Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > GCC Culture and Cultural Processes"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 130.

Քումունց, Մհեր and Ըռքոյան, Զոհրաբ (2020) Արցախի Բերձոր գավառի պատմական Հարար գյուղը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 187-200. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տիգրան (2018) Գրական-երաժշտական ստեղծագործական կապեր Մ. Գորկի և Ալ. Սպենդիարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 64-70. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2017) Կիմերա–սկյութական մշակութային ընդհանրության դրսևորումները հայկական լեռնաշխարհում (ըստ հնագիտական տվյալների). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 162-179. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2017) Հայաստանի ազգագրական գիտության զարգացման հիմնական ուղղությունները և գիտահետազոտական հաստատությունները (1950–1980-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-133. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ծովինար (2017) Ա. Աղասյան, Ա. Ասատրյան. Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ (XIX դ.–XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 200-207. ISSN 0135-0536

Թոխաթյան, Կարեն (2016) Հայաստանի ժայռապատկերների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-198. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի (2014) Տավուշ. սոցիալ–մշակութային գործընթացներ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, 360 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Алексанян, Ованес (2014) Художественная культура армянских общин на землях Речи ПосполитойХудожественная культура армянских общин на землях Речи Посполитой: Материалы Международной научной конференции (Минск, 9–11 октября 2012), сост. и отв.ред. И.Н.Скворцова. Минск, изд. Арт. Дизайн, 2013, 288 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-280. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Սմբատ and Պողոսյան, Աննա (2014) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված հայ ժողովրդական մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 300-302. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Լևոն (2013) Լճաշենի դամբանադաշտի մշակույթը (Ք. ա. XXIV–XVIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 215-233. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Պավել (2012) Հայկական լեռնաշխարհի հնամշակութային միջավայրի ձևափոխումների հիմնական միտումները վաղ բրոնզի դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2012) Роберт Багдасарян. Карен Микаелян. Творчество и вклад в русскоармянские литературно-культурные взаимосвязи, Ереван, Изд-во «Лингва», 2010, 222 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 248-251. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Ստեփան (2011) Հայաստանի գիտահետազոտական առաջին ինստիտուտը (Էջմիածնի կուլտուր-պատմական ինստիտուտի հիմնադրման 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 99-104. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2011) Արգամ Այվազյան. Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը. հ. Դ, Երնջակ գավառ, Երևան, «Գասպրինտ», 2008, 308 էջ + 88 էջ ներդիր, հ. Ե, Նախճավան, Շարուր գավառներ, Երևան, «Գասպրինտ», 2009, 128 էջ + 56 էջ ներդիր, հ. Զ, Ճահուկ - Շահապոնք գավառ, Երևան, «Գասպրինտ», 2010, 120 էջ+ 108 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 328-331. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Սուսաննա (2011) Տոնածիսական համակարգի առանձնահատկությունները Բանանցի էթնոմշակութային համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-288. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of Culture, Cultural Research. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 272-276. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Prominent Men of Science and Culture. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 286-291. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Выдающиеся деятели науки и культуры. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 187-193. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История культуры, культурология. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 171-176. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Գիտության և մշակույթի նշանավոր գործիչներ. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 82-88. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Մշակույթի պատմություն, մշակութաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 67-71. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2005) «Վենետիկյան ընթերցումներ» միջազգային գիտաժոդով՝ նվիրված հայ-իտալական պատմամշակութային առնչություններին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-296. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Սիջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Տիգրան Սեծի գահակալության 2100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-301. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2005) Գերմանական հայագիտական և արևելագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-329. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Հասմիկ (2005) Հայերը Թուրքիայում և հայ-թուրքական մշակութային վերաբերումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 316-321. ISSN 0135-0536

Գնունի, Արտակ (2004) Շենգավթյան մշակույթի օջախները և դրանց համալիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 203-223. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2003) Հայագիտության արդի վիճակը Հայաստանում և զարգացման հեռանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 17-29. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Հայագիտական միջազգային համաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-300. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Արթուր (2003) Թատերական կյանքի ձևավորումը Շուշիում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 120-130. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2003) Զմյուռնահայ համայնքը և թանզիմաթի բարենորոգումները (1840—1850-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-222. ISSN 0135-0536

