Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "J Political Science > JA Political science (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 335.

Карапетян, Рубен (2019) Николай Оганесян. В ближневосточном и восточноазиатском политическом водовороте. Записки востоковеда. Ереван, изд-во «Тигран Мец», 2019, 208 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2019) Վանիկ Վիրաբյան. Տիգրան Դևոյանցի հետախուզական գործունեությունը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 152 էջ+2 ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես, (1). pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2018) Միջազգային գիտաժողով՝ «Բալթիկայից մինչև Սև ծով. հայերը մշակութային, տնտեսական և քաղաքական գործընթացներում» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-318. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Արարատ Հակոբյան. 1937 թվականը Հայաստանում: Քննական դիտարկումներ քաղաքական բռնաճնշումների 80-ամյա տարելիցի առիթով, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2017, 96 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2018) Պոլսահայ մասոնների նշանավոր դեմքերը (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-120. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2018) Հայաստանի անկախության ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2018) Проблема Нахичевана в американской политике (1919–1920 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 35-56. ISSN 0135-0536

Тунян, Валерий (2018) Провозглашение Первой Республики Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 20-34. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Հայկ (2018) Դարդանելյան ռազմավարական փակուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ (2017) Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը. փետրվարյան հանրահավաքները (Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 61-73. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2017) Ազգային, քաղաքական, հասարակական հիմնահարցերը «Աշխատանք» պարբերականի էջերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 60-76. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2017) Հակոբ Հատիկյան. Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների թիրախում 1878–1923 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-219. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Հովհաննես (2017) Հայերը Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում 1945–1988 թթ. հայաթափության և մշակութային բնաջնջման ադրբեջանական քաղաքականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2017) Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի նամակագրությունը Ամենայն հայոց կաթողիկոս Ղուկաս Կարնեցու հետ (XVIII դ. վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Այվազյան, Գայանե (2016) Աշոտ Հովհաննիսյան. Իսրայել Օրին և հայ ազատագրական գաղափարը (կազմող և ընդհանուր խմբագիր՝ Վարդան Ազատյան,)Երևան, Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ, 2016, 760 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-253. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2016) Հայության կոչերն ու դիմումները ԼՂԻՄ-ը Խորհրդային Հայաստանի հետ միավորելու համար (1988–1989 թթ.) (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու), Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2014, 258 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 227-232. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Գիտաժողով՝ «Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 290. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2016) Արցախ-Խաչենի իշխանության նշանակությունը Կիլիկիայի հայկական թագավորության արևելյան քաղաքականության մեջ (XIII դարի 40-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 33-42. ISSN 0135-0536

Гамбарян, Арменуи (2015) Девятая международная конференция «Уроки Холокоста и современная Россия». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 308-311. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Սուվարյան, Յուրի and Պողոսյան, Գևորգ (2015) Վաստակաշատ իմաստասերը և քաղաքագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ալեքսանդր Մանասյանի 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Խաչատուր (2015) 1921 թ. փետրվարյան ապստամբության պատճառները և հետևանքները Սիմոն Վրացյանի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 139-151. ISSN 0135-0536

Սարդարյան, Ստալ (2015) Սփյուռքի դերը Արցախյան հարցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 128-138. ISSN 0135-0536

Чобанян, Павел (2014) Проблема легитимности карабахских ханов в контексте политической истории Шуши. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 164-182. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2014) Աքեմենյան Պարսկաստանի I սատրապության վարչական բաժանման շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 145-152. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վահան (2014) Ելիզավետպոլի և Շամխորի իրադարձությունները Անդրկովկասում իշխանության հիմնահարցի համատեքստում (1917 թ. նոյեմբեր–1918թ. փետրվար). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 70-85. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գևորգ (2014) Էդուարդ Վանիկի Պողոսյան. Անկախ պետականության հաստատման գործընթացը Հայաստանում (1990–2001 թթ.), Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2013, 603 էջ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Արամ (2014) Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Կարամանյան պետության հարաբերությունների պատմությունից (XIII դարի երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 123-130. ISSN 0135-0536

Մախմուրյան, Գայանե (2014) Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը Հայոց Ազգային խորհրդի նիստերի արձանագրություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-235. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2014) Մեծ պետությունների քննադատությունը «Արմենիա»-ի էջերում (1894–1895 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 101-107. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի (2014) Մեր օրերի արտագաղթը (ազգագրական քննության փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 86-91. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Կարինե and Սայադյան, Հովիկ (2014) Յուրիկ Մուրադյան, Մարիետա Մուրադյան. Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 2014, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2014) Ռուսաստանի ու Հայաստանի խորհրդայնացման գործընթացների և միակուսակցական վարչակարգի հաստատման պատմական մի քանի զուգահեռներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 48-69. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Սիլվա (2013) Ամերիկյան միսիոներները Խարբերդի նահանգում (1895–1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 84-93. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Արման (2013) Նելլի Մինասյան. Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում (1991–2007 թթ.),Երևան, «Լուսաբաց հրատարակչություն», 2013, 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-272. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2013) Ա-Դո (Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան). Ռուսական ցարերը և Հայկական հարցը: Առաջաբանը և ծանոթագրությունները` պ. գ. թ. Ռուբեն Գասպարյանի և պ. գ. թ. Ռուբեն Սահակյանի: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2013, 161 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 273-277. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հայկ (2013) «Հայաստանի օգնության գերմանական միության» հիմնումը և նրա առաջին քայլերը Մեզրեում (1897–1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 54-63. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ֆելիքս (2013) Մխիթարյանները նապոլեոնյան Ֆրանսիայի դեմ իսպանական ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 64-84. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2013) Շուշին արցախյան գոյապայքարում (1918–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 22-43. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2012) Из истории армяно-украинских, венгерских и молдавских отношений (Сборник статей и материалов). Составители К. Хачатрян, О. Алексанян. Редактор К. Хачатрян. Ереван. Инст. истории НАН РА, 2012.– 224 с. с илл. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-216. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2012) Հայության պայքարը ԼՂԻՄ-ը Խորհրդային Հայաստանի հետ միավորելու համար: Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, կազմողներ և խմբագիրներ` Կ. Խաչատրյան, Հ. Աբրահամյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստ., 2011, 175 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 217-219. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի (2012) Армения в документах Государственного департамента США 1917–1920 гг. Составитель сборника и переводчик Г. Махмурян. Ред. В. Казахецян. Ереван, Институт истории НАН РА, 2011, 560 с. Հայաստանը ԱՄՆ Պետական դեպարտամենտի 1917–1920 թթ. փաստաթղթերում: Ժողովածուի կազմող և թարգմանիչ` Գ. Մախմուրյան: Խմբ.` Վ. Ղազախեցյան: Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2011, 560 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 246-250. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2012) Брестский мир 1918 г. в оценке современников и армянской историографии. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 46-62. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հայկ (2012) Հովհ. Քաջազնունու գործունեությունը Բաքվում (1905 թ. հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-138. ISSN 0135-0536

