Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D111 Medieval History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 505.

Գրիգորյան, Ավետիս (2020) Պատմական Սոթքի վերաբերյալ միջնադարյան հայ պատմիչների հիշատակությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 186-206. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2020) Անձնանունները Կամենիցի հայկական դատարանի արձանագրություններում (XVI դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-162. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Աշոտ (2019) Հաղարծնավանքի դավանաբանական կողմնորոշման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 223-232. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Լիանա (2019) Տայքում և Կղարջքում Բագրատունիների վրացական ճյուղի իշխանության հաստատման թվականի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 211-222. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2018) Երերույքի տաճարի թվագրման խնդիրը կամ որտեղ են գտնվել Բագարան և Երվանդավան քաղաքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 217-224. ISSN 0135-0536

Սուվարյան, Յուրի and Միրզոյան, Վալերի (2018) Հովհան Օձնեցու փիլիսոփայական և կառավարչական հայացքները (Հովհան Օձնեցու գահակալության 1300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 68-81. ISSN 0135-0536

Տեր-Գրիգորյան, Արմեն (2017) Դվինի առաջին (506 թ.) և երկրորդ (554/555 թ.) եկեղեցական ժողովներն ու դրանց ընդունած որոշումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 151-161. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Հենրիկ (2017) Մարզպանական Հայաստանի կառավարման համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 139-150. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2017) Մկրտումյան Գայանե. Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր VII–XII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-250. ISSN 0135-0536

Արշակյան, Անուշ (2017) Հայ հոգևոր հայրերի սրբացումը գերմանական հողերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 112-124. ISSN 0135-0536

Мушегян, Альберт (2017) Армен Айвазян. Армяно-персидская война 449–451 гг. Kампании и сражения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Ռուբեն (2017) Դիտարկումներ Արցախի Տիգրանակերտի այգեգործական մշակույթի մասին (X–XIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 103-115. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո (2017) Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմության» պատվիրատուի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 181-190. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Գայանե (2016) Աշոտ Հովհաննիսյան. Իսրայել Օրին և հայ ազատագրական գաղափարը (կազմող և ընդհանուր խմբագիր՝ Վարդան Ազատյան,)Երևան, Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ, 2016, 760 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-253. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Զոհրաբ (2016) Վենետիկի և Ջենովայի հակամարտությունը. 1294 թ. Այասի ծովամարտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 117-124. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Աշոտ (2016) Վանքերի առք ու վաճառքի դեպքեր Հայաստանում XIII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 152-165. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Վարդան Դևրիկյան. Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Վենետիկից Հռոմ (16-րդ դար), մասն Ա: Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Լվովից Ամստերդամ (17-րդ դար), մասն Բ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-239. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2016) Արցախ-Խաչենի իշխանության նշանակությունը Կիլիկիայի հայկական թագավորության արևելյան քաղաքականության մեջ (XIII դարի 40-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 33-42. ISSN 0135-0536

Երանյան, Գոռ (2016) Հայերի բռնի իսլամացման և մահմեդականություն ընդունելու դեպքերը XIV–XV դդ. (Հայաստանի հարավային շրջանների օրինակով). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 43-59. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արգիշտի (2015) Աղվանքը VII դարի կեսերին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 241-251. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2015) Հայաստանի պետական համակարգը Օմայանների օրոք (640–750 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 229-240. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Վարդան (2014) Հակոբ Ա եպիսկոպոս Սյունեցու գուծունեության շուրջ (918-958 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 195-209. ISSN 0135-0536

Նավոյան, Մհեր (2014) Աննա Արևշատյան. Ձայնեղանակների ուսմունքը Միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2013, 336 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 281-282. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Գոռ (2014) Թարխանության ձևերը և ապահարկումը Արևելյան Վրաստանում (XVI–XVIII դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 114-122. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Արամ (2014) Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Կարամանյան պետության հարաբերությունների պատմությունից (XIII դարի երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-130. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2014) Հայոց պետականությունը Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո (V դ. կես–630-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-18. ISSN 0135-0536

Гини (Гаспарян), Рубен (2013) Китайская чаша Сюандэ из Гюмри. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 206-214. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2013) Կրթությունը միջնադարյան Հայաստանում. X–XIV դարեր (համառոտ ուրվագիծ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Զոհրաբ (2013) Տեքստիլ արտադրանքը Կիլիկյան Հայաստանի միջազգային առևտրում (XIII–XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2013) Աղթամարի կաթողիկոսության եկեղեցական վիճակները` զինաբախումների թատերաբեմ (1470–1560-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 193-201. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Զարուհի (2013) Գրիգոր Գրիգորյան. Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողները, Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2012, 288 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Արմինե (2013) Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկի «Պատճառ»-ները. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 202-214. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2013) Մելիք-Եգանի նորահայտ թրերի արձանագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-192. ISSN 0135-0536

Григорян, Самвел Л. (2012) Коронационный список Летописи Смбата Гундстабля: Сируи, владетель Симанаклы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 198-210. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գագիկ Գ. and Մելքոնյան, Հուսիկ (2012) Վիմագրագիտական էսքիզներ – 2. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-119. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Անանիա Շիրակացին մանկավարժ (Ծննդյան 1400-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 20-26. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Եզակի միջնադարագետը (Ասատուր Մնացականյանի 100-ամյա հոբելյանին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-281. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վահագն (2012) Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմությունը» և Հայաստանի վաղ միջնադարի ճարտարապետության ուսումնասիրության խնդիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 14-37. ISSN 0135-0536

Թանանյան, Գրիգոր (2012) Մխիթար Գոշի իրավունքի փիլիսոփայությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 38-52. ISSN 0135-0536

Божко, Александр (2011) «История Хотинской войны» Ованнеса Каменаци как документ эпохи и историко-литературный памятник. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 189-199. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մուրադ (2011) Անիի ճարտարապետությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-27. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Արամ (2011) Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջև 1337 թ. կնքված պայմանագրի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 183-188. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Լ. (2011) Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Անին Բագրատունյաց թագավորության մայրաքաղաք հռչակելու 1050-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-281. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Արմեն (2011) XVII դ. Երևանի խաների գործունեությունը Զաքարիա Սարկավագ Քանաքեռցու «Պատմագրութեան» մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 143-156. ISSN 0135-0536

Տեր-Մինասյան, Անուշ (2011) Մուրադ Հասրաթյան. Հայկական վաղքրիստոնեական ճարտարապետությունը, Մոսկվա, «Ինկոմբուկ» հրատ., 2010, 400 էջ (87 գծագր. աղյուսակ, 221 գուն. լուս.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 334-336. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման (2005) Հեր(Խուայյ)-Դարբանդ (Բաբ ալ-Աբվաբ) ճանապարհն ըստ արաբ աշխարհագետ ալ-Մուկադդասու. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 149-159. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2005) Gérard Dédéyan. Les Arméniens entre Grecs, Musulmans et Croisés. Etude sur les pouvoirs Arméniens dans le Proche-Orient Mediterranéen (1068-1150). Volume 1:Aux origines de l'Etat Cilicien: Philarète et les premiers Roubéniens; Volume 2: De l'Euphrate au Nil: Le réseau diasporique. Lisbonne 2003, 1511 p. (Bibliothèque arménologique de la fondation Calouste Gulbenkian) Ժերար Դեդեյան. Հայերը հույների,մուսուլմանների և խաչակիրների միջև. հետազոտություն միջերկրածովյան Մերձավոր Արևելքի հայկական իշխանությունների (1068 - 1150) մասին: Հատոր Ա. Կիլիկյան պետության սկզբնավորումը. Փիլարտոսը և առաջին Ռուբինյանները: Հատոր Բ. Եփրատից մինչև Նեղոս. գաղութների ցանցը: Լիսաբոն, 2003, 1511 էջ (Գալուստ Գյուլբենկյան մատենաշարի հայագիտական գրադարան)։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Акопян, Заруи (2005) Портрет заказчика Адрианопольского Евангелия (к вопросу о происхождении рукописи). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-249. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2005) Հունարենի ազդեցությունը դասական շրջանի թարգմանություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 189-209. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պարույր (2005) Սահակի և Մեսրոպի «Կատարեալ պատմութեան» խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 154-165. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Համլետ (2005) Աղցքի արքայական դամբարանի խաչային հորինվածքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 215-226. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման (2005) Արմինիա ոստիկանության սահմանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-258. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2005) Գուգարաց Աշուշա բդեշխի կնիքի հունարեն արձանագրության առեղծվածի լուծումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-90. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2004) Lignages d'Outremer / Introduction, notes et edition critiques par Marie-Adelaide Nielen. Paris 2003, p. 254 (Documents relatifs a I'Histoire des Croisades publies par L'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. XVIII). Անդրծովյան ազգատոհմեր. Առաջաբանը, ծանոթագրությունները և բնագրերի գիտական հրատարակությունները Մարի-Ադելաիդ Նիելինի, Փարիզ, 2003, 254 էջ (Խաչակրաց պատմությանն առնչվող վավերագրեր՝ հրապարակված արձանագրությունների և դասական բանասիրության կաճառի կողմից. ԺԸ)։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-293. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2004) Հայաստանի արևմտյան և հարավային շրջանների գրավումը մոնղոլների կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 171-179. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2004) Печати Константина Феодорокана в Эрмитаже. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-281. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2004) Զաքարյան Հայաստանի նվաճումը մոնղոլների կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 142-160. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2004) Գնել Գրիգորյան. Նվիրատվություններ Անիի եկեղեցիներին ու վանքերին (X-XIV դդ .). Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ.,2002, 136 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2003) Ավատատիրական հարաբերություններն Աղվանքում և քրիստոնեության հռչակումը որպես պետական պաշտոնական կրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 172-180. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Հայ-ասորական միջեկեղեցական հարաբերություններն ըստ Գր. Մագիստրոսի. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-234. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2003) Հունական միջնադարյան արխիվային փաստաթղթեր Բյուզանդական կայսրության տարածքում հայոց ներկայության մասին (XI-XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 87-130. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2003) Եվս մի անգամ Ստեփանոս Սյունեցու անձի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2003) IX դ. երկրորդ կեսին պետություն և եկեղեցի հարաբերություններին առնչվող խնդիրների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2003) Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 59-69. ISSN 0135-0536

