Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "S Agriculture > S Agriculture (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 40.

Քոչարյան, Գայանե (2011) Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մ. թ. ա. III–I դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 253-260. ISSN 0135-0536

Քոչարյան, Գայանե (2010) Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մ. թ. ա. VI–IV դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 169-177. ISSN 0135-0536

Կիրակոսյան, Գասպար (2009) Գյուղատնտեսական ինքնագործները և վարձու աշխատողները Արևելյան Հայաստանի բնակչության սոցիալական կառուցվածքում (XIX դարի վերջին). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 29-42. ISSN 0135-0536

Առաքելյան, Գոհար (2006) Խաղողագործությունն ու ոգելից խմիչքների արտադրությունը Ելիսավետպոլի նահանգում (XIX դ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 126-134. ISSN 0135-0536

Գրեկյան, Երվանդ (2002) Երկրագործական տարածքներն ու ոռոգման համակարգը հյուսիսարևմտյան Իրանում ըստ սեպագիր աղբյուրների. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 214-232. ISSN 0135-0536

Միշել, Անրի (2000) Հայազգի ժան Ալթենը՝ Ֆրանսիայում բամբակի և տորոնի մշակության առաջնեկ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 188-195. ISSN 0135-0536

Համբարյան, Հ. Ս. (1990) Արևելյան Հայաստանում հողային հարցի լուծման լիբերալ և դեմոկրատական ուղիները XX դարի սկզբին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 47-56. ISSN 0135-0536

Թորոսյան, Հ. Վ. (1988) Հացահատիկային կուլտուրաների մշակությունը Արևելյան Հայաստանում XVII—XVIII դդ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 103-110. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վ. Մ. (1987) Վասպուրականի ֆեոդալական հողատիրության զարգացման մի քանի հարցեր (V — IX դդ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 46-58. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Մ. (1987) Գյուղական համայնքը Կարսի մարզում (XIX դարի վերջ—XX դարի սկիզբ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 64-74. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Մ. (1982) Կարսի մարզի գյուղացիության սոցիալական կազմը (ըստ 1917 թ. գյուղատնտեսական հաշվեհամարի նյութերի). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 94-104. ISSN 0135-0536

Ալեքսանյան, Մ. (1982) ՀՍՍՀ ԳԱ ընդհանուր ժողովը՝ նվիրված ՍՍՀՄ կազմավորման 60-ամյակին։ ՀՍՍՀ ԳԱ ընդհանուր ժողովը հանրապետության գյուղատնտեսության մինիստրության մասնակցությամբ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 214-216. ISSN 0135-0536

Карапетян, Л. Л. (1979) Ирригация и орошение в земледелии Армении эпохи поздней бронзы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 59-74.

Համբարյան, Ա. Ս. (1978) Արևելյան Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացումը 1828—1860 թթ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 15-28.

Զինջիրջյան, Վ. (1978) Հայաստանի անտիկ դարաշրջանի երկաթյա գյուղատնտեսական գործիքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 265-271.

Кушнарева, К. Х. (1977) О времени становления пашенного земледелия на Южном Кавказе (К постановке проблемы). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 83-98.

Հովակիմյան, Վ. Խ. (1977) Զանգեզուրի և Ղազախի գավառների գյուղացիության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 121-130.

Շահբազյան, Մ. Ս. (1977) Հայաստանի գյուղատնտեսությունը տասներորդ հնգամյակում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-12.

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. (1975) Արևելագիտական համամիութենական նստաշրջան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 250-252.

Վիրաբյան, Ս. Ա. (1975) Միջնադարյան Հայաստանի ջրաշինարարության և ջրօգտագործման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 145-157.

Դանիելյան, Է. Լ. (1974) Արտաշես I-ի հողային քաղաքականության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 129-132.

Ջալալբեկյան, Ռ. Լ. (1974) Մոխրաբլուրի պատվարները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 157-162.

Համբարյան, Ա. (1973) А. Д. Папазян, Аграрные отношения в Восточной Армении в XVI—XVII вв., Ереван, 1972, 302 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-215.

Հակոբյան, Ս. Ե. (1973) Գյուղական համայնքը Հայաստանում XV—XVIII դարերում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 27-42.

Բդոյան, Վ. Հ. (1971) Պոնտոսի հայերի վարող գործիքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 197-205.

Ինճիկյան, Հ. Գ. (1971) Օսմանյան կայսրության գյուղատնտեսության մեջ կապիտալիստական հարաբերությունների զարգացման մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 107-120.

Թորոսյան, Ռ. Մ. (1971) Նեոլիթ-էնեոլիթյան հողամշակության մի քանի գործիքներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 240-250.

Համբարյան, Ա. Ս. (1971) Երիտասարդ թուրքերի ագրարային քաղաքականությունը Արևմտյան Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 10-24.

Երեմյան, Ս. Տ. (1971) Պայմանական հողատիրության առաջացման հարցի շուրջը ֆեոդալականացող Հայաստանում. «Ձեռական իշխանությունը» հին Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-9.

Дмитриев, Г. А. (1970) Некоторые вопросы поземельных отношений и положения крестьян в Киликийской Армении XII—XIII вв. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 107-123.

Սարգսյան, Ե. (1968) Ա. Ս. Համբարյան, Ագրարային հարաբերությունները Արևմտյան Հայաստանում (1856-1914), Երևան, 1965, 341 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 253-259.

Փորքշեյան, Խ. Ա. (1967) Նյութեր Նոր-Նախիջևանի սալղանների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 254-266.

Թուրշյան, Հ. Գ. (1967) Ջրօգտագործման սիստեմը Վասպուրականում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 246-253.

Բդոյան, Վ. (1964) Շարացան սիստեմը Վանա լճի ավազանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 249-257.

Гасанов, И. М. (1963) Из истории земельной политики царизма в Закавказье в начале XX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 211-220.

Մարջանյան, Հ. (1962) Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 240-247.

Пиотровский, Б. Б. (1961) Основные этапы древнейшего земледелия в Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 108-121.

Համբարյան, Ա. (1960) Վ.Հ. Ռշտունի, Ուրվագծեր Հայաստանի գյուղացիության պատմության, հատ.Ա, Երևան, 1960, 340 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 211-216.

Մարկոսյան, Ս. (1960) Խ.Հ. Ավդալբեգյան, Հողային հարցը Արևելյան Հայաստանում (1801-1917). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 200-206.

Агаян, Ц. (1959) В. Д. Мочалов, Крестьянское хозяйство в Закавказье к концу XIX в., Изд. АН СССР, Москва, 1958, 492 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 358-363.

This list was generated on Tue Jan 19 05:17:28 2021 AMT.