Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "U Military Science > U Military Science (General)"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 70.

Ավագյան, Քնարիկ (2018) ԱՄՆ-ի հայերի մասնակցությունն ու նպաստը կիլիկյան կամավորական շարժմանը (1916–1920 թթ.) (1918 թ. Արարայի ճակատամարտում “Հայկական լեգեոնի” տարած հաղթանակի 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 82-101. ISSN 0135-0536

Բասենցյան, Աշխեն (2018) Հայերի զորակոչն օսմանյան բանակ (1914–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 191-206. ISSN 0135-0536

Саакян, Рубен (2016) Роль генерала Т. Назарбекяна в битве под Дильманом 1915 года (по архивным материалам). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 209-229. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Կարո (2015) Անդրանիկ. ծանոթ և անծանոթ հերոսապետը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 81-91. ISSN 0135-0536

Ավագյան, Քնարիկ and Սուքիասյան, Համո (2015) Հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան 150-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 311-314. ISSN 0135-0536

Պողոսյան, Սամվել (2013) Մուսալեռցիներին զինվորագրելու ֆրանս-բրիտանական ծրագրերը (1916թ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 44-61. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2013) Աղթամարի կաթողիկոսության եկեղեցական վիճակները` զինաբախումների թատերաբեմ (1470–1560-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 193-201. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կլիմենտ (2013) Խորհրդային Միության կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-53. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Կարեն (2012) Ռազմապաշտպանական արդյունաբերության ձևավորման նախադրյալները Խորհրդային Հայաստանում (1920–1930-ական թվականներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 53-65. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2012) Գեներալ-լեյտենանտ Մովսես Սիլիկյան (կենսագրության անհայտ էջեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 63-74. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2011) Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին և ընթացքում ռուս- թուրքական ռազմաճակատում հետախուզական ծառայությունների գործունեության պատմությունից (1914–1917 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 94-119. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2011) 1921 թ. փետրվարյան իրադարձություններում «կարմիրների» և ապստամբների զինուժի մասին հայ պատմագրության մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-23. ISSN 0135-0536

Вирабян, Ваник (2011) Документы армянской разведки о военно-политических событиях в Турции (август-ноябрь 1919 г.). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 309-321. ISSN 0135-0536

Վիրաբյան, Վանիկ (2005) Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հետախուզական ծառայության գործունեության պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 36-48. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Սիջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Տիգրան Սեծի գահակալության 2100-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 300-301. ISSN 0135-0536

Минасян, Сергей (2004) Боевой путь генерал-адъютанта М. 3. Аргутинского-Долгорукого. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 110-132. ISSN 0135-0536

Պետրոսյան, Գեղամ (2004) Հայաստանի Հանրապետությունը և Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումները (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 25-38. ISSN 0135-0536

Минасян, Сергей (2003) Роль армян в персидской армии в первой половине XIX века. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 231-242. ISSN 0135-0536

Степанянц, Степан (2002) Участие казачьих войск в укреплении южных рубежей Российской империи (конец XIX —начало XX в.). Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 137-144. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2002) Գիտաժողով՝ նվիրված մարշալ Հովհաննես Բաղրամյանի ծննդյան 105-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 310-313. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Գրիշա (2002) Կլիմենտ Հարությունյան. Հայկական ազգային զորամիավորումները 1918-1945 թվականներին. Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2002, 272 է ջ , 58 լուսանկար:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 310-314. ISSN 0135-0536

Аветисян, Грант (2002) Переписка между генералами М. Т. Лорис-Меликовым, А. А. Тер-Гукасовым и Б. М. Шелковниковым. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 250-275. ISSN 0135-0536

Закарян, Анушаван (2001) Поэт-генерал Александр Кулебякин и Армения. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 99-129. ISSN 0135-0536

Меликян, Ваан (2001) Три документа о деятельности Гарегина Нжде в 1914—1917 гг. (к 115-летию со дня рождения). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 250-255. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հրանտ (2000) Հայ-ռուսական մարտական միասնությունը, ավանդույթներ և արդիականություն. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-17. ISSN 0135-0536

Շահնազարյան, Արտաշես (2000) Մոնղոլների հետախուզական արշավանքն Անդրկովկաս (1220-1222 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 85-107. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Անուշավան (2000) Գիտաժողով նվիրված զորավար Անդրանիկ Օզանյանին. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 285-287. ISSN 0135-0536

Սիմոնյան, Հրաչիկ (2000) Զորավար Անդրանիկ (ընդհանուր բնութագիր). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 44-50. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Հայկազ (1999) «Ռուսկի արխիվ» և «Ռուսկայա ստարինա» հանդեսները Հայաստանի XIX դ. աոաջին կեսի ռազմաքաղաքական դրության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 112-121. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կլիմենտ (1999) Ֆրանսիական բանակի Հայկական լեգեոնը 1916—1920 թվականներին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 101-111. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Ա. (1998) 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտը և Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 11-16. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կ. Ա. (1997) Մարշալ Բաղրամյան (Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 7-16. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ն. Վ. (1997) Նիկողայոս Ադոնցը և ուրարտագիտությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 215-224. ISSN 0135-0536

Аветисян, Г. А. (1997) Генерал Акоп Багратуни (1879—1943). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 41-56. ISSN 0135-0536

Ավետիսյան, Հ. Մ. (1996) Հայկական լեռնաշխարհը խուռի-խեթական ռազմաքաղաքական փոխհարաբերությունների ոլորտում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 221-230. ISSN 0135-0536