Шандровская, Валентина (2003) Печати представителей армянского рода Махитариев. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2003) Բյուզանդագիտական համաժողով «Եկեղեցին Բյուզանդիայում IV խաչակրաց արշավանքից մինչև Կ. Պոլսի առումը (1204-1453)» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 301-304. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գնել (2003) Հրաչ Բարթիկյան. Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ Երևան, ԵՊՀ Հրատ., 2002, հ.I, 822 էջ, հ. II , 936 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Ադոնց, Նիկողայոս (2002) Դավիթ Կյուրոպաղատ († 31-ը մարտի 1000). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-37. ISSN 0135-0536

Саргсян, Татевик (2002) Еще раз об армянских церквах в Феодосии XIII-XV вв. Церковь архангелов Габриэла и Микаэла. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 112-130. ISSN 0135-0536

Чернецов, Севир (2001) О путешествиях св. Евстафия, эфиопского монаха XIV в., в Армению и архиепископа Ованэса в Эфиопию в 1679 г. в свете эфиопско-армянских церковных отношений. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 49-56. ISSN 0135-0536

Ռիշար, Ժան (2001) Ավինյոնի պապությունը և Հայաստանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 152-157. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռաֆայել (2001) Բագրատունի թագավորների (Աշոտ I, Սմբատ I, Աշոտ II) բյուզանդական թագը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 168-180. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հմայակ (2000) Անտոն Սուլթանիեցին և նրա գրառումները Չինաստանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-285. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2000) Հայ նախարարների դիրքորոշումը արաբական առաջին արշավանքների ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 200-212. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (2000) Վասպուրականցիներ Բյուզանդական կայսրության ծառայության մեջ XI-XII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 131-151. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2000) Հայոց եկեղեցու թեմական բաժանումը Գրիգոր Լուսավորչի հովվապետության շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 108-127. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2000) Հուլիոս Աֆրիկանոսի «Ժամանակագրությունը» և Մովսես Խորենացին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 128-159. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2000) Մոնղոլների հետախուզական արշավանքն Անդրկովկաս (1220-1222 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 85-107. ISSN 0135-0536

Бартикян, Рач (2000) О царском кураторе "MANZHKEPT KAI EΣΩ IBHPIAΣ" Михаиле. В связи с восточной политикой Василия II (976— 1025 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 130-149. ISSN 0135-0536

Маркарян, Самвел (2000) По поводу личности предводителя дружины викингов на Кавказе в XI веке. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 150-158. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (2000) Միջնադարյան Սուրխաթի հայերը և նրանց հավատատեղիները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-123. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գագիկ (1999) Եկեղեցական աթոռների գահերեցության խնդիրը Աքքայի ժողովում (1263 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 250-261. ISSN 0135-0536

Պապյան, Մհեր (1999) Նկատառումներ Հայաստանում պավլիկյան շարժման վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 209-221. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Գրիգոր (1999) Սյունյաց եպիսկոպոսների շինարարական գործունեությունը (IX—XIV դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 166-174. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1999) Aram Kalantarian. Dvin, Histoire et Archéologie de la ville Médiévale.Paris, 1996, 191 p., 115 pl., bibliogr. 173-189. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 355-359. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1998) Եղիշեի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1998) Հատուկ անունների ստուգաբանությունը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 85-98. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Կ. Ա. (1998) Պավլիկյան շարժման վերագնահատման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 169-180. ISSN 0135-0536

Մութաֆյան, Կլոդ (1998) Կեռան Լամբրոնացի. Հայաստանի վերջին մեծ թագուհին. XIII դար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 141-144. ISSN 0135-0536

Սաֆրաստյան, Ռ. Ա. (1998) Ցեղասպանության ակունքները միջնադարյան Թուրքիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 105-112. ISSN 0135-0536

Օտտեն-Ֆրու, Կատրին (1997) Կիլիկյան առևտուրը XII—XIV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-214. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1997) Միարարական շրջանի և միջավայրի հայ գրականությունը (XII—XV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 127-136. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1997) Մովսես Խորենացու «Պատմության» Գ գրքի կա գլխի վերջավորությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 263-268. ISSN 0135-0536

Մահե, Ժան-Պիեռ (1997) Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմությունը» և հունա-հռոմեական վեպը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 161-166. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1997) Եղիշեն և վկայաբանական ժանրի ձևավորումը հայոց հին գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-160. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1997) Մովսես Խորենացու Ողբը նոր մեկնաբանությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 119-130. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Է. Խ. and Կարապետյան, Մ. Կ. (1996) Francis Richard, Raphaël du Mans missionaire en Perse au XVIIe s. I, Biographie. Correspondance. 318 pp.; II Estats et Мémoire, 403 pp., Paris: Société d'Histoire de l'Orient, Edition L'Harmattan,1995 (Moyen Orient & Océan Indien XVIе—XIXе s., t. 9). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 364-369. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մ. Ս. (1996) Մար Աբասյան աղբյուրի ծագումը և Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 295-310. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1995) Մովսես Խորենացու Պատմության «Տենչայ Սաթենիկ տիկին» հատվածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 227-236. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1995) Идея конфессиональной толерантности и межнационального согласия в армянской книжности XII—XIII веков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 187-194. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. and Մուրադյան, Պ. Մ. (1995) Էմանուել Արզումանի Պիվազյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-270. ISSN 0135-0536

Նալբանդյան, Վ. Ս. (1995) Հայոց հին դպրության սկզբնավորման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 151-168. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ս. Ա. (1994) Ամիրդովլաթ Ամասիացու հայկական աղբյուրները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 209-224. ISSN 0135-0536

Զայբթ, Վեռներ (1994) Արդյո՞ք Մեծ Հայքի Գագիկ II-ն է 1072-1073 թթ. եղել Խարսիանոնի մեծ դուքսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 188-194. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1994) Զաքարյանների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 156-175. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. (1993) Армянский торговый капитал в России (Конец XVII—начало XIX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 43-58. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1993) Մովսես Խորենացու «Պատմության» լեզվի հունաբան շերտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 91-114.

Զեքիյան, Լևոն (1993) Նորից Մովսես Խորենացու «Պատմության» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 27-34. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1992) Բագրատունյաց Հայաստանի արհեստներից (շալակավոր՝ բեռնակիր թե՞ բանկիր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 153-159. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1992) Զաքարյանների ծագման ավանդությունը միջնադարյան հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 139-152. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1992) «Ղափանցվոց պատմության» ժամանակագրության հավաստիությունը և կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-100. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Հ. Ն. (1992) «Պատմութիւն վասն մանկանն եւ աղջկանն» զրույցի հայկական պատումը և նրա այլալեզու զուգահեռները (Հայերեն թարգմանության բնագրի հարցի շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 140-155. ISSN 0135-0536

Сафарян, В. А. (1992) Археологическая находка в селе Ханабад. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 226-230. ISSN 0135-0536

Шандровская, В. С. (1992) Византийские печати армянских деятелей XI—XII вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-194. ISSN 0135-0536

Арутюнова-Фиданян, В. А. (1992) Образ Византии в армянской историографии X века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 42-56. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1992) Բագրատունիների հաստատումը Տարոնում և Արշարունիքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 116-124. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1992) Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին (XVI—XVIII դդ.) (Համառոտ ակնարկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-115. ISSN 0135-0536

Կիլիկյան, Հակոբ (1992) Հայկական հնագույն ձեռագիրներեն մեկը Պուլկարիո մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-226. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1992) Միջազգային գիտաժողով Երևանում՝ նվիրված Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ստեղծման 1500-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 231-233. ISSN 0135-0536

