Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "N Fine Arts > NX Arts in general"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 156.

Котанджян, Гарегин (2020) Значение этюдов в творчестве Егише Татевосяна. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 45-57. ISSN 0135-0536

Агасян, Арарат (2020) Основоположник армянской исторической живописи. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 28-44. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2019) Վաստակաշատ արվեստաբանը. Իրինա Դրամբյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 271-277. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ (2018) Միջազգային գիտաժողով՝ «Բալթիկայից մինչև Սև ծով. հայերը մշակութային, տնտեսական և քաղաքական գործընթացներում» թեմայով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-318. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2018) Բազմավաստակ արվեստաբանը և մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Վիգեն Ղազարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-295. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2017) Արարատ Աղասյան – 60, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 176 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 250-252. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ծովինար (2017) Ա. Աղասյան, Ա. Ասատրյան. Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ (XIX դ.–XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 200-207. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2017) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասնմեկերորդ նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Սերգո (2016) «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ» (9-րդ միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ անկախության 25-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-291. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2016) Հայ արվեստագիտության դրոշակակիրը (Ռուբեն Դրամբյանի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 68-80. ISSN 0135-0536

Թոխաթյան, Կարեն (2016) Հայաստանի ժայռապատկերների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 180-198. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2016) Վաստակաշատ արվեստաբանն ու գիտության հմուտ կազմակերպիչը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Արարատ Աղասյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 267-278. ISSN 0135-0536

Дрампян, Ирина (2016) Лидия Александровна Дурново (к 130-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 79-90. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2016) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական տասներորդ նստաշրջանը՝ նվիրված Փանոս Թերլեմեզյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-270. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2015) Գեղագիտական և արտագեղագիտական հայեցակետերն արվեստագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 65-76. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հենրիկ (2014) Ներքին ձևն արվեստում ըստ միջնադարյան դիտումների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 109-117. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2013) Արվեստի ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 52-65. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա (2012) Երիտասարդ արվեստաբանների գիտական յոթերորդ նստաշրջանը` նվիրված Տիգրան Չուխաճյանի ծննդյան 175-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 255-260. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Եզակի միջնադարագետը (Ասատուր Մնացականյանի 100-ամյա հոբելյանին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-281. ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Արծվի (2012) Հայ բալետային արվեստի նախապատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 96-113. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Մերի (2012) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական վեցերորդ նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 282-285. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վիգեն (2011) Ռուբեն Գրիգորի Դրամբյան (ծննդյան 120-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 263-269. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2011) Արգամ Այվազյան. Նախիջևանի վիմագրական ժառանգությունը. հ. Դ, Երնջակ գավառ, Երևան, «Գասպրինտ», 2008, 308 էջ + 88 էջ ներդիր, հ. Ե, Նախճավան, Շարուր գավառներ, Երևան, «Գասպրինտ», 2009, 128 էջ + 56 էջ ներդիր, հ. Զ, Ճահուկ - Շահապոնք գավառ, Երևան, «Գասպրինտ», 2010, 120 էջ+ 108 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 328-331. ISSN 0135-0536

Քամալյան, Մարգարիտա and Կիրակոսյան, Մերի (2011) Երիտասարդ հայ արվեստաբանների գիտական հինգերորդ նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 355-358. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Արթուր (2010) Ա. Աղասյան, Հ. Հակոբյան, Մ. Հասրաթյան, Վ. Ղազարյան. Հայ արվեստի պատմություն, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2009, 576 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 273-275. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Զարուհի (2010) Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. Редактор-составитель А. М. Лидов. М., “Индрик”, 2009, 912 с., 389 ил. Նոր Երուսաղեմներ. Հիերոտոպիա և սրբազան տարածքների պատկերագրությունը: Խմբագիր, կազմող Ա. Մ. Լիդով, Մոսկվա, «Ինդրիկ», 2009, 912 էջ, 389 նկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2010) Ակադեմիկոս Ռուբեն Զարյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-292. ISSN 0135-0536

Ստրոնախ, Դեվիդ (2010) Էրեբունու արծաթյա պտյակները նոր լույսի ներքո. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-197. ISSN 0135-0536

