Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation > GTP Toponymy"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 67.

Քումունց, Մհեր and Ըռքոյան, Զոհրաբ (2020) Արցախի Բերձոր գավառի պատմական Հարար գյուղը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 187-200. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ (2018) «Ղարաբաղ» տեղանվան առաջացման և ստուգաբանման նոր վարկած. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-257. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2017) Պարսան Աքեմենյան Պարսկաստանի վարչական համակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 173-181. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2017) Սամուխա քաղաքի պատմության որոշ հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 116-124. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2017) Տփղիս-Փայտակարան քաղաքների նույնականության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 176-180. ISSN 0135-0536

Սվազյան, Հենրիկ (2015) Աղվանից աշխարհի պատմության ուսումնասիրության հիմունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-240. ISSN 0135-0536

Դավթյան, Համլետ (2012) Կրկին Հյուսիսային Գուգարքի տեղանունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-126. ISSN 0135-0536

Խուդանյան, Հարություն (2012) «Ալզի» (Աղձնիք) տեղանվան ստուգաբանության հարցերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-191. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2005) Արամ Քոսյան. Հայկական լեռնաշխարհի տեղանունները (ըստ խեթական սեպագիր աղբյուրների). Երևան, «Զանգակ-97», 2004, 168 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2005) Արևի աստվածը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 232-247. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2005) Ուրարտուի վերնախավի էթնիկական պատկանելության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-226. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Արմեն (2004) Գեղամա երկիրն աշխարհագրական անվանումներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 207-216. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռոբերտ (2004) Հնագիտական տվյալներ պատմական Հայասա-Ազզիի տարածքից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 228-234. ISSN 0135-0536

Վարդումյան, Դերեն (2004) Հայաստանի հիմնական պատմազգագրական մարզերի ընդհանուր բնութագրումը (XIX-XX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 48-64. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դիմիտրի (2003) Բիբլիական «Արարատ երկիրը» ըստ սեպագիր արձանագրությունների և ժողովրդական ավանդությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-256. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Վալերի (2003) Դ. Սարգսյանի «Բիբլիական «Արարատ երկիրը» ըստ սեպագիր արձանագրությունների և ժողովրդական ավանդությունների» հոդվածի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 257. ISSN 0135-0536

Ուլուհոճյան, Գաբրիելլա (2003) Գանձասարի կաթողիկոսությունն ըստ Երեմիա Չելեպի Քյոմուրճյանի քարտեզի (1691 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 158-165. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2003) Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (պատմաաշխարհագրական դիտարկումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 119-146. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2002) Ասուվա երկիրը և զույգ առաջնորդների սոցիալական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-276. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արտակ (2002) Թիգլաթպալասար I-ի մ.թ.ա. 1112 թվականի նաիրյան արշավանքի երթուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Անուշ (2002) Ձայնավորների հնչյունափոխությունը հայոց տեղանուններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 187-196. ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2002) Կարինի (Էրզրումի) նահանգի Դիադինի գավառակը (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Карагезян, Армен (2002) К вопросу об этимологии ойконима "Агванлу". Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 217-220. ISSN 0135-0536

Փալանջյան, Ռուզան (2002) Ամոմ կոչվող անուշահոտ բույսի արտադրությամբ հռչակված վայրի տեղորոշման փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 163-175. ISSN 0135-0536

Օհանյան, Մուրադ (2002) Հայ ժողովրդի պատմության ցեղային շրջանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 221-249. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Ալեքսան (2002) Տեղանունների բառարանի հինգհատորյակի հրատարակման առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-127.

Байбуртский, А. М. and Тимиргазин, А. Д. (2001) К вопросу о локализации средневекового армянского города Казарат в Крыму. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 265-269. ISSN 0135-0536

Карагезян, Армен (2001) Некоторые вопросы истории Нахчавана и Гохтна. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 227-242. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Դիմիտրի (2001) Բիբլիական «Արարատի լեռները » ըստ սեպագիր արձանագրությունների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-276. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2001) Դրասխանակերտի տեղադրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-267. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2000) Սասնա ծռեր.հ. Դ, Նոր պատումների գրառումը և բնագրի պատրաստումը՝ Սարգիս Հարությունյանի և Արուսյակ Սահակյանի, ՀՀ ԳԱՍ, «Գիտություն» հրատ., Երևան, 1999, 582 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 265-267. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Տաթևիկ (2000) Միջնադարյան Սուրխաթի հայերը և նրանց հավատատեղիները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-123. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (1999) Пути Арташат—Тигранакерт и Арташат—Мцхета на карте Пейтингера. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 359-363. ISSN 0135-0536