Ասմարյան, Հրաչյա (2012) Ազատաբաղձ գարիբալդիականները հայ ժողովրդի ճակատագրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 139-143. ISSN 0135-0536

Եսոյան, Մյասնիկ (2012) Հայ-քրդական հարաբերությունների լուսաբանումը սիրիական «Թակկադում» թերթում (1910–1913 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 113-122. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Համլետ (2011) 1920 թ. մայիսյան ապստամբությունը Նոր Բայազետի գավառում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 77-93. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Վլադիմիր (2011) Ալեքսանդր Մյասնիկյան (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 28-50. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2011) Ալեքսանդրապոլի և Մոսկվայի պայմանագրերի համադրական քննության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 51-61. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին և ընթացքում ռուս- թուրքական ռազմաճակատում հետախուզական ծառայությունների գործունեության պատմությունից (1914–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-119. ISSN 0135-0536

Սանթրյան, Վանիկ (2011) Զորավարն ու գաղափարախոսը. մեկնարկեց «Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը Սփյուռքում» գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 282-283. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Արամ (2011) Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջև 1337 թ. կնքված պայմանագրի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 183-188. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան and Հարությունյան, Համլետ (2011) Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված 1921 թ. Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի 90-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-275. ISSN 0135-0536

Լոնգո, Ջուլիանո (2011) Նիկոլայ Հովհաննիսյան. Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը. դեպի ազատություն տանող փշոտ ճանապարհը, Հռոմ, «Ստուդիո 12» հրատ, 2011, 174 էջ: Nikolai Hovhannisyan. Il problema del Karabakh. Il faticoso percorso verso la libertà Roma, “Studio 12”, 2011, 174 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 239-240. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2011) 1921 թ. փետրվարյան իրադարձություններում «կարմիրների» և ապստամբների զինուժի մասին հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-23. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2011) Գեղամ Պետրոսյան. Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918–1920 թթ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 415 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-278. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Էդիկ (2011) Է. Ա. Զոհրաբյան. Նախիջևանյան հիմնահարցը (1920–1921), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, 428 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Մարության, Հարություն (2011) Հայոց ցեղասպանության և հրեաների Հոլոքոստի հիշողության կառուցվածքային առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 24-46. ISSN 0135-0536

Դարբինյան, Ասյա (2011) Մերձավոր Արևելքի նպաստամատույց կոմիտեի մարդասիրական-քարոզչական քաղաքականության առանձնահատկությունները (1915–1930 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-59. ISSN 0135-0536

Вирабян, Ваник (2011) Документы армянской разведки о военно-политических событиях в Турции (август-ноябрь 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-321. ISSN 0135-0536

Ցականյան, Ռուսլան (2011) Ասսուրա-բաբելոնյան հակամարտությունը և Նաբոպալասարի հյուսիսային արշավանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 261-273. ISSN 0135-0536

Մաիլյան, Բենիամին (2011) Վրաստանի Հայոց ազգային խորհրդի գործունեության պատմությունից (1918 թ. օգոստոս – 1921 թ. փետրվար). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 61-82. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Աշոտ (2010) Հայաստանի հարկերի համակարգը. իրավաքաղաքական և պատմատեսական ակնարկ (հին շրջանից մինչև 1918 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 53-69. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2010) Նախընտրական պայքարը Վանում և 1908 թ. խորհրդարանական երկրորդ ընտրությունները Օսմանյան Թուրքիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 27-40. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Քրիստինե (2010) Սփյուռքահայությունը և Հայկական հարցի լուծման խնդիրը (1945 – 1947 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 41-52. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վահան (2010) Իշխանության ազգայնացման հիմնահարցը Անդրկովկասում (1917 թ. նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 80-98. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Վահան (2010) Կիլիկյան Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը XII դարի վերջին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 114-128. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի (2010) Հայրենադարձության հայկական փորձը (1946-1948 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 149-160. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2010) Հուշեր Դավիթ Անանունի մասին (Ծննդյան 130-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-252. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2010) Վահան Բայբուրդյան. Քրդերը, Հայկական հարցը և հայ-քրդական հարաբերությունները պատմության լույսի ներքո, Երևան, հեղինակային հրատ., 2008, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-268. ISSN 0135-0536

Мурадян, Изабелла (2010) Миграционное законодательство Республики Армения (1918–1920 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-116. ISSN 0135-0536

