город Кутуме урартских источников. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 191-192.

Кушнарева, К. Х. (1974) К вопросу о развитии ремесла на Южном Кавказе в древности (По данным металлургии и гончарства). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-70.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1973) Երվանդունի արքայատոհմը Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 179-186.

Хазарадзе, Н. В. (1973) К вопросу о локализации матиенов в свете древнегреческих источников VI—V вв. до н.э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-210.

Оганесян, А. Л. (1973) Музыка в древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 61-76.

Мартиросян, А. А. (1973) Древнеурартская металлургическая мастерская в городе Аргиштихинили. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 157-168.

Халпахчьян, О. Х. (1972) Первый исследователь строительной техники древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 146-158.

Тирацян, Г. А. (1972) Некоторые аспекты внутренней организации армянской сатрапии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 99-116.

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1972) О стране Наири-Хубушкия. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 213-218.

Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1972) Դիտողություններ ուրարտական ամրաշինության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 151-162.

Межлумян, С. К. and Мартиросян, А. А. (1972) Некоторые археологические данные об урартской медицине. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-252.

Դանիելյան, Է. Լ. (1971) Իսիդոր Քարակացու «Պարթևական կայանները». Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 171-182.

Ельницкий, Л. (1971) M. Salvini, Nairi e Ur(u)atri. Contributo alla storia della formazione del regno di Urartu. Roma,1967, 106 pp. М. Сальвини, Напри и Ур(у)атри. К вопросу об истории образования Урартского царства, Рим, 7967, 106 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 268-270.

Էլչիբեկյան, Ժ. Գ. (1971) Երվանդունիների ծագման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 107-115.

Մուշեղյան, Գ. Ռ. (1971) Ջրամատակարարման հարցը Էրեբունիում և Թեյշեբաինիում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 207-215.

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1970) Հին Հայաստանի դրամային շրջանառության պատմությունից (Մ.թ.ա. V դարի վերջերից մինչև մ.թ. III դարի սկիզբը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 65-94.

Տոլբագյան, Ե. Հ. (1970) Էջեր միջազգային հարաբերությունների հնագույն շրջանի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-226.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1969) Հայաստանի նյութական մշակույթը մ.թ.ա. VI-IV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 147-156.

Կարագյոզյան, Հ. (1969) Հին Արևելքի քաղաքներին և առևտրին նվիրված գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-201.

Կարախանյան, Գ. and Սաֆյան, Պ. (1969) Հայաստանի հնագույն պատմության նորահայտ հուշարձաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-283.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1968) Բիայնիլի-Ուրարտուն վերելքի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 39-50.

Երեմյան, Ս. Տ. (1968) Հայկական առաջին պետական կազմավորումները (VII-VI դդ. մ.թ.ա.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 91-120.

Քուշնարյովա, Կ. (1968) С. А. Есаян, Оружие и военное дело древней Армении (III-I тыс. до н. э.), Ереван, 1966, 156 стр. Ս. Ա. Եսայան, Զենքերը և ռազմարվեստը հին Հայաստանում (III-I հազ. մ. թ. ա.), Երևան, 1966, 156 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 227-230.

Երեմյան, Ս. Տ. (1968) Կիմերական ու սկյութական ցեղերի արշավանքները և Ուրարտուի ու Ասորեստանի պայքարը քոչվորների դեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 89-116.

Տիրացյան, Գ. (1968) Հին Արևելքի ուսումնասիրմանը նվիրված IV գիտական կոնֆերանսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-253.

Навасардян, Р. (1968) Эд. А. Менабде. Хеттское общество (экономика, собственность, семья и наследование). Отв. ред. Г. А. Меликишвили. Издательство «Мецниереба», Тбилиси, 1965, 229 стр. Էդ. Ա. Մենաբդե, Խեթական հասարակությունը (տնտեսությունը, սեփականությունը, ընտանիքը և ժառանգումը)։ Պատ. խմբ. Գ. Ա. Մելիքիշվիլի։ «Մեցնիերեբա» հրատարակչություն, Թբիլիսի, 1965, 229 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 265-269.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1967) Բիայնիլի-Ուրարտուն ծաղկման դարաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 39-56.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1967) Տիգրան II-ին վերաբերող մի կարևոր ուղղում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 275-278.

Մարտիրոսյան, Հ. (1967) Н.В. Арутюнян, Новые урартские надписи Кармир-блура, Издательство Академии наук Арм. ССР, Ереван 1966, 104 стр.+26 табл., Ն. Վ. Հարությունյան, Կարմիր-բլուրի ուրարտական նոր արձանագրությունները, ՀՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 1966, 104 էջ+26 աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 324-328.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1966) Բդեշխությունների առաջացումը Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 257-262.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1966) Հին հայկական պետության առաջացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 83-102.

