Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "P Language and Literature > PN Literature (General) > PN0080 Criticism"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 106.

Բոզոյան, Ազատ (2020) Ալեքսան Յակոբեան. Արքայատոհմերն ու իշխանատոհմերը Բուն Աղուանքում եւ Հայոց Արեւելից կողմանքում անտիկից մինչեւ ԺԳ դար (պատմա-աղբիւրագիտական քննութիւն). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 256-263. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2020) Արարատ Հակոբյան. Միացյալ և Անկախ Հայաստանի գաղափարը Հայոց պատմության հոլովույթում, Երևան,«Լուսակն», 2020, 212 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 250-255. ISSN 0135-0536

Սողոյան, Աստղիկ (2020) Հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի մոդելը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 220-233. ISSN 0135-0536

Авоян, Сатеник (2020) В. Г. Тунян. Ованес Туманян и Армянский вопрос. Ереван, изд-во «Чартарагет», 2020, 164 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 258-260. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2020) Ա-ԴՈ. Հայության երկունքը / հրատ. պատր.՝ Վ. Ղազախեցյան, Ռ. Գասպարյան, Ռ. Սահակյան, Հ. Սուքիասյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 765 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 239-246. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2020) Աշոտ Գալստյան. Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (XIX դ. 60-ական – XXI դ. 10-ական թթ.), գիրք Ա, Երևան, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2020, 264 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 247-250. ISSN 0135-0536

Գնունի, Արտակ (2020) Արամազդ: Հայկական հնագիտություն: Անցյալի փորձառություններ և նոր ձեռքբերումներ, խմբ.՝ Արամ Քոսյան, Պավել Ավետիսյան, Արսեն Բոբոխյան և Երվանդ Գրեկյան: Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների հայկական հանդեսի հատուկ հատոր, հատոր X (2016), Մերձավոր Արևելքի և Կովկասի ուսումնասիրությունների ասոցիացիա: Երևան–Օքսֆորդ, «Արքեոփրես արքեոլոջի», 2020, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-257. ISSN 0135-0536

Մախմուրյան, Գայանե (2020) Մի քանի նկատառում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 285-286. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2020) Անուշավան Զաքարյան. Ռուս կոմպոզիտոր Թոմաս Հարտմանը և Կոմիտասը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 108 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 233-236. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2020) Գոհար Կարագյոզյան. Նախիջևանը եվրոպացի ճանապարհորդների ուղեգրություններում (XIII–XVII դդ.), Երևան, «Գիտություն» հրոտ., 2019, 250 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 252-257. ISSN 0135-0536

Ամիրաղյան, Գայանե (2020) Կոմիտասական (ժողովածու), h. 3: Հատորի խմբ.՝ Ա. Ասատրյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2019, 267 էջ, 16 էջ նկ., նոտա. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 258-262. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2020) Նորահայտ փաստաթղթեր, կազմող՝ Համո Սուքիասյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 120 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 237-241. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Գեղամ (2020) Վահան Մելիքյան. Արևմտահայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1917–1918 թթ.: Էրզրումի պաշտպանությունը և անկման պատճառները 1918 թ., Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2019, 246 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 242-248. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2020) Վիկտոր Կատվալյան. Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր. գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2018, 402 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-251. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Զոհրաբ (2019) Անի Ութուջյան. Միքայել Չամչյան. կյանքը, գործը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 112 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 267-270. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2019) Անուշավան Զաքարյան. Ռուս գրողները և Հովհաննես Թումանյանը, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2019, 72 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 262-267. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Վլադիմիր (2019) Հայկական սիմվոլիզմը և Միսաք Մեծարենցի քնարերգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 66-82. ISSN 0135-0536

Карапетян, Рубен (2019) Николай Оганесян. В ближневосточном и восточноазиатском политическом водовороте. Записки востоковеда. Ереван, изд-во «Тигран Мец», 2019, 208 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Բալայան, Նաիրա (2019) Հայ ինքնության կերպավորումը Նշան Պեշիկթաշլյանի գրական դիմանկարներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 115-129. ISSN 0135-0536

Դեմիրճյան, Պետրոս (2019) Նար-Դոսի ստեղծագործության գնահատության ընթացքը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 57-64. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2019) Սեդա Տաճատ Օհանյան. Իրաքի հայ համայնքը 20-րդ դարուն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 293 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-299. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գայանե (2019) Սուսաննա Հովհաննիսյան. Վերնատուն, Երևան, “Էդիթ Պրինտ” հրատ., 2018, էջ 28. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Եվա (2019) XX դարասկզբի գրական քննադատության մեթոդաբանական տարբերությունները և Հովհաննես Թումանյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 30-50. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավագ (2019) Լիլիթ Մակարյան. Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությունը (1921–1937 թթ.), Երևան, 2018, 383 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 236-244. ISSN 0135-0536

