Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "P Language and Literature > P Philology. Linguistics"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 1651.

Բեդիրյան, Պետրոս (2020) -Ռ -ով վերջացող, -ն վերջածանցով կազմված բառերի մասին (ստուգաբանական վերլուծություններ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-230. ISSN 0135-0536

Агасян, Арарат (2020) Основоположник армянской исторической живописи. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 28-44. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 302-308. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մեյթիխանյան, Փառանձեմ (2020) Կեղծանուն, ծածկանուն, մականուն տերմինների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-224. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 301. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2020) Հյուսիսային Գողթնի միջբարբառը Նախիջևանի բարբառային համապատկերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 129-139. ISSN 0135-0536

Ղամոյան, Լուսինե (2020) «Հագուստ» հասկացություն նշող փոխառությունները միջին հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 158-168. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-306. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 299. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Լալիկ (2020) Հարաբերյալների և հարաբերական բառերի շրջուն շարադասությունը հին հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 136-146. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մերի (2020) Նվիրյալ լեզվաբանը. Գևորգ Ջահուկյան (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 261-265. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան and Մանուկյան, Տաթևիկ (2020) Ուշ շրջանի մի քանի ձեռագիր քերականական զրուցարաններ. դրանց բնույթը և աղբյուրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-298. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 292. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2020) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-291. ISSN 0135-0536

Зулумян, Бурастан (2019) От Туманяна к Терьяну и Чаренцу (Сравнительно статистический анализ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 43-65. ISSN 0135-0536

Բեդիրյան, Պետրոս (2019) Աշխարհաբարի կազմավորման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 246-253. ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2019) Արևմտահայերենի հարցերը «Բազմավէպ»-ում (XIX դար). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 181-196. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-301. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 295. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Ուղեցույց հեղինակների համար. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-294. ISSN 0135-0536

Աղաջանյան, Զարիկ (2019) Գրական արևմտահայերենը և նրա նորմավորման հարցերն ըստ Ա. Այտընյանի քերականության. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 162-174. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Նարինե (2019) Հոլովական որոշ իմաստների արտահայտումը իսպաներենի DE նախդիրով (հայերենի հետ զուգադրությամբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 200-210. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2019) Նշխարներ Նոր Նախիջևանի հայ ժողովրդական բանահյուսությունից (Նոր Նախիջևանի հիմնադրման 240-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-143. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2019) Կազմ և այլն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2019) Ղարաբաղի (Արցախի) բարբառի մի քանի բառերի ստուգաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 177-183. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն and Ազիզբեկյան, Տաթևիկ (2019) Վերածման բայերը միջին գրական հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, (1). pp. 163-170. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Գրաբարյան գանձերի եզակի մեկնիչը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-285. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մերի (2018) Գևորգ Ջահուկյանի կյանքը և գիտական գործունեությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 193-204. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Մերի (2018) ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը տոնում է հիմնադրման 75-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 319-322. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 75-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2018) Ջավախքում հայերենին իրավական կարգավիճակ շնորհելու խնդիրը վրաց հասարակական-քաղաքական մտքի ընկալմամբ (2001–2009 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 171-183. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Եվա (2018) XIX դարավերջի հայ գրաքննադատության զարգացման միտումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 135-153. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-329. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Գրականագիտության հսկան (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Էդվարդ Ջրբաշյանի ծննդյան 95-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 264-270. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2018) Հ. Հյուբշմանը և հայերենը հնդեվրոպական առանձին ճյուղի լեզու լինելու հարցը (ծննդյան 170 և մահվան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-19. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2018) ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ (հիմնադրման 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-321. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2018) Հայ բարբառների ծագման հարցը «Պատմաբանասիրական հանդեսի» էջերում (1958-1960թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 20-33. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Գարիկ (2018) Միջին հայերենի բարբառային տարբերակվածության լեզվական և պատմահասարակական նախադրյալները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 204-212. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Լաուրա (2018) Վաստակաշատ գրականագետը, գիտակրթական գործի կազմակերպիչը (Ազատ Եղիազարյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 274-279. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Աշոտ (2018) Անդրանիկ Կարապետյան. Կրկնությունը և զեղչումը ժամանակակից հայերենում, գիրք Ա: Կրկնություն. Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2016, 608 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-310. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2018) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Ապրեսյան, Անուշ (2018) Հանգի դրսևորումները Գրիգոր Նարեկացու “Մատեան ողբերգութեան” երկում և աշխարհաբար թարգմանություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-216. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Մ. Վ. Լակրոզի հայագիտական հետաքրքրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 124-133. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2017) Роберт Багдасарян (к 70-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 269-271. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2017) Աշխարհի հնագույն իմաստությունն իր մեջ ամբարած գիտնականն ու պրոֆեսորը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Մորուս Հասրաթյանի ծննդյան 115-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-255. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 325-331. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2017) Գրականությունը՝ որպես հավատամք (Մագդա Ջանփոլադյանի ծննդյան 75 և գրական-մանկավարժական գործունեության 50-ամյակների առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 280-284. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Գայանե (2017) Հայերենագիտական XI միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Ջոն Գրեպինի հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-297. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վլադիմիր (2017) Հասմիկ Սուրենի Աբեղյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 266-268. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2017) Գիտության արգասավոր ուղի (Արտեմ Սարգսյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2017) Աելիտա Դոլուխանյան. Բանասերը, գիտնականը, մանկավարժը: Կենսամատենագիտություն։ Ծննդյան 75-ամյակի առիթով, կազմող՝ Մ. Գրիգորյան, Երևան, «Զանգակ», 2017, 200 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 245-249. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 299-304. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Աշոտ (2017) Գեղարվեստական վավերագրության լեզվական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 77-82. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Սերգեյ Ներսեսի Սարինյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Օֆելյա (2017) Սուսաննա Տիոյան. Հայերենի տերմինագիտության հարցեր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 2016, 140 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 257-260. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2017) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2017) Հայ գրականության համակողմանի ուսումնասիրողը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 228-233. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արմեն Շ. (2017) Հայկական անեկդոտների ժողովրդական և գիտական եզրույթները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 79-92. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2017) Վազգեն Համբարձումյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-250. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 301-307. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան and Որսկանյան, Հերիքնազ (2016) Գրականագետը և պատմաբանը (Ալբերտ Մուշեղյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-267. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» գիտական նոր մեկնաբանումն ըստ Աննի և Ժան-Պիեռ Մահեների. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան and Իսահակյան, Ավետիք (2016) Հայ բանաստեղծության ուսումնասիրողն ու տարեգիրը (Վլադիմիր Կիրակոսյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 272-275. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2016) Հայ սրբախոսական գրականության հմուտ հետազոտողը (Քնարիկ Տեր-Դավթյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 259-263. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Հրաչյա Թամրազյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 299-300. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սերգեյ (2016) Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Թուրքիայի մահմեդական համշենահայերից գրառված հայերեն մի քանի բառերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 81-95. ISSN 0135-0536

Հանանյան, Գաղթուհի (2016) Մանվել Եգորի Ասատրյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 254-258. ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2016) Մխիթարյանների գործունեությունը հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 11-23. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2016) Лекции В. Брюсова об армянской поэзии. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 48-73. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2016) Ականավոր հայագետը (Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 32-47. ISSN 0135-0536

Ֆելեքյան, Մանուկ (2016) Բառակազմական պատճառաբանվածության ուղղվածությունը և տեսակները ժամանակակից հայերենի բաղադրյալ բառերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 81-89. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Զավեն (2016) Հետադարձ հայացք (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սեդա Գասպարյանը 70 տարեկան է). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 263-266. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Ջոն Գրեպին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-295. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2016) Օտունի «Հայերեն-լատիներեն բառացանկը». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 123-136. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-298. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2016) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2016) Վիկտոր Կատվալյան. Հայ բարբառագիտության հարցեր, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 2014, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 322-327. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Ավետյան, Սարգիս (2015) Համաբանության դերը հին հայերենի ք հոգնակերտին նախորդող աւ, իւ կապակցությունների հնչյունական դրսևորման հարցում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-250. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 306-311. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Օֆելյա (2015) Սուսաննա Տիոյան. Բառակազմական բազմակի պատճառաբանվածությունը ժամանակակից հայերենում (երկրորդ լրամշակված հրատարակություն), Երևան, Հեղինակային հրատ., 2013, 274 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 264-267. ISSN 0135-0536

Ղամբարյան, Արմենուհի (2015) «Հայկազյան հայագիտական հանդես», 2014, հ. ԼԴ, Բեյրութ, 654 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 301-306. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2015) Գրիգոր Վանցյան. կյանքն ու ստեղծագործական ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 164-182. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ and Ավագյան, Ավետիս (2015) Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 70-ամյա հոբելյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-283. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2015) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս and Պողոսյան, Աննա (2015) Մանուկ Աբեղյան. կենսամատենագիտական ակնարկ և մատենագիտություն (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 92-127. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Սարգիս (2014) Արդի բարբառներում հին հայերենի շեշտակիր ե և ո ձայնավորների արտացոլման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 210-223. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-300. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Վանո and Պողոսյան, Ալբերտ (2014) Գ. Կ. Խաչատրյան. Հայրենների ոճագիտական և կառուցվածքային ուսումնասիրություններ, Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 2013, 198 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-256. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Զաքյան, Հրանուշ (2014) Կրկնասեռության ըմբռնումը XVIII–XIX դարերի ինքնատիպ քերականությունների շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 184-194. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2014) Հայոց արմեն ցեղանունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 224-236. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2014) Анушаван Закарян (к 60-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-295. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2014) Բազմավաստակ հայագետը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Լավրենտի Շահենի Հովհաննիսյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 232-236. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 305-310. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 259-264. ISSN 0135-0536

Միրումյան, Լիլի (2014) Դարձվածքների ոճական կիրառությունները Ս. Կապուտիկյանի հուշագրություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 92-97. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2014) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Այվազյան, Սարգիս (2014) Հայերենի որոշ հնչյունափոխությունների ժամանակաշրջանի ճշգրտման հնարավորությունը Վանի սեպագիր (ուրարտական) արձանագրությունների միջոցով. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-213. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարսիկ (2014) Հայկական ժողովրդական հանելուկների լեզվաոճական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 108-113. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2014) Հնդեվրոպական նախահայրենիքի խնդիրը և վաղնջահայերենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-207. ISSN 0135-0536

Меликян, Гоар (2013) Ирландия и Армения: язык, история, повествование.- Журнал индоевропейских исследований, т.61, Вашингтон, 2012, 265 с. Ireland and Armenia: Studies in Language, History and Narrative.- Journal of Indo-European Studies, Monograph 61, Washington, 2012, 265 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 262-265. ISSN 0135-0536

Алаян, Арташес (2013) Об армянском числительном «один» в эпиграфике Ванского царства. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 223-227. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 311-316. ISSN 0135-0536

Թադևոսյան, Հասմիկ (2013) Երիտասարդ լեզվաբանների գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 289-291. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Գարիկ (2013) Հանդիսավոր նիստ` նվիրված Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Ավետյան, Սարգիս (2013) Հնդեվրոպական և սեմական երկբարբառների տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 228-238. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Էդուարդ (2013) Վազգեն Համբարձումյան. Հայերենի բառաքննական և ստուգաբանական ուսումնասիրություններ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2012, 223 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-261. ISSN 0135-0536

Ղամոյան, Լուսինե (2013) «Ջահուկյանական ընթերցումներ»` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-302. ISSN 0135-0536

Նազարեթյան, Սոնա (2013) Արդի հայերենի թերի նախադասությունների մի դրսևորման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 174-179. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-319. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2013) Լ. Մ. Խաչատրյան. Գրաբարի ուսումնական բառարան, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2013, 408 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 278-282. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2013) Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 25-31. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2013) Մանուկ Աբեղյանի ելույթը Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադրմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-12. ISSN 0135-0536

Հայրապետյան, Սերգո (2013) Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-137. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Հանանյան, Գաղթուհի (2013) Էդուարդ Բագրատի Աղայան (1913–1991). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2013) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Աղաբեկյան, Մելադա (2013) Հայ-ուրարտական ստուգաբանական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 170-177. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հասմիկ and Փիլոյան, Վալերի (2013) Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանի ծննդյան 60-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-250. ISSN 0135-0536

Петросян, Эмма (2012) Скальные святилища Сипан и Сипил (Ишпиле). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 179-197. ISSN 0135-0536

Թոխմախյան, Ռոբերտ (2012) Արտեմ Սարգսյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 240-243. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 267-271. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2012) Հայերենի և միլերենի ծագումնային առնչությունների հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 127-146. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Վալենտին (2012) «Ջահուկյանական ընթերցումներ». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 292-295. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 304-309. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2012) Գրաբարի տպագիր բառարաններում չվկայված բառեր (Ձեռագիր բառարանների նյութի հիման վրա). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 170-180. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Սոնա (2012) Գրիգոր Ղափանցյանը ուրարտագետ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-197. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2012) Եզակի միջնադարագետը (Ասատուր Մնացականյանի 100-ամյա հոբելյանին). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-281. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2012) Մանուկ Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածաշարը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-245. ISSN 0135-0536

Սաքապետոյան, Ռուբեն (2012) Պրոֆեսոր Աշոտ Սուքիասյանի հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 282-283. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Նորայր (2012) Վաղ աշխարհաբարի իմաստափոխության դասակարգման նոր փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 227-239. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2012) «Ագաթանգեղոսի պատմությունը», ստեղծման հանգամանքները, գրության ժամանակը և հեղինակի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-222. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Անահիտ (2012) «Վեցկի» բառանվան շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 133-138. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Մերի (2012) Բարբառային և ժողովրդախոսակցական բառերը Վահան Տերյանի խոսքարվեստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 80-88. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Բովանդակություն; Содержание Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). 289-294. ISSN 0135-0536

Մութաֆյան, Լևոն (2012) Գ. Շախկյան. Թումանյանի ընտանեկան աշխարհը, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2011, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-247. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2012) Թումանյանի գրական բանավեճերի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 89-112. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2012) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Հրանտ (2012) ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 278-281. ISSN 0135-0536

Ադալյան, Նորայր (2012) Հայագիտության նվիրյալը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 264-268. ISSN 0135-0536

Գագինյան, Արմինե (2012) Հայերենի անորոշ դերբայի տիպաբանական փոփոխությունները ռուսերենի ինֆինիտիվի համեմատությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 144-154. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2011) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆրեդերիկ Մակլերը հայագետ, «Եվրոպացի հայագետներ» մատենաշար, VI, Երևան, «Զանգակ - 97» հրատ., 2011, 222 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-246. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 284-288. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Տիգրան (2011) Գիտության հայազգի երախտավորը. Ֆրիդրիխ Կառլ Անդրեաս. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 120-131. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2011) Հայերենի տվյալների ընդգրկումը նոստրատիկ լեզուների համեմատական բառարանի մեջ և հետագա ուսումնասիրության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 149-175. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 312-317. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2011) Կոչականների ոճական արժեքը հայրեններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 83-98. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Հրաչ Միքայելի Բարթիկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 302-304. ISSN 0135-0536

Դերբոյան, Ասան (2011) Մաքսիմ Հուսեյնի Խամոյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 310-311. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Պարույր Մամբրեի Մուրադյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 305-307. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 366-372. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2011) «Ջահուկյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջան` նվիրված Հր. Աճառյանի ծննդյան 135-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 359-361. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Մհեր (2011) Արաբական փոխառություններով կազմված բայերի ձևաիմաստային արտահայտությունները հայրեններում և կաֆաներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 176-186. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2010) К публикации статьи А. А. Мкртчяна «О топонимии Нагорного Карабаха». Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 247-251. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 297-302. ISSN 0135-0536

Սանթոյան, Արեն and Ղուկասյան, Շողիկ (2010) Գրաբարում բաղաձայնահաջորդ ն -ով վերջացող բառերի բառակազմական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-97. ISSN 0135-0536

Սիրունյան, Տիգրան (2010) Լեզվաբանական նորակազմ տերմինները և տերմինագործածության առանձնահատկությունները «Հանդես ամսօրյա»-ում (1901–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 81-86. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Նիկողոսյան, Գոհար (2010) Հետնալեզվային և կոկորդային հնչյունների անկումը բառասկզբում (հայերենի, մյուս հնդեվրոպական և ֆիննաուգրական լեզուների տվյալների հիման վրա). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 98-109. ISSN 0135-0536

Բոժկո, Օլեքսանդր (2010) Ուկրաինաբանությունները Կամյանեց-Պոդիլսկ քաղաքի XVI–XVII դարերի հայկական դատարանի վավերագրերի լեզվում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 110-115. ISSN 0135-0536

