Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > G Geography (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 103.

Հարությունյան, Համլետ (2015) Նոր Բայազետի գավառը Խորհրդային Հայաստանի վարչատարածքային բաժանումներում (1920–1930 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-184. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2014) Ա. Մ. Վարդանյան. Աղվանքի պատմաաշխարհագրական քննություն, Երևան, «Մեսրոպ արք. Աշճեան» մատենաշար, 2013, 208 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-214. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2013) Սեն-Մարտենի «Հիշատակարաններ Հայաստանի պատմության և աշխարհագրության» երկի երկու նախաբանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 186-196. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2010) К публикации статьи А. А. Мкртчяна «О топонимии Нагорного Карабаха». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 247-251. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2010) Բաղասական աշխարհի տարածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 150-168. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Անի մայրաքաղաքը Խ. Աբովյանի և նրա ժամանակակիցների գնահատմամբ (Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-56. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2010) Արարատյան լեռների հին անունների և անվանադիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-227. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Geography. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 271-272. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История географии. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 170-171. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Աշխարհագրության պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 66-67. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արգիշտի (2009) Աղվանքի հարավային սահմանը հայկական և հունա-հռոմեական սկզբնաղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 157-165. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2008) Թումանյանի ճանապարհորդությունները 1901 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 60-76. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2008) Ервандашат. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2008) Ապոլոդորոսի մի տեղեկության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 222-231. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Անուշավան (2007) Րաֆֆու պարսկական ուղևորությունները որպես պարսկահայերի ազգագրական ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 100-120. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն and Հակոբյան, Հայկ (2007) Ի. Ղարիբյան. Արծափ-Մեղրաձոր, Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2006, 536 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Դիլբարյան, Նարինե (2007) Հայկական տեղանվանահիմքերի իմաստային դաշտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 180-187. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Գրիգոր Ավագյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 306-307. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման (2005) Հեր(Խուայյ)-Դարբանդ (Բաբ ալ-Աբվաբ) ճանապարհն ըստ արաբ աշխարհագետ ալ-Մուկադդասու. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 149-159. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2005) Ուրարտուի վերնախավի էթնիկական պատկանելության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-226. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2005) Սատրապական Հայաստանի արևմտյան և հարավային սահմանները մ. թ. ա. VI-IV դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 173-192. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2005) Gérard Dédéyan. Les Arméniens entre Grecs, Musulmans et Croisés. Etude sur les pouvoirs Arméniens dans le Proche-Orient Mediterranéen (1068-1150). Volume 1:Aux origines de l'Etat Cilicien: Philarète et les premiers Roubéniens; Volume 2: De l'Euphrate au Nil: Le réseau diasporique. Lisbonne 2003, 1511 p. (Bibliothèque arménologique de la fondation Calouste Gulbenkian) Ժերար Դեդեյան. Հայերը հույների,մուսուլմանների և խաչակիրների միջև. հետազոտություն միջերկրածովյան Մերձավոր Արևելքի հայկական իշխանությունների (1068 - 1150) մասին: Հատոր Ա. Կիլիկյան պետության սկզբնավորումը. Փիլարտոսը և առաջին Ռուբինյանները: Հատոր Բ. Եփրատից մինչև Նեղոս. գաղութների ցանցը: Լիսաբոն, 2003, 1511 էջ (Գալուստ Գյուլբենկյան մատենաշարի հայագիտական գրադարան)։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Արման (2005) Արմինիա ոստիկանության սահմանները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-258. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2004) Կարևոր սկզբնաղբյուր մահմեդականացված հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 159-170. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2004) Образование царства Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-279. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2004) Սամուխայի Մայր դիցուհու պաշտամունքի ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 160-174. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վարդան (2003) Հայկական աղբյուրները Հունգարիայի և հունգարացիների մասին (XVIII-XIX դդ. I կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-171. ISSN 0135-0536

Կրկյաշարյան, Սիմոն and Շահնազարյան, Արտաշես (2003) Բաբկեն Հարությունյան. Մեծ Հայքի վարչաքաղաքական բաժանման համակարգն ըստ «Աշխարհացոյց »-ի, մաս Ա (արևմտյան ու հարավային աշխարհներ).Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ., 2001, 402 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 298-301. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2003) Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (պատմաաշխարհագրական դիտարկումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 119-146. ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2002) Կարինի (Էրզրումի) նահանգի Դիադինի գավառակը (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Микаелян, Вардгес (2001) Еще раз о юридических и исторических основах права карабахских армян на самоопределение. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 57-72. ISSN 0135-0536