Ղարագյոզյան, Արմեն (1999) Անտիկ աղբյուրների Պարիադրես լեռը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 288-294. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Արամ (1999) Ասորեստանը և Հայկական լեռնաշխարհի երկրները մ.թ.ա.XIII դ. երկրորդ կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 222-231. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (1999) Գնունի նախարարական տոհմի և գինու պաշտամունքի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 175-189. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (1999) Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները Էրզրումի նահանգում (XVI դ.—XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 122-129. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (1999) Հմայակ Մարտիրոսյանի «Пути Арташат—Тигранакерт и Арташат—Мцхета на карте Пейтингера» հոդվածի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 364-365. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (1999) Մեծ Հայքի Տավրուբերան (Տուրուբերան) աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյցի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 147-165. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հ. Պ. (1998) Ai Piedi Dell' Ararat: Artaxata E L'Armenia Ellenistico-Romana. - Studi E Materiali Di Archeologia. 10, Torino, 1998, XXIX + 165 p., 95 ill. (Amina G. Kanestian, Zores D. Khachatrian). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-222. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1998) Արամեացիների տեղաշարժը դեպի Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արևմտյան շրջաններ և նրանց պայքարը Ասորեստանի դեմ (մ.թ.ա. XII—XI դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-132. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1998) Իսուվան և Գորդիոնը մ.թ.ա. XII—X դդ. (Համեմատական վերլուծություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 117-124. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Հ. and Սիմոնյան, Հ. Ե. (1998) Դադիվանքի նորահայտ արձանագրությունը և Տպէլի տեղադրության հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 227-232. ISSN 0135-0536

Ահյան, Ստեփան (1998) Հնդեվրոպական առասպելաբանության մոտիվների արտացոլումը հայկական ավանդության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 189-196. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1997) Միտաննիի և հարևան թագավորությունների քաղաքական դրությունը մ. թ. ա. XIV դարի վերջում-XIII դարի առաջին կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ն. Վ. (1997) Նիկողայոս Ադոնցը և ուրարտագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1997) Իսուվան (Ծոփքը) մ.թ.ա. XIII — XII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-192. ISSN 0135-0536

Իգումնով, Վ. Ա. and Կարագյոզյան, Հ. Հ. and Հմայակյան, Ս. Գ. (1997) Օձասարի սեպագիր արձանագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 193-202. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1996) «Արևելյան» և «արևմտյան» մուշկերի խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 207-220. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1996) Հայկական լեռնաշխարհը խուռի-խեթական ռազմաքաղաքական փոխհարաբերությունների ոլորտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 221-230. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բ. Հ. (1994) Արցախի, Հայոց Արևելից կողմերի և Ղարաբաղի տարածքի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 256-266. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1992) Տեղանվանական մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-139. ISSN 0135-0536

Աղաբեկյան, Մ. Ա. (1990) Ստուգաբանական դիտողություններ «Աղուանք» տեղանվան վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 168-177. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1988) Մի քանի տեղանունների ծագման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 123-130. ISSN 0135-0536

Ջիհանյան, Վ. Գ. (1986) Հայկական լեռնաշխարհի մի քանի գետանունների ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 125-131. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ն. Վ. (1986) Նիկողայոս Մառը և ուրարտագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 25-30. ISSN 0135-0536

Գայսերյան, Վ. Ա. (1985) Սեպագիր աղբյուրներում հանդիպող մի քանի երկրների տեղադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-214. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Հ.Վ. (1982) «Ճաղագ», «ճալա» բառերը և նրանց տեղանվանական գործածությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 153-161. ISSN 0135-0536

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1980) Սլավոնական և ռուսական բնակավայրեր միջնադարյան Կիլիկիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 151-158.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) «Տուհաց գավառի» տեղորոշման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-250.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1979) Թրակա-կիմերական էթնիկական տարրը Արաքսի ստորին հոսանքի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 189-203.

Маргос, Ара (1974) Персональные имена и топонимы на армянских эпиграфических памятниках в Болгарии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 248-250.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1973) «Պատմութիւն տանն Արծրունեաց» երկում հիշատակված մի քանի տեղանունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-122.

Ուլուբաբյան, Բ. Ա. (1971) «Ալբանիա», «Աղվանք» և «Առան» տեղանունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 115-126.

Арутюнян, Н. В. (1965) Некоторые вопросы топонимики Урарту. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 187-200.

Ավդալբեկյան, Ս. (1964) Բույսերի պաշտամունքի ազդեցությունը հայկական մի քանի տեղանունների վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 223-224.

Бэнэцяну, Влад (1962) Армянские колонии на территории Румынии по данным румынской топонимии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 171-191.

This list was generated on Tue Jan 19 05:15:33 2021 AMT.