Մարուքյան, Արմեն (2019) Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու), հատոր առաջին, Երևան, «Դարույք» երիտ. հաս. կազմ., 2018, 618 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-255. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2019) Հովհաննես Թումանյանը հայ ժողովրդի ազգային ոգին է. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-29. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2019) Ռուսլան Ցականյան. Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և Հայկական լեռնաշխարհում մ. թ. ա. VII–VI դդ. «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2018, 290 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 255-259. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2019) Վանիկ Վիրաբյան. Տիգրան Դևոյանցի հետախուզական գործունեությունը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 152 էջ+2 ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես, (1). pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2018) «Летопись исторических судеб армянского народа» В. Брюсова (к 100-летию издания). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 160-170. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիլիթ (2018) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX–XX դարեր), խմբագիր բան. գիտ. դոկտոր Անուշավան Զաքարյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 703 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-269. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2018) Անտիկ միթոսները և երաժշտական էթոսի մասին ուսմունքը Բարսեղ Կեսարացուն վերագրվող մեկնության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 222-233. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Լիլիթ (2018) Հ. Սուքիասյան, Ն. Երանոսյան. Խորհրդային Հայաստանի երգիծական մամուլը 1920-ական թվականներին («Շեշտ», «Զուռնա», «Կարմիր մոծակ»), Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2018, 136 էջ + 8 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2018) Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանը, կազմել և հրատարակության է պատրաստել Ա. Զաքարյանը, Երևան, Ազգային ժողողվ, 2018, 144 էջ + 4 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-273. ISSN 0135-0536

Մաղալյան, Արտակ (2018) Միրզա Ջամալ Ջևանշիրի «Ղարաբաղի պատմություն»-ը որպես Արցախի XVIII դարի պատմության սկզբնաղբյուր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 205-221. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Քրիստոնեական վարդապետությունը Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Մնացականյան, Եվա (2018) XIX դարավերջի հայ գրաքննադատության զարգացման միտումները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 135-153. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2018) Сурма Туманян. «И только через много лет…» или «в поисках прошлого». СПб., изд-во "Человек", 2017, 128 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 218-223. ISSN 0135-0536

Джанполадян, Магда (2018) Сусанна Ованесян. Ованес Туманян в годы Первой мировой войны. Ереван, изд-во "Гитутюн" НАН РА, 2018, 619 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 224-229. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Արարատ Հակոբյան. 1937 թվականը Հայաստանում: Քննական դիտարկումներ քաղաքական բռնաճնշումների 80-ամյա տարելիցի առիթով, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2017, 96 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Աստղիկ (2018) Գայանե Ամիրաղյան. Ութձայն համակարգը հայ հոգևոր երգարվեստի Նոր Ջուղայի կամ Հնդկահայոց երգվածքում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 529 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2018) Եղիկ Ճէրէճեան. Մեծն Մուրատ (Համբարձում Պոյաճեան), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 248 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Գոհար (2018) Թամար Հայրապետյան. Արքետիպային հարակցումները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ, Երևան, ՀՀ. ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 462 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 241-245. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Гагик and Степанян, Ваге (2018) Рубен Авакян. Судебники и национальное судопроизводство в армянских колониях мира в XVI–XIX вв. (вне их исторической родины) и современные реалии. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 266-269. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Աշոտ (2018) Անդրանիկ Կարապետյան. Կրկնությունը և զեղչումը ժամանակակից հայերենում, գիրք Ա: Կրկնություն. Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2016, 608 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Գրիգոր Նարեկացի. մատենագիտութիւն (Աշխատասիրությամբ՝ Աստղիկ Ղափլանյանի), Երեւան, “Տիգրան Մեծ” հրատ., 2015, 624 էջ + 12 էջ նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Լիլիթ (2018) Հարություն-Ռեմոն Գևորգյան. Հայոց ցեղասպանությունը. Ամբողջական պատմություն. Կահիրե, 2015, 1328 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Նիկոլայ Հովհաննիսյան – 85. Երեւան, “Զանգակ” հրատ., 2017, 304 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2018) Սիրիացի արաբ ականատես Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյնի հուշերը Հայոց ցեղասպանության մասին (թարգմանությունը արաբերեն բնագրից, առաջաբանը, ներածությունը եւ ծանոթագրությունները Արշակ Փոլադյանի եւ Լեւոն Սարգսյանի), Դամասկոս, Դար ալ-Շարկ հրատ., 2017, 264 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2017) Անուշավան Զաքարյան. Հայաստանը Վ. Բրյուսովի գրական-հասարակական գործունեության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-246. ISSN 0135-0536