Ղազիյան, Ալվարդ (2010) Սերգեյ Վարդանյան. Կրոնափոխ համշենահայերի բարբառը, բանահյուսությունը և երգարվեստը (նյութեր և ուսումնասիրություններ), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 428 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 276-278. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 316-321. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Միրզոյան, Վաչագան (2010) Յոթնագրյանքների առեղծվածը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-233. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռուբիկ and Համբարձումյան, Վազգեն (2010) Ներսես Մկրտչյան – 80. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 293-294. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարսիկ (2010) Նոր բառեր Հովհաննես Օձնեցու նորահայտ տոնացուցային երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 174-183. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Կարինե (2010) Շարահյուսական իրակությունների ոճական առանձնահատկությունները Միսաք Մեծարենցի քնարերգության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2010) Արարատյան լեռների հին անունների և անվանադիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 220-227. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2010) Բառաքննական դիտարկումներ Երեմիա Մեղրեցու «Բառգիրք հայոցի» մի քանի բառերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 161-169. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 319-325. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2010) Գրաբարի դարձվածները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 141-146. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2010) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2010) Ծիածանը հայոց պատկերացումներում. համեմատական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 198-219. ISSN 0135-0536

Բարլեզիզյան, Արամ (2010) Վազգեն Համբարձումյան. Լատինաբան հայերենի պատմություն (14–18-րդ դդ.), Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2010, 372 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 283-284. ISSN 0135-0536

Մոհամմադի, Մոհամմադ Մալեք (2009) Հայագիտության զարգացման հեռանկարները արդի Իրանում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 306-312. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2009) Արարատյան և Բայազետի բարբառների փոխհարաբերությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 145-157. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). pp. 325-330. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2-3). ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Linguistics. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 259-266. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Literary criticism. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 246-259. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Лингвистика. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 156-165. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Литературоведение. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 143-151. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 315-318. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Գրականագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 39-52. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2009) Երկու խոսք. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Լեզվաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 53-61. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Բովանդակություն; Содеожание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 308-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Այվազյան-Թերզյան, Մարիա (2009) Համադրական կրկնավոր բարդությունների կաղապարման մի քանի արտահայտություններ հայերենում և դրանց համարժեքները պարսկերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 177-184. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-317. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռաֆիկ (2008) Մամիկոն Գևորգյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 295-302. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2008) Միջազգային գիտական նստաշրջան` նվիրված Լևոն Խաչիկյանի 90-ամյա տարելիցին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 305-310. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Տաղանդավոր լեզվաբանն ու մեծ մանկավարժը (ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Աշոտ Արսենի Աբրահամյանի ծննդյան 90-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 290-294. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) «Պատմաբանասիրական հանդեսի» հիսուն տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-9. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 322-326. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Մելքոնյան, Ռուբեն (2008) Համշենի և համշենահայության խնդիրներին նվիրված միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 319-321. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 308-312. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2008) Լատինաբան հայերենի տարբերակիչ հատկանիշները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-179. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Նիկողոսյան, Գոհար (2008) Հայերենի և հնդեվրոպական մի շարք լեզուների տիպաբանական համեմատության ուրվագծեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 259-274. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2008) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2008) Ստեփան Պալասանյանի պատմահրապարակախոսական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 85-97. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2008) Ֆրանսիական հայագիտության վիթխարի դեմքը և հայ ժողովրդի մեծ բարեկամը (Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 59-84. ISSN 0135-0536

Դալլաքյան, Կառլեն (2007) «Նազովրեցի» և հարակից հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 186-192. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Ռուբեն (2007) Աննա Աբաջյան. Հայերենի հոլովական համակարգի ըմբռնումը և պատմական զարգացումը հայ քերականագիտության մեջ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 444 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-259. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 307-312. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Էդուարդ (2007) Ընդմիջարկությունները որպես քերականական կապակցություններ տրոհող կառույցներ գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 143-154. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Վիկտոր (2007) Հ – Խ հնչյունների համապատասխանությունը հայերենի բարբառներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 163-172. ISSN 0135-0536

Թամամյան, Նաիրա (2007) Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի 30-րդ գիտական նստաշրջանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 299-304. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Արտաշես (2007) Վազգեն Համբարձումյան. Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության (XVIIդ. վերջ– XIX դ.), հ. 1, Երևան, «Զանգակ–97», 2006, 140 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-252. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ալվարդ (2007) Արտալեզվական և լեզվական գործոնները հնագույն շրջանի բնիկ ու փոխառյալ հայոց իգական անձնանուններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 248-256. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հերմինե (2007) Բայի դիմավոր ձևերը և դրանց գործառական առանձնահատկությունները Ստ. Օրբելյանի «Պատմութիւն տանն Սիսական» երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 216-223. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 333-337. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Էդուարդ (2007) Գ. Բ. Թոսունյան. Գրաբարի բառարանագրությունը, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2006, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 294-296. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2007) Գիտության մեծ նվիրյալը (Հրաչ Բարթիկյանի ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-307. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գրիգոր (2007) Հին և միջնադարյան կրկեսային խաղերի ձևաբանական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 236-247. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2007) Ռ. Ս. Ղազարեան. Գրաբարի հոմանիշների բառարան, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, 704 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-302. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2007) «Արամ» անունը հայ ժողովրդի երկրորդ ցեղանուն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 226-248. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 318-322. ISSN 0135-0536

Օրենգո, Ալեսսանդրո (2007) Գոհար Մուրադյան. Բարոյախաւս. հունարեն և հայերեն տարբերակները թարգմանական տեխնիկայի ուսումնասիրությամբ, Եբրայական համալսարանի հայագիտական ուսումնասիրություններ, հ. 6, Լուվեն–Փարիզ–Դադլի, Մասաչուսեթս, «Պետերս» հրատ., 2005, 216 էջ: Gohar Muradyan. Physiologus. The Greek and Armenian Versions with a Study of Translation Technique, Hebrew University Armenian Studies 6, Leuven-Paris-Dudley, Massachusetts, Peeters, 2005, 216 p. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 307-312. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Սուսաննա (2007) Հայերենի նույնաբաղադրիչ փոխատեղույթների հնչյունակազմական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 169-179. ISSN 0135-0536

Դիլբարյան, Նարինե (2007) Հայկական տեղանվանահիմքերի իմաստային դաշտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 180-187. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2007) Պրոֆեսոր Աշոտ Սուքիասյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 315-317. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2007) Օտար պատմագիրներից հիշատակված Հայաստանի ամենավաղ արքան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-261. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 313-317. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2006) Ժամանակակից հայերենի բառազուգորդումների կառուցվածքային և իմաստային տիպերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-235. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2006) Լ. Շ. Հովհաննիսյան. Գրաբարի բառապաշարը (V դար), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2006, 310 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Վլադիմիր (2006) Ռամազ Կոնստանտինի Գորգաձե. Վրացերեն-հայերեն բառարան. Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 716 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-302. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 330-334. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2006) Մեսրոպ Մաշտոցը և նախամաշտոցյան հայ գիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-236. ISSN 0135-0536

Նազարյան, Մանաս (2006) Մի քանի դիտողություն Արաբկիրի բարբառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 202-205. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Շահվերդյան, Թերեզա (2006) Շարահյուսական վերաիմաստավորումը դասական գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 146-156. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Լալիկ (2006) Нерсес Мкртчян. Семитские языки и армянский. Ереван, “Дразарк”, 2004, 376 с. Ներսես Մկրտչյան . Սեմական լեզուները և հայերենը. Երևան, «Դրազարկ», 2004, 376 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 328-331. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2006) Բառային տարբերակներ հոմանիշների ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 141-156. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 336-341. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2006) Մակդիրը Րաֆֆու «Սամվել» պատմավեպում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 175-180. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2006) Մանուկ Աբեղյան. գիտական վաստակի գնահատման ուրվագիծ (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-27. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2006) Ս. Ա. Հայրապետյան . Գրաբարի շարադասությունը. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2005, 256 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 321-324. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2005) Արևի աստվածը վաղ Ուրարտուի կրոնական քաղաքականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 232-247. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-320. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վարսիկ (2005) Հովհաննես Օձնեցու երկերում գործածված և «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» աշխատության մեջ չվկայված բառեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-122. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-291. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2005) Ուրարտուի վերնախավի էթնիկական պատկանելության խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 208-226. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2005) Տխուր մտորումներ ՊԲՀ-ի 2-րդ համարի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-313. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2005) Վրթանես Ասկերյանը և նրա թարգմանական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-102. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2005) «Կէս ազգին հայոց» լուսավորության պարագաների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-217. ISSN 0135-0536

Марр, Н. Я. (2005) Древнеармянский алфавит и сирийское письмо. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-57. ISSN 0135-0536

Дьяконов, И. М. (2005) О самоназвании армянского народа. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 277-278. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2005) Ագաթանգեղոսի «Պատմության» Վիեննայի կրկնագիր ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 144-153. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 365-369. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Գևորգ Ջահուկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 352-354. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պարույր (2005) Զազա Ալեքսիձե. Կովկասյան Աղվանքի գրչությունը, լեզուն և դպրությունը,Թբիլիսի, 2003, 224 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 330-336. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիանա (2005) Խոսք հիշատակի. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 354-356. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Հասմիկ (2005) Հայատառ թուրքերեն ձեռագիր բառարաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 250-254. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Հայոց 1600-ամյա այբուբենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Տեր -Մինասյան, Երվանդ (2005) Հայոց գրերի գյուտի թվականի և այլ հարակից խնդիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 5-29. ISSN 0135-0536

Սադոյան, Լիպարիտ (2005) Հայոց մեսրոպաստեղծ այբուբենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 58-86. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2005) Հունարենի ազդեցությունը դասական շրջանի թարգմանություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 189-209. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Գուրգեն (2005) Ղազար Փարպեցու երկերի արևելահայերեն վերջին թարգմանության հանգամանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-182. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2005) Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-100. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պարույր (2005) Սահակի և Մեսրոպի «Կատարեալ պատմութեան» խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 154-165. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Անդրանիկ (2005) Վերլուծական կրկնավոր բարդությունները ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 263-276. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 311-315. ISSN 0135-0536

Շոլինյան, Մարիամ (2005) Բուզանդագիտական մի ճշտում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 227-230. ISSN 0135-0536

Աբաջյան, Աննա (2005) Գրաբարի հոլովները լատինաբան հայ քերականների ըմբռնմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-242. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 294-301. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Սերգեյ Աբրահամյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-310. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ներսես (2004) Բանասիրական ճշգրտումներ և լրացումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 180-188. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-319. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Ամիրխանյան, Ռուզաննա (2004) Խորան բառի ծագումնաբանական ասպեկտները Եվսեբիոսի համաձայնության աղյուսակների գեղարվեստական հարդարանքի համատեքստում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 148-158. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2004) Րաֆֆին և արևելահայ գեղարվեստական գրականության լեզուն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 65-76. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 317-320. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2004) Գ. Բրուտյան. Հայագիտություն և մետահայագիտություն. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2004, 530 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-296. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2004) Գիտության մեծ երախտավորը (Հակոբ Անասյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Անուշ (2004) Հայերենի հնչյունափոխության համառոտ տեսություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 117-129. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Մատաթիա Գարագաշյանը և իր «Նկարագիր ուսմանց» աշխատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-141. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2004) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 316. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Մոքոյան, Հենրի (2004) Անձի Ես-ի ինքնամբողջացման դիալեկտիկան և հայ պատմաբանասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 142-153. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 322-325. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Էլոյան, Սեդա (2004) Համագործածական բառերի փոխաբերական կիրառությունները և դրանց գեղագիտական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 154-159. ISSN 0135-0536

Պապիկյան, Սիլվա (2004) Հայ եկեղեցու նվիրապետությանը վերաբերող մի քանի տերմինների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 196-202. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2004) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2004) Պրոֆ. Միշել վան Էսբրուկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 319-321. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2003) Բառաքննական նկատառումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 192-200. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 312-317. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Ստելլա (2003) Զեղչումը բարդ համադասական նախադասություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 207-214. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2003) Հայագիտության արդի վիճակը Հայաստանում և զարգացման հեռանկարները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 17-29. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Էդուարդ (2003) Հին Հայաստանի պատմության հայեցակարգային հիմնահարցերը պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 30-37. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Հիրիկ Անտոնյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 310-311. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2003) Եվս մի անգամ Ստեփանոս Սյունեցու անձի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Հայագիտական միջազգային համաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 297-300. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2003) Բառիմաստային նրբերանգներ հոմանիշների միջինհայերենյան ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-257. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 319-324. ISSN 0135-0536

Գյուրջինյան, Դավիթ (2003) Լ. Մ. Խաչատրյան. Գրաբարի բացատրական բառարան (ձևաբանորեն տարարժեք բառեր ). Երևան, «Զանգակ—97» հրատ., 2003, 384 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 311-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Լիանա (2003) Մանուել Ջախջախյանի «Հայերեն-իտալերեն բառարանի» տեղը հայ բառարանագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 131-137. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Արմեն (2003) Ստուգաբանական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 181-188. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2003) Վայոց ձորի խոսվածքի մանկական բառապաշարը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 272-275. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Անդրանիկ (2003) Շարահյուսական կրկնությունը արդի հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 243-252. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 313-317. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2003) Գրական լեզվամտածողությունը Րաֆֆու գիտական խոսքում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-262. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Չիանկալինի, Կլաուդիա Ա. (2003) Հայերեն «Անհուշ» բերդ՝ Մոռացության ամրոց (Ստուգաբանական ծանոթագրություն). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 203-207. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2003) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2003) Սեդա Էլոյան.- Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան. Երևան, «Նաիրի» Հրատ., 2002, 492 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-294. ISSN 0135-0536

Степанов, Евгений (2002) Особенности культурной и языковой ситуации в армянской диаспоре Одессы. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 90-102. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Սարգիս (2002) Ասուվա երկիրը և զույգ առաջնորդների սոցիալական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 261-276. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-318. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2002) Հնդեվրոպական արմատի տարբերակայնությունը և հայերեն Աստուած բառի ծագումն ու տիպաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 242-260. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Անուշ (2002) Ձայնավորների հնչյունափոխությունը հայոց տեղանուններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 187-196. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Բաղդասարյան, Արմեն (2002) Ֆրանսերենի մասնական և հայերենի զրո հոդերի իմաստների և գործառույթների զուգադրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 109-118. ISSN 0135-0536

Амбардарян, Гаянэ (2002) Образование редуплицированных имен существительных (на материале армянского, русского и английского языков по универсальной лингвистической модели акад. Г. Б. Джаукяна). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 71-81. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 315-318. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2002) Գրաբարի համադրական պատճառական բայերի արժույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 178-190. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-46. ISSN 0135-0536

Դալալյան, Տորք (2002) Հայոց վիպական Սաթենիկ թագուհու կերպարի ծագումնաբանության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 191-213. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Արտաշես (2002) Ղազար Փարպեցին մաշտոցյան գրերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-111. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2002) Մահ/մեռնել հասկացության ընկալումն ու լեզվական արտահայտությունները գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 157-165. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2002) Ուրարտական գլխավոր աստվածների եռյակը և պետության իշխող վերնախավի ծագման խնդիրը (Կ. Ֆ. Լեման-Հաուպտի ծննդյան 140- ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 243-270. ISSN 0135-0536

Карагезян, Армен (2002) К вопросу об этимологии ойконима "Агванлу". Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 217-220. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 298-302. ISSN 0135-0536

Ալայան, Արտաշես (2002) Բուն հայկական մետաղագործական տերմինների ծագումը և ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 210-216. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Ռոլանդ (2002) Գրական լեզվամտածողությունը Րաֆֆու հրապարակախոսության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Բառնասյան, Ջեմմա (2002) Հայերենի բարբառներում «ժամանակ» հասկացության բառանվանումների գործառական-ծագումնաբանական քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 155-162. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Պողոս (2002) Մխիթարյանների հետ Շահամիրյանների մատենագրական առնչությունների պատմությունից («Բառգիրք Հայկազեան լեզուի»-ն իբրև «Նոր տետրակի» աղբյուր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 128-137. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2002) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2002) Նորակազմ բառեր հոմանիշների միջինհայերենյան ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Ալեքսան (2002) Տեղանունների բառարանի հինգհատորյակի հրատարակման առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 125-127.