Տրայինա, Ջուստո (1992) Մովսես Խորենացիի «դասական» ավանդությունը Հայոց պատմության Ա գրքի 5-րդ գլուխին մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 28-32. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1992) Սամուել Անեցու «Ժամանակագրության» ավարտման թվականը և պատվիրատուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 156-162. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1991) Իրադարձությունները Ղափանում և Նախիջևանի խանությունում 1724 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 102-114. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1991) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» չորրորդ գրքի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 186-204. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1991) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մի սկզբնաղբյուրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 87-101. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վ. Ս. (1991) Մովսես Խորենացու գրական-գեղագիտական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 79-86. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1991) Երևանի 1724 թ. պաշտպանության ժամանակագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-100. ISSN 0135-0536

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1991) Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային կապերի սկզբնավորման ու զարգացման հարցի շուրջը (XI—XIX դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-109. ISSN 0135-0536

Շանդրովսկայա, Վ. Ս. and Բարթիկյան, Հ. Մ. (1991) Հունա-հայկական արձանագրությամբ բյուզանդական արճճե կնիք պետական Էրմիտաժի հավաքածուում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 122-128. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1991) Օրբելյան իշխանների Բուրթելյան գերդաստանը և Սյունյաց եպիսկոպոս պարոնտեր Ստեփանոսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-92. ISSN 0135-0536

Դանեղյան, Լ. Դ. (1990) Առաքել Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութեանց, աշխատասիրությամբ Լ. Ա. Խանլարյանի, ՀԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1990, 592 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 242-247. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1990) Գրչի և ստացողի միջնորդը (Վաճառքի համար նախատեսված գիրքը միջնադարյան Հայաստանում). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 121-131. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1990) Իրադարձություններն Այսրկովկասում 1723 թվականին և արցախահայերի առաջին օգնական ռազմերթը Սյունիք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 63-80. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1990) Խորենացու երկու աղբյուրի թվագրման շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-104. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1990) Հայ-բյուզանդական և եկեղեցաքաղաքական բանակցությունների մասնակիցներն ու վավերագրերի թարգմանիչները (XII դարի 60—70-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 81-93. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1990) Տիրապետող դասակարգր Հայաստանում XII—XIII դարերում (Նախնական դիտարկումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 39-46. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1990) VII դարի կեսի արաբական արշավանքը Հայաստան և Վասպուրականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 92-99. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1990) Դավիթ-բեկի Հայաստան գալու ժամանակն ու հանգամանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 76-85. ISSN 0135-0536

Սթոուն, Մայքլ Է. (1990) Հինգերորդ դարու հայերեն վիմագրություններ Նազարեթեն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 52-62. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1990) Մովսես Խորենացին ազգային ինքնիշխանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 18-25. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1990) Մովսես Խորենացին մեսրոպյան գրերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 100-117. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Ա. Մ. (1990) 1720-ական թվականների Սյունյաց ազատագրական շարժման պատմությունից (Սկզբնաղբյուրների համադրման փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 119-134. ISSN 0135-0536

Степаненко, В. П. (1990) К. Н. Юзбашян. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия IX—XI вв. М., 1988, 300 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 223-226. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Ա. Վ. (1990) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» ժանրային մի առանձնահատկաթյան մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 135-148. ISSN 0135-0536

Կերտմենջյան, Դ. Գ. (1990) Բաղեշ քաղաքը և նրա եկեղեցիները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-126. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Ա. Ա. and Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1990) Դվինի վաղմիջնադարյան մոնումենտալ ճարտարապետության ժամանակագրության որոշ հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 139-151. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1990) Որտե՞ղ է գտնվել Մովսես Խորենացու հիշատակած Բյութանիան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 209-227. ISSN 0135-0536

От редакции, (1989) «Плач» Мовсеса Хоренаци (перевод Г. Х. Саркисяна). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-224. ISSN 0135-0536

Хачатрян, А. А. (1989) К интерпретации арабских надписей Армении (VIII—XVI вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 151-162. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1989) Правовые акты в эпиграфике средневековой Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 182-185. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1989) Մխիթար Գոշի իրավաքաղաքական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 35-47. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1989) Ներսես Լամբրոնացին և XII դարի հայ-բյուզանդական հարաբերությունների վավերագրերի ժողովածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 109-116. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1989) La Cilicie au carrefour des Empires par Claude Mutafian, tome I, tome II: tableaux, atlas, iconographie, références, bibliographie, index. Paris: Société d'édition "Les belles Letters", 1988, p.478+436. Կլոդ Մութաֆյան, Կիլիկիան կայսրությունների խաչմերուկում, հհ. I, II , Փարիզ, 1988, էջ 478+436. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 208-211. ISSN 0135-0536

Измайлова, Т. А. (1989) Мастер и образец. Ромклайская модель, вторая половина XII-начало XIII века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 174-191. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1989) Արհեստագործության զարգացումը Վասպուրականում IX— X դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 37-47. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Մեսրոպ (1989) Գագիկ Արծրունի և Գագիկ Բագրատունի թագավորների թղթերը բյուզանդական արքունիքին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 94-101. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Զմյուռնիայի հայ վաճառականությունը միջազգային առևտրում (XVII—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 66-80. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Ա. Վ. (1989) XVII դարում Արևելյան Հայաստանում կաթոլիկ միսիոներների գործունեության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1989) Հ. Պետրոսյան, Գառնին IX—XIV դդ. Երևան, ՀԱՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1988, 162 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 209-211. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1989) Պռոշյանների տոհմական զինանշանը և նրա պատմածագումնաբանական վերլուծությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 116-122. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1989) Սյունիքի դրամական գանձը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 123-132. ISSN 0135-0536

Թորամանյան, Հ. Ա. (1989) Տաճարային հրապարակների դերը Հայաստանի X—XIII դարերի վանքային համալիրների ձևավորման մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 158-164. ISSN 0135-0536

Քոլանջյան, Ս. Է. (1989) Հայերի մասնակցությունը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդան օսմանյան լծից ազատագրելու գործում (Բուդայի ազատագրության 300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 115-132. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1989) Մովսես Խորենացին և Աթանաս Տարոնացու ժամանակագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-234. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1989) Ստեփանոս Սյունեցու և Ստեփանոս Ասողիկի մեկ ընդհանուր սկզբնաղբյուրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-140. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1989) Քաղաքական կացությունը Մերձավոր Արևելքում և Հայաստանի ազատագրման հեռանկարները (XII—XIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 35-49. ISSN 0135-0536

Оганесян, Д. А. (1988) А. А. Хачатрян. Корпус арабских надписей Армении VIII—XVI вв. Вып. 1. Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1987. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Яйленко, В. П. (1988) Киевская легенда о Кие, Щеке и Хориве как результат полемики летописания Киева и Новгорода и влияние на нее таронского предания о Куаре, Мелтее и Хореане. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 167-180. ISSN 0135-0536

Ханларян, Л. А. (1988) Хроника Амираса Ерзынкаци. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 188-208. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հ. Հ. (1988) Եղիշեի ճառագրական երկերի աղբյուրներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 108-112. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1988) Հայ գաղթականությունը Էգեյանի մերձափնյա շրջանում (XIV—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 30-43. ISSN 0135-0536

Сидоров, А. И. (1988) «Монофелитская» уния по свидетельству «Повествования о делах армянских». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 162-170. ISSN 0135-0536

Даниелян, Э. Л. (1988) Армяно-византийские отношения (конец VI—первая половина VII в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 68-82. ISSN 0135-0536

Թորամանյան, Ա. Խ. (1988) Հայաստանի VI—VII դարերի մի քանի խոյակների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 135-143. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Ս. Խ. (1988) Հայկական վաղ միջնադարյան ճարտարապետության կազմավորման երկու փուլերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 45-55. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1988) Հովհաննես Դրասխանակերտցու կյանքի վերջին շրջանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 114-125. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1988) Армянские мастера золотого и серебряного дела (VIII—XVI вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-186. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1988) Արևմտահայության վիճակը ըստ օսմանյան սուլթանական ֆերմանների (XVI—XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 124-136. ISSN 0135-0536

Ջաղացպանյան, Ե. Դ. (1988) Բյուզանդիան կործանման նախօրեին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 60-67. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1988) Մի նորահայտ տապանաքար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 154-159. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1988) Несколько замечаний об образе Моисея на реликварии 1293 года. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 241-242. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1988) Անի քաղաքի գրչության կենտրոնը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 132-137. ISSN 0135-0536

Ղուլյան, Ա. Բ. and Աբգարյան, Ռ. Ս. (1988) Արցախի Քաղաքատեղ բերդավանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-162. ISSN 0135-0536

Դիտտեն, Հանս (1988) Հայերի տեղաշարժերը Բյուզանդական կայսրության մեջ Հուստինիանոս I-ից մինչև IX դար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-36. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Հ. Վ. (1988) Հացահատիկային կուլտուրաների մշակությունը Արևելյան Հայաստանում XVII—XVIII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1988) Ս. Ճեմճեմյան, Մարսիլիո հայկական տպարանը, Վենետիկ, 1986, 65 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 207-209. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1988) Սեբեոսի երկը որպես VII դարի Մերձավոր Արևելքի պատմության աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 121-131. ISSN 0135-0536