Արտեմյան, Լիլիթ (2017) Լիլիթ Երնջակյան. Ալան Հովհաննեսի երաժշտությունը Արևելք–Արևմուտք մշակութային խաչուղիներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 236-240. ISSN 0135-0536

Անումյան, Մելինե (2017) Հայկազուն Ալվրցյան. Համշենը և համշենահայությունը. արդի հիմնախնդիրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 225-228. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Վաչագան (2017) Հենրիկ Բախչինեան. Գրիգոր Նարեկացու Գանձարանը. վերծանութիւն եւ քննութիւն. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 229-235. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2017) Մկրտումյան Գայանե. Հրովարտակ-պայմանագրերը որպես հայ-արաբական հարաբերությունների աղբյուր VII–XII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 247-250. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2017) Վանո Եղիազարյանի՝ «Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմության» պատվիրատուի հարցը» հոդվածի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 288-289. ISSN 0135-0536

Мушегян, Альберт (2017) Армен Айвазян. Армяно-персидская война 449–451 гг. Kампании и сражения. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Ծովինար (2017) Ա. Աղասյան, Ա. Ասատրյան. Հայ-ռուսական գեղարվեստական առնչությունների պատմությունից. Սանկտ Պետերբուրգ (XIX դ.–XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 200-207. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Սվետլանա (2017) Արմեն Սարգսյան. Արցախի բանահյուսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 220-223. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2017) Հակոբ Հատիկյան. Արևմտահայությունն Օսմանյան կայսրության գաղտնի ծառայությունների թիրախում 1878–1923 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 214-219. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Ամատունի and Սուքիասյան, Համո (2017) Հակոբյան Ա. Մ. Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 208-213. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նվարդ (2017) Մոկս. հայոց բանահյուսական մշակույթը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-227. ISSN 0135-0536

Сафарян, Арам (2016) Николай Оганесян. Участие курдов в Геноциде армян. Курдский фактор в армянской доктрине решения проблемы Западной Армении. Ереван,изд. «Партии Рамкавар Азатакан», 2016,84 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Затикян, Магдалина (2016) Сергей Варданян. Окровавленные семена. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 244-247. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2016) Սոնա Հարությունյան. Հայոց ցեղասպանության թեման իտալական գրականության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-243. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2016) Աշոտ Ա. Մելքոնյան. Ցեղասպանություն և հայրենազրկում. ճանաչումից՝ հատուցում (հոդվածներ և հարցազրույցներ), Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2015, 440 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 224-227. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Էդուարդ (2016) Էդիկ Մինասյան. Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 624 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 234-237. ISSN 0135-0536

Ասոյան, Թաթուլ (2016) Վիկտոր Կատվալյան. Հայ բարբառագիտության հարցեր, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 2014, 232 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2016) Տաթևիկ Շախկուլյան. Կոմիտասի ստեղծագործության վաղ շրջանը (1891–1899), Երևան, «Ամրոց գրուպ», 2014, 192 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 241-244. ISSN 0135-0536

Долуханян, Aэлита (2014) Противоречия и ошибки в предисловии и примечаниях пятитомника трудов Низами. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 19-24. ISSN 0135-0536

Եղիազարյան, Ազատ (2012) Մի քանի նկատառում ՊԲՀ-ի գլխավոր խմբագրի կարծիքի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-288. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս (2011) Աբովյանագիտության մեծագույն երախտավորը (պրոֆեսոր Պիոն Հակոբյանի ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 259-262. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2011) ՊԲՀ-ի գլխավոր խմբագրի կարծիքը Էրլ Ռ. Անդերսոնի գրախոսության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 285-286. ISSN 0135-0536

Արիստակեսյան, Ռուզան (2005) Պարույր Սևակ -Նարեկացի. ստեղծագործական ազդակներ և առնչություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 255-262. ISSN 0135-0536

Алексанян, Елена (2005) Нарекаци в оценке русской критики. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 178-184. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2004) Անծանոթ էջեր Դ. Դեմիրճյանի քննադատական-հրապարակախոսական ժառանգությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Վալերի (2003) Դ. Սարգսյանի «Բիբլիական «Արարատ երկիրը» ըստ սեպագիր արձանագրությունների և ժողովրդական ավանդությունների» հոդվածի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). p. 257. ISSN 0135-0536

