Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "H Social Sciences > H Social Sciences (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 36.

Կարապետյան, Արմեն (2017) Ազգային, քաղաքական, հասարակական հիմնահարցերը «Աշխատանք» պարբերականի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 60-76. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 322-327. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Կարինե and Սայադյան, Հովիկ (2014) Յուրիկ Մուրադյան, Մարիետա Մուրադյան. Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2014, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Սիլվա (2013) Ամերիկյան միսիոներները Խարբերդի նահանգում (1895–1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 84-93. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Գևորգ (2013) Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 107-116. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Հրանտ (2012) ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2012) Հենրիկ Աբրահամյան. Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945–2011 թթ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 122 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-245. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Հրանտ (2010) ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-293. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Юрий (2010) Об этносоциологических исследованиях армян России. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). 129 -136. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (2006) Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնարկությունը (Կեսդարյա հոբելյանի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2005) Ակադեմիայի հասարակագիտական անդրանիկ ամսագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-299. ISSN 0135-0536

Преображенский, А. А. (1995) Жорес Ананян, Вартан Хачатурян. Армянские общины России. Ереван, 1993. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Է. Ա. (1994) Խրիմյան Հայրիկ. Երկեր, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1992, 448 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 274-277. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1993) Սոցիալական տերմինները Արևմտյան Հայաստանում (XIX դար—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 77-90.

Համբարյան, Ա. Ս. (1992) Սոցիալական տերմիններն Արևմտյան Հայաստանում (XIX դար—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 127-138. ISSN 0135-0536

Кушнарева, К. Х. (1991) О социальной структуре общества Древнего Кавказа. VI—IV тыс. до н. э. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 155-165. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Р. З. (1989) Культурная и общественно-политическая жизнь армянского поселения Грозного (вторая половина XIX—начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 188-197. ISSN 0135-0536

Վարդանյան (Դերոյան), Ն. (1988) Մշակութային և հասարակական կյանքր Սփյուռքում (1987 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 210-218. ISSN 0135-0536

Վարդանյան (Դերոյան), Ն. (1987) Մշակութային ե հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1986 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-228. ISSN 0135-0536

Իշխանյան, Ռ. Ա. and Գալստյան, Հ. Փ. (1986) Э. Г. Туманян. Язык как система социолингвистических систем. Синхронно-диахроническое исследование. М., Наука, 1985. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 222-225. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1986) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1985 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 214-219. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1985) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1984 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-224. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1984) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1983 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 211-214. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1983) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 219-224. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1982) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1981 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-229. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1981) Հայկական ՍՍՀ տնտեսական ու սոցիալական զարգացումը տասնմեկերորդ հնգամյակում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-15. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ն. (1981) Մշակութային և հասարակական կյանքը Սփյուռքում (1979—1980 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 279-287.

Վարդանյան, Ն. (1980) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1979 թ. հունվար-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-277.

Բարսեղյան, Խ. (1972) ՀՍՍՀ ԳԱ հասարակական գիտությունների գիտական ինֆորմացիայի սեկտորը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 291-293.

Փահլևանյան, Հ. Լ. (1972) Միրզա Մալքոմ խանի հասարակական-քաղաքական գործունեության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 158-168.

Խաչատրյան, Վ. (1970) ՀՍՍՀ ԳԱ հասարակակա գիտությունների բաժանմունքի հոբելյանական ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 211.

Варданян, Р. Г. (1970) В. И. Ленин о ступенях становления и развития социалистического общества. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-140.

Վարդանյան, Ն. (1968) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1968թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 270-273.

Варданян, Р. Г. (1967) Октябрьская революция и ускорение социального прогресса. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 109-121.

Աղուզումցյան, Վ. (1966) Ն. Թովմասյան, Գրիգոր Տաթևացու սոցիալ-տնտեսագիտական հայացքները, «Միտք» հրատարակչություն, Երևան, 1966,153 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 276-281.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1966) XIX դարի 50-60-ական թվականների արևելահայ հասարակական-քաղաքական հոսանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-62.

This list was generated on Tue Mar 2 02:07:09 2021 AMT.