Махмурян, Гаянэ (2010) Попытки регионального сотрудничества и II Конференция Закавказских республик (9–22 апреля 1920 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 54-71. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մհեր (2010) Արարատ Հակոբյան. Հայաստանը Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010, 338 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 265-269. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավետիս (2010) Երիտթուրքական հեղաշրջման արձագանքները Վանի նահանգում (1908 թ. հուլիս-օգոստոս). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 47-53. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վահան (2010) Երևանը և Երևանի նահանգը հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 72-93. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2009) Գիտնականը, քաղաքացին (Ջոն Կիրակոսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 286-296. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2009) Ռուսաստանը և Հայկական հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 3-22. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Վահագն (2009) Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության (ՍԴԲՀԿ) ձևավորման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 46-59. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Գևորգ (2009) Տ. Թորոսյան. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը միջազգային իրավունքի շրջանակներում, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2008, 340 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 266-270. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արգիշտի (2009) Աղվանքի հարավային սահմանը հայկական և հունա-հռոմեական սկզբնաղբյուրներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 157-165. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Արմենուհի and Սարգսյան, Համլետ (2009) Իրանահայերի ներգաղթն ու վերաբնակեցման խնդիրները (1946–1970-ական թվականներին). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 43-54. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2009) Հայ-վրացական խաղաղարար կոնֆերանսի հայկական պատվիրակության հաշվետվությունը (1918 թ. դեկտեմբեր – 1919 թ. մարտ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-206. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Միքայել (2008) Պողոս Նուբար փաշան հայ ազգային պատվիրակության նախագահ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 49-59. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2007) Из истории армяно-английских отношений в 1918–1919 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 211-219. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2007) Լևոն Տեր-Պետրոսյան. Խաչակիրները և հայերը: Հ. Բ. Պատմա-քաղաքագիտական հետազոտություն, Երևան, 2007, 672 էջ (Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-230. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գևորգ (2007) Հայկական հարցի միջազգայնացման խնդիրը հասարակական մտքի և պատմագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 56-71. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2007) Լոռին XVIII դ. վերջին – XIX դ. սկզբին և հայ-վրաց-ռուսական հարաբերությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-195. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի (2006) Արարատ Հակոբյան . Հայաստանի խորհրդարանը և քաղաքական կուսակցությունները (1918-1920 թթ.). Երևան, ՀՅԴ հրատ., 2005, 363 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 325-327. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2006) Լևոն Տեր-Պետրոսյան . Խաչակիրները և հայերը: Հ. Ա. Ուսումնասիրություն և թարգմանություններ, Երևան, 2005, 552 էջ (Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-313. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2005) Малоизвестный исторический документ (грузино-турецкое соглашение 1914 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-257. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Սիջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Տիգրան Սեծի գահակալության 2100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-301. ISSN 0135-0536

Ասրյան, Արմեն (2005) Արամ Մանուկյանը հայոց մեծ ողբերգության տարիներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 42-54. ISSN 0135-0536

Խոջաբեկյան, Վլադիմիր (2005) Ցեղասպանությունը և հայաթափությունը Ադրբեջանում (1918-1990-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 21-41. ISSN 0135-0536

Մաիլյան, Բենիամին (2005) Քաղաքական իրադրությունը և համշենահայերի կացությունն Աբխազիայում 1918-1920 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-140. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ալբերտ (2004) Հայ-հունական եկեղեցական հարաբերությունները Կ. Պոլսում (XVII դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 49-62. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գեղամ (2004) Հայաստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումները (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 25-38. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Թամար (2004) Փախստականների նկատմամբ պետական քաղաքականության օրենսդրական ձևակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918 թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 39-48. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Սերգեյ and Աթոյան, Ռոբերտ and Շուքուրյան, Յուրի (2003) Գիտնականը և քաղաքացին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 14-16. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Արեգ (2003) Հարավկովկասյան հակամարտությունների առաջացման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 68-73. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (2002) Համիդյան կառավարության հակահայկական քաղաքականությունն Արևմտյան Հայաստանում (1898-1908 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 38-54. ISSN 0135-0536

Միքայելյան, Վարդգես (2002) Հակոբյան Հ. Վ. Տարագիր հայության հայրենիք վերադառնալու պահանջի պատմական ու իրավական հիմքերը. Երևան, «Աստղիկ» հրատարակչություն,2002, 414 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-309. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վարուժան (2002) Համիդյան կոտորածները ֆրանսիացի ժամանակակիցների հրապարակային ելույթներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 47-70. ISSN 0135-0536

Հայրունի, Աշոտ (2002) Յոհաննես Լեփսիուսի առաքելության վերջին պայքարն ու ձեռքբերումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-49. ISSN 0135-0536

Иголкин, Александр (2002) Московский договор с Турцией. Взгляд из России через 77 лет. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-28. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2002) Հայոց ցեղասպանության համար նյութական պատասխանատվության խնդիրը և Մեծ Բրիտանիան (1915-1924 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 50-64. ISSN 0135-0536

Թելունց, Մալիկ (2001) Իշխանությունների բաժանումը և հայ իրավաքաղաքական միտքը (XVIII դ. երկրորդ կես). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-190. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2001) Նախիջևանի հիմնահարցը Մոսկվայի 1921 p. մարտի 16-ի ռուս - թուրքական պայմանագրում (Գիտաժողովի նյութեր), «Նախիջեւան» հրատ., Երևան, 2001, 202 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 292-296. ISSN 0135-0536

Ջավախիշվիլի, Նիկո (2001) Ֆինանսական համաձայնությունները անդրկովկասյան հանրապետությունների միջև (1918-1919 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 134-141. ISSN 0135-0536

Мартиросян, Амаяк (2001) Международный статус Иерусалима и местная армянская община. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 50-57. ISSN 0135-0536

Գալոյան, Գալուստ (2001) Հայաստանը Ասիական Թուրքիայի բաժանման ծրագրերում (1915-1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 58-76. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հրանտ (2001) Հայ-իտալական առնչությունները 1918-1922 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-275. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Ստեփան (2001) Ֆադեյ Սարգսյան. Կյանքի դասերը (հուշեր). ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2000, 266 էջ :. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 276-282. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վարդան (2000) Հովսեփ Էմինի հայերեն անտիպ նամակները և նրան հասցեագրված խնդրագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-270. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2000) Письма Католикоса всех армян Вазгена I Председателю Совета Министров СССР Н. А. Булганину. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 249-255. ISSN 0135-0536

Գեղամյան, Գուրգեն (2000) Ակադեմիկոս Շաքրո Մհոյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ազատ (2000) Արևմտահայ վանական տնտեսությունը (XIX դարի երկրորդ կես - XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 29-38. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2000) Գալուստ Գալոյան. Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-1923 թթ. ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն. Երևան, 1999, 539 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 256-259. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2000) Էմմա Կոստանդյան. Մկրտիչ Խրիմյան. հասարակական-քաղաքական գործունեությունը. Զանգակ —97 հրատ., Երևան, 2000, 448 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 260-264. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հրանտ (2000) Հայ-ռուսական մարտական միասնությունը, ավանդույթներ և արդիականություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-17. ISSN 0135-0536

