Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "P Language and Literature > PNP Translating as a Literary Pursuit"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 86.

Ապրեսյան, Անուշ (2018) Հանգի դրսևորումները Գրիգոր Նարեկացու “Մատեան ողբերգութեան” երկում և աշխարհաբար թարգմանություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 207-216. ISSN 0135-0536

Մամյան, Մարի (2016) «Նիկոդիմոսի ավետարանը» («Գործք Պիղատոսի») և դրա հայերեն թարգմանության առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 39-57. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2014) Ստեփանոս Օրբելյանի պատմության ֆրանսերեն առաջին թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-15. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2013) Շեքսպիրի «Համլետ»-ը հայերեն (պատմական համառոտ ակնարկ և թարգմանական խնդիրներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 111-124. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2013) Սեն–Մարտենը Վարդան Այգեկցու առակների թարգմանիչ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 138-144. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2005) Վրթանես Ասկերյանը և նրա թարգմանական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 96-102. ISSN 0135-0536

Газиян, Алвард (2005) Армянский народный эпос "Сасунские удальцы", избранные варианты. Перевод текстов, составление и словарь-комментарии академика НАН РА Карапета Мелик-Оганджаняна. Ереван, 2004. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Գրիգորյան, Վարդան (2005) Գևորգ Աբգարյան (Ծննդյան 85-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 340-346. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գոհար (2005) Հունարենի ազդեցությունը դասական շրջանի թարգմանություններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 189-209. ISSN 0135-0536

Մանուկյան, Գուրգեն (2005) Ղազար Փարպեցու երկերի արևելահայերեն վերջին թարգմանության հանգամանքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 166-182. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2005) Արշակ Չոպանյանը և հայ հին գրականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 107-124. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2004) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆելիքս Նևը և հայ քրիստոնեական մատենագրությունը. Երևան, «Արտագերս» հրատ., 2001, 92 էջ, Մարի Ֆելիսիտե Բրոսսեն հայագետ. Երևան, «Հայինֆո-Արտագերս» հրատ., 2002, 115 էջ , Վիկտոր Լանգլուան հայագետ.Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2003 , 118 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2004) Գիտության մեծ երախտավորը (Հակոբ Անասյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-313. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Մատաթիա Գարագաշյանը և իր «Նկարագիր ուսմանց» աշխատությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-141. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Ասատուր (2004) Մեսրոպ Աղաչրաղյանցի գիտական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 133-141. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2004) Վ. Բրյուսովի «Հայաստանի պոեզիա» ժողովածուն.քննական դիտարկումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-109. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Աննա (2003) Եվս մի անգամ Ստեփանոս Սյունեցու անձի հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 153-160. ISSN 0135-0536

Багдасарян, Роберт (2003) Литературно-общественная деятельность Карена Микаэляна. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 84-96. ISSN 0135-0536

Բաղդասարյան, Ռոբերտ (2002) Հայ մտավորականության ներկայացուցիչների հետ գրող և հասարակական-մշակութային գործիչ Կարեն Միքայելյանի նամակագրությունից (1909-1929 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 277-286. ISSN 0135-0536

Դանիելյան, Նորայր (2001) Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության փուլերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 3-16. ISSN 0135-0536

Շիրինյան, Մանե-Էռնա and Մուրադյան, Գոհար (2000) Հունարենից թարգմանված եկեղեցական կանոնները. բնագրագիտական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 213-225. ISSN 0135-0536

Կաուֆհոլդ, Հուբերտ (1997) «Համառօտ ժողովումն օրինացը» իբրև օրինակ Բյուզանդական օրենսգրքի հայերեն թարգմանության. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-204. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1997) Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի գրաբար թարգմանությունների լեզվական որոշ առանձնահատկությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 167-176. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1993) The Armenian Version of Daniel, by Peter S. Cowe, Scholars Press, Atlanta, Georgia, 1992 (University of Pennsylvania Armenian Texts and Studies 9); XIII, 490 p. Դանիելի [մարգարէութեան] հայերեն տարբերակը. աշխատասիրությամբ Պիտեր Ս. Քաուիի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 199-206. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Հ. Ն. (1992) Նորահայտ փաստեր «Պատմութիւն յաղագս Փահլուլ թագաւորին» զրույցի հայերեն թարգմանության և նրա բնագրի վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 225-238. ISSN 0135-0536