Ազիզբեկյան, Հ. Գ. (1988) Տաթևի Ոփա քարի քարայր-ապաստարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 138-146. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Վ. Մ. (1988) Քաղաքաշինությունը հայկական մի քանի գաղթավայրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Папазян, А. Д. (1987) Возвращаясь к «дешифровке» урутской эпитафии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 171-180. ISSN 0135-0536

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1987) Եղիա Մուշեղյանի եվրոպական դեսպանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 82-91. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1987) Վիպական տարրերը X—XII դարերի հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 41-47. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) Քանաքեռի վիմագրի «մեղունա» վարչական տերմինը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-149. ISSN 0135-0536

Дашкевич, Я. Р. (1987) Армянские кварталы средневековых городов Украины (XIV—XVIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 48-60. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մ. Ա. (1987) Մելիքական բնակելի համակառույց Տող ավանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 132-140. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1987) Միջերկրածովյան առևտրական ճանապարհը և հայ վաճառականների աոևտուրը Արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ XVII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 104-118. ISSN 0135-0536

Дашкевич, Я. Р. (1987) Армянские кварталы средневековых городов Украины (XIV—XVIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 63-85. ISSN 0135-0536

Высоцкий, А. М. (1987) Л. Г. Хрушкова. Цандрипш. Материалы по раннехристианскому строительству в Абхазии. Сухуми: Алашара, 1985. 128 с., илл. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 238-239. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1987) Մատթեոս Ուռհայեցու «Պատմութեան» տարընթերցումները Բագրատունիների վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 120-125. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ա. Ս. (1987) Միջնադարյան պատկերապաշտության հայկական տարբերակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 150-159. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1987) Վասպուրականի ֆեոդալական հողատիրության զարգացման մի քանի հարցեր (V — IX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 46-58. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1987) «Великий мастер золотого дела» Варазо. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 234-235. ISSN 0135-0536

Драгнев, Э. Д. and Подградская, Е. М. (1987) К вопросу об армяно-грузинском влиянии на зодчество средневековой Молдавии (вторая половина XIV—последняя четверть XVIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 55-63. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Հ. Դ. (1987) Դավիթ-բեկի պայքարը օսմանյան ներխուժման դեմ և հարաբերությունները իրանական հակաօսմանյան դիմադրական ուժերի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 89-102. ISSN 0135-0536

Пингирян, Г. П. (1986) Роль польских дипломатов-армян в турецко-польских отошениях в первой четверти XVII в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 182-197. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Վ. Հ. (1986) Առևտրական ճանապարհների պաշտպանությունը Սեֆյան պետությունում XVII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 156-162. ISSN 0135-0536

Պիվազյան, Էմ. Ա. (1986) Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի աղբյուրների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 80-98. ISSN 0135-0536

Մաքսուդյան, Գ. Բ. (1986) Հայաստանի ճարտարապետական հուշարձանների մասին տվյալները Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Պատմության» մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 91-98. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1986) Ստեփանոս Տարոնացի Ասողիկը և Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-133. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. and Хачатурян, В. А. (1986) Роль кредита в деятельности армянского купечества в России (XVII—XVIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 150-167. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1986) Երևանի բնակչության էթնիկական կազմի և թվաքանակի փոփոխությունները 1600-1724 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 95-109. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Վ. Ա. (1986) Կիլիկյան Հայաստանն ու Սիրիան XII դարի 40-70-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 122-129. ISSN 0135-0536

Ժամկոչյան, Ա. Ս. (1986) Ջրվեժի վաղմիջնադարյան դամբարանադաշտի պեղումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-225. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Հ. Ա. (1986) Վրաց-հայկական ընդվզումները թաթար-մոնղոլական բռնատիրության դեմ 1247—1249 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 97-105. ISSN 0135-0536

Անանյան, Ժ. Հ. and Գալուստյան, Ջ. Հ. (1985) Османская империя н страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV—XVI вв. Главные тенденции политических взаимоотношений. М., 1984, 301 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 213-215. ISSN 0135-0536

Սադոյան, Բ. Լ. (1985) Արուճի վաղ միջնադարյան հուշարձանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 162-173. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1985) Արևելքի երկրները V—XVIII դդ. հայ պատմագրության էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 55-65. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1985) Հայկական նախարարական տոհմանվան եզակի հիշատակություն բյուգանդական աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 135-141. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1985) XIV դարի հիշատակարանները Անի քաղաքի և անեցիների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 108-114. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1985) Բնագրագիտական դիտարկումներ Ստեփանոս Օրբելյանի պատմական երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 55-67. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1985) Հովհաննես Երզնկացի-Պլուզին վերագրվող բնագիտական աշխատությունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 211-215. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Հ. (1985) Այաս —Թավրիզ առևտրական մայրուղու Բագավան—Խոյ հատվածը (XIII-XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 130-137. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Լ. Ձ. (1985) Աղջոց վանքը և նոր ուղղության զարգացումը հայ քանդակագործության մեջ XIII—XIV դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-159. ISSN 0135-0536

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1985) Հայ-վրացական ապստամբությունը սասանյան իշխանության դեմ (482-484 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 47-63. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1985) Հայկական աղբյուրները Արևմտյան Հայաստանի վաղբյուզանդական ռազմավարչական բաժանումների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 99-113. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1985) Մուհթասիբության ինստիտուտը Հայաստանի քաղաքներում XI-XIII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 114-122. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1984) Արծրունիների պատմության մի քանի հարցեր (IX դարի 30—60-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 138-148. ISSN 0135-0536

Сейфеддини, М. А. (1984) Խ. Ա. Մուշեղյան. Դրամական շրջանառությունը Հայաստանում (մ. թ. ա. V-մ. թ. XIV դդ.). Երևան, 1983։ X. А. Мушегян. Денежное обращение в Армении V в. до н. э.—XIV в. н. э. Ереван, 1983. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 233-236. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1984) Միքայել Իտալիկոսի «Ներբողյանը» և Կիլիկիայի հայոց առաջին թագավորի խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 216-229. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1984) Նոր վկայություններ Գլաձորի համալսարանի մասին (Հիմնադրման 700-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 20-31. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1984) Историко-литературные свидетельства о ювелирном искусстве Киликийской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 161-165. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1984) Կիլիկիայի բյուզանդական կառավարիչները և Ռուբինյան իշխանությունը XII դարի 40—70-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 74-86. ISSN 0135-0536

Դեդեյան, Ժերար (1984) Հայ վանականները և ուխտավորները Արևմտյան Եվրոպայում X դարի վերջում և XI դարի սկզբում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 21-36. ISSN 0135-0536

Якобсон, А. Л. (1984) Гандзасарский монастырь и хачкары: факты и вымыслы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 146-152. ISSN 0135-0536

Խանլարյան, Լ. Ա. (1984) Առաքել Դավրիժեցու աղբյուրներից մեկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 82-86. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Վ. Հ. (1984) Առևտրաարհեստագործական հարկը Սեֆյան տերության մեջ XVI դարում և նրա վերացման հանգամանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 113-122. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Ա. Պ. (1984) Քրդերը և ռազմաքաղաքական անցքերը Ատրպատականում X դարի առաջին կեսին (ըստ արաբական աղբյուրների). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1984) Ե՞րբէ սկսվել Վահան Մամիկոնյանի գլխավորած ապստամբությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-101. ISSN 0135-0536

Якобсон, А. Л. (1983) Сельджукские отклики на темы армянский средневековой архитектуры. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 126-130. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1983) Հայ-բյուզանդական հարաբերությունները և «Մարաց իշխանը» 646 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-97. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Հ. (1983) Մերձավոր արևելքի միջնադարյան պատմագրությանը նվիրված գիտական նստաշրջան Լենինգրադում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 237-238. ISSN 0135-0536

Բաբայան, Լ. Հ. (1983) Քաղաքական կողմնորոշման արտացոլումը V—VII դարերի հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 82-93. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1983) «Տէրութիւնը» որպես վասալասյուզերենական հարաբերությունները արտացոլող տերմին (IX դար—X դարի աոաջին երեսնամյակ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 167-177. ISSN 0135-0536

Тирацян, Г. А. (1983) К античным истокам армянской раннесредневековой культуры (по археологическим данным). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 55-64. ISSN 0135-0536

Թորամանյան, Ա. Խ. (1983) Անդրկովկասյան ճարտարապետության հետ Բուլղարիայի միջնադարյան երկու հուշարձանների առնչության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 147-159. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Կ. Ա. (1983) С. С. Аревшатян. К истории философских школ средневековой Армении (XIV в.). Изд-во АН Арм. ССР, 1980, 79 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-210. ISSN 0135-0536

Եսայան, Հ. Ս. (1983) Մակարավանքի միջնադարյան խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 225-230. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1982) 703 թվականի ապստամբությունը Հայաստանում խալիֆայության դեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 33-45. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1982) 647 թվականի արաբական արշավանքը Հայաստան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 106-116. ISSN 0135-0536