Կոստանդյան, Էմմա (2000) Ազատ Համբարյան. Ազատագրական շարժումները Արևմտյան Հայաստանում (1898-1908 թթ.).ՀՀ ԳԱԱ « Գիտությпւն» հրատ., Երևան,1999,477 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 215-218. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Գիտաժողով նվիրված զորավար Անդրանիկ Օզանյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 285-287. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2000) Զորավար Անդրանիկ (ընդհանուր բնութագիր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-50. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Կարինե (2000) Սարգիս Կուկունյանը և նրա գլխավորած արշավանքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 69-85. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հայկազ (1999) «Ռուսկի արխիվ» և «Ռուսկայա ստարինա» հանդեսները Հայաստանի XIX դ. աոաջին կեսի ռազմաքաղաքական դրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 112-121. ISSN 0135-0536

Аветисян, Грант (1999) Вопросы конфедеративного объединения Кавказских республик и Турция (1921—1922 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 366-387. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Աշոտ (1999) Ժողովրդագրական գործընթացների միտումները Էրզրումի նահանգում (XVI դ.—XX դ. սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 122-129. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (1999) Հայաստան-Սփյուռք: Ինտեգրացիայի փուլ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 20-26. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Մարի (1999) Հայրենասեր և քաղաքագետ Ավ. Իսահակյանը «Հիշատակարանում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 51-61. ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հրաչ (1999) Ռուսաստանի և Խորհրդային Միության հույները : Վերաբնակեցումներ և տեղահանություններ, կազմակերպություն և գաղափարախոսություն: Խմբագրությամբ Ի. Կ. Խասիոտիսի, Սալոնիկ, 1997, 685 էջ),. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 397-407. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Արմեն (1999) Քաղաքական քարոզչությունը Արտաշեսյան արքաների դրամահատության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 262-267. ISSN 0135-0536

Худавердян, К. С. (1999) М. Г. Нерсисян - первый исследователь истории народнических организаций в Закавказье. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-100. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1999) Հայկական հարցի ծագումը և մեծ տերությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-108. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Ֆ. Տ. Սարգսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 10-12. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1998) 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտը և Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 11-16. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1998) Օսմանյան պետության «քաղաքակրթական միսիայի» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 27-44. ISSN 0135-0536

Ованнисян, Ричард (1997) Соединенные Штаты Америки и Армения: мандат и границы, 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 59-70. ISSN 0135-0536

Տրոյանոս, Սպիրոս Ն. (1997) Լևոն VI-ի նովելները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-148. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1997) Միտաննիի և հարևան թագավորությունների քաղաքական դրությունը մ. թ. ա. XIV դարի վերջում-XIII դարի առաջին կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1997) Օսմանյան պետության «քաղաքակրթական միսիայի» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 41-58. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կ. (1996) Ա. Չոպանյանը և հայոց քաղաքական կողմնորոշման հարցերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 47-56. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1996) Հայերեն նորահայտ վավերագիր 1821—1829 թթ. հույների ապստամբության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 321-344. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1996) Հայկական լեռնաշխարհը խուռի-խեթական ռազմաքաղաքական փոխհարաբերությունների ոլորտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 221-230. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Հ. Դ. (1996) Մկրտիչ Փորթուգալյանը Արմենական կուսակցության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 317-320. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1995) Արևմտահայերի 1915 —1916 թթ. ցեղասպանության պատմության մի քանի հարցերի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 11-20. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1995) Հայ քաղաքական կողմնորոշման պատմությունից (XVIII դարի 90-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 149-164. ISSN 0135-0536

Ղուկասյան, Ս. Գ. (1995) Հայկական թագավորության վերականգնման հարցը Հովսեփ Արղությանի օրագրություններում և նամակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 165-176. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (1995) Ռուսաստանի Պետական Դուման ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 7-10. ISSN 0135-0536

Саркисян, Е. К. (1995) Армянский вопрос и Россия в 1912—1914 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-124. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Ռ. Հ. and Սահակյան, Ռ. Օ. (1995) Судебный процесс Талаата-паши. Стенографический отчет. Под редакцией проф. С. С. Степаняна. Перевод с немецкого 3. Г. Назикяна. Издательство „Феникс", М., 1992. 269 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 236-238. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Մ. Գ. (1995) Անդրանիկ Չելեպյան. Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, Երևան, 1990 թ., 720 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 233-235. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Գ. (1994) Հայկական հարցը և Ֆրանսիան (1870—1890-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 132-155. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1994) Հայ-ռուսական քաղաքական հարաբերությունների պատմության մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 15-30. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Վ. Հ. (1994) Ռուսաստանի Ժամանակավոր կառավարությունը և Հայկական հարցը 1917 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 115-131. ISSN 0135-0536

Տիգրանյան, Տիգրան (1993) Անգլիական արխիվային վավերաթղթեր Կարնո «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 71-76. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1993) Խրիմյան Հայրիկի դիմումը Նիկոլայ Երկրորդին (1907 թ.) և արխիվային այլ նյութեր Հայկական հարցի ու հայ կամավորական շարժման մասին (1912—1915 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 165-180. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1992) Արևմտահայերի ազգային «Սահմանադրությունը» (1860-1863). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 51-66. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1992) Մի բանավեճ Զմյուռնիայի 1922 թվականի ողբերգության մասին (Զմյուռնիայի հայ և հույն բնակչության ջարդերի 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. Գ. (1992) Հայկական հարցի արծարծումը 1912 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 197-214.

