Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "P Language and Literature > PNJ Journalism. The periodical Press, etc."

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 43.

Սուքիասյան, Համո and Երանոսյան, Նարինե (2018) «Կարմիր մոծակ» երգիծաթերթը և խորհրդահայ գրաքննությունը (1926–1927 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 121-134. ISSN 0135-0536

Զորյան, Հրայր (2018) Հայաստանի պետական լրատվական գործակալության հիմնադրումն ու գործունեությունը (1918–1920 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 34-52. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2017) Закавказская печать о лекциях А. Куприна (Тифлис, Баку, 1916 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 104-110. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2015) 75-ամյա «Լրաբերը». Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 314-316. ISSN 0135-0536

Սարուխանյան, Նորայր (2015) Ա. Ա. Խառատյան. Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900–1922), Երևան, Պատմության ինստիտուտ, 2015, 534 էջ + 16 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 281-285. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2014) Ալբերտ Արմենակի Խառատյան (ծննդյան 75-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 224-229. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2011) Էջեր Թումանյանի հրապարակախոսական գործունեությունից (Բանաստեղծը ընտրապայքարի և բանակռիվների կիզակետում). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 83-102. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) History of the press. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 284-285. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) История периодической печати. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 184-185. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Մամուլի պատմություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 80-81. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Հարություն Ֆելեքյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 308-309. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Ակադեմիկոս Վարդգես Ալեքսանի Միքայելյան. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 306-308. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2004) Անծանոթ էջեր Դ. Դեմիրճյանի քննադատական-հրապարակախոսական ժառանգությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 99-110. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2003) Հայ ժողովրդի վիճակի արտացոլումը Ալ. Շիրվանզադեի հոդվածներում (1914-1919 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 102-119. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2003) Армения и Армянский вопрос в публицистике Сергея Городецкого. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 89-106. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հայկազ (2000) Հայկական հարցը ռուսական մամուլում (XIX դարի վերջին քառորդ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 80-99. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Արևմտահայության կյանքի պատկերը Տ. Օլգենինի հոդվածներում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 199-206. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Ս. Դ. (1996) Ականավոր հրապարակախոսը, մանկավարժը, հասարակական գործիչը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 370-376. ISSN 0135-0536

Խաոատյան, Ա. Ա. (1995) Արևմտահայ մամուլի սկզբնավորման և զարգացման պատմությունից (1832 — 1914 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-148. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Լ. Մ. (1992) Քաղաքակրթության նվիրյալ պատգամախոսը (Գրիգոր Արծրունու մահվան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Մ. (1991) Ա. Ա. Խառատյան, Արևմտահայ մամուլը և գրաքննութունը Օսմանյան Թուրքիայում (1857—1908). Երևան, 1989, 379 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 208-212. ISSN 0135-0536

Ղասաբյան, Զ. Մ. (1990) Մեծ եղեռնի արձագանքները բուլղարական մամուլում և բուլղարահայ համայնքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-221. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Ա. Հ. (1989) Ռուս հրապարակախոս Տ. Օլգենինը Հայաստանի և Հայկական հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 66-84. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Լ. Գ. (1989) Արփիար Արփիարյանը հրապարակախոս. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 79-94. ISSN 0135-0536

Ջալիլ, Ջալիլե (1985) Բիթլիսի 1914 թ. քրդական ապստամբությունը հայ մամուլի գնահատմամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 126-134. ISSN 0135-0536

Խառատյան, Ա. Ա. (1985) Օսմանյան գրաքննությունը և արևմտահայ մամուլը (1870 —1890-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 103-116. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Մ. Ն. (1984) Մատթեոս Մամուրյանի անհայտ ծածկանունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 52-60. ISSN 0135-0536

Ազնավուրյան, Գ. Հ. (1984) Դավիթ Անանունի նամակագրությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 171-177. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Ա. (1981) Հարություն Սըվաճյանի երգիծանքր (Ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 7-21. ISSN 0135-0536

Բաբլոյան, Մ. Ա. (1981) Հայ լրագրության առաջին պատմաբանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 119-133. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Կ. Ա. (1980) Գրիգոր Տեր-Մելքիսեդեկյանի հրապարակախոսական ժառանգության շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 176-188.

Ասմարյան, Հ. Ա. (1979) Իտալական ազգային-ազատագրական շարժման արձագանքները հայ պարբերական մամուլում (1850—1870 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 125-136.

Խառատյան, Ա. Ա. (1977) Արևմտյան Հայաստանի բարենորոգումների հարցը զմյուռնահայ մամուլում (1870—1880-ական թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 142-156.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1976) Նորից Ստեփան Ոսկանյանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 195-208.

Շտիկյան, Ս. Ա. (1974) Ստեփան Ոսկանյանի կյանքի և գործունեության փարիզյան տարիները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-146.

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1972) Խաչատուր Ոսկանյանի հրապարակախոսությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-160.

Ղուկասյան, Վ. Գ. (1969) Պոլսահայ մամուլի սկզբնավորման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 182-192.

Մխիթարյան, Մ. Հ. (1968) Նյութեր հայ պարբերական մամուլի գրաքննության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 147-162.

Ֆելեքյան, Հ. Հ. (1968) Նոր տնտեսական քաղաքականության մի քանի հարցերի քննարկումը սովետահայ մամուլում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 167-175.

Շահլամյան, Դ. (1966) Եգիպտահայ մամուլը 100 տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 296-300.

Ֆելեքյան, Հ. Հ. (1966) Էջեր Ալ. Մյասնիկյանի հրապարակախոսական գործունեությունից (Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-16.

Հակոբյան, Մ. (1963) Հայկական մանկական մամուլի առաջին օրգանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-271.

Ризаев, С. (1958) С. Г. Арешян, Армянская печать и царская цензура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 305-311.

This list was generated on Thu Jan 28 18:48:53 2021 AMT.