Տեր-Դավթյան, Ք. Ս. (1982) Վկայաբանության ժանրի զարգացումը հայ մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 22-33. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Կ. Հ. (1982) Տիրանի կյանքը և մատենագրութլունը (X—XI դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 102-105. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1982) Армяне в средневековом Египте (к вопросу о культурных связях армян и египтян). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 150-158. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1982) Գլաձորի համալսարանի տեղը և հիմնադրության տարեթիվը (Գլաձորի համալսարանի հիմնադրման 700-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 159-176. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Հ. (1981) Եղիա Արճիշեցի կաթողիկոսի նորահայտ թուղթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 140-152. ISSN 0135-0536

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1981) Միջնադարյան Կոսիտառան և Ռուբինյանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 182-194. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1981) Ջալալ ադ-Դինի Հայաստան և Վրաստան կատարած արշավանքերի պատմության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 125-139. ISSN 0135-0536

Դարբինյան-Մելիքյան, Մ. Հ. (1981) Դիտողություններ Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Պատմութեան» վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 154-164. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. and Բոզոյան, Ա. Ա. (1981) La chronique attribuée au Connetable Smbat. Introduction, traduction et notes par Gérard Dédéyan, Paris, 1980, p. 139. Սմբատ Գունդստաբլին վերագրված ժամանակագրությունը («Տարեգիրք»), ներածությունը, թարգմանությունը և ծանոթագրությունները Ժերար Դեդեյանի, Փարիզ, 1980, 139 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Лебедев, В. В. (1981) Ибн ал-Факих. Ахбар ал-булдан (Известия о сранах). Введение, перевод с арабского, издание текста и комментарии А. С. Жамкочяна. Ереван, изд-во АН Армянской ССР, 1979, 319 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1981) Արաբական սահմանային ամրությունների գոտին (Սուղուր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 134-149. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1981) Հայ-բյուզանդական դիվանագիտական հարաբերությունները XII դարի 60-70-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 150-163. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ա. Բ. (1981) Հովհաննես Դրասխանակերտցու «քերթողական արվեստի» շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 164-177. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հ. Հ. (1981) Վրթանես Քերթողի «Յաղագս պատկերամարտից» երկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 178-190. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1981) «Բժշկարան ձիոյ և առհասարակ գրաստնոյ» (ԺԳ դար) աշխատասիրությամբ Բ. Լ. Չուգասզյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980,273 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 276-278. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1981) Հայոց թագավորության վարչական կարգը X—XI դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 120-131. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (1981) Տաթևի վանքի շրջակա կալվածքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 132-135. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Շ. Լ. (1981) Փոխանցային մուրհակը հայ խոջայական միջավայրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 87-101.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1980) «Հայ միջնադարյան պանդխտության տաղեր», քննական բնագրերը, առաջաբանը, ծանոթագրությունները Մանիկ Մկրտչյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 278-287.

Торосян, Х. А. (1980) О двух терминах судебного права в киликийском армянском судебнике. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 223-230.

Мурадян, П. М. (1980) Персидский термин kandak/kande по армяно-грузинским источникам. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 262-268.

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1980) Т. А. Измайлова, Армянская миниатюра XI века, изд-во «Искусство», Москва, 1979, 240 стр., 153 илл. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 273-278.

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1980) Սլավոնական և ռուսական բնակավայրեր միջնադարյան Կիլիկիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 151-158.

Пуцко, В. Г. (1980) Иконографические схемы армянских алтарных росписей VII века (Истоки и параллели). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-158.

Бартикян, Р. М. (1980) О Βάρδας ό Βρατζής Жития св. Марии Новой и византийских патронимах Иверици и Ватаци. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 244-250.

Վարդանյան, Յ. Հ. (1980) Ներսես Պալիանենցին վերագրվող ժամանակագրական մի ցանկի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 189-202.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1980) Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-220.

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1980) Գագիկ Բ Բագրատունու Պիզու քաղաքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 121-129.

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1980) Կյուրիկյան թագավորության կազմավորման ժամանակն ու նախադրյալները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 143-153.

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1980) Վիմագրություններ Վահանավանքի 1970—1978 թթ. պեղումներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 154-165.

Мнацаканян, С. С. (1980) Проблемы генезиса и типологии мемориальных памятиников древней и раннесредневековой Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-152.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1980) Հ. Վ. Հովհաննիսյան, Թատրոնը միջնադարյան Հայաստանում, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1978, 355 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 264-267.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1980) Վասպուրականի 910—930-ական թթ. պատմության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-222.

Измайлова, Т. А. (1979) Армянская миниатюрная живопись XII века (по нескольким рукописям Матенадарана). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 165-171.

Хачатрян, А. А. (1979) Нижнеталинская арабская надпись 570/1174 года. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 188-198.

Սվազյան, Հ. Ս. (1979) Աղվանից մարզպանության կազմավորման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 210-218.

Մանուչարյան, Ա. Ա. (1979) Հոռոմայրի վերին հուշարձանախումբը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 267-272.

Ավագյան, Ս. Ա. and Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) Մանուչարյան Ա. Ա., Քննություն Հայաստանի IV-XI դարերի շինարարական վկայագրերի, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1977, 254 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 237-243.

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1979) Շեդդադյան դրամների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 277-278.

Կարապետյան, Դ. Մ. (1979) Պատառիկներ XII—XIV դարերի հայ բժիշկների անհայտ աշխատություններից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 272-277.

Շախկյան, Գ. Ս. (1979) Վաղ միջնադարյան երկու հուշարձան Կողբում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 261-267.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1979) Հայ միջնադարյան ժողովածուների պատմությունից (Հայսմավուրքային խմբագրություններ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 155-164.

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1979) Հայերը միջնադարյան Մծբինում և Մեծ Հայքի հարավային նահանգներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 80-92.

Վարդանյան, Ս. Ա. (1979) Դեղագիտությունը հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-194.

Դանիելյան, Է. Լ. (1979) Տարոնի և Սասունի Մամիկոնյաններ-Թոռնիկյանները (XI—XII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-153.

Якобсон, А. Л. (1979) К изучению раннесредневековой строительной керамики Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-223.

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1979) Գահակալական պայքարը Գագիկ I-ի հաջորդների օրոք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 182-188.

Ավագյան, Ս. Ա. (1979) Վահրամ Պահլավունու 1026 թ. արձանագրությունն Անբերդում և եկեղեցական պտղին միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 166-181.

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1978) Արևելյան դրամների գանձերը և Հայաստանի տնտեսական կապերի հիմնական ուղղությունները VIII—X դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 217-234.

Դադուրյան, Հ. (1978) А. Н. Тер-Гевондян — Армения и арабский халифат, Изд. АН АрмССР, Ереван, 1977, 322 стр. Ա. Ն. Տեր-Ղևոնդյան — Հայաստանը և արաբական խալիֆայությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1977, 322 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 240-242.

Арутюнова-Фиданян, В. А. (1978) Армянские средневековые историки об экспансии Византийской империи на Восток в X—XI вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-206.

Измайлова, Т. А. (1978) Сюникская школа армянской миниатюры второй половины XIII—начала XIV вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 182-190.

Մանուչարյան, Ա. Ա. (1978) Դիտողություններ Բյուրականի միջնադարյան հուշարձանների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 224-234.

Փափազյան, Հ. Դ. (1978) Ռաշիդ-էդ-դինը Կիլիկյան Հայաստանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 129-139.

Абгарян, Г. В. (1978) Архетип «Татарской хроники» Гетума, использованный в «Любекской хронике» Детмара. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 157-170.

Мнацаканян, С. Х. (1978) К вопросу о генезисе крестовокупольных храмов Армении и Византии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 225-240.

Թուրշյան, Հ. Գ. (1978) Սուրհանդակային սպասարկությունը միջնադարյան Արևելքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 105-114.

Դանիելյան, Է. Լ. (1978) Տարոնը հայ- բյուզանդական հարաբերություններում (IX դարի երկրորդ կես—X դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-140.

Джанполадян, Р. М. (1977) О некоторых терминах для общественных зданий в надписях Ани. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 175-182.

Измайлова, Т. А. (1977) Харбердский образец в заглавных листах рукописи Аваг Ванка 1200 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 206-220.

Արևշատյան, Ա. (1977) Միջնադարյան երգարվեստի երկու նորահայտ բեկոր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 264-266.

Սարգսյան, Գ. (1977) Միջնադարյան կուղպակները և դրանց նվիրատվությունները IX-XIV դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 269-276.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1977) Սասանյան կնքադրոշմների և դրանց կիրառական որոշ կողմերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 195-205.

Дашкевич, Я. Р. (1977) Львовские армяно-кыпчакские документы XVI—XVII вв. как исторический источник. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 151-176.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1977) Արմինիայի ոստիկանների ժամանակագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 117-128.

Գայայան, Հ. Հ. (1977) Հայկական գորգագործությունը Ռումի-սելջուկյան սուլթանությունում (XIII—XIV դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 168-176.