Խմբագրական, (1991) Ալմա Աթայի Հռչակագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Զեքիյան, Լևոն (1991) Հայերի ցեղասպանության հասկացության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-22. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Վ. Ա. (1991) Պատմության դասերը (Հայրենական մեծ պատերազմի սկսվելու 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 5-14. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1991) Երիտասարդ թուրքերի և մուսավաթի համաթուրքական գործակցությունը և հակահայկական ոճրագործությունները 1918 թվականին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-64. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Հ. Ս. (1990) Արևելյան Հայաստանում հողային հարցի լուծման լիբերալ և դեմոկրատական ուղիները XX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 47-56. ISSN 0135-0536

Շարուրյան, Ա. Ս. (1990) Գրիգոր Զոհրապի օրագրությունները հայկական բարենորոգումների (1912-1914) վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 202-228. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1990) Հայ-բյուզանդական և եկեղեցաքաղաքական բանակցությունների մասնակիցներն ու վավերագրերի թարգմանիչները (XII դարի 60—70-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 81-93. ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Հ. Գ. (1990) XVII դարի հայ ազգային-հայրենասիրական բանասաեղծությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 26-42. ISSN 0135-0536

Барсегов, Ю. Г. (1990) Новое исследование о геноциде армян (Vahakn N. Dadrian. Genocide as a Problem of National and International Law & the World War I Armenian Case and its Contemporary Legal Ramifications. Reprinting from the “Yale Journal of International Law”. Vol.14, N 2, 1989, pp.221-334, and 1-19 (annexe). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 199-209. ISSN 0135-0536

Овакимян, А. А. (1990) Югославский политолог о современном джихаде. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 224-228. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1990) Թուրք արաբալեզու հեղինակի հուշագրությունը 1894—1896 թթ. հայկական կոտորածների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 184-189. ISSN 0135-0536

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1990) Մեծ եղեռնի արձագանքները բուլղարական մամուլում և բուլղարահայ համայնքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-221. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1990) Մովսես Խորենացին ազգային ինքնիշխանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 18-25. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1990) Մուշեղ Մամիկոնյանը IV դարի հայ նշանավոր պետական գործիչ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 86-91. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1990) Հայկական մամուլը սերբ ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժումների մասին (XIX դարի 60-ական թվականների սկզբին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 106-118. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մ. Ս. (1990) «Ապտակ» հանդեսի քաղաքական ծաղրանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-241. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Ա. Պ. (1990) Դ-Ր Սալեհ Զահր ադ-Դին, Հայերը. ժողովուրդ և պրոբլեմ, աթ-Թակադումիա հրատարակչություն, Բեյրութ, 1988, 336 էջ (արաբերեն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 228-231. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1989) Մխիթար Գոշի իրավաքաղաքական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 35-47. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1989) Սասունի 1904 թվականի գոյամարտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 22-34. ISSN 0135-0536

Тунян, В. Г. (1989) Описание Дмитрием Бобарыкиным Ереванского ханства (1817 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 192-196. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Մեսրոպ (1989) Գագիկ Արծրունի և Գագիկ Բագրատունի թագավորների թղթերը բյուզանդական արքունիքին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 94-101. ISSN 0135-0536

Манучарян, А. Л. (1989) The Armenian Genocide. Institut fur Armenische Fragen. Vol. 2, Munchen, 1988, Vorwort von Artem Ohandjanian und Univ.-Prof. Dr. Wolfdieter Bihl, 495 S. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-214. ISSN 0135-0536

Степанян, А. А. (1989) К государственной политике царя Артавазда II. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 40-54. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1989) Հ. ճ. Սիրունի. Պոլիս և իր դերը. հատոր երրորդ, Անթիլիաս, 1987, 687 էջ. հատոր չորրորդ, Անթիլիաս, 1988, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-209. ISSN 0135-0536

Դիլոյան, Վ. Ա. (1989) Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը (200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-14. ISSN 0135-0536

Տեր-Մարտիրոսով, Ֆ. Ի. (1989) Արենիի հունարեն արձանագրությունը (Հայաստանի մ. թ. II դարի քաղաքական իրադարձությունների շուրջը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-189. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1989) Հայերի 1915 թ. ցեղասպանության լուսաբանությունը արաբական պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-34. ISSN 0135-0536

Քոլանջյան, Ս. Է. (1989) Հայերի մասնակցությունը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդան օսմանյան լծից ազատագրելու գործում (Բուդայի ազատագրության 300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 115-132. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Հ. Գ. (1989) Քաղաքական կացությունը Մերձավոր Արևելքում և Հայաստանի ազատագրման հեռանկարները (XII—XIII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 35-49. ISSN 0135-0536

Սողոմոնյան, Ա. Մ. (1988) Անգլիական միսիոներների գործունեությունը Արևմտյան Հայաստանում (1880-ական թթ. առաջին կես). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-235. ISSN 0135-0536

Սաֆարյան, Գ. Հ. (1988) Դավիթ Ալավկաորդու իրավաքաղաքական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 113-122. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1988) Կիլիկիայի 1909 թ. հայկական կոտորածները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 13-29. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1988) Ղուկաս Կարնեցու նամակագրությունը ասորիների կաթողիկոս Մատթեոսի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 181-187. ISSN 0135-0536

Даниелян, Э. Л. (1988) Армяно-византийские отношения (конец VI—первая половина VII в.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 68-82. ISSN 0135-0536

Симонян, Г. Р. (1988) Истинный народный герой. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 12-28. ISSN 0135-0536

Саркисян, А. З. (1988) К вопросу о правительстве Закавказского сейма 1918 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 226-231. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1988) 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 20-33. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Վերակառուցումը և սովետահայ պատմագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Հ. Մ. (1988) Փարամազ (Մատթեոս Սարգսյան). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 101-111. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1988) Р. Г. Хачатрян. Русская историческая мысль и Армения (XVII—начало XIX вв.). Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1987, 362 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 204-206. ISSN 0135-0536

Դիտտեն, Հանս (1988) Հայերի տեղաշարժերը Բյուզանդական կայսրության մեջ Հուստինիանոս I-ից մինչև IX դար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-36. ISSN 0135-0536

Галоян, Г. А. (1987) Британский империализм и Добровольческая армия (1917—1918 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 17-40. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Մ. Մ. (1987) Հովսեփ Էմինը և անգլիացի արևելագետ Ուիլյամ Ջոնսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 73-81. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1987) Ռ. Լ. Մանասերյան. Տիգրան Մեծ. Հայաստանի պայքարը Հռոմի և Պարթևստանի դեմ. Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 1987 թ., 240 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 207-209. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1987) III դարում Մեծ Հայքի բաժանման վարկածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 201-212. ISSN 0135-0536