Акопян, Заруи (2009) Особенности иконографии армяно-халкидонитских памятников (X–XIII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 167-185. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Art Criticism. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 276-283. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Искусствоведение. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 176-183. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Արվեստագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 72-79. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2009) ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտը 50 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 288-301. ISSN 0135-0536

Գաբրիելյան, Արմինե (2008) Էրեբունիի պատկերազարդ կնքադրոշմը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-159. ISSN 0135-0536

Степанян, Нина (2008) Мотив граната в раннесредневековом изобразительном искусстве Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-229. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2008) Կիլիկյան Հայաստանի մշակույթը. միջազգային գիտաժողով Անթիլիասում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 291-296. ISSN 0135-0536

Քեշիշյան, Մերի (2007) Սեպաձև նախշը Սևանի ավազանի ուշբրոնզեդարյան խեցեղենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 155-162. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գրիգոր (2007) Հին և միջնադարյան կրկեսային խաղերի ձևաբանական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 236-247. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Համլետ (2004) Ջուղայի խաչքարերի պատկերագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 63-80. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժորես (2003) Արծվի տարբեր հորինվածքներով կնքադրոշմներ, գեմաներ և քանդակներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 163-180. ISSN 0135-0536

Թամրազյան, Հրաչյա (2003) Գրիգոր Նարեկացին և Կիլիկիայի բանաստեղծական արվեստի դպրոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 40-58. ISSN 0135-0536

Աղասյան, Արարատ (2003) Հայերը Պետերբուրգի գեղարվեստական կրթարաններում (Մինչխորհրդային շրջան). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 26-39. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վիգեն (2003) Լևոն Հախվերդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-309. ISSN 0135-0536

Գալֆայան, Սոֆյա and Մխիթարյան, Լուսինե (2002) Հայկական միջնադարյան զարդարվեստը որպես ազգային տեքստիլ տեխնոլոգիաների ամրագրման միջոց. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-186. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մարգո (2001) «Բանբեր գրականության և արվեստի» հանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 107-120. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Արմինե (2001) Վաղ միջնադարյան նորահայտ պատկերագրական մոտիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-258. ISSN 0135-0536

Մանուչարյան, Ալեքսանդր (2000) Նախնադարյան արվեստի աշխարհագրական բնութագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Վարշամ (2000) Սևանի ավազանի բրոնզեդարյան ոսկերչության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 234-240. ISSN 0135-0536

Գյոդակյան, Գևորգ (2000) Ակադեմիկոս Լևոն Հախվերդյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 252-253. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վ. Ռ. (1999) Հայկական հուշարձանների Լվովում բացված ցուցահանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 376-382. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1997) Անվանի գիտնականը և ջերմ հայրենասերը (Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-32. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Ռուբեն Զարյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 293. ISSN 0135-0536

Եսայան, Ս. Ա. and Աբաջյան, Լ. Վ. (1992) Ճմինի (Ալթին թեփե) պեղումները (Արևմտյան Հայաստանի ուրարտական հուշարձանները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 175-188. ISSN 0135-0536

Կույմճյան, Տիգրան (1991) Հայկական ձեռագրերի մակագրություններով կազմերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-146. ISSN 0135-0536

Лидов, А. М. (1990) Искусство армян-халкедонитов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 75-87. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գ. Վ. (1989) Ռուբեն Զարյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 195-197. ISSN 0135-0536

Пичикян, И. Р. and Шелов-Коведяев, Ф. В. (1989) Греческие божества в эллинистической эпиграфике и изобразительном искусстве Западного и Восточного Ирана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 48-55. ISSN 0135-0536

Չիլինգարյան, Ս. Ս. (1989) Նոյեմբերյանից գտնված մանգաղաձև գործիքների որոշ ձևերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վ. Հ. (1989) Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Амирбекян, Р. И. (1989) К вопросу о некоторых зооморфных символах в искусстве Востока. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 65-78. ISSN 0135-0536

Զարյան, Ա. Կ. (1989) Խաչքարերի խորհրդանշաններին և միթրայականությանը վերաբերող պատկերագրական հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 202-219. ISSN 0135-0536