Степанов, Евгений (2002) Особенности культурной и языковой ситуации в армянской диаспоре Одессы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 90-102. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2002) Հայ հոգևոր-կրոնական մշակույթի միասնականության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Պզտիկյան, Հ. Հարություն վ. (2000) Մխիթարյան հայրերու նպաստը հայ մշակույթին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 15-21. ISSN 0135-0536

Աշքարյան, Հ. Վարդան եպս. (2000) Մխիթարյանները հայ մշակույթի ջահակիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 10-14. ISSN 0135-0536

Есаян, Степан (2000) Урартские бронзовые пояса Токийского музея. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 267-279. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Արտավազդ (1999) «Աստվածաշնչական Հայաստան» գիտաժողով Օշականում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 412-416. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (1999) Փայտամշակումը Սևանի ավազանում միջին բրոնզի դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 232-240. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1996) Կովկասյան մշակութային աշխարհը և Հայաստանը. Armeno-Georgica. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 117-136. ISSN 0135-0536

Խանզադյան, Է. Վ. (1996) Միջին բրոնզեդարյան մշակույթն ու Մեծամորի № 59 դամբանաբլուրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 231-244. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1995) Հելլենիստական ուղղության ձևավորումը հին հայկական մշակույթում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 177-182. ISSN 0135-0536

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1991) Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային կապերի սկզբնավորման ու զարգացման հարցի շուրջը (XI—XIX դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-109. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1990) Բորիս Պիոտրովսկի (1908-1990). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-232. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Р. З. (1989) Культурная и общественно-политическая жизнь армянского поселения Грозного (вторая половина XIX—начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 188-197. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Հ. ճ. Սիրունի. Պոլիս և իր դերը. հատոր երրորդ, Անթիլիաս, 1987, 687 էջ. հատոր չորրորդ, Անթիլիաս, 1988, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1988) Բորիս Պիոտրովսկի (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 179-182. ISSN 0135-0536

Վարդանյան (Դերոյան), Ն. (1988) Մշակութային և հասարակական կյանքր Սփյուռքում (1987 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 210-218. ISSN 0135-0536

Վարդանյան (Դերոյան), Ն. (1987) Մշակութային ե հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1986 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-228. ISSN 0135-0536

Чомарян, С. А. (1986) Два видных деятеля польской культуры армянского происхождения. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 234-239. ISSN 0135-0536

Черненко, Е. В. and Махортых, С. В. (1986) С. А. Есаян, М. Н. Погребова. Скифские памятники Закавказья. М., 1985, 151 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-229. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1986) Հակագիտական հորինվածք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 211-218. ISSN 0135-0536

Ղազարոսյան, Ա. Հ. (1986) Դանիել Րաբունապետը և Սևանի դպրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 99-107. ISSN 0135-0536

Բընըցյանու, Տանկրեդ (1986) Էթնիկական-մշակութային փոխազդեցությունների դրսևորումները ռումինական ժողովրդական խեցեղենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 27-36. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Վ. Խ. (1986) Լայբնիցը հայերի և հայ մշակույթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1986) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1985 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 214-219. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Վ. Վ. (1985) Հատկական բառապաշարի արտահայտման միջոցները Ռիգվեդայի հայերեն թարգմանության ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 123-135. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1985) Պեղումներ Գորիսի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 164-177. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. (1985) Հելլենիստական մշակույթի առաջացման և զարգացման օրինաչափությունների առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 47-55. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1985) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1984 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-224. ISSN 0135-0536

Փեթակչյան, Մ. Հ. (1984) Sabine Stephan, Karapet Episkopos Ter-Mkrtschjan (1866-1915) Materialien zu einem Kapitel armenisch-deutscher wissenschaftlicher Zusammenarbelt (Unter Mitarbeit von Loretta Chr. Ter-Mkrtschjan, redigiert und herausgegeben von Hermann Goltz, Halle (Saale). Marthin Luther Universitat Halle-Wittenberg. Wissenschaftliche Beitrage 1983, 37 (T52)-XI+154 S. Զաբինե Շտեֆան, Կարապետ Եպիսկոպոս Տեր-Մկրտչյան (1866-1915)։Հայ-գերմանական գիտական համատեղ աշխատանքների նյութեր (աշխատակցությամբ Լորետա Տեր-Մկրտչյանի, խմբագիր և հրատարակիչ Հերման Գոլց, Հալլե, Մարտին Լյութերի համալսարան, 1983. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Բիյագով, Լ. Ն. (1984) Louis Vanden Berghe en Leon de Meyer, Urartu: een vergeten cultuur uit het bergland Armenie, Saint-Pietersabdij-Gent, 9 oktober 1982-30 januari 1983. Լուիս Վանդեն Բերգե և Լեոն Դե Մեյեր, Ուրարտու, Հայկական լեռնաշխարհի մոռացված մշակույթը, Սենթ-Պիտերսաբդիչ-Գենտ, 9 հոկտեմբերի 1982-30 հունվարի 1983. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 230-232. ISSN 0135-0536