Դոլուխանյան, Աելիտա (2002) Ֆրանսիացի ականավոր հայագետը (Մարի Բրոսսեի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 88-101. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 307-312. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գևորգ (2001) Գրաբարի բառարանագրության զարգացման ընթացքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 251-258. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Միշել (2001) Պատում և ժամանակային ռեֆերենցիացիա Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ (Գիրք առաջին, գլուխ ԺԵ՝ Յաղագս Արայի, եւ մահուան նորա պատերազմաւ ի Շամիրամայ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 191-220. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Նիկոլայ (2001) Բառաքննական դիտողություններ Ոզմի բարբառի բառապաշարի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-142. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 314-318. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Նազիկ (2001) Հոմանշային շարքը միջին հայերենյան ձեռագիր բառարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 200-203. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պավել (2001) Անաստաս վարդապետի կազմած Երուսաղեմի հայկական վանքերի ցուցակի ժամանակի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 27-46. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Նորայր (2001) Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության փուլերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Տեր-Մերկերյան, Ռոբեր (2001) Արդի հայերենի երկու տարբերակների փոխներգործության շրջանակները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 90-96. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վազգեն (2001) Հայոց լեզվի կետադրական տերմինների ծագումը և կառուցվածքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 202-218. ISSN 0135-0536

Անանյան, Գառնիկ (2001) Ճարտասանության խնդիրները Դիոնիսիոս Թրակացու քերականության հայկական մեկնություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 145-151. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Աշոտ (2001) Մեծ հայագետն ու հայրենասերը (Հր. Աճաոյանի ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 47-62. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ազատ (2001) Յուլիուս Ասֆալգ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-292. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2001) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2001) Ստուգաբանական նկատառումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 181-189. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի 80-ամյակին նվիրված հայերենագիտական միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 294-296. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 2. ISSN 0135-0536

Աշքարյան, Հ. Վարդան եպս. (2000) Մխիթարյանները հայ մշակույթի ջահակիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 10-14. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2000) Ջ. Ռասելի «հայագիտական» հնարանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-257. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Աշոտ (2000) Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյան (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 274-277. ISSN 0135-0536

Պապոյան, Արտաշես (2000) Ակադեմիկոս Սերգեյ Աբրահամյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 278-283. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Ալբերտ (2000) Բանասիրական ճշգրտում Ամմիանոս Մարկելինոսի լատիներեն բնագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 222-226. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (2000) Բառաքննական նկատառումներ «Բառգիրք Հայոցում» տեղ գտած մի քանի բառերի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 213-221. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 309-313. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ներսես (2000) Վ. Ուրիշյան. Մեր արմատները նոր լույսի տակ, հ. Ա, Ա-Կ, Ֆրեզնո, 1995, էջ 183+(698-687), հ. Բ, Հ-Ֆ, Ֆրեզնո, 1998, էջ 245+(635-623):. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 268-273. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 292-297. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2000) Գալուստ Տեր-Մկրտչյան. Հայագիտական ուսումնասիրություններ. գիրք Բ, աշխատասիրությամբ պրոֆ. Պ. Հ. Հակոբյանի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տպարան, 1998, 816 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (2000) Գրաբարի կրավորական սեռի հարադրավոր բայերը և դրանց արժույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 159-166. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2000) Էդմոնդ Շյուտց. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 290-291. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). p. 2. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2000) Նոր գիրք հայերենի առաջին եվրոպացի ուսումնասիրողների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 265-266. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2000) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գևորգ (2000) Ուրարտական արձանագրությունների ներածական բանաձևերի հնարավոր հայկական բնույթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 124-129. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լավրենտի (1999) Բարբառային մի քանի բառերի քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 283-287. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 420-425. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գուրգեն (1999) Գրաբարի զուգաբայական հարադրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 295-305. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Օֆելյա (1999) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» բառապաշարի համեմատությունը V դարի գրական հուշարձանների բառապաշարի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 202-208. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1999) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» հիմնադիր խմբագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 62-66. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1999) Ամբրոսիոս Թեսեոսի «Ներածություն» գրքի հայագիտական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 216-219. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ս. Մ. (1999) Բնի՞կ թե փոխառյալ բառեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 327-334. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 398-402. ISSN 0135-0536

Խաչիկյան, Մ. Լ. (1999) Իգոր Միխայլովիչ Դյակոնով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 390-392. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1999) Հայ ժողովրդի արտաքին կողմնորոշումների գնահատության հարցը Մ. Ներսիսյանի աշխատություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 73-80. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Հայագիտության ամբիոնի երեսնամյակը. 1969-1999. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 383-385. ISSN 0135-0536

Ուտիե, Բեռնար (1999) Հայագիտության սկզբնավորողը Ֆրանսիայում. Գիյոմ դը Վիլֆրուա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 180-194. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ֆ. Տ. (1999) Հիշատակի խոսք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ս. Գ. (1999) Հովհ. Թումանյանը և «Դաշնակցության դատավարությունը» 1912 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 161-179. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Վ. Ա. (1999) Պատմաբանը, գիտության կազմակերպիչը, քաղաքացին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 67-72. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Ա. Ս. (1999) Փիրմիլիանոսի «Պատմությունը» որպես Մովսես Խորենացու աղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 220-236. ISSN 0135-0536

Ստրոմայեր, Վիրջիլ (1999) Ամբրոսիոս Թեսեոսի «Ներածություն» գրքի Մատենադարանի օրինակի վերաշարված թերթերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 204-215. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Գագիկ Սարգսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 233-234. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վ. Գ. (1998) Գիտաժողով նվիրված ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 230-232. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1998) Հայերենի այբուբենի մերօրյա խնդիրներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 27-34. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1998) Հատուկ անունների ստուգաբանությունը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 85-98. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Եզեկյան, Լ. Կ. (1998) Ուղղագրությունը քմահաճույքի առարկա չէ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 35-40. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1998) Բարբառային բառերի մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 221-226. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1998) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. and Հախվերդյան, Լ. and Ջրբաշյան, Էդ. (1998) Հայերենի ուղղագրությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1998) Հայոց դպրությունը Կոստանդնուպոլսում (V—X դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 145-158. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1998) Հատուկ անունների ստուգաբանությունը Մովսես Խորենացու Պատմության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 113-128. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1997) ՀՀ ԳԱ Ակադեմիայի նախագահությունը նշեց «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 40-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Հարությունյան, Ս. Բ. (1997) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 40 տարին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-26. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1997) Անվանի գիտնականը և ջերմ հայրենասերը (Հովսեփ Օրբելու ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-32. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Տերմերկերյան, Ռոբեր (1997) Բառակերտումը արդի արևմտահայերենում. միջավայր և միջոցներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 119-126. ISSN 0135-0536

Մարության, Ա. Ա. (1997) Բառային փոխառությունների և լեզվի մաքրության հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 111-118. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան , Լ. Շ. (1997) Բառաքննական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 153-158. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Բարսեղյան, Հ. Խ. (1997) Գրիգոր Ղափանցյանը լեզվաբան-հայագետ (Ծննդյան 110-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 33-40. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1997) Հայերեն աղջիկ բառի ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 149-152. ISSN 0135-0536

Պապոյան, Ա. Հ. (1997) Հայերենի ուղղագրության և հարակից հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1997) Արդի հայերենի զարգացման մի քանի խնդիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 81-92. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Մ. Մ. and Թաջիրյան, Է. Խ. (1997) Հայագիտական նյութերը Վատիկանի արխիվներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 111-118. ISSN 0135-0536

Դ., Ն. (1997) Հանդիսավոր նիստ նվիրված անվանի գիտնական Էդմոնդ Շյուցի ծննդյան 80-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 284-287. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1997) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1997) Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի գրաբար թարգմանությունների լեզվական որոշ առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-176. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Հ. Կ. (1996) «Արտախուր խաւարտ»-ի մեկնության նոր փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 311-316. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1996) Աշխարհաբարի հոլովների ըմբռնումն ու լուսաբանությունը վաղ շրջանի քերականություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 277-294. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1996) Բանասերի նոթեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 25-38. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. and Քոսյան, Ա. Վ. (1996) Գ. Խ. Սարգսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 269-272. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Լ. Մ. (1996) Խոսքիմաստային եռարժեք բառերը հին հայերենում (Տարժամանակյա քննության փորձ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 179-188. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1996) Հայերեն ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 189-192. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1996) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1996) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 39-46. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Պ. Հ. (1996) Վ. Ս. Նալբանդյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1995) Մովսես Խորենացու Պատմության «Տենչայ Սաթենիկ տիկին» հատվածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 227-236. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հասմիկ (1995) I. Basilio di Cesarea. Il Libro delle Domande (Le Regole). Edito da Gabriella Uluhogian, Lovanii, 1993; Basilio Di Cesarea.Il Libro delle Domande (Le Regole), Tradotto do Gabriella Uluhogian,Lovanil, 1993 (Corpus Scriptorum Christianorum. Orientalium editum consillo Universitatis Catholicae Americae et Unlversitatis Catholicae Loveniensis, Vol. 536, 537. Scriptores Armeniaci tomus 19, 20). Բարսեղ Կեսարացի. Գիրք հարցողաց, աշխատասիրությամբ Գաբրիելլա Ուլուհոջյանի. հ. 1 և 2-րդ, Լուվեյն, 1993։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 242-244. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Օհանյան, Հ. (1995) Գ. Բ. Ջահուկյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 254-256. ISSN 0135-0536

Սամվելյան, Խ. (1995) Լևոն Հախվերդյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 260-262. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1995) Հայ-իրանական լեզվական զուգադիպումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 183-186. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1995) Մանուկ Աբեղյանի հոլովական տեսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-226. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1995) Սիվրի-Հիսարի գաղթօջախի և բարբառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-214. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1995) Micheline Albert, Robert Beylot, Rene-G. Coquin, Bernard Cuttier, Charles Renoux, Christianismes Orientaux: Introduction a l' études des langues et des littératues, Introduction par Antoine Guillaumont. - Paris. Les éditions du Cerf, 1993, 456 p. Քրիստոնյա Արևելք. Լեզուների և մատենագրությունների ուսումնասիրության ներածություն: Armenia and the Bible: papers presented to the international symposium held at Heidelberg, July 16 - 19, 1990/edited by Christoph Burchard.— Scolars Press Atlanta, Georgia, 1993 (University of Pennsylvania.Armenian texsts and studies; no 12). 251 p. Հայաստանը և Աստվածաշունչը. Հայդելբերգի միջազգային գիտաժողովին ներկայացված նյութեր, հուլիսի 16—19, 1990։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 239-244. ISSN 0135-0536

Զեքիյան, Լևոն (1995) «Բազմավէպ». հայագիտական հանդեսներու նահապետը (150-ամյա հոբելյանին առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Преображенский, А. А. (1995) Жорес Ананян, Вартан Хачатурян. Армянские общины России. Ереван, 1993. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ն. Վ. (1995) Ակադեմիկոս Գրիգոր Ղափանցյանը և ուրարտագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-136. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1995) Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 137-150. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1995) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1994) Ակադեմիկոս Կարապետ Մելիք-Օհանջանյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 100-114. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1994) Բնագրագիտական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1994) Հին հայերենի վերջածանցների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 53-66. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1994) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . ISSN 0135-0536

Хуршудян, Эд. Ш. (1993) К этимологии некоторых среднеперсидских титулов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 157-164. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 3-6. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1993) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1993) Հունաբան հայերենը և նրա մշակած նախածանցների համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 7-14. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1993) Մովսես Խորենացու «Պատմության» լեզվի հունաբան շերտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 91-114.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1993) Նորահայտ բառեր հայերեն ձեռագրերի XIV—XV դդ. հիշատակարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 35-42. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1993) Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ. Մ. Ավետիսյան. Միջին հայերենի բառարան. հ. I, Երևան, 1987, հ. II, 1992. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 195-198. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1993) Սոցիալական տերմինները Արևմտյան Հայաստանում (XIX դար—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 77-90.

Խմբագրական, (1992) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1992) Բագրատունյաց Հայաստանի արհեստներից (շալակավոր՝ բեռնակիր թե՞ բանկիր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 153-159. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 257-259. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Ա. Վ. (1992) Գիտություն թե դիլետանտիզմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 11-26. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1992) Հայոց լեզվի արդի վիճակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1992) Մորուս Հասրաթյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 239-241. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Համբարյան, Ա. Ս. (1992) Սոցիալական տերմիններն Արևմտյան Հայաստանում (XIX դար—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 127-138. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1992) Classical Armenian Texts. Series editor John A. C. Greppin.—Thomas Artsruni. History of the House of the Artsrunik'. Introd. by R. W. Thomson, New York, 1991, 3l3 p.; Vardan Areveltsi. Chronicle, Introd. by R. W. Thomson, New York, 1991, 184 p. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-216. ISSN 0135-0536

Хуршудян, Эд. Ш. (1992) Иранская военно-административная терминология и проблема четырехчленного деления Сасанидского Ирана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 175-186. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . 237-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Է. Բ. Աղայան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 235. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1992) Լեզվական նոր տվյալներ հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի և հավատալիքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 14-27. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1992) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1992) Հարցազրույց Ֆրանսիայի հայագետ Շառլ Ռընուի հետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 71-84. ISSN 0135-0536

Կատվալյան, Մ. Ա. (1992) Պատմության աղավաղման մի նոր փորձ (Ռ. Իշխանյանի «Պատկերազարդ պատմություն հայոց» գրքի մասին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 57-62. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1992) Տեղանվանական մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-139. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1991) V դարից վկայված մի քանի բառերի քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 147-152. ISSN 0135-0536

Գյուրջինյան, Դ. Ս. (1991) «Տուն» վերջնաբաղադրիչով բարդությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 153-162. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1991) Односторонние армяно-балтийские изоглоссы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 170-175. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 224-226. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1991) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 36-44. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գ. Բ. (1991) Վ. Գ. Համբարձումյան. Գրաբարի գործառությունը որպես գրական լեզու ԺԸ-ԺԹ դդ., ՀՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1990, 410 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Ամալյան, Հ. Մ. (1991) Амирдовлат Амасиаци. Ненужное для неучей, пер. с армянского, вступ. статья и комментарии С. А. Вартанян. Наука, 1990, 880 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 212-216. ISSN 0135-0536

Хуршудян, Э. Ш. (1991) Армянское Nepak. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-154. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1991) Բնագրագիտական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 140-144. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-224. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1991) Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային կապերի սկզբնավորման ու զարգացման հարցի շուրջը (XI—XIX դարեր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 101-109. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1991) Հայերենի նոր ուղղագրությունը և նրա մերժման անհիմն փորձերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 7-13. ISSN 0135-0536

Մահե, Ժան-Պիեռ (1991) Հարգանքի տուրք Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի (1908—1991) հիշատակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 79-84. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Բ. Կ. (1991) Նախընթաց անդամի ծավալման իմաստային-ոճական արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 129-139. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1991) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Վայտենբերգ, Ժ. Ժ. Ս. (1990) XVII դարի լատինատիպ քերականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 31-38. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Մ. (1990) «Փյունիկի» խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 248-249. ISSN 0135-0536

Асатрян, Г. С. (1990) Еще раз о месте заза в системе иранских языков (Заметки по новоиранской диалектологии). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 154-163. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Ս. Ա. (1990) Ամիրդովլաթ Ամասիացին և միջնադարյան հայ բժշկական տերմինաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 105-120. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 250-255. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Գ. Կ. (1990) Դիմային հարաբերության արտահայտությունը բայական անդեմ նախադասությունների մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 143-153. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1990) Խորենացու երկու աղբյուրի թվագրման շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-104. ISSN 0135-0536

Երզնկյան, Ե. Լ. and Չալաբյան, Ս. Ա. (1990) Հայերենում ցուցականության կարգի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 132-142. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1990) Հայոց գրական լեզվի նախնական փուլերը պատմաբանի հայացքով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 22-30. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Դիլբարյան, Ն. Հ. (1990) «Անուն» խոսքի մասերը Մանուկ Աբեղյանի քերականական համակարգում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 132-138. ISSN 0135-0536

Юсупова, З. А. (1990) О диалектном составе курдского языка. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 164-176. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գ. Ս. (1990) Արդյոք կա՞ն հայկական փոխառություններ նոր պարսկերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 139-144. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Է. Լ. (1990) Արտասահմանի հայագիտական հանդեսներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 210-218. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 233-235. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1990) Լևոն Մելիքսեթ-Բեկ (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 63-69. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Գարայան, Սարգիս (1990) Հայկական հանրագիտարանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 190-195. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Մեյթիխանյան, Փ. Գ. (1990) Նորաբանության, նոր բառի և նոր իմաստի ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 43-51. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 243-245. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Ա. Ե. (1990) Գևորգ Ջահուկյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 212-215. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ռ. Հ. (1990) Հայերեն բացատրական բառարանների բառապաշարի ընտրության հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 202-211. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1990) Հայերենի անհայտ ծագման բառարմատները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 62-77. ISSN 0135-0536

Գարեգինյան, Գ. Լ. (1990) Հայերենի կետադրության մի քանի վիճելի դեպքերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 159-173. ISSN 0135-0536

Շարաբխանյան, Պ. Ե. (1990) Հայերենի ուղղագրության հարցերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 89-105. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1990) Նոր Հայկազյան բառարանում չվկայված բառեր V դարի ինքնուրույն գրականությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 149-158. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Մադոյան, Ա. Գ. and Ներսիսյան, Վ. Ս. (1990) Վաչե Նալբանդյան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 216-218. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1990) Традиции изучения балто-славянских языковых отношений и исторические данные армянского языка. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 183-187. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-247. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1990) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 125-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 242-244. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գ. Վ. (1990) Համանունների պատմական փոխազդեցությունը (Համանվանական տասներկու զույգերի պատմական զարգացման հիման վրա). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 178-182. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1990) Նախահայրենիքի, ժողովրդի կազմավորման և Ուրարտուի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-40. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1990) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Աղաբեկյան, Մ. Ա. (1990) Ստուգաբանական դիտողություններ «Աղուանք» տեղանվան վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 168-177. ISSN 0135-0536