Лившиц, В. А. and Хуршудян, Э. Ш. (1988) Титул mrtpty на парфянской гемме и армянское mardpet. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-81. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1988) Զանգեզուրում հայտնաբերված ծիսական իրեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 232-241. ISSN 0135-0536

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1987) Դվինի արշավախմբի 1983—1984 թթ. աշխատանքների հիմնական արդյունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 136-146. ISSN 0135-0536

Демирханян, А. Р. and Фролов, Б. А. (1986) Ритм и символ в первобытном искусстве. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 150-168. ISSN 0135-0536

Мнацаканян, С. С. (1985) IV Международный симпозиум по армянскому искусству. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Демирханян, А. Р. and Фролов, Б. А. (1985) Первобытная символика вертикали. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 68-86. ISSN 0135-0536

Գյուլնազարյան, Մ. Խ. (1985) Գարեգին Հովսեփյան. Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության. հատոր Ա, կազմող և առաջաբանի հեղինակ՝ Մ. Ղազարյան, Երևան, 1983. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 237-239. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1985) Անահիտ դիցուհու պաշտամունքն ու պատկերագրությունը Հայաստանում և նրա աղերսները հելլենիստական աշխարհի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-134. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1984) Историко-литературные свидетельства о ювелирном искусстве Киликийской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 161-165. ISSN 0135-0536

Фролов, Б. А. (1984) Начала первобытной символики (по материалам изучения древнейших культур Армении и сопредельных территорий). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 54-66. ISSN 0135-0536

Антонова, Е. В. (1983) Изобразительное искусство и система мировосприятия древних земледельцев Востока. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 149-160. ISSN 0135-0536

Мнацаканян, С. С. (1982) V Республиканская научная конференция по проблемам культуры и искусства Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 224-228. ISSN 0135-0536

Գոսս, Վլադիմիր (1982) Հայկական արվեստը և Արևմուտքը. մի քանի հիմնական տեղեկություններ և մեկնաբանման խնդիրներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 26-32. ISSN 0135-0536

Շյուց, Էդմոնդ (1982) Հայաստանի պատմության և արվեստին վերաբերող գրականության գրադարձությունը (տրանսլիտերացիա) և տառադարձությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 34-39. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1981) Памятники художественного серебра из армянской церкви св. Екатерины в Петербурге. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 213-222. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հ. Հ. (1981) Վրթանես Քերթողի «Յաղագս պատկերամարտից» երկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 178-190. ISSN 0135-0536

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1980) Armenian Art Treasures of Jerusalem, Edited by Bezalel Narkiss, In collaboration with Michael E. Stone, Historical survey by Avedis K. Sanjian, Massada Press, 1979, 176 pp, 194 ill. Երուսաղեմի հայ արվեստի գանձերը, խմբագրությամբ Բեզալել Նարկիզի, Մայքլ Ե. Սթոնի համագործակցությամբ, պատմական ուսումնասիրությունը Ավետիս Կ. Սանջյանի, Մասսադա հրատարակչություն, 1979, 176 էջ, 194 նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-255.

Կակովկին, Ա. Յա. (1980) XVIII դարի հայկական արծաթագործության հուշարձան Մատենադարանից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 223-229.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1980) Արվեստը Դավիթ Անհաղթի իմացաբանական համակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 63-76.

Վարդանյան, Ն. (1980) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1979 թ. հունվար-դեկտեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-277.

Մուրադյան, Ն. Հ. (1979) Ռուբեն Զարյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 235-236.

Мнацаканян, С. С. (1979) Научная конференция, посвященная вопросам армянского и грузинского искусства. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 293-294.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1979) Ճարտարապետության և քարի արվեստագործության արտացոլումը հայ բանահյուսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 62-79.

Мнацаканян, С. С. (1979) III Всесоюзная конференция «Искусство и археология Ирана и его связь с искусством народов СССР с древнейших времен». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 295-296.

Սիմոնյան, Հ. (1978) Հայ արվեստին նվիրված միջազգային սիմպոզիում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 291-292.

Якобсон, А. Л. (1978) Об армянских хачкарах. Историко-художественные заметки. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-224.

