Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 74.

Հակոբյան, Արարատ (2020) Ա-ԴՈ. Հայության երկունքը / հրատ. պատր.՝ Վ. Ղազախեցյան, Ռ. Գասպարյան, Ռ. Սահակյան, Հ. Սուքիասյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 765 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 239-246. ISSN 0135-0536

Դևրիկյան, Վարդան (2020) Աշոտ Գալստյան. Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (XIX դ. 60-ական – XXI դ. 10-ական թթ.), գիրք Ա, Երևան, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2020, 264 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 247-250. ISSN 0135-0536

Գնունի, Արտակ (2020) Արամազդ: Հայկական հնագիտություն: Անցյալի փորձառություններ և նոր ձեռքբերումներ, խմբ.՝ Արամ Քոսյան, Պավել Ավետիսյան, Արսեն Բոբոխյան և Երվանդ Գրեկյան: Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների հայկական հանդեսի հատուկ հատոր, հատոր X (2016), Մերձավոր Արևելքի և Կովկասի ուսումնասիրությունների ասոցիացիա: Երևան–Օքսֆորդ, «Արքեոփրես արքեոլոջի», 2020, 478 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 251-257. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2020) Անուշավան Զաքարյան. Ռուս կոմպոզիտոր Թոմաս Հարտմանը և Կոմիտասը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 108 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 233-236. ISSN 0135-0536

Բոբոխյան, Արսեն (2020) Գոհար Կարագյոզյան. Նախիջևանը եվրոպացի ճանապարհորդների ուղեգրություններում (XIII–XVII դդ.), Երևան, «Գիտություն» հրոտ., 2019, 250 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 252-257. ISSN 0135-0536

Ամիրաղյան, Գայանե (2020) Կոմիտասական (ժողովածու), h. 3: Հատորի խմբ.՝ Ա. Ասատրյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2019, 267 էջ, 16 էջ նկ., նոտա. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 258-262. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Սուսաննա (2020) Նորահայտ փաստաթղթեր, կազմող՝ Համո Սուքիասյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 120 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 237-241. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Գեղամ (2020) Վահան Մելիքյան. Արևմտահայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1917–1918 թթ.: Էրզրումի պաշտպանությունը և անկման պատճառները 1918 թ., Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2019, 246 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 242-248. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Արտակ (2020) Վիկտոր Կատվալյան. Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր. գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2018, 402 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-251. ISSN 0135-0536

Карапетян, Рубен (2019) Николай Оганесян. В ближневосточном и восточноазиатском политическом водовороте. Записки востоковеда. Ереван, изд-во «Тигран Мец», 2019, 208 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 287-290. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Վահե (2019) Սեդա Տաճատ Օհանյան. Իրաքի հայ համայնքը 20-րդ դարուն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 293 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 291-299. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Գայանե (2019) Սուսաննա Հովհաննիսյան. Վերնատուն, Երևան, “Էդիթ Պրինտ” հրատ., 2018, էջ 28. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 300-304. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ավագ (2019) Լիլիթ Մակարյան. Հայաստանի օգնության կոմիտեի գործունեությունը (1921–1937 թթ.), Երևան, 2018, 383 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 236-244. ISSN 0135-0536

Մարուքյան, Արմեն (2019) Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու), հատոր առաջին, Երևան, «Դարույք» երիտ. հաս. կազմ., 2018, 618 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 249-255. ISSN 0135-0536

Խորիկյան, Հովհաննես (2019) Ռուսլան Ցականյան. Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և Հայկական լեռնաշխարհում մ. թ. ա. VII–VI դդ. «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2018, 290 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 255-259. ISSN 0135-0536

Սահակյան, Ռուբեն (2019) Վանիկ Վիրաբյան. Տիգրան Դևոյանցի հետախուզական գործունեությունը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 152 էջ+2 ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես, (1). pp. 245-248. ISSN 0135-0536

Հովսեփյան, Լիլիթ (2018) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆրանսիացի հայագետներ (XIX–XX դարեր), խմբագիր բան. գիտ. դոկտոր Անուշավան Զաքարյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2018, 703 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 264-269. ISSN 0135-0536

Զաքարյան, Լիլիթ (2018) Հ. Սուքիասյան, Ն. Երանոսյան. Խորհրդային Հայաստանի երգիծական մամուլը 1920-ական թվականներին («Շեշտ», «Զուռնա», «Կարմիր մոծակ»), Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2018, 136 էջ + 8 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 274-276. ISSN 0135-0536