Դանիելյան, Է. Լ. (1977) Մանազկերտը բյուզանդա-արաբական հակամարտության ոլորտում (IX դարի երկրորդ կես —X դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 153-167.

Мнацаканян, С. С. (1976) Композиция двухъярусных мартириумов в армянском раннесредневековом зодчестве. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 213-230.

Рашба, Н. С. (1976) Общественно-политическая жизнь армянской колонии в Каменце-Подольском (XVI—XVII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 101-118.

Мкртумян, А. Г. (1976) Этнический состав населения Центрального Кавказа в IX—XI вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 165-174.

Հարությունյան, Վ. Մ. (1976) Միջնադարյան Հայաստանի մոնումենտալ աշխարհիկ ճարտարապետության ձևաստեղծումների ժողովրդական ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 57-68.

Վարդանյան, Ս. Ա. (1976) Հայ միջնադարյան բժիշկները ուռուցքների և նրանց բուժման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 133-144.

Տեր-Դավթյան, Ք. Ս. (1976) Հայ միջնադարյան վարք-հիշատակարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 106-116.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1976) VIII—IX դդ. մահմեդական իրավունքը՝ վաղ միջնադարյան Հայաստանի ուսումնասիրման աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 75-88.

Бессмертный, Ю. (1976) А. П. Каждан, Социальный состав господствующего класса Византии XI—XII вв., М., «Наука», 1974, 292 стр. А. П. Каждан, Армяне в составе господствующего класса Византийской империи в XI—XII вв., Ереван, изд-во АН АрмССР, 1976, 190 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 236-242.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1976) Վասպուրականում գանձվող խարաջի և գլխահարկի մասին VII — IX դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 145-158.

Սուքիասյան, Կ. Հ. (1976) «Անդրեաս Ագուլեցու վկայաբանությունը» և նրա հեղինակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 199-202.

Բաբայան, Լ. Հ. (1976) Սմբատ Սպարապետը և «Տարեգրքի» հեղինակի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 243-254.

Измайлова, Т. А. (1975) Заглавные листы Харбердской рукописи 1160 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 154-168.

Маргарян, А. Г. (1975) К хронологии восстания, возглавленного Иванэ Орбели. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 147-153.

Կարախանյան, Գ. Հ. (1975) Դիտողություններ XII դարի երկու հուշարձան-կոթողների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 125-128.

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1975) Կիլիկյան Գաստոն բնակավայրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 140-146.

Գրիգորյան , Վ. (1975) Հայ-իտալական առնչություններ. Ջենովական փաստաթղթերը ղրիմահայերի մասին։ Կազմեց, առաջաբանը գրեց և ծանոթագրեց Վ. Ա. Միքայելյանը: Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1974, 187 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 213-215.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1975) Միջնադարյան ապակեգործությունը Դվինում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 76-84.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1975) Արևելագիտական համամիութենական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 250-252.

Мкртумян, А. Г. (1975) Борьба халифата за овладение главными кавказскими проходами. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 209-214.

Каковкин, А. Я. (1975) Памятники художественного серебра Киликийской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 192-208.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1975) Վասպուրականի իշխանության քաղաքական կողմնորոշումը IX-դարի կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 146-158.

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1975) «Բագրատունյաց շրջանի» Հայաստանը՝ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-53.

Ժամկոչյան, Ա. (1975) Հայաստանի XIII դարի վերջի և XIV դարի հախճապակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 230-239.

Հակոբյան, Ն. (1975) Միջնադարյան Հայաստանի մատանիները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 221-230.

Վիրաբյան, Ս. Ա. (1975) Միջնադարյան Հայաստանի ջրաշինարարության և ջրօգտագործման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-157.

Աբգարյան, Գ. (1974) Aristakes de Lastivert, Récit des malheurs de la nation arménienne. Traduction française avec introduction et commentaire par Marius Canard et Haig Berberian, d'après l'édition et la traduction russe de Karen Yuzbashian. Editions de Byzantion, Bruxelles,1973, p. XLV+148. Արիստակես Լաստիվերտցի, Պատմութիւն նեղութեանց ազգին հայոց։ Ֆրանսերեն թարգմանությունը, նախաբանը և ծանոթագրությունները Մարիուս Կանարի և Հայկ Պերպերյանի։ Ըստ Կարեն Յուզբաշյանի հրատարակության և ռուսերեն թարգմանության։ «Byzantion»-ի հրատարակչություն։ Բրյուսել, 1973, էջ XLV+148. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-230.

Тораманян, А. (1974) Edith Neubauer, Armenische Baukunst vom 4. bis 14. Jahrhundert, Dresden, 1970. Эдит Нойбауер, Армянская архитектура IV—XIV вв. Дрезден, 1970. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-234.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1974) Հայ նախարարների հողատիրական իրավունքները VII—IX դարերում ըստ խալիֆայության պայմանագրերի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 20-34.

Մանուչարյան, Հ. Գ. (1974) Պողոս Տարոնացին Թոնդրակյան շարժման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 115-122.

Каковкин, А. (1974) О «Реликварии времени Гетума». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 263-266.

Рашба, Н. С. and Авербух, С. И. (1974) Армяне на польской дипломатической службе в XVI—XVII веках. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 181-191.

Гусейнов, Р. А. (1974) Сирийские источники по истории Закавказья X-XIV веков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 47-54.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1974) Վասպուրականը VII դարի երկրորդ կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 113-123.

Каковкин, А. Я. (1974) Изучение армянского средневекового ювелирного искусства (История и современное состояние). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 189-200.

Թուրշյան, Հ. Գ. (1974) Պահլավունիների վերելքն ու անկումը XI-XIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-161.

Якобсон, А. Л. (1973) Взаимоотношения раннесредневековой архитектуры Армении и Византии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 33-42.

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1973) Աբբասյան դրամների թողարկումը խալիֆաթի «Արմեինիա» նահանգում VIII—X դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 143-156.

Барсегов, Ю. Г. (1973) Борьба Киликийской Армении против пиратства в Средиземном море. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 71-84.

Каждан, А. П. (1973) Греческая надпись XI в. с упоминанием армянина-стратига. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-190.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1973) Գյուղական համայնքը Հայաստանում XV—XVIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-42.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1973) Ուռհայեցու երկում հանդիպող «Մարցէ» անվան մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-168.

Վարդանյան, Ս. Ա. (1973) XIII դարի բնագիտական մի երկի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 38-48.

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1973) Այաս նավահանգիստ-քաղաքը Կիլիկիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 97-110.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1973) Ընտանիքի ձևերը, կազմը և ֆունկցիաները վաղ ֆեոդալական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-208.

Սրապյան, Ա. Ն. (1972) Բանասիրական ճշգրտումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 137-145.

Թոռլաքյան, Բ. Գ. (1972) Էջեր համշենահայերի XVII-XVIII դարերի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 133-136.

Арутюнова, В. А. (1972) Из истории северо-восточных пограничных областей византийской империи в XI веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 91-102.

Мкртумян, А. Г. (1972) К вопросу об образовании феодального княжества Кахетии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 230-234.

Григорян, Г. М. (1972) Новонайденные надписи Ваанаванка. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-229.

Якобсон, А. (1972) С. X. Мнацаканян. Звартноц. Памятник армянского зодчества VII в. М., 1971, 160 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 254-258.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1972) Պսակադրության իրավական կարգավորումը վաղ ֆեոդալական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 193-205.

Каждан, А. П. (1971) Армяно-византийские заметки. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 93-106.

Барсегов, Ю. Г. (1971) Отношение армян к «береговому праву» после XIV века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 81-92.

Մուշեղյան, Խ. Ա. (1971) Դրամային շրջանառությունը Հայաստանում IX—XIV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 41-60.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1971) Հայ-բյուզանդական հարաբերությունները VII դարում՝ արաբական առաջին արշավանքների ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-80.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1971) Հայկական պետականության վերականգնումը IX դարի վերջերին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 27-40.

Корхмазян, Э. М. (1971) Армянские рукописи, иллюстрированные в Италии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 247-255.

Дмитриев, Г. А. (1971) О западных и восточных источниках истории крестовых походов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 138-148.

Жамкочян, А. С. (1971) Харадж Хорасана по материалам мешхедской рукописи Ибн Ал-Факиха «Ахбар Ал-Булдан». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 174-182.

Թորոսյան, Խ. Ա. (1971) Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի գործադրության մասին միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 35-48.

Թումանյան, Բ. Ե. (1971) Շիրակացուն վերագրվող երկու աշխատության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 203-209.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1971) Սասունի 749-752 թվականների անհայտ ապստամբությունը խալիֆայության դեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 196-202.

Բաղդասարյան, Է. Մ. (1971) XIII դարի ժամանակագրության հեղինակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 210-216.

Ավագյան, Ս. Ա. (1971) «Տանուտրութիւն» տերմինը Անիի XI դարի արձանագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 175-190.

Галустян, Дж. О. (1971) Армяне на дипломатической службе в Речи Посполитой в XVII в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-258.