Бутба, В. Ф. (1989) К семантике булгарских этнонимов «Ашхарацуйца» (Опыт реконструкции процесса формирования общности). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 169-181. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 236-238. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1989) Լ. Ս. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմությունը, Երևան, 1987, էջ 357. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 229-232. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Ամալյան, Հ. Մ. and Մելքոնյան, Ս. Ա. (1989) Վ. Ա. Քոսյան. Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները (Երևան, 1975). Գրաբարի բառակապակցությունները (1980). Միջին հայերենի բառակապակցությունները (1984). Արևմտահայերենի բառակապակցությունները (1986)։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-227. ISSN 0135-0536

Асатрян, Г. С. (1989) Заметки об этимологических фигурах в иранском (На материале согдийской версии Вессантара-джатаки). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 152-163. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1989) Բառաքննական մի քանի դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 145-151. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-239. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1989) Եղիազար Առնջեցին բառարանագիր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 114-121. ISSN 0135-0536

Երզնկացի-Սրապյան, Ա. Ն. (1989) Լեզվի հարցերը հայ քերականների գործերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 122-132. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 237-239. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Կարագյոզյան, Հ. Հ. (1989) Հավելահնչյուն «ր »-ն հայկական անձնանուններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 165-180. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Բարլեզիզյան, Ա. Կ. (1989) XIX դարի հայ-ֆրանսիական լեզվական կապերի պատմությունից (Հիմնական աղբյուրները և նպաստող ու արգելակող գործոնները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 104-114. ISSN 0135-0536

Ուլուհոջյան, Գաբրիելլա (1989) «Տեառն ասելով». հունարենի բացարձակ սեռականի թարգմանությունը Բարսեղ Կեսարացու հայերեն բնագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-176. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1989) Արարատ Ղարիբյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 12-24. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Զեյթունյան, Ա. Ս. (1989) Բարբառային հետքեր «Գիրք ծննդոց»-ի ձեռագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 141-156. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 256-258. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1989) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Лившиц, В. А. and Хуршудян, Э. Ш. (1988) Титул mrtpty на парфянской гемме и армянское mardpet. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-81. ISSN 0135-0536

Շահվերդյան, Թ. Ս. (1988) Անցյալ դերբայը և նրա ձևաբանական առանձնահատկությունները դասական գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 131-137. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 242-247. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1988) Մի վարկածի վերապրուկ և գրերի գյուտի թվականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 82-93. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1988) Մի քանի տեղանունների ծագման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 123-130. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1988) Տ. Մ. Ավետիսյան, Հայկական ազգանուն , Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1987, 322 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 209-212. ISSN 0135-0536

Гюзальян, Л. Т. (1988) Неопубликованная рукопись И. А. Орбели. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 194-201. ISSN 0135-0536

Տերմերկերյան, Ռոբեր (1988) Աշխարհաբարի երկու տարբերակների բառային նորակազմությունների տարժամանակյա քննություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Արտասահմանյան հրատակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 232-234. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1988) Հայերենի իրանական փոխառությունների գործառական մի քանի առանձնահատկություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 126-134. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գ. Վ. (1988) Մկրտության ծեսի հետ կապված ազգակցական տերմինները հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 144-150. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Յու. Հ. (1988) Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ. Մ. Ավետիսյան. Միջին հայերենի բառարան. հ. Ա. (Ա—Կ), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1987, 420 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 206-213. ISSN 0135-0536

Джаукян, Г. Б. (1988) О соотношении хайасского и армянского языков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 68-88. ISSN 0135-0536

Асатрян, Г. С. (1988) Суффиксальный элемент -l- и некоторые вопросы фоносемантики в армянском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 160-178. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1988) Ստուգաբանական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-147. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1988) XVIII—XIX դարերի գրաբարի ձևաբանական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 11-22. ISSN 0135-0536

Джаукян, Г. Б. (1988) О соотношении хайасского и армянского языков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 60-79. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 246-249. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1988) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Գ. Գ. (1987) «Լ» և «Ս» վերջավորությամբ դերբայների ծագման հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 196-203. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1987) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Ասմուսեն, Յես Պ. (1987) Բնագրագիտական մի հարցի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 139-144. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ս. Մ. (1987) Գրիգոր Տաթևացին և լեզվագիտական մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 92-103. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գ. Բ. (1987) Դերբայական դարձվածը գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 150-157. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Ն. Մ. (1987) Հայերենագիտական միջազգային երկրորդ գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 234-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1987) Նորահայտ բառեր հայ մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 130-138. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1987) Էմ. Ա. Պիվազյան. Մխիթար Գոշի «Դատաստանագրքի» բանասիրական քննություն. Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան,1987, 255 էջ։ Эм. А. Пивазян. Филологический анализ «Судебника» Мхитара Гоша. Изд-во Ереванского университета, Ереван, 1987, 255 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-231. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Саркисян, А. Е. (1987) Реализация определительных отношений при словосочетании в армянском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 188-194. ISSN 0135-0536

Պառնասյան, Ն. Ա. (1987) Ականավոր հայագետ-լեզվաբանը (Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-27. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-256. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-250. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1987) Հոդակապով կրկնավորները հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 160-168. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

От редакции, (1987) К 100-летию со дня рождения академика А. Г. Шанидзе. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-24. ISSN 0135-0536

Хамоян, М. У. (1987) К проблеме потребности в лингвистике (На материале фразеологии курдского языка). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 172-182. ISSN 0135-0536

Асатрян, Г. С. (1987) Язык заза и армянский (Предварительные заметки). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 159-171. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) Ակադ. Ակակի Շանիձեի հայագիտական և հայ վրացական բանասիրությանն առնչվող աշխատությունների մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-237. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Յու. Ա. (1987) Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելի (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-10. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 240-244. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Շմիդտ, Կարլ Հորստ (1987) Հին հայերենի անվանական հոլովման հնդեվրոպական հիմքերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 29-39. ISSN 0135-0536

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1987) Հովսեփ Օրբելին որպես հայագետ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 11-22. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1987) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Բ. Ն. and Ջահուկյան, Գ. Բ. and Սարգսյան, Գ. Խ. (1987) Ուրարտու—Հայաստան հարցի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 25-28. ISSN 0135-0536

Իշխանյան, Ռ. Ա. and Գալստյան, Հ. Փ. (1986) Э. Г. Туманян. Язык как система социолингвистических систем. Синхронно-диахроническое исследование. М., Наука, 1985. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 222-225. ISSN 0135-0536

Շահվերդյան, Թ. Ս. (1986) Ապառնի դերբայը և նրա գործառույթները գրաբարում (ըստ Եզնիկ Կողբացու «Եղծ Աղանդոց» երկի). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 132-137. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 243-246. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1986) Հակագիտական հորինվածք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 211-218. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Տ. Մ. (1986) Հայկական ազգանունների ձևավորումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 117-124. ISSN 0135-0536

Ջիհանյան, Վ. Գ. (1986) Հայկական լեռնաշխարհի մի քանի գետանունների ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 125-131. ISSN 0135-0536

Արեշյան, Գ. Ե. (1986) Հին Առաջավոր Ասիայի պատմության, հնագիտության, լեզվաբանության և բանասիրության հարցերին նվիրված միջազգային գիտաժողով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 240-242. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1986) Методы и результаты исследования армянских и славянских обозначений духовной сферы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 37-48. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 244-247. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1986) Էդմոնդ Շյուտց (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 49-56. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Վ. Խ. (1986) Լայբնիցը հայերի և հայ մշակույթի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Իսկանդարյան, Ս. Զ. (1986) Պատմաբանասիրական մի ճշգրտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 134-137. ISSN 0135-0536

Жамкочян, А. С. (1986) О подготовке словаря самаритянских письменных источников (предварительное сообщение). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 176-182. ISSN 0135-0536

Асатрян, Г. С. (1986) О ранних арменизмах в курдском. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 168-175. ISSN 0135-0536

Антадзе, Ф. К. (1986) О родовых наименованиях одежды и тканей в персидском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 183-189. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 242-247. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1986) Համադրական բաղադրությունները Խաչատուր Աբովյանի «Նոր տեսական և գործնական քերականության» մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 66-75. ISSN 0135-0536

Ամիրջանյան, Ս. Հ. (1986) Հայագետ Հայնրիխ Պետերմանի նամակները Քերովբե Պատկանյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 76-82. ISSN 0135-0536

Վինտեր, Վերներ (1986) Հայերենի անվանական թեքման մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-24. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Ֆեյդի, Ֆրեդերիկ (1986) Փորձ մը «հարիւր» բառին ստուգաբանության. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 63-65. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Բադիկյան, Խ. Գ. (1986) Բայական դարձվածային միավորների կառուցվածքային տիպերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 144-156. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 236-240. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Մ. Ե. (1986) Ենթակայի ու ստորոգյալի և խնդիրների ու պարագաների շարադասությունը ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 134-143. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բոլոնյեզի, Ջանկառլո (1986) Հայերենի ստուգաբանական և հնչյունաբանական հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 34-42. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1986) Հայկական շերտը ուրարտական դիցարանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-58. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1986) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Ա. Հ. (1986) Ստեփան Մալխասյանցի նամակները Կյուրեղ Սրապյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 190-200. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 235-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Հյուբշման, Հ. (1985) Հայերենի դիրքրը հնդեվրոպական լեզուների շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 27-54. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Հ. Դ. (1985) J. J. Weitenberg, Armenian dialects and the Latin-Armenian glossary of Autun. Տպագրված Medieval Armenian Culture (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 6). Chico, CA: Scholars Press, էջ 13-28. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-226. ISSN 0135-0536

Мирзоян, Н. Л. (1985) Юрий Николаевич Марр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 186-195. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1985) Բնագրագիտական դիտարկումներ Ստեփանոս Օրբելյանի պատմական երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 55-67. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գ. Ս. and Մուրադյան, Գ. Ս. (1985) Գրաբարի - ակ անվանական վերջածանցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 136-150. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Վ. Վ. (1985) Հատկական բառապաշարի արտահայտման միջոցները Ռիգվեդայի հայերեն թարգմանության ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 123-135. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Ֆալակյան, Մ. Հ. (1985) Քննական ակնարկ Ար. Ղարիբյանի «Ռուս-հայերեն բառարանի». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 151-163. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1985) Древнейшие религиозные представления праармян и праславян в свете данных сравнительно-исторического языкознания. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 73-84. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գ. Բ. (1985) Ա. Ե. Սարգսյան, Արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուները, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1985, 328 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 239-243. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Գասպարյան, Գ. Է. (1985) Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 120-ամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 250-251. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ն. Գ. (1985) Նաղաշ Հովնաթանի տաղերի շարահարությամբ բարդ նախադասությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 138-144. ISSN 0135-0536

Յուզբաշյան, Ա. Լ. (1985) Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակը V դարի հայ մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 161-173. ISSN 0135-0536

Քոսյան, Վ. Ա. (1985) Աշոտ Արսենի Աբրահամյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-236. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Գրեպին, Ջոն Ա. Ք. (1985) Բառավերջի *-s>*-h>-к' հնչյունափոխությունը հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 169-171. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 237-239. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1985) Կերպավորության քերականական կարգի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 64-81. ISSN 0135-0536

Տիրացյան, Գ. Ա. (1985) Հայերի ոչ հնդեվրոպական նախնիները՝ խուրրի ուրարտացիները և Ուրարտու-Հայաստան պրոբլեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-207. ISSN 0135-0536

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1985) Ղարադաղի միջենթաբարբառը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-194. ISSN 0135-0536

Բաղդիշյան, Գ. Կ. (1985) Նկատառումներ գրաբարի որոշ բառերի հոլովման վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 172-184. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1985) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Գայսերյան, Վ. Ա. (1985) Սեպագիր աղբյուրներում հանդիպող մի քանի երկրների տեղադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-214. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1984) Բնիկ հայերեն արմատներով կազմված հայկական անձնանունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 32-44. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 244-248. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Լ. Լ. (1984) Վ. Ա. Քոսյան, Միջին հայերենի բառակապակցությունները , Երևան, 1984. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-232. ISSN 0135-0536

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1984) Տառ-խազերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 126-137. ISSN 0135-0536

Փեթակչյան, Մ. Հ. (1984) Sabine Stephan, Karapet Episkopos Ter-Mkrtschjan (1866-1915) Materialien zu einem Kapitel armenisch-deutscher wissenschaftlicher Zusammenarbelt (Unter Mitarbeit von Loretta Chr. Ter-Mkrtschjan, redigiert und herausgegeben von Hermann Goltz, Halle (Saale). Marthin Luther Universitat Halle-Wittenberg. Wissenschaftliche Beitrage 1983, 37 (T52)-XI+154 S. Զաբինե Շտեֆան, Կարապետ Եպիսկոպոս Տեր-Մկրտչյան (1866-1915)։Հայ-գերմանական գիտական համատեղ աշխատանքների նյութեր (աշխատակցությամբ Լորետա Տեր-Մկրտչյանի, խմբագիր և հրատարակիչ Հերման Գոլց, Հալլե, Մարտին Լյութերի համալսարան, 1983. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-223. ISSN 0135-0536

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1984) «Նախադասության անդամ» ըմբռնման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 135-141. ISSN 0135-0536

Паршин, П. Б. (1984) В X. Багдасарян. Проблема имплицитного. Ереван, Изд-во АН АрмССР, 1983. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 228-234. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Վ. Դ. (1984) Բառաքննական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 142-151. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 243-248. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ա. Վ. (1984) Գուրգեն Սևակ (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 59-66. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Մարգարյան, Ա. Ս. (1984) Հայերենի բաղհյուսական բարդությունների ձևաբանական կառուցկածքը և բաոային բնութագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 125-134. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լ. Ս. (1984) Sarkis S. Saryan, Language Connections (Kinschip of Armenian with Sister Indoeuropean Languages), West Hanover, Mass., 1982. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 229-230. ISSN 0135-0536

Жамкочян, А. С. (1984) Фрагмент самаритянского Пятикнижия в собрании ЛО ИВАН СССР. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-223. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գ. Բ. (1984) Գրաբարի վերլուծական ժամանակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 105-112. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բաղդիշյան, Գ. Կ. (1984) Հ. Դ . Մուրադյան, Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, հ. I Հնչյունաբանություն , Երևան, 1982։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 224-228. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Բախչինյան, Հ. Գ. (1984) Պարույր Սևակի բանասիրական ժառանգությունը (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 18-27. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1984) Սարդուրի II-ի անդրսևանյան արշավանքի երթուղու շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 175-184. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1984) Заметки по армяно-славянской этимологии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 157-162. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Վ. Ս. (1984) Երևանի համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 215-219. ISSN 0135-0536

Թոմսոն, Ռոբերտ (1984) Հայագիտական հոդվածներ արևմտյան ամսագրերում. 1982. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1984) Հայագիտական նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 196-205. ISSN 0135-0536

Շմիդտ, Կ. Հ. (1984) Հին հայերենի բայի հնդեվրոպական հիմքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 17-37. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1984) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Иванов, Вяч. Вс. (1983) Выделение разных хронологических слоев в древнеармянском и проблема первоначальной структуры текста гимна Ва(х)агну. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 22-43. ISSN 0135-0536

Дьяконов, И. М. (1983) К праистории армянского языка (о фактах, свидетельствах и логике). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 149-178. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վրեժ (1983) Բրիտանական գրադարանի բառարանագրական արժեքավոր մի ձեռագիր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 76-81. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Գ. (1983) Հրաչյա Աճառյանի նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 194-200. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ա. Հ. (1983) „Annual of Armenian Linguistics“(«Հայ լեզվաբանության տարեգիրք»), vol. 2, 3, 1981, 1982, Cleveland, USA. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-223. ISSN 0135-0536

От редакции, (1983) Литературоведение. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 160-175. ISSN 0135-0536

От редакции, (1983) Языкознание. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 175-184. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Բովանդակություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 223. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Գրականագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 50-64. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Լեզվաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 65-73. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Կազմողների կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 2. ISSN 0135-0536

Կոստանյան, Ս. - Ա. Ս. (1983) «Հազարապետ» տերմինի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 178-189. ISSN 0135-0536

Պիվազյան, Է. Ա. (1983) Արամ Ղանալանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 314-315. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1983) Բարսեղ Կեսարացու «Վեցօրեայքի» հայերեն թարգմանության նախօրինակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 264-278. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 316-320. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1983) Է. Բ. Աղայան (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 299-301. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Թոմսոն, Ռոբերտ (1983) Հայագիտական հոդվածներ արևմտյան ամսագրերում (1980—1981). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 310-313. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1983) Հայերենի իրանական փոխառությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 138-146. ISSN 0135-0536

