Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "H Social Sciences > HDC Demography. Population. Vital Events"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 45.

Թաթոյան, Ռոբերտ (2018) Բիթլիսի նահանգի հայ բնակչության միգրացիոն գործընթացների պատմությունից (1880-ական թվականներ – 1914 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 164-181. ISSN 0135-0536

Բաբլումյան, Արփինե (2018) Մալաթիա գավառի հայաբնակ բնակավայրերը (1835–1870-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 182-190. ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2017) Ալաշկերտի գավառակը XIX դարի երկրորդ կեսին (Պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 83-88. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2017) Թուրքիայի մահմեդական համշենահայերի բնակավայրերի և թվաքանակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 46-59. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Աստղիկ (2016) Իրանահայ համայնքի ժողովրդագրական տեղաշարժերը 1920–1945 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 58-67. ISSN 0135-0536

Карапетян, Рубен (2014) Этнокультурный контекст генетической структуры населения городов Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 118-134. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2014) Նոր Բայազետի (Սևան) գավառի բնակչությունը 1921–1930 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-108. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Համլետ (2014) Արխիվային տվյալները որպես Լոռու գավառակի հայ բնակչության վերարտադրության գնահատման աղբյուր (XIX դ. կես–XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 70-81. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Արմեն (2013) 1829–1831 թթ. Արևելյան Շիրակում հաստատված կարսեցի վերաբնակների թվաքանակի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 125-140. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2011) Գևորգ Ստեփանյան. Բաքվի նահանգի հայությունը XIX դարի երկրորդ կեսին (պատմաժողովրդագրական ուսումնասիրություն), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2010, 256 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-253. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Արմեն (2011) Ալեքսանդրապոլի գավառը Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդագրական գործընթացների համատեքստում (XIX դ. առաջին կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 162-169. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Demography. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 270. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Демография. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 169. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Ժողովրդագրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 65. ISSN 0135-0536

Степанянц, Степан (2004) Грузинское население в Восточной Армении (конец XIX— начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-117. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2004) Հայաստանի բնակչության տեղաշարժերի միտումները XX դարի վերջին և XXI դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Казарян, Павел (2003) Историко-демографический облик армянской диаспоры Якутии (XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 223-230. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (2002) Վլադիմիր Խոջաբեկյան. Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշարժերը XIX—XX դարերում, XXI դարի շեմին. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2002, 526 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Համլետ and Բոյաջյան, Արտաշես (2002) Ժողովրդագրական գործընթացները Գյումրի քաղաքում (1990-1999 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 233-242. ISSN 0135-0536

Զատիկյան, Հովհաննես (2002) Կարինի (Էրզրումի) նահանգի Դիադինի գավառակը (XIX դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2001) Մահացության ընդհանուր պատկերը Հայաստանում. ներկայումս և մոտ ապագայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 73-88. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հակոբ (2001) Հայրենիքն իբրև պատմական կատեգորիա. տարագրություն և հայրենադարձություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 143-163. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Վահրամ (2001) Վրաստանի հայոց թվաքանակը XVIII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 164-168. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (1999) Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները Էրզրումի նահանգում (XVI դ.—XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 122-129. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1998) Ռուսահայ գաղթօջախի բնակչության քանակական կազմը (XVIII դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 61-74. ISSN 0135-0536

Анлян, Н. В. (1997) Положение меньшинств в Турции. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-290. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1996) «Արևելյան» և «արևմտյան» մուշկերի խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 207-220. ISSN 0135-0536

Հասրաթյան, Մ. Մ. (1996) Հայկական ճարտարապետությունը և պատմաաշխարհագրական ու դեմոգրաֆիկ գործոնները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 169-178. ISSN 0135-0536

Терещенко, А. Г. (1992) Армянское население в Донском и Северо-кавказском регионах в 20-х годах XX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 111-126. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1989) ՀԽՍՀ բնակչության աճը վերջին տասնամյակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 10-21. ISSN 0135-0536

Դիտտեն, Հանս (1988) Հայերի տեղաշարժերը Բյուզանդական կայսրության մեջ Հուստինիանոս I-ից մինչև IX դար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-36. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1987) Բնակչության էթնիկ կազմը և էթնիկ պրոցեսները Երևանում 1724-1800 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-103. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. (1986) Երևանի բնակչության էթնիկական կազմի և թվաքանակի փոփոխությունները 1600-1724 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 95-109. ISSN 0135-0536

Сиреджук, П. С. (1984) Расселение и численность армян в Галицком Прикарпатье в XVII—XIX вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 134-142. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վ. Ե. (1980) Սովետական Հայաստանի բնակչությունը 60 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 19-27.

Ананян, Ж. А. (1979) В. М. Кабузан, Заселение Новороссии в XVIII — первой половине XIX века, М., 1976, 307 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 243-246.

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1978) Քաղաքների զարգացումը Սովետական Հայաստանի ներկա տարածքում 1828—1914 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 53-61.

Սահակյան, Գ. (1978) Վ. Ե. Խոջաբեկյան, Հայկական ՍՍՀ բնակչությունը և աշխատանքային ոեսուրսների վերարտադրության արդի պրոբլեմներ, Երևան, 1976, 345 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 235-239.

Мкртумян, А. Г. (1976) Этнический состав населения Центрального Кавказа в IX—XI вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 165-174.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1976) Կարսի մարզի ազգաբնակչությունը (1897—1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 147-154.

Ավետիսյան, Խ. Ա. (1970) Սովետական Հայաստանի բնակչության դինամիկան 50 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 41-49.

Թոռլաքյան, Բ. Գ. (1970) Համշենահայերի և պոնտահայերի բնակավայրերն ու թվաքանակը 1914 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 202-215.

Թումանյան, Հ. Ե. (1965) Հայաստանի նախասովետական շրջանի ազգաբնակչությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 43-54.

Թումանյան, Հ. Ե. (1964) Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 31-42.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1958) Հայաստանի միջնադարյան քաղաքների բնակչության սոցիալական կազմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 39-66.

This list was generated on Tue Jan 19 05:51:33 2021 AMT.