Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZG General Bibliography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 54.

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Գրիգոր Նարեկացի. մատենագիտութիւն (Աշխատասիրությամբ՝ Աստղիկ Ղափլանյանի), Երեւան, “Տիգրան Մեծ” հրատ., 2015, 624 էջ + 12 էջ նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2017) Աելիտա Դոլուխանյան. Բանասերը, գիտնականը, մանկավարժը: Կենսամատենագիտություն։ Ծննդյան 75-ամյակի առիթով, կազմող՝ Մ. Գրիգորյան, Երևան, «Զանգակ», 2017, 200 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 245-249. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2016) Պօղոս Խաչատրեան. Հայ հին գրականութեան մատենագիտութիւն. Երևան, «Տիգրան Մեծ»,2016, 614 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 218-219. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ and Ավագյան, Ավետիս (2015) Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 70-ամյա հոբելյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-283. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս and Պողոսյան, Աննա (2015) Մանուկ Աբեղյան. կենսամատենագիտական ակնարկ և մատենագիտություն (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 92-127. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հակոբ (2013) Պ. Հովհաննիսյան. Մովսես Խորենացի: Մատենագիտություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 436 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 218-220. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Bibliography. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 285. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Nominal Index. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 297-314. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Библиография. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 185. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Именной указатель. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 199-214. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Անվանացանկ. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 94-109. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 81. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2004) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆելիքս Նևը և հայ քրիստոնեական մատենագրությունը. Երևան, «Արտագերս» հրատ., 2001, 92 էջ, Մարի Ֆելիսիտե Բրոսսեն հայագետ. Երևան, «Հայինֆո-Արտագերս» հրատ., 2002, 115 էջ , Վիկտոր Լանգլուան հայագետ.Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2003 , 118 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2004) Գիտության մեծ երախտավորը (Հակոբ Անասյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-313. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2004) Մատենագիրք Հայոց. Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, հ. Ա, 1288 էջ, հ. Բ, 2601 էջ, Ջ. Եկավյանի մուտքի խոսքով հանդերձ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2002) Սվետլանա Վարդանյան. Միքայել Միանսարյանց (1830-1880). կյանքն ու գործը. Երևան, «Մուղնի» հրատ., 2002, 106 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-298. ISSN 0135-0536

Պապյան, Մհեր (2000) Օքսֆորդի համալսարանի Բոդլեյան գրադարանի հայերեն ձեռագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 225-247. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (1999) Ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի աշխատությունների մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 22-47. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1998) Raymond H. Kévorkian, Armen Ter-Stépanian, avec le concours de Bernard Outtier et de Guevorg Ter-Vardanian, Manuscrits arméniens de la Bibliothèque Nationale de France. Catalogue. Bibliothèque Nationale de France (Fondation Calouste Gulbenkian). Paris, 1998.1072 p . Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 213-214. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1997) A Bibliography of Classical Armenian Literature to 1500 AD, By R. W. Thomson, Brepols—Turnhoul (Belgique), 1995, 324 p. (Corpus Christianorum). Մատենագիտութուն հայ մատենագրության՝ մինչև մ. թ. 1500 թ . , [կազմեց] Ռ. Վ. Թոմսոն:. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 269-275. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1995) Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ. Հատոր Դ. - Շարակնոց- Ճաշոց-Ժամագիրք, Խորհրդատետր-Մանրուսմունք-Կցուրդք. Յօրինեց Հ. Սահակ վ. Ճեմճեմեան՝ Մխիթարեան ուխտէն,Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1993, ԽԷ; էջ, 1234 սյուն, 10 էջ տախտակ. Հատոր Ե.—Յայսմաւուրք-Գանձարան-Տաղարան-Տօնացոյց. Յօրինեց Հ. Սահակ վ. Ճեմճեմեան՝ Մխիթարեան ուխտէն, Վենետիկ - Ս. Ղազար, 1995, ԺԸ էջ, 1276 սյուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 245-253. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1995) Micheline Albert, Robert Beylot, Rene-G. Coquin, Bernard Cuttier, Charles Renoux, Christianismes Orientaux: Introduction a l' études des langues et des littératues, Introduction par Antoine Guillaumont. - Paris. Les éditions du Cerf, 1993, 456 p. Քրիստոնյա Արևելք. Լեզուների և մատենագրությունների ուսումնասիրության ներածություն: Armenia and the Bible: papers presented to the international symposium held at Heidelberg, July 16 - 19, 1990/edited by Christoph Burchard.— Scolars Press Atlanta, Georgia, 1993 (University of Pennsylvania.Armenian texsts and studies; no 12). 251 p. Հայաստանը և Աստվածաշունչը. Հայդելբերգի միջազգային գիտաժողովին ներկայացված նյութեր, հուլիսի 16—19, 1990։. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 239-244. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1990) Հ. Ս. Անասյան, Մանր երկեր, Լոս Անջելես, 1987. ԺԴ. 972 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 236-242. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) Ակադ. Ակակի Շանիձեի հայագիտական և հայ վրացական բանասիրությանն առնչվող աշխատությունների մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 235-237. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (1983) Именной указатель. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 207-222. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (1983) Անվանացանկ. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 97-113. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (1981) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1981 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 327-330. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (1980) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1980 թ. նախորդ համարների բովանդակաթյունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 304-307.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1979) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում (մատենագիտություն, 1977). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 267-268.

