Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D204 Modern History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 207.

Ստեփանյան-Ղանդիլյան, Նինա (2018) Էրեբունի պետական արգելոցի ստեղծման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 69-77. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2018) Հայաստանի անկախության Էրզրումի հռչակագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 258-263. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2018) Ջավախքում հայերենին իրավական կարգավիճակ շնորհելու խնդիրը վրաց հասարակական-քաղաքական մտքի ընկալմամբ (2001–2009 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 171-183. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2018) Максим Горький и армянская действительность. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 53-63. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Տաթևիկ (2018) Աբդուլ Համիդ II ներքին քաղաքականությունը և դրա լուսաբանումը թուրքական պատմագրության մեջ (ուրվագիծ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 154-163. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Արարատ Հակոբյան. 1937 թվականը Հայաստանում: Քննական դիտարկումներ քաղաքական բռնաճնշումների 80-ամյա տարելիցի առիթով, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2017, 96 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Թաթոյան, Ռոբերտ (2018) Բիթլիսի նահանգի հայ բնակչության միգրացիոն գործընթացների պատմությունից (1880-ական թվականներ – 1914 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 164-181. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2018) Եղիկ Ճէրէճեան. Մեծն Մուրատ (Համբարձում Պոյաճեան), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 248 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Էդուարդ (2018) Խանական կառավարման վերացումը Ղարաբաղում՝ ըստ Կովկասի հնագրական հանձնաժողովի նյութերի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 191-203. ISSN 0135-0536

Զորյան, Հրայր (2018) Հայաստանի պետական լրատվական գործակալության հիմնադրումն ու գործունեությունը (1918–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 34-52. ISSN 0135-0536

Բաբլումյան, Արփինե (2018) Մալաթիա գավառի հայաբնակ բնակավայրերը (1835–1870-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 182-190. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2018) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված մայիսյան հերոսամարտերի և Հայաստանի Հանրապետության հռչակման հարյուրամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-302. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2018) Պոլսահայ մասոնների նշանավոր դեմքերը (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-120. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2018) Ереванские впечатления Сергея Городецкого (конец апреля – начало мая 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 56-67. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2018) Проблема Нахичевана в американской политике (1919–1920 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 35-56. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2018) Провозглашение Первой Республики Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 20-34. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2018) ԱՄՆ-ի հայերի մասնակցությունն ու նպաստը կիլիկյան կամավորական շարժմանը (1916–1920 թթ.) (1918 թ. Արարայի ճակատամարտում “Հայկական լեգեոնի” տարած հաղթանակի 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 82-101. ISSN 0135-0536

Միրզախանյան, Ռուբեն (2018) Գրական-գեղարվեստական խմորումները Խորհրդային Հայաստանում (1926–1934 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 134-148. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Հայկ (2018) Դարդանելյան ռազմավարական փակուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Բասենցյան, Աշխեն (2018) Հայերի զորակոչն օսմանյան բանակ (1914–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 191-206. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Լիլիթ (2018) Հարություն-Ռեմոն Գևորգյան. Հայոց ցեղասպանությունը. Ամբողջական պատմություն. Կահիրե, 2015, 1328 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2018) Միլիցիայի կազմակերպումը Վանի նահանգում (1915 թ. հոկտեմբեր – 1916 թ. սեպտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-160. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2018) Քրդերի անօրենությունները Վանի նահանգում և իթթիհատական կառավարության վերաբերմունքը (1908–1912 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 174-190. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Լիլիթ (2018) “Արցախը հայոց պետականության համար պայքարի քառուղիներում” խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Արցախյան շարժման նոր շրջափուլի 30-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 296-303. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2017) К истории Армянской области (к 200-летию создания). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-40. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2017) Обсуждение вопроса об армянском мандате и его границах на последних слушаниях в Сенате США 1 июня 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 74-90. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ (2017) Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը. փետրվարյան հանրահավաքները (Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 61-73. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2017) Փաստաթղթեր Խորհրդային Հայաստանի գլավլիտի կազմակերպման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-189. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ and Закарян, Анушаван (2017) Армения в политических взглядах Теодора Рузвельта. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 32-45. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2017) Ազգային, քաղաքական, հասարակական հիմնահարցերը «Աշխատանք» պարբերականի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 60-76. ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2017) Ալաշկերտի գավառակը XIX դարի երկրորդ կեսին (Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 83-88. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2017) Հակոբ Հատիկյան. Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների թիրախում 1878–1923 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-219. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի and Սուքիասյան, Համո (2017) Հակոբյան Ա. Մ. Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-213. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Հովհաննես (2017) Հայերը Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում 1945–1988 թթ. հայաթափության և մշակութային բնաջնջման ադրբեջանական քաղաքականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Սերգո (2016) «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ» (9-րդ միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-291. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2016) Бахши Ишханян о бакинских событиях 1918 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 197-202. ISSN 0135-0536