Бадалян, В. Г. (1984) Раннебронзовое поселение близ с. Карнут. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 229-237. ISSN 0135-0536

Фролов, Б. А. (1984) Начала первобытной символики (по материалам изучения древнейших культур Армении и сопредельных территорий). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 54-66. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1984) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1983 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 211-214. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գ. Ս. and Մուրադյան, Գ. Ս. (1983) Classical Armenian Culture. InfLuences and Creativity". Ed. Thomas J. Samuelian.-„Armenian Texts and Studies, № 4“. University of Pennsylvania 1982. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 223-229. ISSN 0135-0536

Тирацян, Г. А. (1983) К античным истокам армянской раннесредневековой культуры (по археологическим данным). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 55-64. ISSN 0135-0536

Антонова, Е. В. (1983) Изобразительное искусство и система мировосприятия древних земледельцев Востока. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 149-160. ISSN 0135-0536

Лелеков, Л. А. (1983) К семантике и типологии храмовых сооружений армянского язычества. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 58-64. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1983) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 219-224. ISSN 0135-0536

Мнацаканян, С. С. (1982) V Республиканская научная конференция по проблемам культуры и искусства Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 224-228. ISSN 0135-0536

Հմայակյան, Ս. Գ. (1982) Բրոնզի և վաղ երկաթի դարաշրջանի մշակութային պրոգրեսին նվիրված համամիութենական գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1982) Армяне в средневековом Египте (к вопросу о культурных связях армян и египтян). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 150-158. ISSN 0135-0536

Պետրոսյանց, Վ. Մ. (1982) Թեղենյաց վանքը իբրև մշակութային կենտրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 121-129. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1982) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1981 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-229. ISSN 0135-0536

Չխիկվիշվիլի, Դ. Ի. (1981) Միասնական բազմազգ սովետական սոցիալիստական մշակույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 16-25. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1981) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1979—1980 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 279-287.

Մելքոնյան, Է. Լ. (1980) Էթնիկական մշակույթը և ավանդույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 72-83.

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1980) Վ. Ի. Լենինը և կուլտուրական հեղափոխությունը ՍՍՀՄ-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-12.

Петросян, Ю. А. (1979) Основные направления изучения истории и культуры народов Востока в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 280-289.

Բոզոյան, Ա. Ա. and Ավետյան, Կ. Գ. (1979) «Կովկասյան մշակութային աշխարհը և Բյուզանդիան» գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 297-298.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1979) Երկու հիմնական ուղղությունների ձևավորումը հին հայկական մշակույթի մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 45-53.

Վարդանյան, Ն. (1979) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1978 թ. հունվար-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-267.

Երկանյան, Վ. Ս. (1978) Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին և հայ մշակույթի զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 41-52.

Վարդանյան, Ն. (1978) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուոքում (1977 թ. հունվար—դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 259-264.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1978) Ուրարտու և Հայաստան (Նյութական մշակույթի ժառանգորդության հարցի շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-60.

Վարդանյան, Ն. (1977) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1976 թ. հունվար-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 255-259.

Саркисян, Г. Х. (1976) Черты эллинизма в духовной культуре древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 51-62.

Վարդանյան, Ն. (1976) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1975 թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 243-246.

Кушнарева, К. (1976) Т. С. Хачатрян, Древняя культура Ширака, изд-во Ереванского гос. университета, 1975, 278 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 243-248.

Վարդանյան, Ն. (1975) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1975 հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 211-218.

Վարդանյան, Ն. (1975) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1974 թ. հունվար—դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-220.

Վարդանյան, Ն. (1974) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1973 թ. հունվար—դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 246-250.

Վարդանյան, Ն. (1973) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1972 թ. հուլիս- դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-278.

Վարդանյան, Ն. (1972) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1972 հունվար — հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 286-290.

Վարդանյան, Ն. (1972) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1971, հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 259-262.

Վարդանյան, Ն. (1971) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1971 թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 263-266.