Editorial, Board (1978) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1958-1977 թթ. համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 119-166.

Editorial, Board (1978) Содержание номеров «Историко-филологического журнала» 1958-1977 годы. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 277-322.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1978) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում (Մատենագիտություն, 1975—1976). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 267-270.

Китлов, А. (1977) Библиография В. Я. Брюсова. 1884—1973. Составитель Э. С. Даниелян. Редактор К. Д. Муратова. Изд-во Ереванского университета, Ереван, 1976, 503 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 258-260.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1976) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում (Մատենագիտություն, 1974). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 269-270.

Նազիկյան, Ա. (1975) Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործությունների թարգմանությունները (մատենագիտական ցանկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 219-236.

Գասապյան, Ներսես (1974) «Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտություն (1794 — 1967)» (համահավաք ցանկ), կազմեց՝ Ա. Կիրակոսյան, խմբագրություն և առաջաբան՝ Հ. Կոստիկյանի և Հ. Սիլվանյանի, Երևան, 1970, 624 Էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 220-225.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1974) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1972). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 246-247.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1974) Ստեփան Ոսկանյանի «Արևմուտքը» 1864 —1865 թվականներին (Մատենագիտական ցանկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 219-235.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1973) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1971). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 288-291.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1972) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1970). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 255-258.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1971) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1969). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 280-283.

Անասյան, Հ. Ս. (1971) A. Salmaslian. Bibliographie de l'Arménie. Nouvelle édition entièrement revue et considérablement augmentée. Erévan, Editions de l'Académie des Sciences de la R. S. S. de l'Arménie,1969. 471 pages. Ա. Սալմասլյան. Հայկական մատենագիտություն։ Ամբողջությամբ վերանայված և զգալիորեն ավելացված նոր հրատարակություն, Երևան, Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, 1969, 471 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 239-254.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1970) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1968). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 257-261.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1969) Հայագիտութունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1966-1967). Պատմա-բանասիրական հանդես, № 2 . pp. 189-193.

Editorial, Board (1968) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1958-1967 թթ. համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 (հ . pp. 3-46.

Editorial, Board (1968) Սիստեմատիկ ցանկ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 4 . pp. 47-118.

Իշխանյան, Ռ. (1966) Մատենագիտական մի քանի ճշգրտումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 278-281.

Աբուլաձե, Ի. (1966) Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հատոր Ա, կազմեցին Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան. ներածությունը՝ Օ. Եգանյանի, խմբագրությամբ՝ Լ. Խաչիկյանի, Ա. Մնացականյանի, Երևան, 1965. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 279-281.

Փափազյան, Հ. (1965) Ձեռագրերի ցուցակ, I հատոր /Պատմություն, աշխարհագրություն, գրականության տեսություն, թազքիրաներ, գեղարվեստական գրականություն և գրագրություն/, Ադրբեջանական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Բաքու, 1963, 513 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 1 . pp. 306-310.

Խմբագրական, (1962) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1958-1962 թթ. համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (4). pp. 254-263.

Քոլանջյան, Ս. (1962) Հ. Ս. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն. Ե-ԺԸ դդ., հատոր Ա, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1959, XCV+1227 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3 . pp. 225-231.

Գասապյան, Ներսես (1961) Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆիա, 3 հատորով, կազմեց Հովհ.Պետրոսյան, Հայկական ՍՍՌ Պետգրապալատ, Երևան,հատ.I, 1954, հատ.II, 1956, հատ.III, 1957. Պատմա-բանասիրական հանդես, № 3-4 . pp. 307-330.

Խաչերյան, Լ. (1960) Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան, Հայերեն ձեռագրերի մի ցուցակ, Չեստըր Բետտիի գրատուն, Դուբլին, 1958, երկու հատորով. Պատմա-բանասիրական հանդես, N 4 . pp. 216-221.

Իշխանյան, Ռ. (1959) Հայ տպագիր գրքի մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, N 1 . pp. 291-293.

This list was generated on Wed May 27 02:19:12 2020 AMT.