Որսկանյան, Հերիքնազ (2016) Գիտաժողով՝ «Արցախյան շարժման արտացոլումը հայ գրականության մեջ» թեմայով (ՀՀ անկախության 25-ամյակին նվիրված նստաշրջան). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-295. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Աստղիկ (2016) Իրանահայ համայնքի ժողովրդագրական տեղաշարժերը 1920–1945 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-67. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2016) Կարեն Խաչատրյան, Համո Սուքիասյան, Գեղամ Բադալյան. Խորհրդային Հայաստանի և ԼՂԻՄ-ի տարածքային կորուստները 1920–1930-ական թվականներին, Երևան, Զանգակ, 2015, 160էջ + 4էջ ներդիր + 2 քարտեզ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-226. ISSN 0135-0536

Ադամյան, Նինետա (2016) Կովկասի Հայոց Բարեգործական ընկերության լիազորների զեկուցագրերը 1914 թ. նոյեմբերին Կարսի մարզում հաստատված հայ գաղթականների վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 203-217. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2016) Հայության կոչերն ու դիմումները ԼՂԻՄ-ը Խորհրդային Հայաստանի հետ միավորելու համար (1988–1989 թթ.) (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2014, 258 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 227-232. ISSN 0135-0536

Երանյան, Գոռ (2016) Հաուքար Տահիր Թաուֆիկ. Քրդերը և Հայկական հարցը 1877–1920 թթ., Բեյրութ, 2014. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 233-242. ISSN 0135-0536

Акопян, Арарат (2016) Воспоминания И. Туманова о падении Карса. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 199-208. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Գիտաժողով՝ «Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 290. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2016) ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների XXXVII գիտական նստաշրջանը՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Անուշավան Զաքարյան. Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում (1916–1921 թթ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 230 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 228-233. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Կարեն (2016) Արևմտահայ փախստականների տունդարձի հարցը բրիտանական զորքերի հրամանատարության հետ բանակցություններում (1919 թ. մարտ-մայիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 60-78. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Էդուարդ (2016) Էդիկ Մինասյան. Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 624 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 234-237. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2016) Համլետ Հարությունյան. Նոր Բայազետի գավառը 1920–1930 թթ.Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 278 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Սուրեն (2016) Հայաստանի Կարմիր Խաչի ընկերության և Ամերկոմի փոխհարաբերությունները (1929–1931 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 212-223. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2015) Ա. Ա. Խառատյան. Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900–1922), Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2015, 534 էջ + 16 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-285. ISSN 0135-0536

Թովմասյան, Ալեքսանդր (2015) Ալվարդ Ղազիյան. Արևմտահայոց պայքարի Արցախի զավակները, Երևան, «Առասպել ինդեքս» հրատ., 2015, 252 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2015) Պետական իշխանության թևերի սահմանազատման հարցերը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-98. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2015) Ս. Սարգսյան. «Արմենիա» պարբերականը ազատագրական գաղափարախոսության ակունքներում, Երևան, «Անտարես», 2014, 680 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 275-280. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2015) Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի գործունեությունը արտերկրում (1919–1927 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 143-165. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2015) Նոր Բայազետի գավառը Խորհրդային Հայաստանի վարչատարածքային բաժանումներում (1920–1930 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-184. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Խաչատուր (2015) 1921 թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառները և հետևանքները Սիմոն Վրացյանի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 139-151. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Կարո (2015) Անդրանիկ. ծանոթ և անծանոթ հերոսապետը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-91. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ and Սուքիասյան, Համո (2015) Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 150-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 311-314. ISSN 0135-0536