Якобсон, А. Л. (1971) Из истории армянского средневекового зодчества (Храм X в. в Бюракане). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 116-124.

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1971) Հայ բնագիտական միտքը XIV-XVIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 23-44.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1971) Հայաստանում ֆեոդալական հողային սեփականության ծագման և հաստատման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 160-174.

Барсегов, Ю. Г. (1971) Отказ армян от «берегового права». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-110.

Բարխուդարյան, Ս. Գ. (1971) Արցախի, Շաքիի և Փառիսոսի իշխանությունները IX-X դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 52-76.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1971) Զաքարիայի և Իվանեի արաբատառ արձանագրությունը Անբերդում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-187.

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1971) Հայերը Մոսկվայում XV—XVII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-40.

Անգելով, Դիմիտր and Գյուզելև, Վասիլ (1971) Հայկական աղբյուրները Բուլղարիայի միջնադարյան պատմության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-51.

Երեմյան, Ս. Տ. (1971) Պայմանական հողատիրության առաջացման հարցի շուրջը ֆեոդալականացող Հայաստանում. «Ձեռական իշխանությունը» հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-9.

Трочани, Жолт (1970) Источники по истории трансильванских армян XVII—XVIII вв., хранящиеся в Венгерском национальном архиве. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 304-318.

Дмитриев, Г. А. (1970) Некоторые вопросы поземельных отношений и положения крестьян в Киликийской Армении XII—XIII вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 107-123.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1970) Հայաստանի նվաճումը Բյուզանդական կայսրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-92.

Խմբագրական, (1969) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 298-299.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1969) Վասպուրականի թագավորության սահմանները IX-XI դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 228-236.

Բարխուդարյան, Ս. Գ. (1969) Դերբենդի հայ-աղվանական թագավորությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-148.

Дмитриев, Г. А. (1969) Процесс закрепощения крестьян на Ближнем Востоке и крепостная зависимость в монгольский период. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 75-88.

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1969) Արևելյան Գուգարքը XI դ. առաջին կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-120.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1969) Գրիգոր Տաթևացին և Մեծոփավանքի դպրոցի հիմնադրումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 146-154.

Գրիգորյան, Վ. (1969) Документы на половецком языке, XVI в.(судебные акты Каменец-Подольской армянской общины). Изд. „Наука“, Москва, 1967,430 стр. Վավերագրեր պոլովեցյան լեզվով, XVI դ. (Կամենեց-Պոդոլսկի հայկական համայնքի դատական արձանագրությունները), «Նաուկա» հրատարակչություն, Մոսկվա, 1967, 430 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 256-260.

Կիրակոսյան, Գ. Ե. (1969) Մատենագիտական տեղեկություններ Դոփյանների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-226.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1969) Մարզպանական Հայաստանի ապստամբությունը Պարսկաստանի դեմ և Բյուզանդիան (V դ. վերջ և VI դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-42.

Յուզբաշյան, Կ. (1968) Nina G. Garsoian. The Paulician Heresy. A Study of the Origine and Development of Paulicianism in Armenia and the Eastern Provinces of the Byzantine Empire. The Hague-Paris, 1967, 293 էջ+1 քարտեզ։ Նինա Գ. Գարսոյան. Պավլիկյան աղանդը. Ուսումնասիրություն նվիրված Հայաստանում և Բյուզանդական կայսրության արևելյան գավառներում պավլիկյան շարժման ծագմանն ու զարգացմանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 243-248.

Халпахчьян, О. Х. (1968) Средневековое зодчество Армении и его значение в истории мировой архитектуры. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 51-60.

Աբրահամյան, Ա. (1968) E. Schutz, An armeno-kipchak chronicle on the Polish-turkish wars in 1620-1621. Է. Շյուց, Հայ-ղբչաղ մի տարեգրություն՝ 1620-1621 թվականների լեհ-թուրքական պատերազմի մասին, Բուդապեշտ, 1968. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 261-264.

Джагацпанян, А. А. (1968) Бани средневековой Армении и их теплотехнические особенности. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 241-248.

Заборов, М. А. (1968) К вопросу о значении известий восточных современников крестовых походов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 153-162.

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1968) Դիտողություններ Կյուրիկյանների պատմության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 199-208.

Հակոբյան, Թ. Խ. (1968) Երևանը VII-IX դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 14-26.

Պոդգրադսկայա, Ե. Մ. (1968) Մոլդավահայ գաղթօջախները և նրանց դերը առևտրական կապերի զարգացման գործում XVI-XVII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 209-218.

Бартикян, Р. М. (1968) «Эникион» в Византии и столице армянских Багратидов Ани в эпоху византийского владычества (1045-1064 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 117-128.

Дмитриев, Г. (1968) М. А. Заборов. Введение в историографию крестовых походов (Латинская хронография XI-XIII веков). М., 1966, 381 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 259-265.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1968) Գրիգոր Բակուրյանի «Սահմանք»-ի հունարեն և վրացերեն խմբագրությունների գնահատության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-118.

Հարությունյան, Բ. Հ. (1968) Դվին-Պարտավ ճանապարհի Sisajan-Gelakuni գծամասը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 212-220.

Հովհաննիսյան, Ս. Հ. (1967) Աղվենի սահմանադիր ժողովի կանոնները և նրանց աղերսը Աշտիշատի կանոնների հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 265-274.

Մամյան, Ս. Ս. (1967) Կնոջ իրավական պաշտպանության հարցը միջնադարյան հայ իրավունքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 258-264.

Халпахчьян, О. Х. (1967) Организация строительного дела в средневековой Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 205-220.

Аракелян, Б. (1967) С. Б. Ашурбейли. Очерк истории средневекового Баку (VIII-начало XIX вв.). Издательство Академии наук Аз. ССР, Баку, 1964, 336 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 328-332.

Каждан, А. П. (1967) К истории византино-кавказских связей на рубеже XI и XII веков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 174-176.

Петросян, Э. Х. (1966) Некоторые театральные образы в средневековых армянских миниатюрах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 263-272.

Փափազյան, Հ. Դ. (1966) Գյուղերն ու ագարակները Արևելյան Հայաստանում XVI-XVII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-228.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1966) Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Նիկողայոս Միստիկոսի 101-րդ և 139-րդ թղթերը՝ ուղղված Հովհաննես Դրասխանակերտցուն և Սմբատ Ա թագավորին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 251-256.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1966) Սոցիալական հարաբերությունների արտացոլումը «Կանոնագիրք Հայոց»-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 67-82.

Дмитриев, Г. (1966) Anneliese Luders, Die Kreuzzuge im Urteil syrischer und armenischer Quellen, Berlin,1964. А. Людерс, Крестовые походы в оценке сирийских и армянских источников, Берлин, 1964. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 281-286.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1966) Բյուզանդական կողմնորոշման հարցը Վարդանանց պատերազմի ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 53-70.

Թորոսյան, Խ. Ա. (1966) Դատավարությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 39-52.

Բայբուրտյան, Վ. Ա. (1966) Նոր Ջուղայի վաճառականությունը և արևմտաեվրոպական կապիտալի տնտեսական էքսպանսիան Իրանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 215-220.

Սահակյան, Տ. Մ. (1966) Սյունյաց թագավորության հիմնումը և նրա քաղաքական դերը XI դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-228.

Թումանյան, Բ. Ե. (1966) Օրվա սկիզբն ու մասերի բաժանումը հին և միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-233.

Բարխուդարյան, Ս. Գ. (1966) Հայ կնոջ իրավական վիճակը միջին դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 25-40.

Խաչատրյան, Մ. Մ. (1966) Հայ և ռուս քարտեզագրության կապերը XVII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 155-164.

Сафрастян, А. (1966) Письмо в редакцию. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 313-314.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1966) Մաթեմատիկան Հայաստանում V-VI դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 113-124.

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1966) Ներդաշնակության հենքի ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում (V-VI դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 75-92.

Куция, К. and Сванидзе, М. (1966) «Օսմանյան օրենքները արևմտյան Հայաստանում (XVI-XVII դդ. կանուննամեներ»). թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Ա. Խ. Սաֆրաստյանի և Մ. Կ. Զուլալյանի, Երևան, 1964. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 275-280.

Գալստյան, Ա. (1966) Լ. Հ. Բաբայան, Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պատմությունը XIII-XIV դարերում, Երևան, 1964, 598 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 267-272.

Хонелия, Р. А. (1965) Некоторые вопросы истории Абхазии и абхазов по армянским источникам. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 95-105.

Մնացականյան, Ա. (1965) Բաբկեն Առաքելյան, Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում(IX-XIIIդդ.), հատ.I, Երևան, 1958, 376 էջ+LXXVI, հատ. II, Երևան, 1964, 320 էջ+LII. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 259-265.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1965) Զենքերը V-VIII դարերում (Ըստ Դվինի հնագիտական պեղումների). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 241-248.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1965) Արծրունյաց արտագաղթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 67-82.

Ադոյան, Ա. Գ. (1965) Հայկական ամուսնա-ընտանեկան հարաբերությունները միջնադարյան օրենքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 49-66.