Петросян, Ю. А. (1987) Турецкий публицист прошлого века о Восточном вопросе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 161-165. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1987) Մեծ Հոկտեմբերի դրոշի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Галоян, А. Г. (1987) Политическая борьба в Закавказье после Октября. Создание Закавказского Комиссариата. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 169-183. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ռ. Ա. (1987) Բիրմայի հայ գաղթօջախի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 107-119. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Հ. Դ. (1987) Դավիթ-բեկի պայքարը օսմանյան ներխուժման դեմ և հարաբերությունները իրանական հակաօսմանյան դիմադրական ուժերի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 89-102. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Հ. (1987) Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ի հակահայկական քաղաքականությունն արաբական ժամանակակից պատմագրության գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 75-88. ISSN 0135-0536

Джалилов, О. Дж. (1986) Трагические события а Западной Армении по историческим песням курдов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 198-210. ISSN 0135-0536

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1986) Արտաշես Կարինյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 11-20. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1986) Գաղափարական աշխատանքի մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հ. Պ. (1986) Մեծ և Փոքր Հայքերի սահմանագլխի հռոմեական ամրությունների համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 138-155. ISSN 0135-0536

Тунян, В. Г. (1986) Материалы об организации управления Восточной Армении в 1827—1828 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 209-219. ISSN 0135-0536

Петросян, Ю. А. (1986) Турецкие реформаторы XIX в. и освободительная борьба нетурецких народов Османской империи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 41-54. ISSN 0135-0536

Кишкин, Л. С. (1986) Посещение Армении членом Пражского посольства в 1603 году. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 226-228. ISSN 0135-0536

Галоян, А. Г. (1986) Создание и крах Закавказского Сейма (февраль—май 1918 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 157-169. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հ. Ռ. (1986) Ալեքսանդր Մյասնիկյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 13-27. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Հ. Ս. (1986) ՍՄԿԿ XXVII համագումարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Մուրադյան, Դ. Ա. (1985) Հեղափոխական շարժումները Հայաստանում 1905—1907 թվականներին (Ռուսաստանի առաջին հեղափոխության 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Петросян, Ю. А. (1984) Русско-турецкие отношения и первые турецкие конституционалисты (1875—1877 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 45-58. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Ա. Պ. (1984) Քրդերը և ռազմաքաղաքական անցքերը Ատրպատականում X դարի առաջին կեսին (ըստ արաբական աղբյուրների). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Կոնստանտին Ուստինովիչ Չեռնենկո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 5-6. ISSN 0135-0536

Саакян, Р. Г. (1983) К оценке французской политики в Киликии в 1918-1922 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 98-109. ISSN 0135-0536

Բաբայան, Լ. Հ. (1983) Քաղաքական կողմնորոշման արտացոլումը V—VII դարերի հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 82-93. ISSN 0135-0536

Корганян, Н. К. (1983) К вопросу о насильственном переселении армян шахом Аббасом I. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 286-298. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Մ. Ն. (1983) «Միություն» արևմտահայ դեմոկրատական հանդեսը (1860 թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 93-104. ISSN 0135-0536

Базиянц, А. П. (1983) Новый документ о М. Налбандяне. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 230-231. ISSN 0135-0536

Դարոնյան, Ս. Կ. (1983) Մ. Նալբանդյանը և Ստ. Ոսկանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 76-92. ISSN 0135-0536

Արզումանյան, Մ. Վ. (1983) Ս. Սպանդարյանի նորահայտ հոդվածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 191-196. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Ինֆորմացիոն հաղորդագրություն Սովետական Միության կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական կոմիտեի պլենումի մասին. Յուրի Վլադիմիրովիչ Անդրոպով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Մ. (1982) ՀՍՍՀ ԳԱ ընդհանուր ժողովը՝ նվիրված ՍՍՀՄ կազմավորման 60-ամյակին։ ՀՍՍՀ ԳԱ ընդհանուր ժողովը հանրապետության գյուղատնտեսության մինիստրության մասնակցությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 214-216. ISSN 0135-0536

Արզումանյան, Մ. Վ. (1982) Սուրեն Սպանդարյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 20-34. ISSN 0135-0536

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1982) ՍՍՀՄ կազմավորման պատմական նշանակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1982) Ա. Բ. Կարինյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 235-236. ISSN 0135-0536

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1982) Կամոյի հեղափոխական գործունեությունը արտասահմանում 1911—1912 թթ. (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 14-21. ISSN 0135-0536

Нерсисян, М. and Арутюнян, А. and Мурадян, Д. (1981) Материалы о генерале Андранике. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 242-248. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Ընկեր Լեոնիդ Իլյիչ Բրեժնևի ծննդյան 75-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ռ. Ի. (1981) Հայոց թագավորության վարչական կարգը X—XI դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 120-131. ISSN 0135-0536

Բաբայան, Լ. Հ. (1980) V դարի հայ պատմագրության քաղաքական նպատակասլացությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 58-67.

Գալոյան, Գ. Ա. (1980) Ազատագրված ժողովրդի վերածնունդը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-18.

Դանիելյան, Կ. Ա. (1980) Գրիգոր Տեր-Մելքիսեդեկյանի հրապարակախոսական ժառանգության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 176-188.

Овсепян, О. А. (1980) Государственно-правовые воззрения революционера-демократа Микаела Налбандяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 87-97.

Աղայան, Ծ. Պ. (1980) Մայիսյան հերոսական ապստամբությունը (Ապստամբության 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 13-22.

Ղևոնդյան, Հ. Հ. (1980) Գրիգոր Տեր-Մելքիսեդեկյանի նարոդնիկական հայացքների հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 180-190.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1980) Դոնի հայկական գաղութը (Նոր Նախիջևանի հիմնադրման 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 153-165.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1980) Իտալական ազատագրական պատերազմի արտացոլումը «Արևմուտքում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 191-202.

Դանիելյան, Է. Լ. (1980) Հայաստանի բաժանման տարեթիվր՝ 387 թե՞ 385. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 203-214.