Սուքիասյան, Համո (2018) Հայաստանի առաջին Հանրապետության խորհրդարանը, կազմել և հրատարակության է պատրաստել Ա. Զաքարյանը, Երևան, Ազգային ժողողվ, 2018, 144 էջ + 4 էջ ներդիր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 270-273. ISSN 0135-0536

Ованесян, Сусанна (2018) Сурма Туманян. «И только через много лет…» или «в поисках прошлого». СПб., изд-во "Человек", 2017, 128 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 218-223. ISSN 0135-0536

Джанполадян, Магда (2018) Сусанна Ованесян. Ованес Туманян в годы Первой мировой войны. Ереван, изд-во "Гитутюн" НАН РА, 2018, 619 с. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 224-229. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Արարատ Հակոբյան. 1937 թվականը Հայաստանում: Քննական դիտարկումներ քաղաքական բռնաճնշումների 80-ամյա տարելիցի առիթով, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2017, 96 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-236. ISSN 0135-0536

Մուշեղյան, Աստղիկ (2018) Գայանե Ամիրաղյան. Ութձայն համակարգը հայ հոգևոր երգարվեստի Նոր Ջուղայի կամ Հնդկահայոց երգվածքում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 529 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 237-240. ISSN 0135-0536

Կարապետյան, Արմեն (2018) Եղիկ Ճէրէճեան. Մեծն Մուրատ (Համբարձում Պոյաճեան), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2016, 248 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 230-233. ISSN 0135-0536

Մելիքյան, Գոհար (2018) Թամար Հայրապետյան. Արքետիպային հարակցումները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ, Երևան, ՀՀ. ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016, 462 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 241-245. ISSN 0135-0536

Арутюнян, Гагик and Степанян, Ваге (2018) Рубен Авакян. Судебники и национальное судопроизводство в армянских колониях мира в XVI–XIX вв. (вне их исторической родины) и современные реалии. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 266-269. ISSN 0135-0536

Գալստյան, Աշոտ (2018) Անդրանիկ Կարապետյան. Կրկնությունը և զեղչումը ժամանակակից հայերենում, գիրք Ա: Կրկնություն. Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2016, 608 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 270-272. ISSN 0135-0536

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Գրիգոր Նարեկացի. մատենագիտութիւն (Աշխատասիրությամբ՝ Աստղիկ Ղափլանյանի), Երեւան, “Տիգրան Մեծ” հրատ., 2015, 624 էջ + 12 էջ նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Լիլիթ (2018) Հարություն-Ռեմոն Գևորգյան. Հայոց ցեղասպանությունը. Ամբողջական պատմություն. Կահիրե, 2015, 1328 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 263-265. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2018) Նիկոլայ Հովհաննիսյան – 85. Երեւան, “Զանգակ” հրատ., 2017, 304 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 256-262. ISSN 0135-0536

Փաշայան, Արաքս (2018) Սիրիացի արաբ ականատես Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյնի հուշերը Հայոց ցեղասպանության մասին (թարգմանությունը արաբերեն բնագրից, առաջաբանը, ներածությունը եւ ծանոթագրությունները Արշակ Փոլադյանի եւ Լեւոն Սարգսյանի), Դամասկոս, Դար ալ-Շարկ հրատ., 2017, 264 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 277-279. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2016) Վարդան Դևրիկյան. Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Վենետիկից Հռոմ (16-րդ դար), մասն Ա: Հայ գիրքը աշխարհի խաչմերուկներում. Լվովից Ամստերդամ (17-րդ դար), մասն Բ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 234-239. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Արարատ (2016) Համլետ Հարությունյան. Նոր Բայազետի գավառը 1920–1930 թթ.Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, 278 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 238-240. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Անահիտ (2012) Հայ տպագրության 500-ամյակը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 53-66. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2010) Փարիզի ազգային գրադարանի հայկական ձեռագրացուցակի Ֆրեդերիկ Մակլերի առաջաբանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 102-110. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Pictography. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 267. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Пиктография. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 165. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Պատկերագրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 61. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Արտասահմանյան հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2007) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2006) Նոր գրքեր. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 287-291. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2005) «Կէս ազգին հայոց» լուսավորության պարագաների շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 210-217. ISSN 0135-0536

Марр, Н. Я. (2005) Древнеармянский алфавит и сирийское письмо. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 30-57. ISSN 0135-0536

