Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D501 World War I"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 26.

Махмурян, Гаянэ (2018) Aрмения и ее территориальный вопрос на Парижской мирной конференции (18 января – 28 июня 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 104-124. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2018) Հայաստանի անկախության ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2017) Армянское добровольческое движение на русско-турецком фронте (1914–1916 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-25. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2016) Роль генерала Т. Назарбекяна в битве под Дильманом 1915 года (по архивным материалам). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 209-229. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2014) «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ)» միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-286. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2014) Встречи Ов. Туманяна с военачальниками русской армии (ноябрь – декабрь 1914 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 21-47. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2014) Առաջին աշխարհամարտ–Հայոց ցեղասպանություն. պատճառներ և հետևանքներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2014) Միջազգային գիտաժողով՝ «Մոռացված հաղթանակներ. Կովկասյան ճակատը մեծ պատերազմում». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2014) Отчет профессора В. В. Сапожникова о предварительном исследовании некоторых районов Западной Армении, завоеванных русскими войсками во время Первой мировой войны. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 236-245. ISSN 0135-0536

Марутян, Арутюн (2013) К вопросу об иконографическом восприятии памяти Первой мировой войны в армянской действительности. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-21. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին և ընթացքում ռուս- թուրքական ռազմաճակատում հետախուզական ծառայությունների գործունեության պատմությունից (1914–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-119. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին տարոնահայությանը օգնության կազմակերպումը (1916–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 36-60. ISSN 0135-0536

Ասրյան, Արմեն (2005) Արամ Մանուկյանը հայոց մեծ ողբերգության տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 42-54. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2005) Հայ ժողովրդի կորուստները Առաջին աշխարհամարտի տարիներին («Համաշխարհային պատերազմից հայ ժողովրդի կրած վնասների քննիչ հանձնաժողովի» փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու)։Կազմող, առաջաբանի և ծանոթ. հեղինակ՝ Ան. Զաքարյան, խմբագիր՝ Լ. Բարսեղյան. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2005, 239 էջ։ Потери армянского народа в годы Первой мировой войны (Сборник документов и материалов "Бюро по установлению потерь армян от всемирной войны"). Составитель, автор предисловия и примечаний Ан. Закарян, редактор Л. Барсегян. Ереван, Музей-институт Геноцида армян НАН РА, 2005, 239 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2002) Նորահայտ փաստաթղթեր Հովհ. Թումանյանի գլխավորած «Համաշխարհային պատերազմում հայ ժողովրդի կրած վնասների քննիչ հանձնաժողովի» գործունեության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 271-304. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ (2001) Հայաստանը Ասիական Թուրքիայի բաժանման ծրագրերում (1915-1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 58-76. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (1999) Ճարտարապետ Թ. Թորամանյանի դիմումը առաջին համաշխարհային պատերազմում հայ ժողովրդի կրած վնասները քննող հանձնաժողովին՝ 1918 թ. ապրիլին թուրքական արշավանքի հետևանքով իր կրած կորուստների վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 388-396. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Վ. Ա. (1991) Պատմության դասերը (Հայրենական մեծ պատերազմի սկսվելու 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 5-14. ISSN 0135-0536

Պեյլերյան, Արթուր (1990) Ֆրանսա և Հայկական հարցը առաջին համաշխարհայինի տարիներուն (1914-1918). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 32-40. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Ա. Պ. (1979) Ա. Մ. Քամալ, Քուրդստանը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին (արաբերեն), Բաղդաղ, 1977թ., 412 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 259-262.

Мелкумян, Г. А. (1977) Роль общественных организаций в медицинском обеспечении Кавказской армии в годы первой мировой войны. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-234.

Мелкумян, Г. А. (1975) Врачи-армяне на кавказском фронте первой мировой войны. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 126-134.

Հարությունյան, Ա. Հ. (1968) Կովկասյան բանակի կողմից 1914-1917թթ. նվաճված շրջաններում ցարիզմի վարած քաղաքականության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 39-52.

Քարամյան, Կ. (1965) Ջ. Ս. Կիրակոսյան, Առաջին համաշխարհային պատերազմը և արևմտահայությունը (1914-1916 թթ.), «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1965, 512 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 217-221.

Կիրակոսյան, Ջ. Ս. (1965) Արևմտահայության ծանր վիճակը առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 51-68.

Գեղամյան, Ն. (1963) Ե. Ղ. Սարգսյան, Օսմանյան կայսրության նվաճողական քաղաքականությունը Անդրկովկասում աոաջին համաշխարհային պատերազմի նախоրյակին և պատերազմի տարիներին,Երևան, 1962, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 243-247.

This list was generated on Tue Jan 19 05:52:58 2021 AMT.