Խուդավերդյան, Կ. Ս. (1980) Վ. Ի. Լենինը և կուլտուրական հեղափոխությունը ՍՍՀՄ-ում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-12.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1980) Վ. Ի. Լենինի հայ զինակիցներն ու աշակերտները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 13-20.

Ананян, Ж. А. (1979) В. М. Кабузан, Заселение Новороссии в XVIII — первой половине XIX века, М., 1976, 307 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 243-246.

Чатоев, Х. М. (1979) Из истории армяно-курдской дружбы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 282-285.

Мартиросян, В. М. (1979) Армяне в русско-иранских экономических и политических связях (1770—1780 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 241-252.

Даронян, С. К. (1979) М. Налбандян и тайное общество «Земля и воля». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 21-37.

Փոլադյան, Ա. Պ. (1979) Ա. Մ. Քամալ, Քուրդստանը առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին (արաբերեն), Բաղդաղ, 1977թ., 412 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 259-262.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1979) Բ. Մ. Կնունյանց (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-14.

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1979) Սասանյանները և Հայաստանի քաղաքական շրջադարձը III դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 45-58.

Арзуманян, М. В. (1978) О некоторых нововыявленных статьях С. Г. Шаумяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 169-180.

Тавакалян, Н. А. (1978) Переселение армян из Персии и Турции в Закавказье после присоединения Восточной Армении к России. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 26-40.

Սարինյան, Ս. Ն. (1978) Թումանյանը և հայ ժողովրդի ռուսական կողմնորոշման հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 87-97.

Խաչատրյան, Վ. Ա. (1978) Հայ-ռուսական քաղաքական կապերի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 98-108.

Մարտիրոսյան, Վ. Մ. (1978) Նոր վավերագրեր Գեորգիևսկի 1789 թ. դաշնագրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-243.

Պախանյանց, Ք. Հ. (1978) Ռուս մեծ հեղափոխական-դեմոկրատը (Ն. Գ. Չերնիշևսկու ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 131-140.

Գրիգորյան, Զ. Տ. (1978) Ռուսաստանի հետ Արևելյան Հայաստանի միավորման նշանակությունը հայ ժողովրդի ազգահավաքման և գոյատևման համար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 13-25.

Ղարիբջանյան, Գ. Բ. (1978) Ստեփան Շահումյանը Բաքվի կոմունայի ղեկավար (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 153-168.

Չոբանյան, Պ. Ա. (1978) Նոր նյութեր Հարություն Արարատյանի կյանքի ու գործունեության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-94.

Դանիելյան, Է. Լ. (1978) Տարոնը հայ- բյուզանդական հարաբերություններում (IX դարի երկրորդ կես—X դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-140.

Բրեժնև, Լ. Ի. (1977) Մեծ Հոկտեմբերը և մարդկության առաջադիմությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-22.

Առաքելյան, Մ. Հ. (1977) Մեծ Հոկտեմբերը և ազգային հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 13-24.

Хачатрян, Р. Г. (1977) Вопросы истории русско-армянских отношений в русской дворянской историографии XVIII века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 67-80.

Гасарджян, С. П. and Восканян, В. К. (1977) Материалы по русско-закавказским отношениям конца XVIII в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 231-248.

Кузнецова, И. П. (1977) Революционная работа И. X. Лалаянца в Пензе и Воронеже. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-110.

Մնացականյան, Ա. Ն. (1977) Ականավոր հեղափոխականը և զորահրամանատարը (Գայի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-18.

Рашба, Н. С. (1976) Общественно-политическая жизнь армянской колонии в Каменце-Подольском (XVI—XVII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 101-118.

Галоян, Г. А. (1976) Роль демократической мысли в укреплении русской ориентации народов Закавказья (К 150-летию присоединения Армении к России). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 23-36.

Խմբագրական, (1976) Ընկեր Լեոնիդ Իլյիչ Բրեժնևի ծննդյան 70-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-10.

Երեմյան, Ս. Տ. (1976) Վաղարշ II-ի քաղաքական հարաբերությունները Հռոմի և պարթևների հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 37-56.

Степанян, А. А. (1976) Рандейский договор и коронация Тиридата Аршакида в Риме. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 171-183.

Галоян, Г. А. (1976) Революционная Россия и народы Закавказья (К 150-летию присоединения Армении к России). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 19-38.

Համբարյան, Ա. Ս. (1976) Գյուղացիական հուզումներն Արևելյան Հայաստանում 1895—1900 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 121-134.

Սարգսյան, Գ. Ա. (1976) Ալ. Մյասնիկյանի գրականագիտական ժառանգությունը (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-42.

Терещенко, А. Г. (1975) Новонахичеванцы в революционном народническом движении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 85-102.

Գրիգորյան, Զ. Տ. (1975) Դեկաբրիստների ապստամբությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 25-38.

Արզումանյան, Մ. Վ. (1975) 1905—1907 թվականների հեղափոխությունը Ռուսաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-14.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1975) Իմպերիալիզմի դարաշրջանի աոաջին ժողովրդական հեղափոխությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 15-26.

Վարդանյան, Վ. Մ. (1975) Վասպուրականի իշխանության քաղաքական կողմնորոշումը IX-դարի կեսին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 146-158.

Փահլևանյան, Հ. Լ. (1975) Իրանի սոցիալ-քաղաքական շարժումները 1880—1890-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 113-125.

Խմբագրական, (1975) ՍՄԿԿ Կենտրոնական Կոմիտեում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-7.

Гарибджанян, Г. Б. (1972) Ленинская национальная политика и образование советской государственности в Закавказье. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 37-47.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1972) Սովետական Միության ժողովուրդների բարեկամության և պետական դաշինքի մեծ ուժը (ՍՍՀՄ կազմավորման 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-16.

Գալոյան, Գ. Ա. (1972) Լենինյան ազգային քաղաքականության հաղթանակը (ՍՍՀՄ կազմավորման 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-16.

Восканян, В. (1971) Г. Г. Пайчадзе. Русско-грузинские политические отношения в первой половине XVIII в., Тбилиси, 1970, 279 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 269-276.

