Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "J Political Science > JZ International relations"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 33.

Քարիմյան, Լիզա (2020) Կրոնական գործոնը հայ-բյուզանդական հարաբերություններում (570– 591 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-185. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2018) Գիտաժողով՝ «Հայ-արաբական փոխառնչություններ. Հայոց ցեղասպանությունից մինչև արդի մարտահրավերներ» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 286-289. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2013) Մանուկ Աբեղյանը հայ-վրացական հարաբերությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 197-217. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վահան (2011) Գեղամ Պետրոսյան. Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918–1920 թթ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 415 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-278. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գեղամ (2004) Հայաստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումները (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 25-38. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հրանտ (2001) Հայ-իտալական առնչությունները 1918-1922 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-275. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (2000) «Հռոմ — Հայաստան» ցուցահանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 288-298. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հրանտ (2000) Հայ-ռուսական մարտական միասնությունը, ավանդույթներ և արդիականություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-17. ISSN 0135-0536

Ованнисян, Ричард (1997) Соединенные Штаты Америки и Армения: мандат и границы, 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 59-70. ISSN 0135-0536

Ованнисян, Ричард (1995) Соединенные Штаты Америки и Армения:мандат и границы, 1920 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 119-136. ISSN 0135-0536

Ананян, Ж. А. and Хачатурян, В. А. (1994) Армяно-русские отношения в XVIII веке. 1760—1800 гг. Сборник документов, том IV. Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1990 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1991) Հայ-ռուս-պարսկական կապերի պատմությունից (XVIII դարի վերջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-65. ISSN 0135-0536

Торосян, Т. Ш. (1989) К вопросу проведения политики свободного экономического предпринимательства на территории Армянской ССР. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 48-54. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1989) Ներսես Լամբրոնացին և XII դարի հայ-բյուզանդական հարաբերությունների վավերագրերի ժողովածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 109-116. ISSN 0135-0536

Улунян, Ар. А. (1987) К истории армяно-греческих отношений в 1918—1919 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Բայբուրդյան, Վ. Ա. (1987) Р. Г. Саакян. Франко-турецкие отношения и Киликия в 1918— 1923 гг. Издательство АН АрмССР, Ереван, 1986, 283 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-219. ISSN 0135-0536

Пингирян, Г. П. (1986) Роль польских дипломатов-армян в турецко-польских отошениях в первой четверти XVII в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 182-197. ISSN 0135-0536

Петросян, Ю. А. (1984) Русско-турецкие отношения и первые турецкие конституционалисты (1875—1877 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 45-58. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Վ. Լ. and Չոբանյան, Պ. Ա. (1984) Նյութերի արժեքավոր ժողովածու հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-236. ISSN 0135-0536

Вызвызова-Каратеодорова, Кирила (1984) Армяно-болгарские связи 70-х годов XIX века по данным одной болгарской рукописи. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 143-151. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1983) Հայ-բյուզանդական հարաբերությունները և «Մարաց իշխանը» 646 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-97. ISSN 0135-0536

Սուրգուլաձե, Ա. Ն. (1983) Գեորգիևսկի պայմանագիրը և նրա առաջադիմական նշանակությունը (Պայմանագրի 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 13-20. ISSN 0135-0536

Զեքիյան, Պ. Լ. (1983) Խոջա Սաֆար՝ Շահ Աբբասի դեսպան Վենետիկի մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 105-116. ISSN 0135-0536

Тунян, В. Г. (1982) Об одном документе, составленном Е. Лачиновым. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 209-213. ISSN 0135-0536

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1982) Էջեր հայ-բուլղարական կապերի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 84-93. ISSN 0135-0536

Барсегов, Ю. Г. (1982) Арбитраж в международных отношениях Армении эпохи античности и средних веков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 39-54. ISSN 0135-0536

Галоян, Г. and Бархударян, В. and Восканян, В. (1976) Армяно-русские отношения в исследованиях Института истории АН АрмССР. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 249-256.

Գրիգորյան , Վ. (1975) Հայ-իտալական առնչություններ. Ջենովական փաստաթղթերը ղրիմահայերի մասին։ Կազմեց, առաջաբանը գրեց և ծանոթագրեց Վ. Ա. Միքայելյանը: Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1974, 187 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 213-215.

Իսկանյան, Վ. Կ. (1971) Հայ-բյուզանդական հարաբերությունները VII դարում՝ արաբական առաջին արշավանքների ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-80.

Մկրտչյան, Գ. (1970) ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի գրադարանների արտասահմանյան կապերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 289-292.

Տոլբագյան, Ե. Հ. (1970) Էջեր միջազգային հարաբերությունների հնագույն շրջանի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-226.

Абрамян, Р. А. (1958) Из истории армяно-индийских связей. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 162-172.

Իսայան, Թ. (1958) Գիտությունների ակադեմիայի միջազգային կապերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 312-313.

This list was generated on Fri May 14 04:26:50 2021 AMT.