Քյոսեյան, Հակոբ (2005) Աստղիկ Գէորգեան. Հայ մանրանկարիչներ, մատենագիտութիւն IX-XIX դդ., Գահիրե, 1998, 882 էջ + գունաւոր տախտակներ I—XXXII: Նույնի՝ Անանուն հայ մանրանկարիչներ. մատենագիտություն. IX-XVII դ դ., Գահիրե, 2005, 683 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 312-315. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2005) Հայոց 1600-ամյա այբուբենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 3-4. ISSN 0135-0536

Տեր -Մինասյան, Երվանդ (2005) Հայոց գրերի գյուտի թվականի և այլ հարակից խնդիրների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 5-29. ISSN 0135-0536

Սադոյան, Լիպարիտ (2005) Հայոց մեսրոպաստեղծ այբուբենը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 58-86. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Արտակ (2005) Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 87-100. ISSN 0135-0536

Մինասյան, Հարություն (2005) Նամակ խմբագրությանը (Հայ բժշկության պատմության մասին պրոֆ. Ստելլա Վարդանյանի՝ կարդացած զեկուցման առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 362-364. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Արտաշես (2002) Ղազար Փարպեցին մաշտոցյան գրերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 93-111. ISSN 0135-0536

Արևշատյան, Ս. Ս. (1996) Մեսրոպ Մաշտոցի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 91-110. ISSN 0135-0536

Հովհաննիսյան, Գ. Ն. (1994) Ակադեմիայի հրատարակությունները հիսուն տարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 282-289. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1990) Գրչի և ստացողի միջնորդը (Վաճառքի համար նախատեսված գիրքը միջնադարյան Հայաստանում). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 121-131. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1990) Մովսես Խորենացին մեսրոպյան գրերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 100-117. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1988) Մի վարկածի վերապրուկ և գրերի գյուտի թվականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 82-93. ISSN 0135-0536

Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Ն. (1987) Le livre Arménien à travers les âges. Marseille, 1985. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Абгарян, Г. В. (1986) Л. И. Киселева. Западноевропейская рукописная и печатная книга XIV—XV вв.: Кодикологический и книговедческий аспекты. Ответ. ред. А. Д. Люблинская и А. Н. Немилов; рец. А. X. Горфункель и И. Н. Лебедева. Л., изд-во «Наука», 1985, 302 с. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 216-218. ISSN 0135-0536

Овакимян, А. А. (1983) Сербские книги, напечатанные в типографии армянских Мхитаристов в Вене. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 307-309. ISSN 0135-0536

Юзбашян, К. Н. (1982) Новая попытка истолковать происхождение армянского алфавита: открытие или заблуждение? Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 177-184. ISSN 0135-0536

Մարտիրոսյան, Ա. Ա. (1981) Հայոց գրերի գյուտի թվականը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 64-80. ISSN 0135-0536

Պետրոսյանց, Վ. Մ. (1981) Ապարանի շրջանի ձեռագրերը, հնատիպ գրքերը և այլ հնագրագիտական նյութերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 148-167. ISSN 0135-0536

Муравьев, С. Н. (1980) О протосистеме армянского алфавита. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 221-240.

Կակովկին, Ա. Յա. (1980) XVIII դարի հայկական արծաթագործության հուշարձան Մատենադարանից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 223-229.

Ավդալբեգյան, Մ. Թ. (1979) Հայ միջնադարյան ժողովածուների պատմությունից (Հայսմավուրքային խմբագրություններ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 155-164.

Հայման, Գեորգ (1979) Նիքոլաս Քիշի հայկական տպատառերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 135-146.

Розов, Н. Н. (1978) О русско-армянских книжных связях древнейшего периода. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 207-216.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1976) Աղբյուրագիտական վիճելի մի քանի հարցերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 173-181.

Պիվազյան, Է. and Հակոբյան, Վ. (1975) Ա. Գ. Աբրահամյան, Հայոց գիր և գրչություն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1973, 371 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 205-212.

Գաբրիելյան, Վ. Ա. (1975) Դանիել Վարուժանի գրքերի ստեղծման պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 103-116.

Киселева, Л. (1973) Фрагмент инкунабула в Матенадаране. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 254-256.

Իշխանյան, Ռ. (1959) Հայ տպագիր գրքի մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 291-293.

This list was generated on Mon Jan 18 18:53:48 2021 AMT.