Արտաշյան, Ղ. (1970) Վ. Ի. Լենինի ծննդյան 100-ամյակի տոնակատարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 293-294.

Աղուզումցյան, Վ. Մ. (1970) Մարքսիստական քաղաքատնտեսության զարգացման լենինյան էտապը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-51.

Թելունց, Ա. Մ. (1970) Ստեղծագործական մտքի հանճարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-14.

Մելիքյան, Մ. Ա. (1970) Վ. Ի. Լենինը և հայ ժողովրդի ազատագրումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-28.

Անտոնյան, Մ. Հ. (1970) Վ. Ի. Լենինը և սոցիալիստական հեղափոխության դիալեկտիկայի մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-40.

Галоян, Г. А. (1969) В. И. Ленин и первые шаги разрешения национального вопроса в Закавказье в 1921-1922 годах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 98-116.

Մնացականյան, Ա. Ն. (1969) Լենինյան ազգային քաղաքականության իրականացումը 1917-1918 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 83-97.

Հարությունյան, Ա. Հ. (1968) Կովկասյան բանակի կողմից 1914-1917թթ. նվաճված շրջաններում ցարիզմի վարած քաղաքականության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 39-52.

Կարապետյան, Հ. Ն. (1967) Ալեքսանդր Բեկզադյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 197-205.

Սիրունի, Հ. Ճ. (1966) Թանզիմաթ և հայեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 53-66.

Гарибджанян, Г. Б. (1966) В. И. Ленин и революционная борьба народов Закавказья в годы первой русской революции. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 71-86.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1966) XIX դարի 50-60-ական թվականների արևելահայ հասարակական-քաղաքական հոսանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 33-62.

Ֆելեքյան, Հ. Հ. (1966) Էջեր Ալ. Մյասնիկյանի հրապարակախոսական գործունեությունից (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-16.

Գալստյան, Ա. (1966) Լ. Հ. Բաբայան, Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պատմությունը XIII-XIV դարերում, Երևան, 1964, 598 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 267-272.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1965) 19-րդ դարի 50-60-ական թվականների արևելահայ հասարակական-քաղաքական հոսանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 55-78.

Кянджунцян, И. Г. (1965) К вопросу о восточной политике Рима. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-136.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1965) Նոր-Նախիջևանի ինքնավարությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 176-186.

Հովհաննիսյան, Մ. (1964) Լեհահայերի ինքնավարությունը XVI-XVII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 180-185.

Վարդանյան, Հ. Գ. (1964) Արևմտահայերի սոցիալական և ազգային ճնշման ուժեղացումը Բեռլինի կոնգրեսից հետո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 69-78.

Ոսկանյան, Վ. Կ. and Դիլոյան, Վ. Ա. (1964) Ռուսաստանի քաղաքականությունը Անդրկովկասում XVIII դարի 20-ական թվականներին /նոր վավերագրեր/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 249-272.

Գալստյան, Ա. Գ. (1964) Հայ-մոնղոլական աոաջին բանակցությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 91-106.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1963) Հայ-բյուզանդական դաշինքը Պարսկաստանի դեմ (VI դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 51-62.

Гасанов, И. М. (1963) Из истории земельной политики царизма в Закавказье в начале XX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 211-220.

Բոռնազյան, Ս. Վ. (1963) Խաչակիր օրդենների և Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական առնչությունների պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 175-184.

Գեղամյան, Ն. (1963) Ե. Ղ. Սարգսյան, Օսմանյան կայսրության նվաճողական քաղաքականությունը Անդրկովկասում աոաջին համաշխարհային պատերազմի նախоրյակին և պատերազմի տարիներին,Երևան, 1962, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 243-247.

Աղայան, Ծ. Պ. (1962) Սուրեն Սպանդարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 15-24.

Խմբագրական, (1961) Կոմունիզմ կառուցողների համագումարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 3-13.

Բեգիյան, Ա. Զ. (1960) Հայկական Սովետական սուվերեն պետության ծագումն ու զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 53-69.

Աբրահամյան, Լ. Հ. (1960) Լենինյան ազգային քաղաքականության պատմական նվաճումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-13.

Գեղամյան, Ն. (1960) Ն. Ա. Սմիրնով, Ռուսաստանի քաղաքականությունը Կովկասում XVI-XVIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 206-209.

Катанян, Р. П. (1960) Суд над Спандаряном. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 139-148.

Մուրադյան, Դ. Ա. (1960) Բանվորական շարժումները Հայաստանում ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին /1905-1907թթ./. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-138.

Հարությունյան, Գ. (1959) Բ. Մ. Կնունյանց, Ընտիր երկեր, 1903-1911թթ., Հայպետհրատ, Երևան, 1958թ., 467 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 312-317.

Ավագյան, Ս. Դ. (1959) Բաքվի կոմունայի հայերեն օրգանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 123-131.

Բարսեղյան, Խ. (1959) Հայաստանի Կոմունիստական պարտիայի Կենտրոնական Կոմիտեին կից Պարտիայի պատմության ինստիտուտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 328-336.

Иоаннисян, А. Г. (1959) Письмо Иосифа Атабекянца Ф. Энгельсу по поводу перевода на армянский язык „Коммунистического Манифеста“. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 320-327.

Դանիելյան, Խ. (1959) Հայկական ՍՍՌ քաղաքական և գիտական գիտելիքների տարածման ընկերությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 389-393.

Եղիազարյան, Արտ. (1959) Հովսեփ Աթաբեկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 204-210.

Մելքոնյան, Ա. (1959) Ս. Ս. Սպանդարյան, Հոդվածներ, նամակներ և փաստաթղթեր, Մոսկվա, 1958, 360 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 349-353.

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1958) Ստեփան Շահումյան /Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-17.

Խուրշուդյան, Լ. (1958) Ս. Գ. Շահումյան, Ընտիր երկեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 299-305.

Հովհաննիսյան, Ա. (1958) Հայերի ռուսական կողմնորոշման նախապատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 65-109.

Քալաշյան, Վ. (1958) Հովհ.Ինճիկյան, Բոգդան Կնունյանց. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-291.

This list was generated on Fri May 14 07:33:00 2021 AMT.