Մկրտչյան, Հ. Ն. (1992) «Պատմութիւն վասն մանկանն եւ աղջկանն» զրույցի հայկական պատումը և նրա այլալեզու զուգահեռները (Հայերեն թարգմանության բնագրի հարցի շուրջ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 140-155. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1991) Գրիգոր Նյուսացու «Ի յիշատակի սրբոյն Թէոդորոսի...» ճառի հայերեն թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 115-122. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1990) Հայ-բյուզանդական և եկեղեցաքաղաքական բանակցությունների մասնակիցներն ու վավերագրերի թարգմանիչները (XII դարի 60—70-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 81-93. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Գ. Խ. (1990) Հայոց գրական լեզվի նախնական փուլերը պատմաբանի հայացքով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 22-30. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1990) Գրիգոր Նյուսացու «Երգ երգոցի մեկնության» հայերեն թարգմանությունը և Վարդան Արևելցին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 118-126. ISSN 0135-0536

Джагацпанян, Е. Д. (1989) Рукопись неизданного армянского перевода хроники Макария Мелиссина. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 163-168. ISSN 0135-0536

Бартикян, Р. М. (1989) О византийском клиторологии в Судебнике Мхитара Гоша и его армянском переводчике. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 197-204. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1989) Ստեփանոս Սյունեցու և Ստեփանոս Ասողիկի մեկ ընդհանուր սկզբնաղբյուրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 133-140. ISSN 0135-0536

Ասլանյան, Մ. Մ. (1988) Անգլերենից հայերեն թարգմանված առաջին երկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-103. ISSN 0135-0536

Տեր-Դավթյան, Ք. Ս. (1987) «Հայելի վարուցն» ու XVII-XVIII դարերի հայ թարգմանական գեղարվեստական արձակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 119-131. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Կ. Մ. (1987) Գրիգոր Նյուսացու «Ի Մելիտոս եպիսկոպոս Անտիոքացի» ճառի հայերեն թարգմանությունը և Մովսես Խորենացին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 139-149. ISSN 0135-0536

Исаакян, А. В. (1987) Из истории русских переводов поэзии Исаакяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 40-54. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Ռիչարդ (1987) Հայ դասական աղբյուրներու թարգմանությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-111. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Վ. Վ. (1985) Հատկական բառապաշարի արտահայտման միջոցները Ռիգվեդայի հայերեն թարգմանության ժամանակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 123-135. ISSN 0135-0536

Нерсисян, Х. М. (1985) Переводы эпоса «Давид Сасунский» на английский язык. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 174-180. ISSN 0135-0536

Տեր-Դավթյան, Ք. Ս. (1984) «Բանք իմաստասիրաց»-ի մի նոր ժողովածու հայերեն թարգմանությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 149-159. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Գ. Ս. (1984) «Պիտոյից գիրքը» և նրա հունարեն նախօրինակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 111-124. ISSN 0135-0536

Տեր-Գրիգորյան, Ռ. Ա. (1984) Բնագրի և թարգմանության ոճական համարժեքության հարցի շուրջ (ըստ Լ. Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղություն» վեպի). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 152-160. ISSN 0135-0536

Անթաբյան, Փ. Փ. (1984) Կիմ Մուրադյան, Գրիգոր Նազիանզացին հայ մատենագրության մեջ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1983, 263 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 205-207. ISSN 0135-0536

Իսահակյան, Ա. Վ. (1983) Իսահակյանը և Բլոկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 58-68. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1983) Բարսեղ Կեսարացու «Վեցօրեայքի» հայերեն թարգմանության նախօրինակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 264-278. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1982) Եվսեբիոս Եմեսացու «Ութամատյանի մեկնությունը» և թարգմանության տեսության հարցերը V դարի հայ մատենագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 56-68. ISSN 0135-0536

Աբրահամյան, Ա. Գ. and Պետրոսյան, Գ. Բ. (1982) Մի գրախոսության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 191-199. ISSN 0135-0536

Ճինգոզյան, Կ. Հ. (1982) Էջեր XIX դարի 50—60-ական թվականների զմյուռնահայ գրական շարժման պատմությունից (Հարություն Տետեյանի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 61-71. ISSN 0135-0536

Շյուց, Էդմոնդ (1982) Հայաստանի պատմության և արվեստին վերաբերող գրականության գրադարձությունը (տրանսլիտերացիա) և տառադարձությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 34-39. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1981) Հայագիտական հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Ա. Ն. (1980) Դիոնիսիոս Թրակացու քերականության թարգմանչի և մեկնիչի հարցը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 68-87.

Աղայան, Է. Բ. (1980) Անդրեասի երկուհարյուրամյա զատկացույցի թարգմանության ժամանակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 190-198.