Թահմիզյան, Ն. Կ. (1983) Հովհաննես Պլուզ Երզնկացին հայ միջնադարյան երաժշտության տեսաբան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 124-137. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . ISSN 0135-0536

Լալայան, Լ. Վ. (1983) Տակտը, ռիթմաշարահյուսական միավորը և դարձվածքի մելոդիկան կենդանի խոսքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 112-123. ISSN 0135-0536

Асатрян, Г. С. (1983) Инфинитивы в среднеперсидеком и парфянском (на материале турфанских текстов). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 161-176. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . 2- . ISSN 0135-0536

Հեմփ, Էրիկ (1983) Մի քանի կիսաշփականների մասին հայերենի պատմության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 38-42. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Ա. Վ. (1983) Ստեփան Մալխասյանց (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-15. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1982 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 233-236. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 7. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Ս. Ն. (1982) Արսեն Տերտերյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 35-55. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1982) Հայերենի շարահյուսության հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 177-188. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լ. Ս. (1982) Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 216-222. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-238. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Հ.Վ. (1982) «Ճաղագ», «ճալա» բառերը և նրանց տեղանվանական գործածությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 153-161. ISSN 0135-0536

Хамоян, М. У. (1982) Структурно-семантическая типология фразеологизмов (на материале современного курдского языка). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-190. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Շյուց, Էդմոնդ (1982) Հայաստանի պատմության և արվեստին վերաբերող գրականության գրադարձությունը (տրանսլիտերացիա) և տառադարձությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 34-39. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Գ. Ս. (1982) Հայերենում իրանական մի քանի փոխառությունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-193. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Կ. Հ. (1982) Տիրանի կյանքը և մատենագրութլունը (X—XI դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 102-105. ISSN 0135-0536

Համբարձումյան, Վ. Գ. (1982) XVIII—XIX դարերի գրաբար պատմագրության լեզվական բնութագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 73-82. ISSN 0135-0536

Юзбашян, К. Н. (1982) Новая попытка истолковать происхождение армянского алфавита: открытие или заблуждение? Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-184. ISSN 0135-0536

Периханян, А. Г. (1982) Этимологические заметки. I. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 55-62. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-240. ISSN 0135-0536

Զեյթունյան, Ա. Ս. (1982) Դաւիթ Զէյթունցի, Մեկնութիւն քերականի, աշխատասիրությամբ Ե. Կ. Մելքոնյանի, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1981. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 218-220. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Տ. Մ. (1982) Հայոց անվանման բանաձևերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 83-97. ISSN 0135-0536

Չիքոբավա, Ա. Ս. (1982) Մի քանի խոսք Իլյա Աբուլաձեի հիշատակին (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 14-16. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1982) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Ն. Խ. (1982) Սայաթ-Նովայի ալիֆլամաների և ղարահեջաների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 98-108. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1981) «Արշակ Չոպանյանի նամականին», կազմեց և ծանոթագրեց Գ. Ազնավուրյան, Երևան, 1980, 500 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 293-294. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1981 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 327-330. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1981) Из армянской эпиграфики Грузии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 210-226. ISSN 0135-0536

Сараджева, Л. А. (1981) Этимология армянского названия осины—kałamax. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 227-229. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես (4). pp. 331-336. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2. ISSN 0135-0536

Ղազինյան, Ա. Ա. (1981) Խորեն Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 325-326. ISSN 0135-0536

Աղաբեկյան, Մ. Ա. (1981) Հնդեվրոպական *ս բաղաձայնը հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 95-108. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ս. Մ. (1981) Ալաշկերտի բարբառում օժանդակ բայի առանձնահատկության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-103. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 297-300. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1981) Գուրգեն Սևակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 295-296. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1981) Ժամանակակից հայերենի բառակազմական օրինաչափությունների զարգացման միտումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 32-47. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1981) Իրանական փոխառություններ համարվող մի քանի հայերեն բառերի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 253-260. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բրուտյան, Գ. Ա. (1981) ՀՍՍՀ ԳԱ փիլիսոփայության և բանասիրության բաժանմունքը 1980-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-20. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1981) Հայոց գրերի գյուտի թվականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 64-80. ISSN 0135-0536

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1981) Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» առաջին գրքի անձնանունների լեզվական աղբյուրները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 48-63. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . ISSN 0135-0536

Անանյան, Ն. Վ. (1981) Սիմոն Երեմյանի գրականագիտական աշխատությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 104-113. ISSN 0135-0536

Մարկոսյան, Ռ. Ա. (1981) Արարատյան բարբառի մի խումբ խոսվածքների հնչյունական համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 107-118. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 309-312. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2. ISSN 0135-0536

Բոնֆանտե, Ջուլիանո (1981) Հայերենի դիրքը հնդեվրոպական լեզուների մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 54-67. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1981) «Պատմութիւն ՍեբԷոսի», աշխատասիրությամբ Գ. Վ. Աբգարյանի, Երևան, 1979, թ., 447 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-276. ISSN 0135-0536

Дьяконов, И. М. (1981) К древневосточному субстрату в армянском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 56-78. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 300-303. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Վ. Դ. (1981) Գրաբարի ի-ա ձայնավոր հոլովման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 102-106.

Խմբագրական, (1981) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2. ISSN 0135-0536

Թոսունյան, Գ. Բ. (1981) Հայկական համաբարբառի ստեղծման աշխատանքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-291. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1981) Մաշտոցյան ավանդները և հայոց առաքելությունը Հոնաց աշխարհում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 107-119. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1980) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 308-311.

Խմբագրական, (1980) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1980 թ. նախորդ համարների բովանդակաթյունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 304-307.

Торосян, Х. А. (1980) О двух терминах судебного права в киликийском армянском судебнике. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 223-230.

Джаукян, Г. Б. (1980) Об аккадских заимствованиях в армянском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 96-106.

Мурадян, П. М. (1980) Персидский термин kandak/kande по армяно-грузинским источникам. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 262-268.

Хамоян, М. У. (1980) Фразеологическая деривация в современном курдском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 231-242.

Խմբագրական, (1980) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1980) Գրաբարի երկու դրսևորում XVII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 172-183.

Խմբագրական, (1980) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Խմբագրական, (1980) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Զեյթունյան, Ա. Ս. (1980) An Introduction to the Study of Classical Armenian by Robert Godel, Wiesbaden, 1975. Ռոբեր Գոդել, Դասական հայերենի ուսումնասիրության ներածություն, Վիսբադեն, 1975. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 294-297.

Джаукян, Г. Б. (1980) Об аккадских заимствованиях в армянском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 107-119.

Խմբագրական, (1980) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1980) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 317-320.

Խմբագրական, (1980) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1980) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Աղաբեկյան, Մ. Ա. (1980) Ստուգաբանական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 159-168.

Бердияров, Х. Б. and Валиходжаев, Б. Н. and Абрамец, И. В. (1980) М. У. Хамоян, Курдско-русский фразеологический словарь, Изд-во АН АрмССР, Ереван, 1979. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 255-257.

Муравьев, С. Н. (1980) О протосистеме армянского алфавита. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 221-240.

Խմբագրական, (1980) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Մարգարյան, Ա. Ս. (1980) Բարբառային բառերի մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 98-104.

Խմբագրական, (1980) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 292-295.

Ամալյան, Հ. Մ. (1980) Գալուստ Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական ուսումնասիրություններ։ Գիրք Ա, Երևան, 1979, 540 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 249-251.

Պառնասյան, Ն. Ա. (1980) Գևորգ Ջահուկյան (Ծննդյան 60-ամյակի աոթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 241-244.

Զեյթունյան, Ա. Ս. (1980) Եղիշեի «Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին» երկի վկայակոչումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 130-142.

Խմբագրական, (1980) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Առաքելյան, Վ. Վ. (1980) Կալիդասայի «Ամպ-ավետաբեր» պոեմի շարահյուսական կառուցվածքի մի առանձնահատկության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 110-120.

Խմբագրական, (1980) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Առաքելյան, Վ. Դ. (1980) Սեռի քերականական կարգը և բայածանցները գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 72-86.

Сараджева, Л. А. (1980) Животноводческая терминология индоевропейского происхождения в армянском и славянских языках. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 230-242.

Խմբագրական, (1980) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1980) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 294-299.

Յուզբաշյան, Կ. Ն. (1980) Երվանդ Տեր-Մինասյանի գիտական ժառանգությունը (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 87-95.

Խմբագրական, (1980) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Թումանյան, Է. Գ. and Պառնասյան, Ն. Ա. (1980) Հայերենագիտական առաջին միջազգային գիտաժողովը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 278-282.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1980) Միքայել Նալբանդյանի հայացքները լեզվի բնույթի, դերի և նրա մշակման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 96-114.

Խմբագրական, (1980) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Мкртчян, Н. А. (1979) «Отклонения» от закономерностей армянского языка в свете данных аккадского языка. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 219-234.

Խմբագրական, (1979) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1979 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 294-298.

Хамоян, М. У. (1979) Новое в армянском и общем языкознании. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 278-281.

Խմբագրական, (1979) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Ավետիսյան, Ռ. Գ. (1979) Բայի գլխավոր և երկրորդական բաղադրյալ ժամանակաձևերի հոմանիշությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 97-102.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1979) Բառաքննական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 35-45.

Խմբագրական, (1979) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 299-304.

Խմբագրական, (1979) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Խմբագրական, (1979) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1979) Э. Г. Туманян, Структура индоевропейских имен в армянском языке. Издательство «Наука», М., 1978, 366 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 253-260.

Խմբագրական, (1979) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1979) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 295-300.

Խմբագրական, (1979) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1979) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում (մատենագիտություն, 1977). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 267-268.

Ֆեյդի, Ֆրեդերիկ (1979) Հնչյունաբանական դիտողություններ (Հորանջ, կիսաձայն և ձայնորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 57-61.

Գևորգյան, Թ. Գ. (1979) Մի քանի խոսք Խոտորջուրի բարբառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 224-225.

Խմբագրական, (1979) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Гандилян, П. А. and Марджанян, К. С. (1979) Лингвистические и другие данные о древности пшеницы и родственных культур в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 223-230.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1979) Ա. Ս. Ղարիբյան (Ծննդյան 80-ամյակի աոթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 17-27.

Ամալյան, Հ. Մ. (1979) Անտուան Մեյե, Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1978, 822 Էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 253-256.

Խմբագրական, (1979) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Խմբագրական, (1979) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 299-304.

Խմբագրական, (1979) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Մարգարյան, Ա. Ս. (1979) Հարանունները հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 87-101.

Բոլոնիեզի, Ջիանկարլո (1979) Հունարեն բնագրերի հին հայկական թարգմանությունների նշանակությունն ու արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 54-61.

Խմբագրական, (1979) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Хачатрян, А. А. and Хачатурова, Е. Г. (1979) Andrzej Pisowicz, Le développement du consonantisme arménien, Krakow, 1976, 115 p. Анджей Писович. Развитие армянского консонантизма, Краков, 1976, 115 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 260-265.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1979) «Տուհաց գավառի» տեղորոշման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-250.

Хамоян, М. У. (1979) Лингвистическое назначение фразеологизма в системе языка (на материале курдской фразеологии). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 224-232.

Քոսյան, Վ. Ա. (1979) Աբրահամյան Ա. Ա. (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 251-254.

Խմբագրական, (1979) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1979) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 301-304.

Պետրոսյան, Ս. Գ. (1979) Թրակա-կիմերական էթնիկական տարրը Արաքսի ստորին հոսանքի շրջանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 189-203.

Խմբագրական, (1979) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1979) Կիրակոս Գանձակեցու մոնղոլերեն բառացանկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 129-142.

Պիզանի, Վիտտորե (1979) Հնդեվրոպական լեզուների ծագումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 204-212.

Գրեպին, Ջոն Ա. Ք. (1979) Ղումրի, սակռ և դահուճ բառերի ստուգաբանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 213-216.

Մնացականյան, Ա. Ն. (1979) Մորուս Հասրաթյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 299-300.

Խմբագրական, (1979) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1978) «Պատմա-բանասիրական հանդես»։ Մատենագիտական ցանկ 1958-1977. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 3.

Խմբագրական, (1978) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1958-1977 թթ. համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 119-166.

Խմբագրական, (1978) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 4.

От редакции, (1978) От редакции «Историко-филологического журнала». Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 4.

Խմբագրական, (1978) Систематический указатель. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 167-264.

От редакции, (1978) Содержание номеров «Историко-филологического журнала» 1958-1977 годы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 277-322.

Խմբագրական, (1978) Указатель имен авторов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 265-276.

Խմբագրական, (1978) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 323.

Խմբագրական, (1978) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Խմբագրական, (1978) Հեղինակների անվանացանկ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 107-118.

Խմբագրական, (1978) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Խմբագրական, (1978) Սիստեմատիկ ցանկ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . 5- 106.

Խմբագրական, (1978) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1978) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 293-295.

Խմբագրական, (1978) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1978) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1978) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 286-291.

Խմբագրական, (1978) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Լաֆոնտեն, Գի (1978) Հայագիտությունը Լուվենի համալսարանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 271-279.

Խմբագրական, (1978) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1978) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 294-299.

Խմբագրական, (1978) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1978) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Մկրտչյան, Կ. Հ. (1977) «Դահանակ» տերմինի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 140-148.

Խմբագրական, (1977) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1977 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 271-274.

Джанполадян, Р. М. (1977) О некоторых терминах для общественных зданий в надписях Ани. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 175-182.

Խմբագրական, (1977) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Խմբագրական, (1977) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 275-280.

Մուրադյան, Պ. (1977) Իլյա Աբուլաձե, Աշխատություններ, հատ. 1, Թբիլիսի, 1975, 227 էջ, հատ. 2, Թբիլիսի, 1976, 287 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 237-240.

Հակոբյան, Հ. Գ. (1977) Լեզվի զարգացման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 191-200.

Խմբագրական, (1977) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Խմբագրական, (1977) Խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 269-270.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1977) Կիմերների և կիմերերենի պրոբլեմը արդի գիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 73-82.

Խմբագրական, (1977) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Երեմյան, Ս. Տ. and Մուրադյան, Պ. Մ. (1977) Ա. Գ. Շանիձե (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 57-64.

Շալունց, Ռ. Ն. (1977) Բառային հականշությունն իբրև լեզվի արտահայտչականության եղանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 172-182.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1977) Բարբառային բառերի մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 157-164.

Խմբագրական, (1977) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 285-288.

Խմբագրական, (1977) Լույս է տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1977) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1977) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Дашкевич, Я. Р. (1977) Львовские армяно-кыпчакские документы XVI—XVII вв. как исторический источник. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 151-176.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1977) Ականավոր լեզվաբան-հայագետը (Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-46.

Վարդանյան, Ա. Վ. (1977) Անտուան Կարիերի և Նորայր Բյուզանդացու նամակագրությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 232-250.

Կաժյան, Վ. Հ. (1977) Բայը և նրա խոնարհման համակարգը Զաքարիա Ագուլեցու «Օրագրությունում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-150.

Խմբագրական, (1977) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 289-291.

Խմբագրական, (1977) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 289-291.

Խմբագրական, (1977) Լույս է տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Խմբագրական, (1977) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1977) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Широков, О. С. (1977) Армяно-греческие этногенетические контакты по данным сравнительно-исторической фонологии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 85-100.

Քոչոյան, Ա. (1977) Ա . Սուքիասյան, Ս. Գալստյան , Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան , Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1975, 614 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 249-251.

Աբրահամյան, Ա. (1977) Ա. Ս. Ղարիբյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 273-274.

Խմբագրական, (1977) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1977) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-280.

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1977) Գրաբարի և Ղարաբաղի բարբառի առնչության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 141-152.

Խմբագրական, (1977) Խմբագրական խորհուրդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Բաղդիշյան, Գ. Կ. (1977) Հարադրավոր և զուգադիր բայերի գործածությունը Սեբեոսի լեզվում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-185.

Խմբագրական, (1977) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1976) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1976 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 251-254.

Греппин, Джон А. К. (1976) Взаимоотношение балтийских и армянского языков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 87-100.

Иванов, Вяч. Вс. (1976) Проблемы истории металлов на Древнем Востоке в свете данных лингвистики. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 69-86.

Сараджева, Л. А. (1976) Сравнительно-типологическое исследование цветовых обозначений в древнеармянском и старославянском языках. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 186-198.

Мкртумян, А. Г. (1976) Этнический состав населения Центрального Кавказа в IX—XI вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 165-174.

Խմբագրական, (1976) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Խմբագրական, (1976) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 255-260.

Խմբագրական, (1976) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Ստամբոլցյան, Ա. (1976) Հանրապետական առաջին իրանագիտական կոնֆերանսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 248.