Սարդարյան, Ստալ (2015) Սփյուռքի դերը Արցախյան հարցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 128-138. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2015) Վանի շրջանային վարչության գործունեությունը (1917 թ. մարտ-նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 58-80. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2014) Հողատիրության կարգը Լոռիում (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 135-147. ISSN 0135-0536

Մախմուրյան, Գայանե (2014) Հովհ. Թումանյանի ելույթները Հայոց ազգային խորհրդի և Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցության նիստերում (1918 թ. ապրիլ – հուլիս). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 237-250. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2014) Միջազգային գիտաժողով՝ «Մոռացված հաղթանակներ. Կովկասյան ճակատը մեծ պատերազմում». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2014) Նիկողայոս Տեր-Հովհաննիսյան (Նիկոլ Դուման) (մահվան 100-ամյա տարելիցի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 48-57. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2014) Отчет профессора В. В. Сапожникова о предварительном исследовании некоторых районов Западной Армении, завоеванных русскими войсками во время Первой мировой войны. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 236-245. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վահան (2014) Ելիզավետպոլի և Շամխորի իրադարձությունները Անդրկովկասում իշխանության հիմնահարցի համատեքստում (1917 թ. նոյեմբեր–1918թ. փետրվար). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-85. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գևորգ (2014) Էդուարդ Վանիկի Պողոսյան. Անկախ պետականության հաստատման գործընթացը Հայաստանում (1990–2001 թթ.), Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2013, 603 էջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Մախմուրյան, Գայանե (2014) Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը Հայոց Ազգային խորհրդի նիստերի արձանագրություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-235. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2014) Ռուսաստանի ու Հայաստանի խորհրդայնացման գործընթացների և միակուսակցական վարչակարգի հաստատման պատմական մի քանի զուգահեռներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 48-69. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Արմեն (2013) 1829–1831 թթ. Արևելյան Շիրակում հաստատված կարսեցի վերաբնակների թվաքանակի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-140. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Սիլվա (2013) Ամերիկյան միսիոներները Խարբերդի նահանգում (1895–1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 84-93. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Սամվել (2013) Մուսալեռցիներին զինվորագրելու ֆրանս-բրիտանական ծրագրերը (1916թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 44-61. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Արման (2013) Նելլի Մինասյան. Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում (1991–2007 թթ.),Երևան, «Լուսաբաց հրատարակչություն», 2013, 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-272. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հայկ (2013) «Հայաստանի օգնության գերմանական միության» հիմնումը և նրա առաջին քայլերը Մեզրեում (1897–1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 54-63. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2013) Обращение Центрального Совета Армянских Земляческих Союзов. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 178-185. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2013) Շուշին արցախյան գոյապայքարում (1918–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-43. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Հրանտ (2012) 1918–1920 թթ. արցախահայության համագումարների ժողովրդավարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-36. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Կարեն (2012) Ռազմապաշտպանական արդյունաբերության ձևավորման նախադրյալները Խորհրդային Հայաստանում (1920–1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 53-65. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2012) Վասպուրականի նահանգային ինքնավար կոմիսարության (երկրորդ կառավարության) գործունեությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 37-52. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2012) Брестский мир 1918 г. в оценке современников и армянской историографии. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 46-62. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2012) Գեներալ-լեյտենանտ Մովսես Սիլիկյան (կենսագրության անհայտ էջեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 63-74. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հայկ (2012) Հովհ. Քաջազնունու գործունեությունը Բաքվում (1905 թ. հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-138. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2012) Հենրիկ Աբրահամյան. Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945–2011 թթ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 122 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-245. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2011) 1920 թ. մայիսյան ապստամբությունը Նոր Բայազետի գավառում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-93. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2011) Ալեքսանդրապոլի և Մոսկվայի պայմանագրերի համադրական քննության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 51-61. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2011) 1921 թ. փետրվարյան իրադարձություններում «կարմիրների» և ապստամբների զինուժի մասին հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-23. ISSN 0135-0536

Саргсян, Рузан (2011) Армяне–благотворители Тифлиса (вторая половина XIX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 149-161. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2011) Деятельность тифлисского «Цеха поэтов». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 113-130. ISSN 0135-0536