Оганесян, К. Л. (1966) Ассиро-урартское сражение на горе Уауш (714 г. до н.э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 107-118.

Բարսեղյան, Լ. Ա. (1966) Նոր նյութեր Հայաստանի հնագույն շրջանի արվեստի պատմության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 147-160.

Թումանյան, Բ. Ե. (1966) Օրվա սկիզբն ու մասերի բաժանումը հին և միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-233.

Մնացականյան, Ա. (1966) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 309-313.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1966) Տիգրան Բ-ի տերությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-112.

Аракелян, Б. and Арутюнян, Н. (1966) Урартская клинообразная надпись из Гарни. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 290-297.

Кушнарева, К. (1965) А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и раннего железа, изд. АН Арм.ССР, Ереван, 1964, стр.305+XXXVII. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 272-277.

Периханян, А. Г. (1965) Арамейская надпись из Зангезура (Некоторые вопросы среднеиранской диалектологии). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 107-128.

Кянджунцян, И. Г. (1965) К вопросу о восточной политике Рима. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-136.

Մարկոսյան, Ս. Ս. (1965) Հին Հայաստանի «Շինական» դասի սոցիալական դրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-168.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1965) Որտե՞ղ են գտնվել Երվանդաշատ և Երվանդակերտ քաղաքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 83-94.

Մնացականյան, Հ. Հ. (1965) Լճաշենի մշակույթի զարգացման հիմնական էտապները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 95-114.

Арутюнян, Н. В. (1965) Некоторые вопросы топонимики Урарту. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-200.

Եսայան, Ս. (1965) Հայաստանի ցեղերի սպառազինության ու ռազմական կազմակերպության հարցերի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 277-283.

Гогинян, С. (1964) К истории древней металлургии железа в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-234.

Բարսեղյան, Լ. (1964) Դիտողություններ ARMANI, ARME և URME երկրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 324-328.

Միքայելյան, Գ. Հ. (1964) Ուելիքուխի երկրի կենտրոնական կիկլոպյան ամրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 119-132.

Կրկյաշարյան, Ս. Մ. (1964) Սինոյկիսմոսը հելլենիստական Փոքր Ասիայում և Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 107-118.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1963) Նախամաշտոցյան հայ մատենագրությունը և դանիելյան գրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 131-144.

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1963) Նախամեսրոպյան գրի հարցը և հմայագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-158.

Мартиросян , А. А. (1963) Новые данные по истории города Тейшебаини. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-234.

Արմեն, Հրանտ Ք. (1963) Արտավազդ Բ և Անտոնիոս. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 195-210.

Բարսեղյան, Լ. (1963) Խայասա-Ազզիի ու նրա մի քանի բնակավայրերի տեղադրման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 307-313.

Առաքելյան, Բ. (1963) Հին Հայաստանի նյութական մշակույթի ուսումնասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 285-298.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1963) Հայ գյուղացիության հողին ամրացման և ճորտացման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 173-194.

Պիվազյան, Է. Ա. (1962) Նախամաշտոցյան հայ գրի ու գրականության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 153-170.

Арутюнян, Н. В. (1962) Новая клинообразная надпись из Кармир-блура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-114.

Есаян, С. А. (1962) Защитное вооружение в древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 192-209.

Саркисян, Г. Х. (1962) К спору о датировке Тигранакертской греческой надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 226-231.

Барсегян, Л. А. (1961) Об одной урартской иероглифической надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 238-244.

Ельницкий, Л. А. (1961) О датировке тигранакертской надписи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 207-211.

Пиотровский, Б. Б. (1961) Основные этапы древнейшего земледелия в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 108-121.

Խաչիկյան, Լ. (1960) Գ.Խ. Սարգսյան, Տիգրանակերտ. Հին հայկական քաղաքային համայնքների պատմությունից. Մոսկվա, ՍՍՌՄ Գիտությունների ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտ, 1960, 160 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-224.

Есаян, С. А. (1960) Из истории колесного транспорта древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-151.

Арутюнян, Н. В. (1960) К интерпретации надписи на глиняной булле Кармир-блура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 223-231.

Мартиросян, А. А. (1960) К предыстории древнейших этапов культуры Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 91-109.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1958) Կարմիր-բլուրի նորագյուտ սեպագիր աղյուսակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 200-213.

Երեմյան, Ս. Տ. (1958) Հայերի ցեղային միությունը Արմե-Շուպրիա երկրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 59-74.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1958) Ուրարտագիտական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 204-210.

This list was generated on Mon Jan 18 23:32:20 2021 AMT.