Համազասպյան, Վ. Ե. (1976) Մխիթար Սեբաստացի (Ծննդյան 300-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 119-127.

Խմբագրական, (1976) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Շարաբխանյան, Պ. and Ավթանդիլյան, Վ. (1976) Classical Armenian Nominal Suffixes (A Historical Survey) by John A. Greppin. Wien, 1975, 158 p. Ջոն Գրեպին, Դասական հայերենի անվանական վերջածանցները, (պատմական ուսումնասիրություն), Վիեննա, 1975, 158 Էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 237-240.

Խմբագրական, (1976) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1976) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 277-280.

Խմբագրական, (1976) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1976) Խոտրջուրի բարբառը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 95-105.

Խմբագրական, (1976) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1976) Աղբյուրագիտական վիճելի մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 173-181.

Խմբագրական, (1976) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Խմբագրական, (1976) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 274-279.

Թոսունյան, Ժ. Բ. (1976) Գրաբարի նախադրությունների դերը նախադասության անդամների արտահայտման մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 159-165.

Սարգսյան, Գ. Խ. (1976) Թադևոս Ավդալբեգյանի հայագիտական ուսումնասիրությունները (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 49-56.

Իշխանյան, Ռ. Ա. (1976) Թումանյանի քառյակների լեզվական և տաղաչափական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 109-120.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1976) Լեոյի նամակները Ալեքսանդր Ծատուրյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-232.

Խմբագրական, (1976) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1976) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում (Մատենագիտություն, 1974). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-270.

Սիմոնյան, Հ. (1976) Հանդիսավոր նիստ՝ նվիրված Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 272.

Երվանդյան, Ռ. (1976) Հր. Աճաոյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 272-273.

Ավետիսյան, Ա. Ա. (1976) Հրաչյա Աճառյանի անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-214.

Դավթյան, Հ. Մ. (1976) Մի պարզաբանում «Բառգիրք հայոցի» 1698 թ. տպագրության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 182-188.

Խմբագրական, (1976) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Гарибян, А. С. (1976) Роль и значение морфологической классификации армянских диалектов Р. Ачаряна в развитии армянской диалектологии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 61-66.

Խաչատրյան, Ա. Ե. (1976) Բարբառների քննության Աճաոյանի սկզբունքները (հնչյունաբանություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-158.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1976) Դասական և հետդասական գրաբարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 255-272.

Խմբագրական, (1976) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1976) Հայասայի լեզվի հինանատոլիական ծագման վարկածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 89-110.

Աղայան, Է. Բ. (1976) Հրաչյա Աճառյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 43-60.

Խմբագրական, (1975) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1975 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 251-254.

Պիվազյան, Է. and Հակոբյան, Վ. (1975) Ա. Գ. Աբրահամյան, Հայոց գիր և գրչություն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1973, 371 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 205-212.

Խմբագրական, (1975) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Խմբագրական, (1975) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 255-260.

Խմբագրական, (1975) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Բարթիկյան, Հ. (1975) Հայագիտական նյութեր պարունակող գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 229-230.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1975) Հայագիտությունը Արևմուտքում (մատենագիտություն, 1973). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 227-229.

Խմբագրական, (1975) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Аракелян, А. (1975) Термин (É)šinapši в хеттских клинописных текстах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 238-241.

Անթոսյան, Ս. Մ. (1975) Անցյալ կատարյալի պատմական փոփոխությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 87-100.

Աբրահամյան, Ա. Գ. and Շահինյան, Ա. Ն. (1975) Արծվանիկի հայերեն նորահայտ ծածկագիրը և նրա վերծանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 113-125.

Խմբագրական, (1975) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1975) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 257-262.

Խմբագրական, (1975) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1975) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1975) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Մարգարյան, Ա. Ս. (1975) Բարբառային բառերի մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 183-191.

Խմբագրական, (1975) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 264-267.

Շալունց, Ռ. Ն. (1975) Ժամանակակից հայերենի բառական հոմանշային և հականշային շարքերի հարաբերությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-89.

Խմբագրական, (1975) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1975) Խորենացու լեզուն և ոճը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 105-120.

Խմբագրական, (1975) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1975) Ստեփանոս Լեհացու փիլիսոփայական բառարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 133-145.

Греппин, Джон А. К. (1975) Современное состояние изучения армянских ларингалов. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 54-70.

Տայան, Ա. Ն. (1975) Ալեքսեյ Ջիվելեգով (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 71-77.

Խմբագրական, (1975) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1975) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 261-263.

Խմբագրական, (1975) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1975) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1974) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1974 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 255-258.

Маргос, Ара (1974) Персональные имена и топонимы на армянских эпиграфических памятниках в Болгарии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 248-250.

Пиотровский, Б. Б. and Турчанинов, Г. Ф. (1974) Рафаэль Михайлович Шаумян (К 80-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 163-170.

Խմբագրական, (1974) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Նարյան, Մ. Խ. (1974) Բանասիրական դիտողություններ Սայաթ-Նովայի մի քանի խաղերի կապակցությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 81-88.

Խմբագրական, (1974) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 259-264.

Խմբագրական, (1974) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1974) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1972). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 246-247.

Խմբագրական, (1974) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Ծառուկյան, Վ. Շ. (1974) Շարահյուսական հարցերը Սիմեոն Ջուղայեցու քերականական երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 133-142.

Թոսունյան, Ժ. Բ. (1974) Սեռական խնդրով նախադրությունների գործածությունը մեսրոպյան շրջանի ինքնուրույն մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 143-156.

Գասպարյան, Գ. (1974) Վ. Հարությունյան, Հայերենից-պարսկերեն բառարան, Թեհրան, 1972 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 219-220.

Խմբագրական, (1974) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1974) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 271-276.

Խաչատրյան, Ա. Հ. and Թոխմախյան, Ռ. Մ. (1974) Լոռու խոսվածքի հնչույթային համակարգն ու ինտոնացիան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 155-165.

Խմբագրական, (1974) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1974) Խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 270.

Քոսյան, Վ. Ա. (1974) Կոչականի հետքեր հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 166-170.

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1974) Միջին հայերենի հնչյունաբանությունը ըստ ասորական աղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 139-154.

Հակոբյան, Սերգեյ (1974) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 270.

Խմբագրական, (1974) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Ղազարյան, Ռ. Ս. and Տեր-Ստեփանյան, Ա. Գ. (1974) Նորայր Բյուզանդացու անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 236-244.

Մուրադյան, Պ. Մ. (1974) «Յոհան Սարկաւագ» թե՞ «Յոհան, Գաւրկ». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 233-238.

Խմբագրական, (1974) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 296-299.

Գյուլբուդաղյան, Ս. (1974) Գուրգեն Սևակ (Ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 292-293.

Խմբագրական, (1974) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Պողոսյան, Ա. Մ. (1974) Նի մասնիկը և նրա բառակազմական նշանակությունն ու իմաստային առումները հայերենի բարբառներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 124-144.

Անթոսյան, Ս. Մ. (1974) Սահմանականի ներկա և անցյալ անկատար ժամանակների պատմական փոփոխությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 145-160.

Մկրտչյան, Է. (1974) Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն քերականի, աշխատասիրությամբ` Լ. Գ. Խաչերյանի, Երևան, 1972, 177 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 275-278.

Խմբագրական, (1974) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Мурадян, П. (1974) И. В. Абуладзе, Словарь древнегрузинского языка (материалы), Тбилиси, 1973, 577 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 242-245.

Խմբագրական, (1974) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-276.

Խմբագրական, (1974) Լույս է տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1974) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1974) Հայերեն բառեր «Քիթաբի Դադա Գորգուդում». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 162-174.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1974) Հայերենի քերականական համանունության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 20-38.

Ոսկերչյան, Ս. Ի. (1974) Մանուկ Աբեղյանը Գևորգյան ճեմարանում (Մ. Աբեղյանի մահվան 30-ամյակի և ճեմարանի հիմնադրման 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 97-106.

Խմբագրական, (1974) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1974) Տառանիշ ծածկագրեր և նրանց վերծանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 175-188.

Խմբագրական, (1973) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1973 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 232-235.

Хамоян, М. (1973) А. А. Хачатрян, и В. Н. Айрапетян, Экспериментальное исследование согласных фонем армянского литературного языка, Ереван, 1971, 324 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 197-200.

Խմբագրական, (1973) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Մարգարյան , Ա. Ս. (1973) Բարբառային բառերի մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 127-136.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 236-239.

Խմբագրական, (1973) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Խմբագրական, (1973) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Խմբագրական, (1973) 1973 թ. նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Կոստանյան, Ս. Ս. (1973) «Նախարար» տերմինի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 151-160.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1973) «Վեցօրեայի» հայերեն թարգմանության ժամանակն ու բնագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 161-173.

Ծառուկյան, Վ. (1973) Э. Г. Туманян, Древнеармянскнй язык, Москва, 1971, 448 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 216-219.

Խմբագրական, (1973) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 259-264.

Հանեյան, Ա. Ն. (1973) Դերանունները Տիգրանակերտի բարբառում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 126-140.

Կոստանդյան, Դ. Մ. (1973) Խարբերդի և Երզնկայի բարբառների փոխհարաբերությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-150.

Խմբագրական, (1973) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Մեքերյան, Հ. and Յավուրյան, Մ. (1973) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 240-243.

Գևորգյան, Թ. and Ջահուկյան, Գ. (1973) Նամակներ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 257-258.

Хачатурова, Е. Г. (1973) Об армяно-индийских лексических изоглоссах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 191-199.

Мурадян, П. М. (1973) Об издании и переводе одного отрывка из памятной записи Давида Кобайрского. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 183-188.

Խմբագրական, (1973) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Աղայան, Է. Բ. (1973) Բառաքննություն և ստուգաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . 16- 26 .

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 319-324.

Ղազանչյան, Լ. Հ. (1973) Լեզվաբանական տերմինների կառուցվածքա-իմաստային վերլուծության մի քանի հարցեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 139-153.

Խմբագրական, (1973) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Մկրտչյան, Ռ. Խ. (1973) Համադաս բաղադրիչներով բարդ բառերը ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 131-138.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1973) Ուռհայեցու երկում հանդիպող «Մարցէ» անվան մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-168.

Курдоев, К. К. (1973) Академик И. А. Орбели и курдоведение. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 61-70.

Բաղդասարյան, Է. (1973) Ականավոր հայագետը (Հուշ-երեկո՝ նվիրված ակադեմիկոս Կարո Մելիք-Օհանջանյանի ծննդյան 80-ամյակին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 299-300.

Խմբագրական, (1973) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 304-309.

Նազարեթյան, Մ. (1973) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Գարեգին Լևոնյանի ծննդյան 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 298.

Շարաբխանյան, Պ. (1973) Է. Բ. Աղայան (Ծննդյան 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 301.

Խմբագրական, (1973) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Մեքերյան, Հ. (1973) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 285-288.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1973) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1971). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-291.

Գյուլբուդաղյան, Ս. Վ. (1973) Հայերենի XVIII դարի ուղղագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 84-96.

Խմբագրական, (1973) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Ղարիբյան, Ա. (1973) Ռ. Իշխանյան, Արդի հայերենի հոլովումն ու խոնարհումը, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1971, 162 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-262.

Խմբագրական, (1972) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1972 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 272-275.

Խմբագրական, (1972) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Սրապյան, Ա. Ն. (1972) Բանասիրական ճշգրտումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 137-145.

Խմբագրական, (1972) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 276-279.

Խմբագրական, (1972) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1972) Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի համեմատությամբ 562 լեզուների, հատ. 6, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1971, 845 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 257-262.

Խմբագրական, (1972) Նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Մադոյան, Ա. (1972) «Հայկազյան հայագիտական հանդես», խմբագիր Երվանդ Հ. Քասունի, Պեյրութ, 1970, 236 էջ, 1971, 330 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 273-276.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1972) Արշակ Չոպանյան (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 129-142.

Խմբագրական, (1972) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1972) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 295-300.

Ավագյան, Վ. Գ. (1972) Եղանակավորող բառերի շարահյուսական արժեքը, շարադասությունն ու կետադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 207-220.

Գրեպին, Ջոն Ա. Ս. (1972) Խեթա-հայկական մի զուգահեռ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-222.

Խմբագրական, (1972) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1972) ՀՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Գասպարյան, Գ. Կ. (1972) ՍՍՀՄ ժողովուրդների բառարանագրությունը հիսուն տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 17-27.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1972) Վերլուծականությունը հայերենի տարբեր մակարդակներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 37-58.

Сараджева, Л. А. (1972) Армяно-славянские лексико-семантические параллели и их историко-лингвистическое значение. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 187-192.

Խմբագրական, (1972) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Ամալյան, Հ. Մ. (1972) Բառաքննական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 131-144.

Խմբագրական, (1972) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 296-299.

Շալունց, Ռ. Ն. (1972) Ժամանակակից հայերենի համանուն բառերի գործառությունը խոսքի մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 124-130.

Գրիգորյան, Վ. (1972) Լեհաստանում և Ուկրանիայում լույս ընծայված հայագիտական նոր ուսումնասիրություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-255.

Խմբագրական, (1972) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1972) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1970). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 255-258.

Մարտիրոսյան, Նշան (1972) Նպաստ մը հեթ և հայ բառաքննության. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-186.

Խմբագրական, (1972) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 287-292.

Հովհաննիսյան, Լ. Շ. (1972) Գրաբարի բայական կերպի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 206-214.

Խմբագրական, (1972) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1972) Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի 1971 թ. հրատարակություններից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Հակոբյան, Հ. (1972) Վ. Լ. Աճեմյան, Գրական արևմտահայերենի ձևավորումը, Երևան, 1971, 291 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-254.

Խմբագրական, (1971) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1971 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 300-303.

Айрапетян, В. Н. (1971) Анализ дистрибуции аффрикат в современном армянском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 244-254.

Բաղդասարյան-Թափալցյան, Ս. Հ. (1971) Բառիմաստի փոփոխության մի քանի երևույթներ Արարատյան բարբառում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 217-234.

Խմբագրական, (1971) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 304-307.

Մուրադյան, Հ. Դ. (1971) Երկբարբառնե՞ր էին, արդյոք, ուա, ուե, ուի... կապակցությունները գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 235-243.

Խմբագրական, (1971) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Дашкевич, Я. and Григорян, В. (1971) Проф. Эугениюш Слушкевич (К 70-летию польского арменоведа). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 300-301.

Դուրգարյան, Կ. Գ. (1971) Աղեքսանդր Մխիթարյան (Ծննդյան 125-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 183-188.

Մարգարյան, Ա. Ս. (1971) Բարբառային բառերի մեկնություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 210-222.

Խմբագրական, (1971) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 304-307.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1971) Եզնիկ Կողբացու երկի տերմինաբանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 61-77.

Խմբագրական, (1971) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Մեքերյան, Հ. (1971) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 271-273.

Շիլակաձե, Ի. and Մխիթարյան, Ա. (1971) Հայագիտական օջախներ Վրաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 267-271.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1971) Հրաչյա Աճառյանի մի քանի անտիպ նամակները Գրիգոր Խալաթյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-164.

Խմբագրական, (1971) 1971թ. առաջին կիսամյակում լույս են տեսել հետևյալ աշխատությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Խմբագրական, (1971) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 295-300.

Խմբագրական, (1971) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1971) Հայ բարբառների դասակարգման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 65-80.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1971) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1969). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 280-283.

Աղայան, Է. Բ. (1971) Ստուգաբանական հետազոտություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-93.

Խմբագրական, (1971) 1970թ. հրատարակված նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Անասյան, Հ. Ս. (1971) A. Salmaslian. Bibliographie de l'Arménie. Nouvelle édition entièrement revue et considérablement augmentée. Erévan, Editions de l'Académie des Sciences de la R.S.S. de l'Arménie, 1969. 471 pages. Ա. Սալմասլյան. Հայկական մատենագիտություն։ Ամբողջությամբ վերանայված և զգալիորեն ավելացված նոր հրատարակություն, Երևան, Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, 1969, 471 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 239-254.

Նեստոր, Սվեյն (1971) Stuart Mann, An Armenian historical grammar, Lօոdօո, 1968, 173 р. Ստյուարտ Մանն, Հայերենի պատմական քերականություն, Լոնդոն, 1968, 173 էջ (անգլերեն լեզվով). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-238.

Անթոսյան, Ս. Մ. (1971) Բայի և նրա խոնարհման համակարգի կրած մի քանի փոփոխությունները միջին հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 174-184.

Խմբագրական, (1971) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 291-296.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1971) Եզնիկի երկի բնագրային մի մեկնաբանության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 194-195.

Խմբագրական, (1971) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Անթաբյան, Փ. Փ. (1971) Հակովբոս Տաշյան (հայագիտական ժառանգությունը) (1866-1933). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 165-173.