Мелик-Адамян, Гайк (2011) Изыскания российских геологов в Западной Армении летом 1917 г. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 60-72. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2011) Գեղամ Պետրոսյան. Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918–1920 թթ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 415 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-278. ISSN 0135-0536

Դարբինյան, Ասյա (2011) Մերձավոր Արևելքի նպաստամատույց կոմիտեի մարդասիրական-քարոզչական քաղաքականության առանձնահատկությունները (1915–1930 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-59. ISSN 0135-0536

Մաիլյան, Բենիամին (2011) Վրաստանի Հայոց ազգային խորհրդի գործունեության պատմությունից (1918 թ. օգոստոս – 1921 թ. փետրվար). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 61-82. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2005) Малоизвестный исторический документ (грузино-турецкое соглашение 1914 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-257. ISSN 0135-0536

Исаакян, Авик (2005) А С. Грибоедов и Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-159. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Դերենիկ (2005) Արևելյան Հայաստանը ռուսական առաջին հեղափոխության ոլորտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 67-80. ISSN 0135-0536

Մաիլյան, Բենիամին (2005) Քաղաքական իրադրությունը և համշենահայերի կացությունն Աբխազիայում 1918-1920 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-140. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վալտեր (2004) Արմեն Այվազյան. Հայոց եկեղեցին XVIII դարի հայ ազատագրական շարժման քառուղիներում. Երևան, «Լուսակն» հրաւո., 2003, 343 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 295-304. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վարդան (2003) Հայկական աղբյուրները Հունգարիայի և հունգարացիների մասին (XVIII-XIX դդ. I կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-171. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2003) Զմյուռնահայ համայնքը և թանզիմաթի բարենորոգումները (1840—1850-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-222. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2002) Վլադիմիր Խոջաբեկյան. Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշարժերը XIX—XX դարերում, XXI դարի շեմին. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2002, 526 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Կոստիկյան, Քրիստինե (1999) Ղարաբաղի XVIII դարի պատմությունն ըստ Միրզա Յուսուֆ Ներսեսովի «Թարիխ-ե Սաֆի»-ի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 342-358. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Р. З. (1989) Культурная и общественно-политическая жизнь армянского поселения Грозного (вторая половина XIX—начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 188-197. ISSN 0135-0536

Вызвызова-Каратеодорова, Кирила (1984) Армяно-болгарские связи 70-х годов XIX века по данным одной болгарской рукописи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 143-151. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Մ. (1982) Կարսի մարզի գյուղացիության սոցիալական կազմը (ըստ 1917 թ. գյուղատնտեսական հաշվեհամարի նյութերի). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-104. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1982) Հայկական ՍՍՀ արդյունաբերությունը ՍՍՀՄ կազմավորման 60 տարիների ընթացքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 8-19. ISSN 0135-0536

Արզումանյան, Մ. Վ. (1982) Սուրեն Սպանդարյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 20-34. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1982) Կամոյի հեղափոխական գործունեությունը արտասահմանում 1911—1912 թթ. (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 14-21. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1981) 1876 թ. 0սմանյան սահմանադրությունը հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ (1870-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 109-124. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Մ. Ն. (1981) Զմյուռնիայի «Հայրենասեր» թերթը (1843-1846 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 114-127. ISSN 0135-0536

Долженко, И. В. (1981) Свадебный обряд славянского православного населения Армении (конец XIX—начало XX вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 179-193. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. and Համբարյան, Ս. Լ. (1981) Արևելյան Հայաստանում բուրժուազիայի և պրոլետարիատի ձևավորման հարցի շուրջը (XIX դարի 80-ական թթ. վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 79-86. ISSN 0135-0536

Բեգլարյան, Վ. Ա. (1981) Հայ կամավորների մի ցուցակ՝ կազմված 1829 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1981) Հայկական ՍՍՀ տնտեսական ու սոցիալական զարգացումը տասնմեկերորդ հնգամյակում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-15. ISSN 0135-0536

Չխիկվիշվիլի, Դ. Ի. (1981) Միասնական բազմազգ սովետական սոցիալիստական մշակույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 16-25. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1980) Դպրոցի և մանկավարժության հարցերը Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլում (XIX դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 137-150.