Բաբայան, Լ. Հ. (1965) Ռաշիդ-ադ-դինի «Տարեգրությունների ժողովածուն» և նրա հայկական աղբյուրները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-94.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1965) Գյուղական համայնքը Հայաստանում վաղ և զարգացած ֆեոդալիզմի դարաշրջաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 201-218.

Հարությունյան, Է. (1964) Միջնադարյան հայկական սղագրության նորահայտ մի սիստեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 194-205.

Якобсон, А. (1964) Армянский монастырь XIV века близ Белогорска в Крыму. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-235.

Каждан, А. (1964) К истории византино-армянских отношений в XII веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 235-236.

Կարախանյան, Գ. and Քալանթարյան, Ա. (1964) Զվարթնոցի միջնադարյան խեցեղենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-230.

Թուրշյան, Հ. Գ. (1964) Շահ-ի-Արմեններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 117-134.

Մելիք-Բախշյան, Ս. Տ. (1964) Դիտողություններ արաբների՝ Հայաստան կատարած առաջին արշավանքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 79-90.

Մուրադյան, Ա. Ն. (1964) Հունաբան դպրոցի ժամանակագրության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 91-106.

Գալստյան, Ա. (1964) Վ. Հ. Ռյուտ-Քոլենբերգ, Ռուբինյաններ, Հեթումյաններ և Լուսինյաններ, Կիլիկյան հայկական դինաստիաների կառուցվածքը. Հայկական մատենաշար Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնարկության, Փարիզ, 1963. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 167-170.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1964) «Հայոց իշխան»-ը արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 121-134.

Մնացականյան , Ս. Խ. (1964) Բագավանի տաճարի շինարարական արձանագրության վերծանման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 213-226.

Օհանյան, Հ. (1964) Լ. Գ. Խաչերյան, Գրչության արվեստի լեզվական-քերականական տեսությունը միջնադարյան Հայաստանում, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1963, 405 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 285-288.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1964) Կաֆա քաղաքի անկման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 97-110.

Պիվազյան, Է. Ա. (1964) Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» խմբագրությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 193-212.

Աբգարյան, Գ. (1964) Պատմա-բանասիրական ճշգրտումներ. Հայ-բյուզանդական հարաբերություններին վերաբերող մի նոր փաստ (VII դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 306-312.

Խաչատրյան, Հ. Ն. (1964) Արխիվային նոր նյութեր XVIII դարի հայկական էսկադրոնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 179-214.

Գալստյան, Ա. Գ. (1964) Հայ-մոնղոլական աոաջին բանակցությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 91-106.

Дашкевич, Я. Р. (1963) Армянское книгопечатание на Украине в XVII веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 115-130.

Թորոսյան, Խ. (1963) Ա. Թ. Թովմասյան, Հին և միջնադարյան հայ քրեական իրավունք, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1962, 659 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 211-216.

Տեր-Ղևոնդյան, Հ. Ն. (1963) Կիլիկյան հայկական արծաթագործության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 75-84.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1963) Հայ-բյուզանդական դաշինքը Պարսկաստանի դեմ (VI դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 51-62.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1963) Հեթում Ախտուց տիրոջ և Վասիլ մարաջախտի ժամանակագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 183-202.

Բոռնազյան, Ս. Վ. (1963) Խաչակիր օրդենների և Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական առնչությունների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 175-184.

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1963) Արևմտյան Ուկրաինայի հայկական գաղութների «Կտրիճվորաց եղբայրությունների» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-126.

Գրիգորյան, Գ. (1963) Դիտողություն միջնադարյան մի տուրքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 260-263.

Հարությունյան, Վ. Մ. (1963) Միջնադարյան Հայաստանի քաղաքաշինական կուլտուրան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 85-100.

Крипякевич, И. П. (1963) К вопросу о начале армянской колонии во Львове. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-172.

Кривонос, Н. (1963) Некоторые данные о библиотеках армян во Львове в XVII веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-276.

Հովհաննիսյան , Աշոտ (1963) Հ. Ս. Անասյան, XVII դարի ազատագրական շարժումներն Արևմտյան Հայաստանում, Երևան, 1961, 442 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-248.

Արրիգի, Ջինո (1963) Հակոբ Կլայեցին Լուկկայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 107-114.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1963) Հայ գյուղացիության հողին ամրացման և ճորտացման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 173-194.

Զուլալյան, Մ. Կ. (1962) Է. Չելեբու «Սեյահեթ-նամե»-ն որպես XVII դարի Արևմտյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պատմության աղբյուրներից մեկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 129-142.

Չալոյան, Վ. Կ. (1962) Հայ ազատագրական պայքարի գաղափարախոսությունը V-VI դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 95-104.

Ղժրիկյան, Դ. (1962) Վարդիկները միջնադարյան ռումանական ժողովրդական երգերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 83-94.

Восканян, А. М. (1962) Об основном вопросе философии в истории армянской средневековой философии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 199-212.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1962) Դաստակերտները և ագարակները V դարի հայկական աղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 77-94.

Փորքշեյան, Խ. Ա. (1962) Ե՞րբ է կատարվել հայերի մուտքը Ղրիմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 105-117.

Բաբայան, Լ. Հ. (1962) Զաքարյանների ֆեոդալական իշխանության առաջացման հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 106-123.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1962) Ծառա-աղախին-ստրուկները և նրանց սոցիալական դրությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 124-138.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1962) Կարծեցյալ Ստեփանոս Տարոնացին նույն ինքը Ստեփանոս Տարոնացի Ասողիկն է. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 210-225.

Ն., Ռ. (1962) Հ. Մ. Բարթիկյան, Պավլիկյան շարժման պատմության ուսումնասիրության աղբյուրները /ռուսերեն/, ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1961, 218 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 268-274.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1962) Հայ նոր գրականության նախանշանները XVI-XVII դարերի տարեգրության մեջ և Նաղաշ Հովնաթանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 84-93.

Գյուլամիրյան, Գ. Ե. (1961) Եղե՞լ է արդյոք, ափատիրական իրավունք ֆեոդալական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 181-194.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1961) Քաղաքային վարչությունը և ինքնավարությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 58-81.

Արևշատյան, Ս. Ս. (1961) Նոմինալիզմի և միջնադարյան հայ փիլիսոփայության մի քանի այլ հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-157.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1960) Մի էջ հայ-բյուզանդական հարաբերությունների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 148-161.

Ղժրիկյան, Դ. (1960) Հայերու մասնակցությունը միջնադարյան Ռումանիո դիվանագիտական կյանքին մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-110.

Չալոյան, Վ. Կ. (1960) Նորից կապիտալի նախասկզբնական կուտակման և հարակից հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 152-171.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1960) «Վարձկան»-ները և վարձկանությունը միջնադարյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . 70-90 .

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1959) Ահարոն Մագիստրոսի արձանագրության (1055-1056) մեջ հիշատակված հարկերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 168-173.

Փափազյան, Հ. and Բարթիկյան, Հ. (1959) ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Մասն Բ, կազմեց Լ.Ս.Խաչիկյան, Հայկ.ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1958, 600 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 322-327.

ԱլպոյաՃյան, Արշակ (1959) Սպանիա և Հայաստան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 86-104.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1959) Ապրանքային արտադրության և արհեստագործության տեխնիկայի զարգացումը Հայաստանում IX-XIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 97-107.

Խաչիկյան, Լ. (1959) Աս. Մնացականյան, Հայկական միջնադարյան ժողովրդական երգեր, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1956. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 363-368.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1959) Արդյոք միջնադարյան Հայաստանում տեղի ունեցել է կապիտալի նախասկզբնական կուտակում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 202-223.

Մելիք-Բախշյան, Ս. (1959) Հ.Մ. Ութմազյան, Սյունիքը IX-X դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 262-265.

Բարխուդարյան, Ս. Գ. (1959) Միջնադարյան հայ ճարտարապետներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 99-118.

Մնացականյան, Ս. Խ. (1958) Միջնադարյան Հայաստանի շինարարական գործի կազմակերպման մի քանի հարցերը և քարագործ վարպետների նշանագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 84-105.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1958) Պավլիկյան համայնքի կազմակերպության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 183-187.

Փափազյան, Հ. Դ. (1958) «Բեյթ-ուլ-մալ»-ի ինստիտուտը և հայ ֆեոդալների հողերի բռնագրավումները XV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 193-203.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1958) Հայաստանի միջնադարյան քաղաքների բնակչության սոցիալական կազմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 39-66.

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1958) XIV-XV դարերի հայկական գյուղական համայնքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 110-134.

Գալստյան, Ա. (1958) «Մանր ժամանակագրություններ 13-18-րդ դդ.», կազմեց Վ.Հակոբյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 276-280.

Ավդալբեգյան, Թ. (1958) Աբ-ի-Քուրան ջրանցքը Պարսկաստանում ու համանուն աբիքուրան հարկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 190-193.

This list was generated on Tue Mar 2 02:52:03 2021 AMT.