Հովականյան, Յուրի (2001) Ղևոնդ Ալիշանի կենսափիլիսոփայությունը (մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 89-106. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Ալեքսանդր (2000) Նախնադարյան արվեստի աշխարհագրական բնութագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Маркарян, Самвел (2000) По поводу личности предводителя дружины викингов на Кавказе в XI веке. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 150-158. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (1999) Մեծ Հայքի Տավրուբերան (Տուրուբերան) աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 147-165. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Ф. И. (1998) Границы ахеменидских владений в Закавказье (V век до н.э.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 133-142. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Б. А. (1998) К вопросу об этнической принадлежности населения бассейна реки Чорох в VII—IV вв. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 233-246. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1996) Հայկական ճարտարապետությունը և պատմաաշխարհագրական ու դեմոգրաֆիկ գործոնները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 169-178. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1995) Արցախի, Հայոց Արևելից Կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի շուրջր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 191-208. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վ. Հ. (1995) Նորից Սևանի պրոբլեմի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-102. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1994) Արցախի, Հայոց Արևելից կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 256-266. ISSN 0135-0536

Կերտմենջյան, Դ. Գ. (1990) Բաղեշ քաղաքը և նրա եկեղեցիները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-126. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1990) Մեծ Հայքի Մոկք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-52. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1990) Նախահայրենիքի, ժողովրդի կազմավորման և Ուրարտուի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-40. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ա. Վ. (1990) Որտե՞ղ է գտնվել Մովսես Խորենացու հիշատակած Բյութանիան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 209-227. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Հ. (1989) Հայաստանը Մետաքսի ճանապարհի խաչուղիներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 85-94. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1989) Մեծ Հայքի Պարսկահայք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 18-36. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Բաբայան, Ժ. Կ. (1989) Սևանա լճի այսօրվա մի քանի պրոբլեմների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 5-11. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Ս. Գ. (1989) Մատրասա գյուղը և նրա հուշարձանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 225-233. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1989) Մեծ Հայքի Պարսկահայք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 26-39. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1988) Հայ Արշակունիների ձեռական իշխանության կալվածքների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 44-60. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1988) Հայ Արշակունիների ձեռական իշխանության կալվածքների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 56-67. ISSN 0135-0536

Ղուլյան, Ա. Բ. and Աբգարյան, Ռ. Ս. (1988) Արցախի Քաղաքատեղ բերդավանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-162. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (1986) Վասակաշատի տեղադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1986) Վասպուրական վարչաաշխարհագրական միավորի առաջացման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 110-121. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Մ. Մ. (1985) Տիգրանակերտի տեղադրությունը ըստ քարտեզագետ Կաստորիուսի «Հռոմեական աշխարհաքարտեզի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 199-211. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1985) Հայկական աղբյուրները Արևմտյան Հայաստանի վաղբյուզանդական ռազմավարչական բաժանումների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 99-113. ISSN 0135-0536

Անթաբյան, Փ. Փ. (1984) «Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 87-102. ISSN 0135-0536

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1984) Պառատիս գետի տեղադրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Հ. (1982) Գարգարացիները ըստ անտիկ և հայկական սկզբնաղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 116-130. ISSN 0135-0536

Лебедев, В. В. (1981) Ибн ал-Факих. Ахбар ал-булдан (Известия о сранах). Введение, перевод с арабского, издание текста и комментарии А. С. Жамкочяна. Ереван, изд-во АН Армянской ССР, 1979, 319 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 287-289. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1981) Երվանդյան Հայաստանի տարածքը (մ.թ.ա. VI դ. վերջ - մ.թ.ա. III դ. վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 68-84. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1981) Պարթևքը ըստ Պտղոմեոսի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 254-262. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (1981) Տաթևի վանքի շրջակա կալվածքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 132-135. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1980) Երվանդյան Հայաստանի տարածքը (մ.թ.ա. VI դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 84-95.

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1980) Սլավոնական և ռուսական բնակավայրեր միջնադարյան Կիլիկիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 151-158.

Степанян, А. А. (1980) К интерпретации Страбоновой версии истории Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 251-267.

Ղարագյոզյան, Ա. Հ. (1980) Սյունիքի հարավ-արևելյան մասի ճանապարհները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 263-268.

Պետրոսյան, Գ. Բ. (1979) VII դարի հայկական «Աշխարհացոյցի» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 241-246.

Долуханов, П. М. (1979) Палеогеография и первобытные поселения Кавказа и Средней Азии в плейстоцене и голоцене. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 62-86.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1979) Անանիա Շիրակացու «Քննիկոնի» երկրաչափության բաժինը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-178.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) «Տուհաց գավառի» տեղորոշման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-250.