Գանին, Ժ. Ի. and Պապուխյան, Ն. Ծ. (1980) Երևանի գավառական ուսումնարանի շենքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 125-136.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1980) Մի վավերագրի մեկնաբանման առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 274-279.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1980) Սովետական Հայաստանի բանվոր դասակարգը ժողովրդական տնտեսության վերականգնման տարիներին (1921 —1925). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 28-42.

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1980) Սովետական Հայաստանի բնակչությունը 60 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 19-27.

Աղայան, Ծ. Պ. (1980) Մայիսյան հերոսական ապստամբությունը (Ապստամբության 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 13-22.

Ղևոնդյան, Հ. Հ. (1980) Գրիգոր Տեր-Մելքիսեդեկյանի նարոդնիկական հայացքների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 180-190.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1980) Իտալական ազատագրական պատերազմի արտացոլումը «Արևմուտքում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 191-202.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1980) Կոմիտասի գործունեությունը Կոստանդնուպոլսում (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 115-125.

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1980) Վ. Ի. Լենինը և կուլտուրական հեղափոխությունը ՍՍՀՄ-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-12.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1980) Վ. Ի. Լենինի հայ զինակիցներն ու աշակերտները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 13-20.

Խառատյան, Ա. Ա. (1979) «Մշակ» թերթը 1877—1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 103-114.

Ասմարյան, Հ. Ա. (1979) Իտալական ազգային-ազատագրական շարժման արձագանքները հայ պարբերական մամուլում (1850—1870 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 125-136.

Բայրամյան, Լ. Ա. (1979) Հայկական հարցը և Անգլիան 1890-ական թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 24-33.

Հովհաննիսյան, Կ. Մ. (1978) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը 1826—1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 62-76.

Մարտիկյան, Ա. (1978) Հոբելյանական գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 287-288.

Համբարյան, Ա. Ս. (1978) Արևելյան Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացումը 1828—1860 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-28.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1978) Արևելյան Հայաստանի միավորումը Ռուսաստանի հետ և ռուսահայ գաղթօջախները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-14.

Թուրշյան, Հ. Գ. (1978) Սարդարապատի թիկունքը (Սարդարապատի հաղթանակի 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 67-73.

Սահակյան, Գ. (1978) Վ. Ե. Խոջաբեկյան, Հայկական ՍՍՀ բնակչությունը և աշխատանքային ոեսուրսների վերարտադրության արդի պրոբլեմներ, Երևան, 1976, 345 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 235-239.

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1978) 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և բուլղարահայերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 72-80.

Սարգսյան, Ե. Ղ. (1978) 1877—1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և Բուլղարիայի ազատագրումը թուրքական լծից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 17-28.

Խրիստով, Խրիստո (1978) Մեծ իրադարձություն բուլղար ժողովրդի պատմության մեջ (Բուլղարիայի ազատագրման 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-16.

Ուլունյան, Հ. Հ. (1978) Ռուսաստանը և Բուլղարիայի ազատագրումը 1878 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 61-71.

Վիրաբյան, Ս. Ա. (1977) Արևելյան Հայաստանի ոռոգման պատմությունից (1828—1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 103-114.

Հարությունյան, Վ. Մ. (1977) Արևելյան Հայաստանի քաղաքների հատակագծումն ու կառուցապատումը XIX դարում և XX դարի սկզբին (Կարս, Նոր Բայազեդ, Գորիս, Վաղարշապատ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 43-58.

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1977) «Մասիսը» 1850—1860-ական թթ. իտալական և հունգարական ազգային-ազատագրական շարժումների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 131-141.

Հարությունյան, Վ. Մ. (1977) Արևելյան Հայաստանի քաղաքների հատակագծումն ու կառուցապատումը XIX դարում և XX դարի սկզբին (Երևան, Ալեքսանդրապոլ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 75-87.

Խառատյան, Ա. Ա. (1977) Արևմտյան Հայաստանի բարենորոգումների հարցը զմյուռնահայ մամուլում (1870—1880-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 142-156.