Մնացականյան, Ա. Շ. (1977) Վերստին Մուսասիրի տաճարի ճակտոնի խորհրդանշանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 201-213.

Есаян, С. and Мнацаканян, А. (1977) Бронзовые пояса из Лчашена и Степанавана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 276-281.

Каковкин, А. (1977) Памятник армянского среброделия из Саратовского музея. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 282-284.

Зардарян, М. (1977) Амфоры из раскопок Арташата. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-272.

Կակովկին, Ա. (1977) Գարեգին Հովսեփյանը՝ հայ ոսկերչական արվեստի ուսումնասիրող. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 260-261.

Զաքարյան, Լ. (1976) Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 237-240.

Токарский, Н. М. (1976) Серебряная чаша из Вильгорта в собраниях Государственного Эрмитажа. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 222-236.

Каковкин, А. Я. (1976) Образ Григория Армянского на некоторых памятниках древнерусского искусства. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 166-172.

Սարգսյան, Հ. Վ. (1975) Ավետիք Իսահակյանի դիմաքանդակը մեդալային արվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 83-86.

Մնացականյան, Ս. (1975) Հայ արվեստի պատմությանը նվիրված գիտաժողով Իտալիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 253-254.

Каковкин, А. Я. (1975) Памятники художественного серебра Киликийской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 192-208.

Մադոյան, Գ. (1975) Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 233-239.

Տայան, Ա. Ն. (1975) Ալեքսեյ Ջիվելեգով (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 71-77.

Հակոբյան, Ն. (1975) Միջնադարյան Հայաստանի մատանիները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 221-230.

Каковкин, А. (1974) О «Реликварии времени Гетума». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 263-266.

Миансарян, Э. Т. (1974) Отражение урартских изобразительных мотивов в современном армянском искусстве. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 72-80.

Զաքարյան, Լ. (1973) Kütahya tiles and pottery from the Armenian Cathedral of st. James, Jerusalem; by John Carswell. Oxford, At the Clarendon Press, 1972. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 189-193.

Հակոբյան, Հ. Հ. (1973) Գրիգոր Տաթևացին արվեստի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 105-112.

Саркисян, Г. (1973) Медаль в честь И. К. Айвазовского. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 304-305.

Հակոբյան, Հ. (1973) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Լ. Ա. Դուրնովոյի հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 317-318.

Каковкин, А. Я. (1973) К вопросу о византийском влиянии на армянские памятники художественного серебра. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 49-60.

Բաղդասարյան, Է. (1973) Ականավոր հայագետը (Հուշ-երեկո՝ նվիրված ակադեմիկոս Կարո Մելիք-Օհանջանյանի ծննդյան 80-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 299-300.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1972) Կ. Վ. Տրևեր (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 111-115.

Пуцко, В. (1972) О двух фигурах на Cкеврском реликварии 1293 года. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 274-278.

Տիրացյան, Գ. Ա. (1971) Իրանի պատմությանն ու մշակույթին նվիրված գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 291-293.

Կարապետյան, Ի. (1971) Մ.թ.ա. VI—III դարերի վաղ հայկական թասերի մի խումբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 276-280.

Ռիզաև, Ս. Ա. (1970) Արվեստագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 159-176.

Каковкин, А. (1970) Памятник армянского художественного шитья XVI в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 301-303.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1970) Գարեգին Լևոնյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-234.

Геодакян, Г. Ш. (1969) Комитас и мировое музыкальное искусство. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 70-82.

Каковкин, А. (1969) Серебряный крест из Загорска с армянскими надписями. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 283-285.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1969) Ռեալիստական արվեստի անխոնջ ջատագովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 15-24.

Վարդանյան, Ն. (1968) Մշակութային և հասարակական կյանքը սփյուռքում (1968թ. հունվար-հունիս). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 270-273.

Ավագյան, Ն. Ք. (1967) Հայկական գուլպաներն ու սռնապանները և նրանց զարդանախշերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 250-257.

Խաչիկյան, Յա. Ի. (1966) Արվեստների դասակարգման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 25-38.

