Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > GES Ethnology. Social and Cultural Anthropology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 38.

Մանուկյան, Աշոտ (2019) Էթնոմանկավարժական գաղափարների արտացոլումը Կոմիտաս վարդապետի մշակութային ժառանգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 92-98. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2015) Հույն աշխարհագիր Ստրաբոնի ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-230. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Աննա and Տանաջյան, Լուսինե (2014) Գիտաժողով՝ նվիրված հայ էթնիկականության խնդիրների հետազոտությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2014) Վաստակաշատ բանագետ-ժողովրդագետը (Վերժինե Սվազլյանի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 283-289. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2013) Հայերը (պատ. խմբ. Լ.Մ.Վարդանյան, Հ.Գ.Սարգսյան, Ա.Ե.Տեր-Սարգսյանց), ՌԳԱ Ն.Ն.Միկլուխո-Մակլայի անվան ազգաբանության և մարդաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.- Մոսկվա, «Наука» հրատ., 2012, 648 էջ, «Ժողովուրդներ և մշակույթներ» մատենաշար։- Армяне (отв. ред. Л.М.Иарданян, Г.Г.Саркисян, А.Е.Тер-Саркисянц), Ин-т этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т археологии и этнографии НАН РА. – М., Изд-во «Наука», 2012, 648 с., серия «Народы и культуры». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 266-270. ISSN 0135-0536

Худавердян, Анаит (2013) Армения в антропоисторическом пространстве Евразии в эпоху бронзы. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 255-272. ISSN 0135-0536

Айвазян, Григорий (2013) О термине «азербайджанцы», судьбах коренного населения Азербайджана и подлинных предках современных азербайджанцев. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 104-119. ISSN 0135-0536

Пашаян, Аракс (2013) Тамара Варданян. Азербайджанцы: история одного незавершенного этнопроекта (историко-этнологический очерк). М., изд. «Русская панорама», 2012, 88 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 226-228. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2011) Հայ ազգաբանական մտքի սկզբնավորումը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 132-148. ISSN 0135-0536

Իսրայելյան, Աստղիկ (2011) Արմենուհի Ստեփանյան. XX դարի հայրենադարձությունը հայոց ինքնության համակարգում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 374 էջ.– Հիշողության ազգագրություն. 3. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 337-339. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2005) Ուրարտուի վերնախավի էթնիկական պատկանելության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-226. ISSN 0135-0536

Тер-Мартиросов, Феликс (2004) Образование царства Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-279. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2004) Սամուխայի Մայր դիցուհու պաշտամունքի ակունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 160-174. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դիմիտրի (2003) Բիբլիական «Արարատ երկիրը» ըստ սեպագիր արձանագրությունների և ժողովրդական ավանդությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-256. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Վալերի (2003) Դ. Սարգսյանի «Բիբլիական «Արարատ երկիրը» ըստ սեպագիր արձանագրությունների և ժողովրդական ավանդությունների» հոդվածի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 257. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2003) Հայոց ազգածագման հարցեր ավանդական տվյալների քննության լույսի տակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 189-224. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2002) Վլադիմիր Խոջաբեկյան. Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշարժերը XIX—XX դարերում, XXI դարի շեմին. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2002, 526 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2002) Հայ հոգևոր-կրոնական մշակույթի միասնականության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2002) Հայ ժողովրդի պատմության ցեղային շրջանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 221-249. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հակոբ (2001) Հայրենիքն իբրև պատմական կատեգորիա. տարագրություն և հայրենադարձություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 143-163. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Ալեքսանդր (2000) Նախնադարյան արվեստի աշխարհագրական բնութագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Б. А. (1998) К вопросу об этнической принадлежности населения бассейна реки Чорох в VII—IV вв. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 233-246. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1996) «Արևելյան» և «արևմտյան» մուշկերի խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 207-220. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1991) Էթնիկական տեղաշարժերը Փոքր Ասիայում և Հայկական լեռնաշխարհում մ. թ. ա. XII դարում («Ծովի ժողովուրդներ», մուշկեր և ուրումեացիներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դ. Ն. (1991) Ուրարտացիներ, ալարոդներ, արմեններ հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-204. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1990) Նախահայրենիքի, ժողովրդի կազմավորման և Ուրարտուի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-40. ISSN 0135-0536

Бутба, В. Ф. (1989) К семантике булгарских этнонимов «Ашхарацуйца» (Опыт реконструкции процесса формирования общности). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 169-181. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1986) Երևանի բնակչության էթնիկական կազմի և թվաքանակի փոփոխությունները 1600-1724 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 95-109. ISSN 0135-0536

Չաքրյան, Հ. Հ. (1985) Փոքր Ասիայի էթնիկական պրոցեսների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 126-129. ISSN 0135-0536

Дьяконов, И. М. (1983) К праистории армянского языка (о фактах, свидетельствах и логике). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 149-178. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Է. Լ. (1980) Էթնիկական մշակույթը և ավանդույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 72-83.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1979) Երկու հիմնական ուղղությունների ձևավորումը հին հայկական մշակույթի մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 45-53.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1977) Թրակա-կիմերական ցեղերի միությունները Հայկական լեռնաշխարհում (մ.թ.ա. VI—V դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 207-220.

Զուլալյան, Մ. (1972) Д. Е. Еремеев, Этногенез турок. Изд-во „Наука“, Главная редакция восточной литературы, М. 1971, 272 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 237-242.

Пиотровский, М. Б. (1970) Йемениты и йеменцы в Омейядской Сирии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 252-256.

Երեմյան, Ս. Տ. (1970) Հայ ժողովրդի կազմավորման ընթացքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-56.

Եսայան, Ս. (1965) Հայաստանի ցեղերի սպառազինության ու ռազմական կազմակերպության հարցերի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 277-283.

Бэнэцяну, Влад (1961) Некоторые вопросы этногенеза армян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 91-123.

This list was generated on Tue Jan 19 20:59:40 2021 AMT.