Абрамян, Г. С. (1995) От Еревана до Берлина—Эльбы (Боевой путь 89-й Армянской Таманской дивизий). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 75-84. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Մ. Գ. (1995) Հովհաննես Բաղրամյանի մասնակցությունը «Բագրատիոն» հարձակողական օպերացիային. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 93-102. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Մ. Գ. (1995) Անդրանիկ Չելեպյան. Զորավար Անդրանիկ և հայ հեղափոխական շարժումը, Երևան, 1990 թ., 720 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 233-235. ISSN 0135-0536

Գեղամյան, Գ. Մ. (1995) Հայ ժողովրդի ականավոր զավակը (Հովհաննես Իսակովի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 225-229. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Կ. Ա. (1995) Հայկական ազգային զորամիավորումների մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941—1945 թթ.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 53-72. ISSN 0135-0536

Хуршудян, Эд. Ш. (1992) Иранская военно-административная терминология и проблема четырехчленного деления Сасанидского Ирана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 175-186. ISSN 0135-0536

Симонян, Г. Р. (1988) Истинный народный герой. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 12-28. ISSN 0135-0536

Զարյան, Ա. Ա. (1988) Սյունիքի ամրոցաշինության որոշ սկզբունքների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 224-232. ISSN 0135-0536

Галоян, Г. А. (1987) Британский империализм и Добровольческая армия (1917—1918 гг.). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 17-40. ISSN 0135-0536

Խաչատրյան, Ժ. Դ. (1987) Հայաստանի անտիկ շրջանի պաշտպանական կառույցները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 158-170. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Հ. Պ. (1986) Մեծ և Փոքր Հայքերի սահմանագլխի հռոմեական ամրությունների համակարգը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 138-155. ISSN 0135-0536

Փոլադյան, Ա. Պ. (1984) Քրդերը և ռազմաքաղաքական անցքերը Ատրպատականում X դարի առաջին կեսին (ըստ արաբական աղբյուրների). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 87-92. ISSN 0135-0536

Нерсисян, М. and Арутюнян, А. and Мурадян, Д. (1981) Материалы о генерале Андранике. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 242-248. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1981) Արաբական սահմանային ամրությունների գոտին (Սուղուր). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 134-149. ISSN 0135-0536

Բեգլարյան, Վ. Ա. (1981) Հայ կամավորների մի ցուցակ՝ կազմված 1829 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1981) Սակրերի տեղայնացման փորձ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 136-147. ISSN 0135-0536

Фаньян, Дж. С. (1980) Подполковник русской военной службы Н. И. Гаджанов (Агаджанян). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 285-289.

Թուրշյան, Հ. Գ. (1978) Սարդարապատի թիկունքը (Սարդարապատի հաղթանակի 60-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 67-73.

Թուրշյան, Հ. Գ. (1978) Սուրհանդակային սպասարկությունը միջնադարյան Արևելքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 105-114.

Մնացականյան, Ա. Ն. (1977) Ականավոր հեղափոխականը և զորահրամանատարը (Գայի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-18.

Դանիելյան, Ա. Մ. (1974) Տրդատ III- ի զինվորական ռեֆորմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 207-218.

Արզումանյան, Ն. Ա. (1973) Հայկական սկզբնաղբյուրներում հիշատակվող «Մատեան գունդ» զորամասը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 154-162.

Ղաֆադարյան, Կ. Կ. (1972) Դիտողություններ ուրարտական ամրաշինության վերաբերյալ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 151-162.

Աղաբեկյան, Հ. (1970) Ս. Վ. Սարգսյան, Հայ ռազմական արվեստի պատմությունից, Երևան, 1969, 218 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 261-268.

Պողոսյան, Ֆ. (1969) Армянское войско в XVIII веке. Из истории армяно-русского военного содружества. Исследование и документы. Подготовил к изданию А. Н. Хачатрян. Ереван, 1968, 475 стр. Հայոց զորքը XVIII դարում. Հայ-ռուսական զինակցության պատմությունից։ Ուսումնասիրություն և փաստաթղթեր։ Աշխատասիրությամբ Հ. Ն. Խաչատրյանի, Երևան, 1968, 475 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 182-185.

Խնկիկյան, Օ. Ս. (1969) Հայաստանի ուշ բրոնզի դարաշրջանի դաշույնների տեսակներն ու պատրաստման եղանակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 227-237.

Քուշնարյովա, Կ. (1968) С. А. Есаян, Оружие и военное дело древней Армении (III-I тыс. до н. э.), Ереван, 1966, 156 стр. Ս. Ա. Եսայան, Զենքերը և ռազմարվեստը հին Հայաստանում (III-I հազ. մ. թ. ա.), Երևան, 1966, 156 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 227-230.

Աղայան, Ծ. Պ. (1968) Զորավար Անդրանիկ գործունեության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 40-56.

Աղայան, Ծ. Պ. (1967) Հայկ Բժշկյան (Գայ)(Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-15.

Քալանթարյան, Ա. Ա. (1965) Զենքերը V-VIII դարերում (Ըստ Դվինի հնագիտական պեղումների). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 241-248.

Հակոբյան, Ա. Մ. (1965) Թամանյան հայկական դիվիզիայի մարտական ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 13-24.

Հարությունյան, Ա. Հ. (1965) Անդրանիկը որպես մարտիկ և զորավար /Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 109-124.

Եսայան, Ս. (1965) Հայաստանի ցեղերի սպառազինության ու ռազմական կազմակերպության հարցերի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 277-283.

Խաչատրյան, Հ. Ն. (1964) Արխիվային նոր նյութեր XVIII դարի հայկական էսկադրոնի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 179-214.

Есаян, С. А. (1962) Защитное вооружение в древней Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 192-209.

This list was generated on Tue Mar 9 13:51:41 2021 AMT.