Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 43.

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Վարդան Դևրիկյան. Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Վենետիկից Հռոմ (16-րդ դար), մասն Ա: Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Լվովից Ամստերդամ (17-րդ դար), մասն Բ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 234-239. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2016) Համլետ Հարությունյան. Նոր Բայազետի գավառը 1920–1930 թթ.Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 278 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Անահիտ (2012) Հայ տպագրության 500-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 53-66. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Փարիզի ազգային գրադարանի հայկական ձեռագրացուցակի Ֆրեդերիկ Մակլերի առաջաբանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Pictography. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 267. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Пиктография. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 165. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Պատկերագրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 61. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2007) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2006) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2006) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2005) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 287-291. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2005) «Կէս ազգին հայոց» լուսավորության պարագաների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 210-217. ISSN 0135-0536

Марр, Н. Я. (2005) Древнеармянский алфавит и сирийское письмо. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 30-57. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հակոբ (2005) Աստղիկ Գէորգեան . Հայ մանրանկարիչներ , մատենագիտութիւն IX-XIX դդ .,Գահիրե, 1998, 882 էջ + գունաւոր տախտակներ I—XXXII: Նույնի՝ Անանուն հայ մանրանկարիչներ . մատենագիտություն . IX-XVII դ դ . , Գահիրե, 2005, 683 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 312-315. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2005) Հայոց 1600-ամյա այբուբենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Տեր -Մինասյան, Երվանդ (2005) Հայոց գրերի գյուտի թվականի և այլ հարակից խնդիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 5-29. ISSN 0135-0536

Սադոյան, Լիպարիտ (2005) Հայոց մեսրոպաստեղծ այբուբենը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 58-86. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2005) Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 87-100. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Հարություն (2005) Նամակ խմբագրությանը (Հայ բժշկության պատմության մասին պրոֆ. Ստելլա Վարդանյանի՝ կարդացած զեկուցման առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 362-364. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Արտաշես (2002) Ղազար Փարպեցին մաշտոցյան գրերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 93-111. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1996) Մեսրոպ Մաշտոցի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1-2 . pp. 91-110. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Գ. Ն. (1994) Ակադեմիայի հրատարակությունները հիսուն տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1-2 . pp. 282-289. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1990) Գրչի և ստացողի միջնորդը (Վաճառքի համար նախատեսված գիրքը միջնադարյան Հայաստանում). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 121-131. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1990) Մովսես Խորենացին մեսրոպյան գրերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 100-117. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1988) Մի վարկածի վերապրուկ և գրերի գյուտի թվականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 82-93. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1987) Le livre Arménien à travers les âges. Marseille, 1985. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Абгарян, Г. В. (1986) Л. И. Киселева. Западноевропейская рукописная и печатная книга XIV—XV вв.: Кодикологический и книговедческий аспекты. Ответ. ред. А. Д. Люблинская и А. Н. Немилов; рец. А. X. Горфункель и И. Н. Лебедева. Л., изд-во «Наука», 1985, 302 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 216-218. ISSN 0135-0536

Овакимян, А. А. (1983) Сербские книги, напечатанные в типографии армянских Мхитаристов в Вене. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2-3 . pp. 307-309. ISSN 0135-0536

Юзбашян, К. Н. (1982) Новая попытка истолковать происхождение армянского алфавита: открытие или заблуждение? Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 177-184. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1981) Հայոց գրերի գյուտի թվականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 3 . pp. 64-80. ISSN 0135-0536

Պետրոսյանց, Վ. Մ. (1981) Ապարանի շրջանի ձեռագրերը, հնատիպ գրքերը և այլ հնագրագիտական նյութերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 148-167. ISSN 0135-0536

Муравьев, С. Н. (1980) О протосистеме армянского алфавита. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 221-240.

Կակովկին, Ա. Յա. (1980) XVIII դարի հայկական արծաթագործության հուշարձան Մատենադարանից. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 223-229.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1979) Հայ միջնադարյան ժողովածուների պատմությունից (Հայսմավուրքային խմբագրություններ). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 155-164.

Հայման, Գեորգ (1979) Նիքոլաս Քիշի հայկական տպատառերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 135-146.

Розов, Н. Н. (1978) О русско-армянских книжных связях древнейшего периода. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 207-216.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1976) Աղբյուրագիտական վիճելի մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 173-181.

Պիվազյան, Է. and Հակոբյան, Վ. (1975) Ա. Գ. Աբրահամյան, Հայոց գիր և գրչություն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1973, 371 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 205-212.

Գաբրիելյան, Վ. Ա. (1975) Դանիել Վարուժանի գրքերի ստեղծման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 103-116.

Киселева, Л. (1973) Фрагмент инкунабула в Матенадаране. Պատմա-բանասիրական հանդես, № № . pp. 254-256.

Իշխանյան, Ռ. (1959) Հայ տպագիր գրքի մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, N 1 . pp. 291-293.

This list was generated on Mon Feb 19 21:47:26 2018 AMT.