Մեքերյան, Հ. (1971) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 260-262.

Գևորգյան, Ս. Ա. (1971) Մկրտիչ Էմին (Ծննդյան 155 և մահվան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 159-164.

Ասմարյան, Լ. (1971) Սարգիս Հարությունյան, Մանուկ Աբեղյան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան,1970 թ., 668 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 229-232.

Խմբագրական, (1970) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1970թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 216-219.

Խմբագրական, (1970) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-222.

Սարինյան, Ս. Ն. (1970) Գրականագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 107-122.

Հակոբյան, Հ. Գ. (1970) Լեզվաբանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 91-106.

Խմբագրական, (1970) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Խմբագրական, (1970) 1970թ. առաջին կիսամյակում լույս են տեսել հետևյալ աշխատությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 .

Խմբագրական, (1970) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 319-324.

Խմբագրական, (1970) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Սարաջյան, Պ. (1970) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 287-288.

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1970) Պարսկերենում արաբերենից փոխառյալ բառերի հայատառ միջնադարյան մի բառարան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 149-184.

Ստեփանյան, Շ. Ա. (1970) Աշխարհաբարի շարահյուսական համակարգն ըստ Աբեղյանի (պարզ նախադասություն). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 233-240.

Խմբագրական, (1970) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 299-304.

Մինասյան, Մ. Պ. (1970) Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց»-ի ռուսերեն թարգմանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-196.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1970) Եզնիկի երկի բնագրային մի քանի մեկնաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-106.

Խմբագրական, (1970) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1970) Մի քանի հին սեմական բառեր հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 241-251.

Խմբագրական, (1970) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-280.

Խմբագրական, (1970) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Հարությունյան, Ս. (1970) Կարապետ Մելիք-Օհանջանյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 270-271.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1970) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1968). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-261.

Սուքիասյան, Ա. Մ. (1970) Հայերենի դարձվածների և դարձվածաբանական հոմանիշների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 197-210.

Խմբագրական, (1970) Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1969թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1969) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1969թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 300-303.

Галустян, Р. Г. (1969) Структурно-динамическая теория эволюции языковых структур. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 261-266.

Ասատրյան, Մ. Ե. (1969) Բայը որպես խոսքի մաս և ժամանակակից հայերենի դերբայների ընդրանուր հատկանիշները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 248-260.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 304-307.

Անթոսյան, Ս. (1969) Գ. Գասպարյան, Հայ բառարանագրության պատմություն, Երևան, 1968, 565 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 267-270.

Սրապյան, Ա. Ն. (1969) Երվանդ Տեր-Մինասյան (Ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 189-196.

Խմբագրական, (1969) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Խմբագրական, (1969) Բովադակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 286-288.

Ադամյան, Ա․ Հ․ (1969) Գարեգին Հովսեփյանի մի քանի անտիպ նամակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 241-248.

Խմբագրական, (1969) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Մեքերյան, Հ. (1969) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 264-268.

Հախնազարյան, Հովհաննես (1969) Հայագիտությունը Թեհրանի և Իսպահանի պետական համալսարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 261-264.

Գասպարյան, Գ. Կ. (1969) Հովհաննես Թումանյանի բառարանագիտական դիտողությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 65-76.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1969) Հրաչյա Աճառյան, Հայոց գրերը (գիրք առաջին), «Հայաստան» հրատարակչություն, Երևան, 1968 թ., 400 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 249-254.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1969) Բնագրական ուղղումներ Կիրակոս Գանձակեցու «Պատմություն հայոց» երկում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 63-74.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-207.

Խմբագրական, (1969) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1969) Հայագիտութունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1966-1967). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-193.

Խաչատրյան, Ա. Ա. (1969) Հայերենի «ռ» և «ր» հնչույթները և նրանց արտասանական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 121-132.

Մուրադյան, Հ. Դ. (1969) Միջին հայերենի բաղաձայնական համակարգի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 89-99.

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1969) Ցուցական դերանուններով արտահայտված որոշիչները գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 133-145.

Խմբագրական, (1969) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-295.

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1969) Խեթա-հայկական մի քանի բառային ընդհանրություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-246.

Խմբագրական, (1969) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1969) Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1968թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . .

Շարաբխանյան, Պ. Ե. (1969) Հանգը հայ միջնադարյան բանաստեղծության մեջ (XI-XVII դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 207-216.

Կոստանյան, Հ. Հ. (1969) Սովետահայ լեզվաբանության երախտավորը (Ա. Ս. Ղարիբյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 147-154.

Խաչատրյան, Հ. Ս. (1969) Քանաքեռի ենթաբարբառի հնչյունական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 193-200.

Խմբագրական, (1968) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1968 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 264-267.

Խմբագրական, (1968) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 268-271.

Բաբուրյան, Մ. (1968) Իլյա Աբուլաձե. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 262-263.

Խմբագրական, (1968) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Ղազարյան, Բ. Կ. (1968) Հայոց լեզվի հաճախականության թեմատիկ բառարանի կազմումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 225-232.

Պապոյան, Ա. Հ. (1968) Տեղաշարժեր հայերենի հոլովական հարացույցում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 61-80.

Ալավերդյան, Ս. Ա. (1968) Արդվինի բարբառի ձևաբանության մի քանի առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 229-240.

Խմբագրական, (1968) Բովանդականություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 301-304.

Խմբագրական, (1968) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Մեքերյան, Հ. (1968) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 274-276.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1968) Հայերենը և փռյուգերենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 121-137.

Պողոսյան, Պ. Մ. (1968) Սեռական հոլովը ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 138-152.

Մինասյան, Մ. (1968) Revue des études arméniennes. Nouvelle série, t. II. Հայագիտական հանդես, նոր շարք, հատ. II, 494 էջ, Փարիզ, 1965, t. III, նոր շարք, հատ. III, Փարիզ, 1966, հրատարակվում է Գալուստ Կյուլպենկյան հաստատության նպաստով, տպագրված է Լուվենում (Բելգիա), նույն խմբագրական կազմով, տնօրեն՝ Է. Բենվենիստ, քարտուղար՝ Հայկ Պերպերյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 219-227.

Խմբագրական, (1968) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 259-264.

Խմբագրական, (1968) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1968) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Արամյան, Ա. (1968) Համամիութենական լեզվաբանական գիտաժողովներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 254-255.

Խմբագրական, (1968) Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1967թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Խմբագրական, (1968) Հոբելյաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 255-258.

Անթաբյան, Փ. Փ. (1968) Սահակ Պարթևի «Վարքի» և նրա հեղինակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 129-146.

Шевчук, В. И. (1968) Из истории преподавания армянского языка на Украине. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 237-240.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1968) Բայասեռերը գրաբարի տարբեր խոնարհումների առնչությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 77-86.

Խմբագրական, (1968) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 319-324.

Ավթանդիլյան, Վ. (1968) Գիտությունների ակադեմիաների օտար լեզուների ամբիոնների XV գիտա-մեթոդական հոբելյանական սեսիան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 315-317.

Իշխանյան, Ռ. (1968) Համազասպ Ոսկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 317-318.

Մեքերյան, Հ. (1968) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 306-308.

Շյուց, Է. (1968) Հայագիտությունը Հունգարիայում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 302-306.

Խմբագրական, (1967) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Խմբագրական, (1967) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1967թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 328-330.

Макаев, Э. А. (1967) Значение армянского языка для реконструкции общеиндоевропейского состояния. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 75-90.

Շարաբխանյան, Պ. Ե. and Պիվազյան, Է. Ա. (1967) Արդի հայերենի հոլովների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 115-134.

Հակոբյան, Հ. Գ. (1967) Բազմապատկման և սաստկական բայերի վիճակագրության մի քանի տվյալներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 236-242.

Խմբագրական, (1967) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 331-336.

Խմբագրական, (1967) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1967) Հայերենի և խեթա-լուվական լեզուների բառային կազմի ծագումնային զուգադիպումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 57-74.

Խաչատրյան, Ա. (1967) Հնչյունաբանական VI կոնգրեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 319-321.

Հակոբյան, Պ. Հ. (1967) Ն. Ադոնցի դիտողությունները հայերենի ուղղագրության և տառերի վայելչության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 157-168.

Աղայան, Է. Բ. (1967) Նոր ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 25-38.

Абуладзе, И. В. (1967) Несколько общих слов в древнегрузинском и древнеармянском языках. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 314-318.

Խմբագրական, (1967) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 338-343.

Խմբագրական, (1967) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . p. 2.

Մեքերյան, Հ. (1967) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 333-336.

Խմբագրական, (1967) Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1966թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 .

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1967) Սովետահայ լեզվաբանության նվաճումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 73-86.

Մկրտչյան, Է. Ս. (1967) Տրական հոլովով ենթական գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 237-245.

Абрамян, Л. А. (1967) О лексическом значении слова (Гносеологический анализ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 65-79.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1967) Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու հայագիտական գործունեությունը (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 16-28.

Մանուկյան, Գ. Մ. (1967) Բանասիրական ճշգրտումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 134-137.

Խմբագրական, (1967) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 232-235.

Հայրապետյան, Վ. Ն. and Հովհաննիսյան, Գ. Ա. (1967) Ժամանակակից հայերենի բաղաձայնների կինոռենտգենոլոգիական մեթոդով հետազոտության փորձից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 38-53.

Խմբագրական, (1967) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խաչատրյան, Ա. Ա. and Գարեգինյան, Գ. Լ. (1967) Հ. Աճառյանի մի անտիպ հոդվածը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 95-104.

Մուրադյան, Ա. Ն. (1967) Հայ քերականական տերմինաբանության կազմավորումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-133.

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1967) Հայոց լեզվի քերականության ավանդույթային հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 80-94.

Խմբագրական, (1966) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1966թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 303-306.

Հարությունյան, Հ. Ա. (1966) Անդեմ նախադասությունների առանձնահատկությունների հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 207-212.

Խմբագրական, (1966) Բովանդակություն; Содержание; Content. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 307-312.

Աղայան, Է. Բ. (1966) Ժամանակակից հայերենի հոլովները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 117-140.

Խմբագրական, (1966) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Ղարիբյան, Ա. (1966) Կ. Ս. Դավթյան, Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1966,504 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 273-276.

Խաչատրյան, Ա. Ա. (1966) Հայերենի «ը» ձայնավորի հնչույթայնության հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 141-150.

Բարսեղյան, Լ. (1966) Նշան Մարտիրոսյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 301-302.

Աբրահամյան, Ս. (1966) Ա. Մ. Պողոսյան, Հադրութի բարբառը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1965, 371 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 274-278.

Խմբագրական, (1966) Բովանդակություն; Содержание; Content. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 305-308.

Ասատրյան, Մ. Ե. (1966) Լոռու խոսվածքի հնչյունական և ձևաբանական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 193-202.

Խմբագրական, (1966) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1966) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1966) Հայ լեզվաբանության խոշորագույն ներկայացուցիչը (Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 13-24.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1966) Ղ. Ինճիճյանի «Եղանակ բյուզանդյան» տարեգիրքը (Բանասիրական ճշգրտումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 173-177.

Մարգարյան, Ա. Ս. (1966) Ում-ով անկատարի առաջացման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 178-186.

Մկրտչյան, Ն. Ա. (1966) «Ում» ճյուղի մի բարբառ «կը» ճյուղի միջավայրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 239-246.

Թևոսյան, Ա. Մ. (1966) Արսեն Բագրատունու լեզվագիտական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 217-224.

Խմբագրական, (1966) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 318-323.

Գևորգյան, Կ. Հ. (1966) Եղանակավորող դարձվածներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 225-228.

Խմբագրական, (1966) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Էսապալյան, Պողոս (1966) Հայագիտությունը Կալիֆորնիո համալսարանի մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 301.

Խմբագրական, (1966) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1965թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Արազյան, Գ. (1966) Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 90-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 316-317.

Բադիկյան, Խ. Գ. (1966) Շարադասության քերականական դերը ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 198-207.

Խմբագրական, (1966) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 298-303.

Մեքերյան, Հ. and Մինասյան, Մ. (1966) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 281-290.

Հովսեփյան, Ն. Ե. (1966) Ոզմի բարբառի մի քանի առանձնահատկությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 226-238.

Բեդիրյան, Պ. Ս. (1966) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 217-225.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1965) «Ա» ձայնավորի փոփոխությունը բարբառներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 79-94.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1965) «Պատահեալք ընթերցմամբ տառիս» դարձվածքը Մխիթար Գոշի 1184 թ. հիշատակարանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 141-150.

Խմբագրական, (1965) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1965 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 294-297.

Վարդանյան, Ա. Գ. (1965) Արսեն Այտընյան (Ծննդյան 140-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 177-182.

Խմբագրական, (1965) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 298-303.

Ավետիսյան, Ա. Ա. (1965) Գրիգոր Խալաթյանի անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 151-176.

Խմբագրական, (1965) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1965) Մի քանի ծածկագրերի վերծանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 231-240.

Մոտալովա, Լ. (1965) Յարոմիր Եդլիչկա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 292-293.

Хамоян, М. (1965) Морфология бахдинанского диалекта курдов Ирака. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 253-264.

Խմբագրական, (1965) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 317-320.

Խմբագրական, (1965) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Մելիք-Օհանջանյան, Կ. Ա. (1965) Մանուկ Աբեղյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-18.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1965) Նորայր Բյուզանդացու կյանքն ու գիտական գործունեությունը (Ծննդյան 120 և մահվան 50-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 19-34.

Բարխուդարյան, Վ. Բ. (1965) Մկրտիչ Գեղամի Ներսիսյան (Գիտնականն ու հասարակական գործիչը). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 7-21.

Խմբագրական, (1965) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 282-287.

Աճեմյան, Վ. Լ. (1965) Գրական արևմտահայերենի բառապաշարի մշակման հարցերը XIX դարի 40-60-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 165-175.

Խմբագրական, (1965) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Տեր-Մինասյան, Ե. (1965) Հ. Աճառյանի նամակները «Արմատական բառարանի» տպագրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 129-135.

Մեքերյան, Հ. (1965) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 259-261.

Խմբագրական, (1965) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի 1964 թվականին լույս տեսած հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 .

Ա., Մ. (1965) Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 100-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 277-278.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1965) Յոզեֆ Մարկվարտ (Մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 149-156.

Սիմոնյան, Պ. Ե. (1965) Ն. Յա. Մառի անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 136-144.

Мегрелидзе, И. (1965) Вопросы грузиноведения в работах академика И. А. Орбели. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 291-295.

Гулакян, Б. С. (1965) К вопросу о фонологической системе армянских гласных. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 219-229.

Խմբագրական, (1965) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 336-339.

Պիվազյան, Է. (1965) Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Ն. Յա. Մառի ծննդյան 100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 330-332.

Շարաբխանյան, Պ. (1965) Է. Բ. Աղայան, Գրաբարի քերականություն, հատոր I. Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1964, 362 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 310-314.

Խմբագրական, (1965) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Միրիջանյան, Լ. (1965) Համազասպ Համբարձումյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 334-335.

Ղարիբյան, Ա. (1965) Հովսեփ Կուսիկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 333-334.

Հարությունյան, Ս. Բ. (1965) Մեծ հայագետը (Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 137-152.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1965) Նիկողայոս Մառ (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 125-136.

Ջահուկյան, Գ. (1965) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 251-261.

Հարությունյան, Է. (1964) Միջնադարյան հայկական սղագրության նորահայտ մի սիստեմ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 194-205.

Խմբագրական, (1964) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1964 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 272-275.

Զեյթունյան, Ա. (1964) Բազմակի ենթակայի և ստորոգյալի թվի համաձայնությունը գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 217-223.

Խմբագրական, (1964) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 276-279.

Ավդալբեկյան, Ս. (1964) Բույսերի պաշտամունքի ազդեցությունը հայկական մի քանի տեղանունների վրա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 223-224.

Պետրոսյան, Հ. (1964) Գ. Բ. Ջահուկյան, Լեզվաբանության պատմություն, հատ. I, Երևան, 1960, 635 էջ, II հատոր, Երևան, 1962, 603 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 239-242.

Խմբագրական, (1964) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Բաղդասարյան, Ս. (1964) Հայոց լեզվի «Շրջուն բառարանը» կամ «Հանգաբառարանը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 249-253.

Ժուրուլի, Լ. and Ղազիյան, Ա. (1964) Հոբելյանական երեկոներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 265-267.

Պետրոսյան, Լ. Բ. (1964) Ստեփան Մալխասյանց (1857-1947). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 31-42.

Мегрелидзе, И. (1964) К. Юзбашян, Академик Иосиф Абгарович Орбели. Изд."Наука", Москва, 1964, 158 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 170-172.

Ջրբաշյան, Է. (1964) Բանասիրականն ճշտումներ. Հ. Թումանյանի «Երկաթուղու շինությունը» պատմվածքի ստեղծագործական պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 178-187.

Խմբագրական, (1964) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 258-262.