Շահբազյան, Մ. Ս. (1977) Հայաստանի գյուղատնտեսությունը տասներորդ հնգամյակում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-12.

Кузнецова, И. П. (1977) Революционная работа И. X. Лалаянца в Пензе и Воронеже. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-110.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1976) Կարսի մարզի ազգաբնակչությունը (1897—1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 147-154.

Բեգլարյան, Վ. Ա. (1976) էջեր ռուս և անդրկովկասյան ժողովուրդների 1826 թ. փոխօգնության պատմությունից (Հայաստանը Ռուսաստանին միանալու 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 128-135.

Галоян, Г. А. (1976) Революционная Россия и народы Закавказья (К 150-летию присоединения Армении к России). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 19-38.

Զուրաբյան, Ս. Շ. (1976) ՍՍՀՄ տասներորդ հնգամյակը և երկու սիստեմների տնտեսական մրցումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-18.

Պողոսյան, Լ. Ա. (1976) Արմավիրի հայկական գաղթավայրի առևտրա-տնտեսական կյանքը (1839—1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 135-144.

Համբարյան, Ա. Ս. (1976) Գյուղացիական հուզումներն Արևելյան Հայաստանում 1895—1900 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 121-134.

Ադոնց, Մ. Հ. (1976) Հայկական ՍՍՀ ժողովրդական տնտեսությունը տասներորդ հնգամյակում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 16-28.

Терещенко, А. Г. (1975) Новонахичеванцы в революционном народническом движении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 85-102.

Нерсисян, М. Г. (1975) Новые данные о декабристах, сосланных на Кавказ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 39-44.

Գրիգորյան, Զ. Տ. (1975) Դեկաբրիստների ապստամբությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 25-38.

Արզումանյան, Մ. Վ. (1975) 1905—1907 թվականների հեղափոխությունը Ռուսաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-14.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1975) Իմպերիալիզմի դարաշրջանի աոաջին ժողովրդական հեղափոխությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 15-26.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1975) Նոր Նախիջևանի համքարությունների կանոնադրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 191-210.

Ավագյան, Ն. (1975) Ապարանի և Արագածի շրջանների ժողովրդական տարազը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-253.

Փահլևանյան, Հ. Լ. (1975) Իրանի սոցիալ-քաղաքական շարժումները 1880—1890-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 113-125.

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1974) Արևմտահայերի վիճակը ըստ «Մասիս» թերթի (1852—1864). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 72-80.

Արզումանյան, Մ. Վ. (1974) Նանսենը և հայ գաղթականության հարցը 1925—1929 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-19.

Համբարյան, Ա. Ս. (1974) Արևելյան Հայաստանի բանվորների և արհեստավորների դրությունը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 79-90.

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1972) Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-22.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1971) Օսմանյան կայսրության գյուղատնտեսության մեջ կապիտալիստական հարաբերությունների զարգացման մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 107-120.

Խաչատրյան, Լ. Ս. (1971) Հայկական ՍՍՀ ժողովրդական տնտեսության զարգացումը հիսուն տարում և նոր հնգամյակի խնդիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-14.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1971) Նոր խնդիրներ, նոր անելիքներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-22.

Համբարյան, Ա. Ս. (1971) Երիտասարդ թուրքերի ագրարային քաղաքականությունը Արևմտյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 10-24.

Худавердян, К. С. (1970) Годы больших свершений. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 57-66.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1970) Գիտության զարգացումը Սովետական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 23-28.

Աղախանյան, Գ. Գ. (1970) Գրադարանային գործի զարգացումը Սովետական Հայաստանում 1920-1970 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 50-56.

Պետրոսյան, Շ. Ն. (1970) Հայաստանի հեղափոխական կոմիտեի առաջին դեկրետները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 29-40.

Քոչինյան, Ա. Ե. (1970) Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության և Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության 50 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-22.

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1970) Սովետական Հայաստանի բնակչության դինամիկան 50 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 41-49.

Թոռլաքյան, Բ. Գ. (1970) Համշենահայերի և պոնտահայերի բնակավայրերն ու թվաքանակը 1914 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 202-215.

Оганджанян, А. А. (1970) Банки Закавказья до установления Советской власти и идея создания «Армянского банка». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 227-232.