Կարագյոզյան, Հովհաննես (2001) Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսովի «Հայաստանը մ.թ.ա. 522-520 թթ. ապստամբության ժամանակ» հոդվածի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 247-249. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Արմեն (2000) Ջ. Ռասելի «հայագիտական» հնարանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 241-257. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Մարգարիտա (2000) Համաստեղը գրականության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 55-67. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (1999) Հմայակ Մարտիրոսյանի «Пути Арташат—Тигранакерт и Арташат—Мцхета на карте Пейтингера» հոդվածի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 364-365. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մ. (1991) Ա. Ա. Խառատյան, Արևմտահայ մամուլը և գրաքննութունը Օսմանյան Թուրքիայում (1857—1908). Երևան, 1989, 379 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-212. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Մ. (1986) Նամակ խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 241. ISSN 0135-0536

Աղաբաբյան, Ս. Բ. (1983) Հայ քննադատությունը և գրականությունը 1920-30-ական թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 16-37. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Լ. Գ. (1982) Գրական քննադատությունը «Մուրճ» ամսագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 85-95. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Գ. and Պետրոսյան, Գ. Բ. (1982) Մի գրախոսության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Նահապետյան, Ա. Գ. (1982) Արտաշես Հարությունյանը գրաքննադատ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 81-88. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Գ. Խ. (1981) «Արշակ Չոպանյանի նամականին», կազմեց և ծանոթագրեց Գ. Ազնավուրյան, Երևան, 1980, 500 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 293-294. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Վ. Դ. (1981) Անանիա Շիրակացի, Մատենագրություն, թարգմանությունը, աոաջաբանը և ծանոթագրությունները Ա. Գ. Աբրահամյանի և Գ. Բ. Պետրոսյանի, Երևան, 1979. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 295-300. ISSN 0135-0536

Շտիկյան, Ս. Ա. (1981) Դարձյալ Մ. Նալբանդյանի «Հիշատակարանի» մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 230-241. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Ա. (1981) Հարություն Սըվաճյանի երգիծանքր (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 7-21. ISSN 0135-0536

Հակոբջանյան, Հ. Ա. (1981) Օննիկ Չիֆթե-Սարաֆի գրական-քննադատական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 167-181. ISSN 0135-0536

Դարբինյան-Մելիքյան, Մ. Հ. (1981) Դիտողություններ Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Պատմութեան» վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 154-164. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռ. Մ. (1981) Լ. Ա. Ասմարյան, Հայ գրական քննադատությունը XIX դարի 70—80-ական թվականներին , ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1979, 350 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Անանյան, Ն. Վ. (1981) Սիմոն Երեմյանի գրականագիտական աշխատությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 104-113. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Մ. Ս. (1981) «Հայ միջնադարյան պանդխտության տաղեր» ժողովածուի գրախոսության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 240-253. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Լ. Գ. (1980) Ռափայել Պատկանյանի ստեղծագործությունը ժամանակի գրական քննադատության գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 32-44.

Ջրբաշյան, Է. Մ. (1979) Հովհ. Թումանյանը և 1910-ական թվականների գրական քննադատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 28-44.

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1978) Հայ գրական քննադատությունը XX դարի սկզբին (Հիմնական հոսանքները). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 181-193.

Հայրապետյան, Ս. Պ. (1973) Հրանտ Ասատուրի գրական-քննադատական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 105-116.

Мнацаканян, Асатур and Севак, Паруйр (1967) По поводу книги З. Буниятова «Азербайджан в VII-IX вв.». Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-190.

Պարսամյան, Վ. (1965) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 262-265.

Խաչատրյան, Հ. Ն. (1965) Երբ բացակայում է գիտական բարեխղճությունը (Պատասխան պրոֆ.Վ.Պարսամյանին). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 265-274.

Պարսամյան, Վ. (1964) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի խմբագրությանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 173.

Հովհաննիսյան, Աշոտ (1964) Կարծիք «Լեհահայերի մասնակցությունը Դավիթ-Բեկի ապստամբությանը» վավերագրերի ժողովածուի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 176-177.

Խաչատրյան, Հ. (1964) Վ. Պարսամյանի նամակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 173-176.

Բաբլոյան, Մ. (1964) Գրական քննադատությունը «Անի» ամսագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-243.

Հովհաննիսյան, Մ. (1959) Պարոն Լազյանի պատմագիտական մարզանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 309-313.

This list was generated on Tue Mar 2 05:22:19 2021 AMT.