Վարդանյան, Ն. (1971) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1970թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 255-259.

Վարդանյան, Ն. (1970) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1970թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 284-287.

Գասպարյան, Ս. (1970) Սփյուռքահայ մշակութային և հայրենակցական միությունները արդի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 274-283.

Худавердян, К. С. (1970) Осуществление ленинских идей устранения культурного неравенства народов СССР. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-108.

Վարդանյան, Ն. (1970) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1969թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-249.

Վարդանյան, Ն. (1969) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1969թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 255-260.

Վարդանյան, Ն. (1969) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1968թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 263-268.

Վարդանյան, Ն. (1968) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1967թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 270-275.

Վարդանյան, Ն. (1967) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1967թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 297-301.

Վարդանյան, Ն. (1967) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1966թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 191-197.

Վարդանյան, Ն. (1966) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1966 թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 287-290.

Оганесян, М. (1966) Miroslawa Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie Zamojscy i Ich rola w wymianie handiowej i kulturalnej miedzy Polska a Wschodem. Lublin, 1965, 324 p. Мирослава Закшевска-Дубасова, Армяне Замостья и их роль в торговом и культурном обмене между Польшей и Востоком, Люблин, 1965, 324 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-292.

Վարդանյան, Ն. (1966) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1965 թ. հուլիս-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 293-296.

Անասյան, Ա. (1965) Ինդոնեզիայի հայ գաղութի մշակութային կյանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 298-305.

Վարդանյան, Ն. (1965) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1965 թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 294-298.

Վարդանյան, Ն. (1965) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում /1964 թ. հունիս-դեկտեմբեր/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 318-321.

Երկանյան, Վ. (1964) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում /1964 թ. հուվար-հունիս/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 247-250.

Արեշյան, Ս. Գ. (1964) Տարաս Շևչենկոն հայ-ուկրաինական մշակութային հարաբերություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 59-68.

Խաչատրյան, Վ. (1964) Տասնութերորդ դարի Աստրախանի հայերի մշակութային կյանքի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 299-306.

Худавердян, К. (1964) Ա. Խ. Շ ահինյան, Ուրվագծեր անդրկովկասյան ժողովուրդների կուլտուրական համագործակցության պատմության, Հայպետհրատ, Երևան, 1963, 392 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 229-230.

Երկանյան, Վ. (1964) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում (հուլիս-դեկտեմբեր 1963թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 294-298.

Երկանյան, Վ. (1963) Մշակութային կյանքը Սփյուռքում (1963թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . 333-335 .

Մելքոնյան, Հ. Գ. (1963) Հայ-ասորական մշակութային հարաբերությունները IV-V դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 127-138.

Երկանյան, Վ. (1963) Մշակութային կյանքը սփյուռքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-289.

Ղազանջան, Վ. Հ. (1962) Սովետահայ կուլտուրայի առաջին օջախները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-91.

Агаян, Ц. П. (1960) Из истории хозяйственного и культурного строительства Советской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 70-78.

Շահինյան, Ա. Խ. (1960) Հայ կուլտուրայի ոսկե դարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 20-33.

Ոսկերչյան, Ա. Կ. (1960) Սուրեն Սպանդարյանի հայացքները ժողովրդական լուսավորության և կուլտուրայի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 119-133.

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1960) Կուլտուրական շինարարությունը Սովետական Հայաստանում առաջին հնգամյակի տարիներին(1928-1932). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 65-75.

Արիֆ, Մ. (1960) Սոցիալիստական կուլտուրայի զարգացումը Ադրբեջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-27.

Мартиросян, А. А. (1960) К предыстории древнейших этапов культуры Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 91-109.

Քոչինյան, Ա. Ե. (1959) Յոթնամյակը որպես վճռական քայլ Հայաստանի տնտեսութան և կուլտուրայի վերելքի ճանապարհին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-35.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. Մ. (1958) Հին Թբիլիսիի և հայ-վրացական կուլտուրական կապերի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 150-160.

Բարխուդարյան, Վ. (1958) Հայաստանի ժողովրդական տնտեսության և կուլտուրայի նվաճումների ցուցահանդես Երևանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 301-303.

Կարինյան, Ա. (1958) Հոկտեմբերյան սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիան և հայ կուլտուրայի ծաղկումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 5-17.

This list was generated on Mon Mar 1 22:08:19 2021 AMT.