Իվանյան, Գ. Ա. (1970) Նանսենի հանձնաժողովն ու հայ գաղթականությունը (Նանսենի մահվան 40-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 164-174.

Галоян, Г. А. (1969) Сила интернационального единства (К событиям в Закавказье начало 1905 года). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 69-86.

Нерсисян, М. Г. (1968) Декабрист И. Г. Бурцов о покорении Ахалциха в 1828 году. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 125-130.

Ոսկանյան, Վ. Կ. (1968) Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին (Միացման 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 13-24.

Սիմոնյան, Ա. Պ. (1968) Սովետական Հայաստանի մայրաքաղաքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 39-55.

Ավդալբեգյան, Խ. Հ. (1968) Գյուղացիական շարժումը Իրանական Ադրբեջանի Մակվա մարզում 1907թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 176-183.

Աղայան, Ծ. Պ. (1968) Զորավար Անդրանիկ գործունեության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 40-56.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1968) Հնչակյանների կազմավորման գաղափարական արմատները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 19-39.

Սարգսյան, Ե. (1968) Ա. Ս. Համբարյան, Ագրարային հարաբերությունները Արևմտյան Հայաստանում (1856-1914), Երևան, 1965, 341 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-259.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1968) Արևելահայերի մասնակցությունը Ռուսաստանի և Անդրկովկասի հեղափոխական շարժումներին (1860-70-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-38.

Мкртумян, Ю. И. (1967) Некоторые формы сообществ в армянской деревне (Вторая половина XIX века). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 284-290.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1967) Հոկտեմբերը և գիտության զարգացումը Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-10.

Амбарян, А. С. and Амбарян, С. Л. (1967) К характеристике промышленности Восточной Армении в конце XIX в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 195-204.

Варданян, Р. Г. (1967) Октябрьская революция и ускорение социального прогресса. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 109-121.

Гарибджанян, Г. Б. (1967) Роль В. И. Ленина в борьбе за восстановление народного хозяйства и упрочение дружбы народов Закавказья в 1921-1923 годах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 122-140.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1967) Ազգային վերածննդի փառավոր ուղի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 25-36.

Եղիազարյան, Բ. Հ. (1967) Կապիտալ ներդրումները Հայկական ՍՍՀ-ում սովետական իշխանության տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 37-46.

Մնացականյան, Ա. Ն. (1967) Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հոկտեմբերի հաղթանակի համար մղված մարտերին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 17-24.

Ոսկանյան, Ա. Մ. and Նավասարդյան, Ռ. Գ. (1967) Մեծ Հոկտեմբերի հիսուն տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-16.

Ռշտունի, Վ. Հ. (1967) Գյուղացիական ռեֆորմի առանձնահատկությունները Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-37.

Աղայան, Ծ. Պ. (1967) Հայկ Բժշկյան (Գայ)(Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-15.

Агаян, Ц. П. (1960) Из истории хозяйственного и культурного строительства Советской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 70-78.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1960) Գիտության զարգացումը Սովետական Հայաստանում 40 տարվա ընթացքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-19.

Ղարիբջանյան , Գ. Բ. (1960) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի կազմավորումը և Սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 34-52.

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1960) Կուլտուրական շինարարությունը Սովետական Հայաստանում առաջին հնգամյակի տարիներին(1928-1932). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 65-75.

Մուրադյան, Դ. Ա. (1960) Բանվորական շարժումները Հայաստանում ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին /1905-1907թթ./. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-138.

Միքայելյան, Վ. Ա. (1960) Հողային հարցը և գյուղացիության դրությունը Հայաստանում 1917-1920 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 110-124.

Քոչինյան, Ա. Ե. (1959) Յոթնամյակը որպես վճռական քայլ Հայաստանի տնտեսութան և կուլտուրայի վերելքի ճանապարհին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-35.

Ջրաղացպանյան, Ա. Կ. (1959) Սովետական Հայաստանի արդյունաբերական զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 11-30.

Կարինյան, Ա. (1958) Հոկտեմբերյան սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիան և հայ կուլտուրայի ծաղկումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 5-17.

This list was generated on Tue Mar 9 14:53:02 2021 AMT.