Փափազյան, Հ. Դ. (1978) Ռաշիդ-էդ-դինը Կիլիկյան Հայաստանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 129-139.

Степанян, А. А. (1978) Вопросы теории государства в «Географии» Страбона и «логос» Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-204.

Ղարագյոզյան, Ա. (1978) Սյունահայ աշխարհի Բղեն գավառը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 272-275.

Սվազյան, Հ. Ս. (1978) Ստրաբոնի աղբյուրները Աղվանքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-104.

Ганаланян, А. Т. (1977) Из архива И. А. Орбели. «Топографический и этнографический очерк Мокса». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-272.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1976) «Տուհաց գաւառի» տեղադրության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 199-202.

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1975) Կիլիկյան Գաստոն բնակավայրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 140-146.

Ղարագյոզյան, Ա. (1975) Պատմական Բաղք գավառի մի քանի գյուղերի տեղադրության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 237-238.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1975) Փայտակարանը և Պարսպատունիքը մ.թ. I դարի երրորդ քառորդում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 167-182.

Խաչատրյան, Ա. Օ. (1974) Վայոց ձորի մի շարք պատմական բնակավայրերի տեղադրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 109-114.

Աբրահամյան, Գ. (1973) Հայաստանը կայսերական ռուսական աշխարհագրական ընկերության կովկասյան բաժանմունքի պարբերականներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 243-252.

Жамкочян, А. С. (1973) Город Самарра по материалам мешхедской рукописи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 275-294.

Хазарадзе, Н. В. (1973) К вопросу о локализации матиенов в свете древнегреческих источников VI—V вв. до н.э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-210.

Անթաբյան, Փ. Փ. (1972) Վարդան Արևելցի (1197-1271). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 59-66.

Арутюнова, В. А. (1972) Из истории северо-восточных пограничных областей византийской империи в XI веке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 91-102.

Դանիելյան, Է. Լ. (1971) Իսիդոր Քարակացու «Պարթևական կայանները». Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 171-182.

Ельницкий, Л. (1971) M. Salvini, Nairi e Ur(u)atri. Contributo alla storia della formazione del regno di Urartu. Roma,1967, 106 pp. М. Сальвини, Напри и Ур(у)атри. К вопросу об истории образования Урартского царства, Рим, 7967, 106 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 268-270.

Սահակյան, Վ. Շ. (1971) «Սասնա ծռեր» ժողովրդական վեպի աշխարհագրական տարածման և տեղայնացման խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 94-106.

Վարդանյան, Ռ. Հ. (1970) «Աշխարհացոյցի» ընդարձակ և համառոտ խմբագրությունների չափագիտական աղյուսակների լուսաբանության նոր փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 203-214.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1970) Ղևոնդ Ալիշանի նամակները Հերման Աբիխին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 124-136.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1969) Վասպուրականի թագավորության սահմանները IX-XI դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 228-236.

Հարությունյան, Բ. Հ. (1968) Դվին-Պարտավ ճանապարհի Sisajan-Gelakuni գծամասը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 212-220.

Գրիգորյան, Գ. Մ. (1966) Պատմական Սյունիքի մի շարք գյուղերի տեղադրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 233-240.

Փափազյան, Ա. Հ. (1966) Քյաթիբ Չելեբիի «Ջիհան-Նյումա»-ն որպես աղբյուր Հայաստանի պատմական աշխարհագրության. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 229-232.

Սիրունի, Հ. Ճ. (1965) Հայաստանը ըստ թուրք աշխարհագիրներու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-110.

Բարսեղյան, Լ. (1963) Խայասա-Ազզիի ու նրա մի քանի բնակավայրերի տեղադրման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 307-313.

Անանյան, Ա. (1961) Սովետական կառավարության որոշումը Սևանի պրոբլեմի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 348-351.

Մարկվարտ, Ի. (1961) Պարսկահայք նահանգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-244.

Մարկվարտ, Հ. (1961) Հ. Մարկվարտի «Պարսկահայք նահանգը» անտիպ ուսումնասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 180-207.

Թոփուզյան, Հ. (1960) Յակուտ էլ-Ռումի, Աշխարհագրական բառարան, հատորներ 1-5, Սադեր հրատարակչություն, Բեյրութ, 1955-1957. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 209-212.

Степанян, И. (1960) О „Русском море“ в армянской картографии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 263-265.

This list was generated on Tue Mar 2 06:10:26 2021 AMT.