Բոլոնիեզի, Ջիանկարլո (1979) Հունարեն բնագրերի հին հայկական թարգմանությունների նշանակությունն ու արժեքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 54-61.

Ճինգոզյան, Կ. Հ. (1979) Վոլտերի «Կեսարի մահը» ողբերգության առաջին հայ թարգմանիչը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 113-124.

Սիմոնյան, Հ. Ա. (1979) «Աղեքսանդր Մակեդոնացու պատմության» հայերեն թարգմանությունը և նրա խմբագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 113-128.

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1977) Եղիշե Չարենցի երկերի թարգմանությունները Իրանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 99-102.

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1975) Ավետիք Իսահակյանի երկերի թարգմանությունները Իրանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 77-82.

Խորշիդյան, Տ. Գ. (1975) Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործությունները Զաբել Բոյաջյանի թարգմանությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 65-69.

Նազիկյան, Ա. (1975) Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործությունների թարգմանությունները (մատենագիտական ցանկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-236.

Տայան, Ա. (1974) Ներսես Շնորհալու գործերի թարգմանությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 254-256.

Оганян, З. А. (1973) Александр Блок как переводчик поэзии Исаакяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 137-142.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1973) «Վեցօրեայի» հայերեն թարգմանության ժամանակն ու բնագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 161-173.

Արևշատյան, Ս. Ս. (1973) Հնագույն հայկական թարգմանությունները և նրանց պատմա-մշակութային նշանակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 23-37.

Աբգարյան, Գ. Վ. (1972) Արատոս Սոլացու ΔΙΟΣΗΜΕΙΑ աշխատության կարծեցյալ թարգմանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 185-199.

Амирханян, М. Д. (1971) Армянская народная песня в русских переводах. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 223-235.

Թիրեաքյան, Միհրդատ (1970) Ի՞նչ է եղած Խորենացիին բաժինը Աստվածաշունչի հայերեն թարգմանության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 249-250.

Մինասյան, Մ. Պ. (1970) Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց»-ի ռուսերեն թարգմանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 179-196.

Դարբինյան, Վ. Պ. (1969) Բնագրին համազոր թարգմանություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 37-48.

Արմեն, Հրանտ Ք. (1969) Խորենացին և Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 127-138.

Վարդանյան, Վ. Գ. (1967) Հովհաննես Մասեհյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 228-236.

Բաբուրյան, Մ. Գ. (1966) «Վագրենավոր»-ի նախերգանքի Տերյանի թարգմանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 187-192.

Меликян, С. О. (1965) Переводы Ваана Терьяна из русской литературы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 239-245.

Ներսիսյան, Վ. (1965) «Գոլեսթանի» ռուսերեն առաջին թարգմանության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 236-243.

Մուրադյան, Ա. Ն. (1964) Հունաբան դպրոցի ժամանակագրության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 91-106.

Խաչերյան, Հ. (1964) Հին և միջնադարյան իմաստասիրական երկերի ռուսերեն թարգմանությունը Սովետական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-291.

Меликян, С. (1963) Переводы Ваана Терьяна для «Поэзии Армении». Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 241-248.

Մինասյան, Ա. Մ. (1963) Նորից «Գոլեսթանի» հայերեն թարգմանությունների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 235-238.

Թիրեաքյան, Միհրդատ (1963) Մի քննադատության առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 163-170.

Պիվազյան, Է. (1963) Մովսես Խորենացու «Պատմության» մի կարևոր հատվածի թարգմանության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 266-268.

Մինասյան, Ա. Մ. (1962) Սաադիի «Գոլեսթան»-ի հայերեն թարգմանությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 173-182.

Գասպարյան, Հ. Տ. (1961) Վիկտոր Հյուգոյի երկերի հայերեն թարգմանությունները 1870-1890թթ. և նրանց քաղաքական-հասարակական նշանակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 82-91.

Мирза-Авакян, М. Л. (1960) Работа А. Блока над переводами стихов Исаакяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 179-195.

Иоаннисян, А. Г. (1959) Письмо Иосифа Атабекянца Ф. Энгельсу по поводу перевода на армянский язык „Коммунистического Манифеста“. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 320-327.

Եղիազարյան, Արտ. (1959) Հովսեփ Աթաբեկյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 204-210.

Բաբայան, Ա. Ս. (1958) XIX դարի հայ գրողները և Շիլլերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 168-182.

This list was generated on Tue Jan 19 22:39:17 2021 AMT.