Ասատրյան, Մ. (1964) Գ. Լ. Գարեգինյան, Շաղկապները ժամանակակից հայերենում, Հայկական ՍՍՌ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 1963, 368 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 164-167.

Խմբագրական, (1964) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1964) Հայ գրական լեզվի և բարբառների փոխհարաբերության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 139-156.

Մեքերյան, Հ. (1964) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 244-246.

Մուրադյան, Ա. Ն. (1964) Հունաբան դպրոցի ժամանակագրության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 91-106.

Ամալյան, Հ. (1964) Մատենադարանի ձեռագիր բառարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 204-212.

Խմբագրական, (1964) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Маркарян, Р. (1964) О соотносительности в названиях лиц в современном русском языке. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 329-338.

Խմբագրական, (1964) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 362-367.

Օհանյան, Հ. (1964) Լ. Գ. Խաչերյան, Գրչության արվեստի լեզվական-քերականական տեսությունը միջնադարյան Հայաստանում, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1963, 405 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 285-288.

Մեքերյան, Հ. (1964) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 344-347.

Մարգարյան, Ա. Ս. (1964) Հարակատարն ու անցյալի հարակատարը բայական ժամանակներ են. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 183-192.

Դանիելյան, Թ. Ս. (1964) Մալաթիայի բարբառի հոլովումն ու խոնարհումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 135-148.

Մուրադյան, Պ. (1964) Մայիս Ավդալբեգյան, Գրիգորիս Աղթամարցի. Ուսումնասիրություն, քննական բնագրեր և ծանոթագրություններ, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1963, 360 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 279-285.

Գյուլբուդաղյան, Ս. (1964) Մեծարման երեկո. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 360-361.

Աբգարյան, Գ. (1964) Պատմա-բանասիրական ճշգրտումներ. Հայ-բյուզանդական հարաբերություններին վերաբերող մի նոր փաստ (VII դար). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 306-312.

Հայրապետյան, Վ. Ն. (1964) Փորձառական-հնչյունաբանական մեթոդների կիրառումը հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 55-66.

Месропян, П. (1964) Интенсивность признака синонимов качественных прилагательных английского языка. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 274-278.

Խմբագրական, (1964) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 302-305.

Մարգարյան, Ա. (1964) Է. Գ. Թումանյան, Հայ նոր գրական լեզվի հոլովական ձևերի պատմական զարգացման ակնարկներ, ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Մոսկվա, 1962, 190 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 218-221.

Խմբագրական, (1964) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1963թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Կյուլբենկյան, Գ. (1964) Մեկնաբանություն «Սանասար և Բաղդասար» դյուցազներգության ի լույս սյումերա-հայ բարբառի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 73-90.

Մեքերյան, Հ. (1964) „Studia et Acta Orientailia“, II, 1959, Bucarest, Meridiens Editions, 1960, pp. 320. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 226-228.

Մինասյան, Մ. (1963) A.Meillet.Etudes de linguistique et de philologie arméniennes. I. Recherches sur la syntaxe comparée de l'arménien, suivies De la composition en arménien. Ա. Մեյե, Հայ լեզվաբանական և բանասիրական ուսումնասիրություններ, I. Հետազոտություններ հայերենի համեմատական շարահյուսության վերաբերյալ և հայերենի բառաբարդման մասին, Է.Բենվենիստի նախաբանով։ Հայկական մատենաշար Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնարկության, Լիսաբոն, 1962, III, 184 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 217-222.

Խմբագրական, (1963) «ՊԱՏՄԱ-ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍԻ» 1963թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 274-277.

Խմբագրական, (1963) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 271-273.

Խմբագրական, (1963) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Մեքերյան, Հ. (1963) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 261-263.

Սիմոնյան, Պ. Ե. (1963) Ն. Յա. Մառի անտիպ նամակներից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 175-182.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1963) Նախամաշտոցյան հայ մատենագրությունը և դանիելյան գրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 131-144.

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1963) Նախամեսրոպյան գրի հարցը և հմայագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-158.

Աբգարյան, Գ. (1963) Ներսես Ակինյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 268-269.

Խաչերյան, Լ. (1963) Պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Ֆեյդիի հայագիտական աշխատությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 255-261.

Հարությունյան, Ֆ. (1963) Սայաթ-Նովայի ծննդյան 250-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 249-252.

Փաշայան, Ա. Ա. (1963) Սվեդիայի բարբառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 159-174.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1963) Ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 85-98.

Քոլանջյան, Ս. (1963) Վլադ Բընըցյանու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 269-270.

Աղայան, Է. Բ. (1963) Բայի ձևաբանական կառուցվածքը ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 239-270.

Խմբագրական, (1963) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 338-341.

Նարյան, Մ. Խ. (1963) Դիտողություններ Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի լեզվի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 53-66.

Խմբագրական, (1963) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Յուզբաշյան, Կ. (1963) Հայագիտական հրատարակություններ օտար լեզուներով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 325-327.

Առաքելյան, Վ. Դ. (1963) Հայերենի պարբերույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 147-162.

Մնացականյան, Ա. (1963) Սայաթ-Նովա (Բանասիրական ճշգրտումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 271-275.

Դուրգարյան, Կ. Գ. (1963) Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի տաղաչափությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 67-78.

Գասպարյան, Գ. (1963) «Վարդանանց պատմության» միջնադարյան բառարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-275.

Խմբագրական, (1963) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 302-304.

Խմբագրական, (1963) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Ասմանգուլյան, Հ. Ա. (1963) Հայերենի բայի խոնարհման ձևերի համակարգի հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 151-162.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1963) Վաստակավոր հայագետը /Պրոֆ. Կ.Մելիք-Օհանջանյանի ծննդյան 70-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 57-70.

Խմբագրական, (1963) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Մեքերյան, Հ. (1963) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 289-291.

Խմբագրական, (1963) Հայագիտական նոր պարբերական. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 300.

Խմբագրական, (1963) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1962թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1963) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 301-304.

Խմբագրական, (1963) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-300.

Խմբագրական, (1963) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 299-301.

Խմբագրական, (1963) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 264-270.

Խմբագրական, (1963) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 259-276.

Խմբագրական, (1963) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 251-284.

Խմբագրական, (1963) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 271-316.

Խմբագրական, (1963) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-291.

Խմբագրական, (1962) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1958-1962 թթ. համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (4). pp. 254-263.

Մարգարյան, Ա. (1962) Ա. Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում , գիրք առաջին, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1962, 729 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 217-222.

Խմբագրական, (1962) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 264-267.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1962) Դիտողություններ «Ոստիկան» բառի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 243-248.

Խաչերյան, Լ. (1962) Դոկտոր Չարլզ Դաուսեթի հայագիտական աշխատությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 233-236.

Խմբագրական, (1962) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Երևանլի, Ա. and Տիգրանյան, Կ. (1962) Հոբելյանական տարեթվեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-233.

Ասատրյան, Մ. (1962) Մ. Հ. Մուրադյան, Շատախի բարբառը, Երևանի Պետական համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 1962, 217 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 222-224.

Պիվազյան, Է. Ա. (1962) Նախամաշտոցյան հայ գրի ու գրականության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 153-170.

Ստեփանյան, Գ. (1962) Արշակ Ալպոյաճյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 273-274.

Կոստանյան, Հ. Հ. (1962) Գրիգոր Ղափանցյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 47-56.

Աբրահամյան, Ա. Ա. (1962) Ժամանակակից հայերենի բայական դեմքի (ու թվի) իմաստային և կիրառական առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-156.

Խմբագրական, (1962) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Համբարձումյան, Վ. Հ. (1962) Հայ գրի և դպրության մեծ հիմնադիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-16.

Մ., Հ. (1962) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 264-266.

Սարյան, Մարտիրոս (1962) Նամակ խմբագրության. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 255.

Քոսյան, Վ. Ա. (1962) Ածականի բառակապակցությունները ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 92-104.

Խմբագրական, (1962) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 224-226.

Խմբագրական, (1962) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1962) Հայ գրերի և գրության ստեղծող Մեսրոպ Մաշտոցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-25.

Հովհաննիսյան, Ա. Գ. (1962) Մաշտոցյան գրերի պատմական նշանակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-14.

Աղայան, Է. Բ. (1962) Մեսրոպյան այբուբենը և ուղղագրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 26-38.

Ղաֆադարյան, Կ. Գ. (1962) Տեկորի տաճարի V դարի հայերեն արձանագրությունը և Մեսրոպյան այբուբենի առաջին տառաձևերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 39-54.

Խմբագրական, (1962) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 293-295.

Խմբագրական, (1962) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1962) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ հասարակական գիտությունների գծով 1961 թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Աղայան, Է. (1962) Հայոց լեզվի պատմության հարցերը նորագույն ուսումնասիրություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 247-268.

Բեդիրյան, Պ. Ս. (1962) Մի քանի ստուգաբանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 139-147.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1962) Նախադասությունը և նրա փոխհարաբերությունները խոսքի մեջ ժամանակակից հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 42-61.

Սարգսյան, Հ. and Չուլջյան, Ս. (1962) «Ընդարձակ բառարան Արաբերեն-Հայերեն». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-276.

Խմբագրական, (1962) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 275-278.

Խմբագրական, (1962) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-292.

Խմբագրական, (1962) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 267-274.

Խմբագրական, (1962) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 251-253.

Խմբագրական, (1962) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 255-258.

Խմբագրական, (1962) Նամակներ, նկատողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 242-250.

Խմբագրական, (1961) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 372-375.

Քյուրքչյան, Ա. Ն. (1961) Ընդհանրական մակբայները հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 195-209.

Խմբագրական, (1961) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . p. 2.

Խմբագրական, (1961) Մեծարման երեկոներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 368-369.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1961) Մի քանի ծածկագրերի վերծանություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 210-218.

Մարտիրոսյան, Ն. (1961) Պրպտումներ փոքրասիական անուններու մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 82-107.

Գրիգորյան, Ա. (1961) Ս. Ղ. Ղազարյան, Միջին հայերեն, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1960, 301 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 330-334.

Брутян, Г. А. (1961) К философской оценке теории лингвистической относительности. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 169-183.

Бэнэцяну, Влад (1961) Некоторые вопросы этногенеза армян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 91-123.

Խմբագրական, (1961) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1961) Կոշտոյանց Խ. Ս. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 268-270.

Աղայան, Է. Բ. (1961) Հայերենի հնչույթային համակարգի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 67-90.

Վարդապետյան, Ղ. Բ. (1961) Մեծ մտածողը ( Վ. Գ. Բելինսկու ծննդյան 150-ամյակի առթիվ ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 124-129.

Հյուսյան, Մ. Գ. (1961) Փոխաբերությունը Գր. Զոհրապի ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 150-159.

Մարգարյան, Ա. Ս. (1961) «Կը» եղանակիչի ծագման մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 158-179.

Гарибян, А. С. (1961) Научные достижения армянской диалектологии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 36-45.

Խմբագրական, (1961) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-237.

Խմբագրական, (1961) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1961) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ վերջերս լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Խմբագրական, (1961) Հովսեփ Օրբելի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 229-234.

Խմբագրական, (1961) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 372-375.

Խմբագրական, (1960) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 255-257.

Խմբագրական, (1960) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 245-254.

Շահինյան, Ա. Խ. (1960) Հայ կուլտուրայի ոսկե դարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 20-33.

Խմբագրական, (1960) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ հասարակական գիտությունների գծով 1960 թվականին լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 .

Մխիթարյան, Հ. Մ. (1960) Հին հայերենի կետադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 162-178.

Վերդյան, Բ. Հ. and Քոսյան, Վ. Ա. (1960) Սովետահայ լեզվաբանությունը 40 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 79-91.

Степанян, И. О. (1960) Некоторые вопросы теории словосочетания. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 136-140.

Ասատրյան, Մ. Ե. (1960) Անեզական բառերը հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 124-135.

Սարգսյան, Գ. and Եգանյան, Հ. (1960) Արևելագետների համաշխարհային XXV կոնգրեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 221-228.

Խմբագրական, (1960) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 241-243.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1960) Եվրոպական ժամանակակից հայագիտության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 228-232.

Խմբագրական, (1960) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 233-240.

Ղազարյան, Ս. Ղ. (1960) Հայերենի բարբառների և նրանց ծագման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 172-192.

Դավթյան, Կ. (1960) Մ.Ե.Ասատրյան, Բայի սեռերը ժամանակակից հայերենում, Երևան, Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1959, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 196-198.

Մկրտչյան, Ն. (1960) Մ.Րաֆիլի, Ախունդով,Մոսկվա, 1959, 192 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 199-201.

Թոփուզյան, Հ. (1960) Յակուտ էլ-Ռումի, Աշխարհագրական բառարան, հատորներ 1-5, Սադեր հրատարակչություն, Բեյրութ, 1955-1957. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 209-212.

Խմբագրական, (1960) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակությամբ 1959 թ. լույս են տեսել. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 .

Дашкевич, Я. Р. (1960) Иван Гануш как исследователь языка западноукраинских армян. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 142-149.

Աճեմյան, Վ. Լ. (1960) Արևմտահայ աշխարհաբարը XVIII դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-120.

Խմբագրական, (1960) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 232-234.

Շարաբխանյան, Պ. Ե. (1960) Շաղկապի կատեգորիան գրաբարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 128-141.

Ջնդի, Հաջիե (1960) Քրդագիտությունը Սովետական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 85-89.

Խաչերյան, Լ. (1960) И.К.Кусикьян, Очерки исторического синтаксиса литературного армянского языка. Изд. Академии наук СССР, Москва, 1959. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 248-255.

Խմբագրական, (1960) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 281-283.

Չուգասզյան, Բ. Լ. (1960) Գրիգորիս Աղթամարցու տաղերի պարսկերեն հատվածների վերծանումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 201-222.

Բաղրամյան, Ռ. Հ. (1960) Երկակի թվի մնացորդները հայերենի բարբառներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 191-200.

Խմբագրական, (1960) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 275-279.

Խմբագրական, (1960) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Մելքոնյան, Ս. (1960) Ս.Գ. Աբրահամյան, Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1959. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 232-236.

Խմբագրական, (1960) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1960) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Ղանալանյան, Ա. Տ. (1959) Ականավոր հայագետը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 145-152.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1959) Բառաքննական դիտողութուններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 221-232.

Խմբագրական, (1959) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 350-352.

Խմբագրական, (1959) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . p. 2.

Մինասյան, Մ. Պ. (1959) Հայերենի ստացական դերանունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 153-167.

Էլոյան, Ս. Ա. (1959) ժամանակակից հայերենի ածանցների առաջացման ուղիների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 46-68.

Խմբագրական, (1959) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 407-410.

Աբրահամյան, Ս. Գ. (1959) Ժամանակակից հայ լեզվաբանության մի հերթական խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 54-77.

Խմբագրական, (1959) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . p. 2.

Ջահուկյան, Գ. Բ. (1959) Հայ բարբառագիտությունը և հայերենի բարբառների ծագման հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 282-319.

Ղազարյան, Ս. Ղ. (1959) Հին հայերենի բայի պարզ ժամանակների կազմության հիմնական գծերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 108-130.

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1959) Հրաչյա Աճառյան (1876-1953). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 190-203.

Խաչերյան, Լ. Գ. (1959) Պարագա երկրորդական նախադասությունների ուսմունքը հայ քերականագիտության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 218-231.

Քոսյան, Վ. Ա. (1959) Արդի հայերենի ածականի կազմության շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 154-162.

Գարեգինյան, Գ. Լ. (1959) Արդի հայերենի համադասական շաղկապները և նրանց նշանակություններն ու կիրառությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 49-70.

Խմբագրական, (1959) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 305-307.

Խմբագրական, (1959) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Սևակ, Գուրգեն (1959) Հայ բարբառների ծագման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 224-245.

Մուրվալյան, Ա. Ա. (1958) Բայի սեռերը գրական նոր հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 41-58.

Խմբագրական, (1958) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 309-311.

Խմբագրական, (1958) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 303-307.

Խմբագրական, (1958) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1958) Հայ բարբառների ծագման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 240-266.

Խմբագրական, (1958) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 328-330.

Խմբագրական, (1958) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Աղայան, Է. Բ. (1958) Նոր հայերեն բարբառների առաջացման հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 211-233.

Խմբագրական, (1958) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 318-320.

Ղազարյան, Ս. (1958) Գր. Ղափանցյան, Պատմա-լեզվաբանական աշխատութուններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-276.

Խմբագրական, (1958) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1958) Խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-4.

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1958) Հայ բարբառագիտական հետազոտությունների հիմնական արդյունքները Սովետական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 18-39.

Մուրվալյան, Ա. and Առաքելյան, Վ. (1958) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Լեզվի Ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-294.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1958) Հայկական մի քանի ծածկագրությունների վերծանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 173-189.

This list was generated on Fri May 14 05:09:17 2021 AMT.