Ամիրխանյան, Ա. Ա. (1966) Էջեր Լենինականի թատրոնի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 177-183.

Մարկոսյան, Ս. Ս. (1966) Իսահակ Ալիխանյանի արվեստի մասին (Թատերասերի հուշերից). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 161-170.

Բարսեղյան, Լ. Ա. (1966) Նոր նյութեր Հայաստանի հնագույն շրջանի արվեստի պատմության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 147-160.

Овсейчук, В. А. (1966) Деятельность армянских живописцев во Львове (XV-XVII вв.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 249-262.

Իսրայելյան, Հ. Ռ. (1966) Հայաստանի բրոնզե գոտիների որսորդական տեսարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-248.

Հակոբյան, Հ. Հ. (1966) Մանրանկարիչ Զաքարիա Աղթամարցի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 199-209.

Хачатурян, В. А. (1965) Анализ набора гарнийской мозаики. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 171-186.

Մաթևոսյան, Վ. (1965) Մեծ վարպետը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 325-327.

Нану, Ион (1964) Из истории румыно-армянских художественных связей. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 107-122.

Կարապետյան, Լ. (1964) Հայաստանի գունազարդ խեցեղենի ձևերը և զարդանախշերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 212-219.

Խանզադյան, Է. (1964) Շրեշ-բլուրի և Քյուլ-թափայի խեցեղենն ու նրա արվեստը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-228.

Պատրիկ, Ա. (1964) Խճանկարային արվեստը հայերի մոտ և Դվինում հայտնաբերված խճանկար հատակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 313-317.

Տեր-Ղևոնդյան, Հ. Ն. (1963) Կիլիկյան հայկական արծաթագործության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 75-84.

Սարգսյան, Մ. Ս. (1963) Հովհաննես Այվազովսկին և հայ մշակույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 25-38.

Հովակիմյան, Հր. (1963) Ստեփանոս Նազարյանը և թատերական արվեստի մի քանի հարցերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-229.

Ղազարյան, Մ. (1963) Հայաստանի պետական պատկերասրահը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 319-325.

Թոփչյան, Ս. Է. (1963) Շիրվանզադեն արևմտաեվրոպական «Նոր արվեստի» քննադատ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-14.

Մելիք-Վրթանեսյան, Օ. Գ. (1963) Սովետահայ ռեժիսուրայի կազմավորման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 15-30.

Խմբագրական, (1963) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-284.

Կարապետյան, Տ. Ա. (1962) Ռուբեն Զարյան, Ադամյան. Արվեստը,Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1960, 536 էջ։ Ռուբեն Զարյան, Ադամյան. Կյանքը, Հայպետհրատ, 1961, 416 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 224-228.

Ղազարյան, Մ. Մ. (1962) Մեսրոպ Մաշտոցը հայկական կերպարվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 62-72.

Ղազանջան, Վ. Հ. (1962) Սովետահայ կուլտուրայի առաջին օջախները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-91.

Մելիքսեթյան, Ս. (1962) Սունդուկյանի անվան պետական ակադեմիական թատրոնը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-207.

Հախվերդյան, Լ. Հ. (1962) Կլասիկա և արդիականություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 27-41.

Խմբագրական, (1962) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 267-274.

Խմբագրական, (1962) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 255-258.

Խմբագրական, (1961) Հրաչյա Ներսիսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 370-371.

Ղազարյան, Մ. (1961) Լենինյան մրցանակի շնորհում Մարտիրոս Սարյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 264-267.

Դանիելյան, Ս. (1960) Երևանի գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-230.

Мартиросян, А. А. (1960) К предыстории древнейших этапов культуры Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 91-109.

Հովհաննիսյան, Ռ. Կ. (1959) Հակոբ Կոջոյանի արվեստը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 136-143.

Степанян, Р. (1958) Г. Тигранов, Армянский музыкальный театр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 278-283.

Վարոսյան, Ռ. (1958) Գիտա-հետազոտական նոր հաստատություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 314-316.

Ստեփանյան, Գ. (1958) Ակադեմիայի Գրականության և արվեստի թանգարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 294-300.

This list was generated on Tue Jan 19 14:35:13 2021 AMT.