Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZG General Bibliography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 54.

Բալոյան, Հրաչյա (2018) Գրիգոր Նարեկացի. մատենագիտութիւն (Աշխատասիրությամբ՝ Աստղիկ Ղափլանյանի), Երեւան, “Տիգրան Մեծ” հրատ., 2015, 624 էջ + 12 էջ նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 273-276. ISSN 0135-0536

Ասատրյան, Աննա (2017) Աելիտա Դոլուխանյան. Բանասերը, գիտնականը, մանկավարժը: Կենսամատենագիտություն։ Ծննդյան 75-ամյակի առիթով, կազմող՝ Մ. Գրիգորյան, Երևան, «Զանգակ», 2017, 200 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 245-249. ISSN 0135-0536

Սարինյան, Սերգեյ (2016) Պօղոս Խաչատրեան. Հայ հին գրականութեան մատենագիտութիւն. Երևան, «Տիգրան Մեծ»,2016, 614 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 218-219. ISSN 0135-0536

Սարգսյան, Աշոտ and Ավագյան, Ավետիս (2015) Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 70-ամյա հոբելյանը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 246-283. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Սարգիս and Պողոսյան, Աննա (2015) Մանուկ Աբեղյան. կենսամատենագիտական ակնարկ և մատենագիտություն (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 92-127. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Հակոբ (2013) Պ. Հովհաննիսյան. Մովսես Խորենացի: Մատենագիտություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 436 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 218-220. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Bibliography. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 285. ISSN 0135-0536

Editorial, Board (2009) Nominal Index. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 297-314. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Библиография. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 185. ISSN 0135-0536

От редакции, (2009) Именной указатель. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 199-214. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Անվանացանկ. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 94-109. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (2009) Մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես . p. 81. ISSN 0135-0536

Մխիթարյան, Սարգիս (2004) Աելիտա Դոլուխանյան. Ֆելիքս Նևը և հայ քրիստոնեական մատենագրությունը. Երևան, «Արտագերս» հրատ., 2001, 92 էջ, Մարի Ֆելիսիտե Բրոսսեն հայագետ. Երևան, «Հայինֆո-Արտագերս» հրատ., 2002, 115 էջ , Վիկտոր Լանգլուան հայագետ.Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2003 , 118 էջ։. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 303-306. ISSN 0135-0536

Բարխուդարյան, Վլադիմիր (2004) Գիտության մեծ երախտավորը (Հակոբ Անասյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 307-313. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Վրեժ (2004) Մատենագիրք Հայոց. Անթիլիաս-Լիբանան, 2003, հ. Ա, 1288 էջ, հ. Բ, 2601 էջ, Ջ. Եկավյանի մուտքի խոսքով հանդերձ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 286-290. ISSN 0135-0536

Սվազլյան, Վերժինե (2002) Սվետլանա Վարդանյան. Միքայել Միանսարյանց (1830-1880). կյանքն ու գործը. Երևան, «Մուղնի» հրատ., 2002, 106 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 296-298. ISSN 0135-0536

Պապյան, Մհեր (2000) Օքսֆորդի համալսարանի Բոդլեյան գրադարանի հայերեն ձեռագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 225-247. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1999) Ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի աշխատությունների մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 22-47. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1998) Raymond H. Kévorkian, Armen Ter-Stépanian, avec le concours de Bernard Outtier et de Guevorg Ter-Vardanian, Manuscrits arméniens de la Bibliothèque Nationale de France. Catalogue. Bibliothèque Nationale de France (Fondation Calouste Gulbenkian). Paris, 1998.1072 p. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-214. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1997) A Bibliography of Classical Armenian Literature to 1500 AD, By R. W. Thomson, Brepols—Turnhoul (Belgique), 1995, 324 p. (Corpus Christianorum). Մատենագիտութուն հայ մատենագրության՝ մինչև մ. թ. 1500 թ . , [կազմեց] Ռ. Վ. Թոմսոն:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-275. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1995) Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ. Հատոր Դ. - Շարակնոց- Ճաշոց-Ժամագիրք, Խորհրդատետր-Մանրուսմունք-Կցուրդք. Յօրինեց Հ. Սահակ վ. Ճեմճեմեան՝ Մխիթարեան ուխտէն,Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1993, ԽԷ; էջ, 1234 սյուն, 10 էջ տախտակ. Հատոր Ե.—Յայսմաւուրք-Գանձարան-Տաղարան-Տօնացոյց. Յօրինեց Հ. Սահակ վ. Ճեմճեմեան՝ Մխիթարեան ուխտէն, Վենետիկ - Ս. Ղազար, 1995, ԺԸ էջ, 1276 սյուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-253. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1995) Micheline Albert, Robert Beylot, Rene-G. Coquin, Bernard Cuttier, Charles Renoux, Christianismes Orientaux: Introduction a l' études des langues et des littératues, Introduction par Antoine Guillaumont. - Paris. Les éditions du Cerf, 1993, 456 p. Քրիստոնյա Արևելք. Լեզուների և մատենագրությունների ուսումնասիրության ներածություն: Armenia and the Bible: papers presented to the international symposium held at Heidelberg, July 16 - 19, 1990/edited by Christoph Burchard.— Scolars Press Atlanta, Georgia, 1993 (University of Pennsylvania.Armenian texsts and studies; no 12). 251 p. Հայաստանը և Աստվածաշունչը. Հայդելբերգի միջազգային գիտաժողովին ներկայացված նյութեր, հուլիսի 16—19, 1990։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 239-244. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1990) Հ. Ս. Անասյան, Մանր երկեր, Լոս Անջելես, 1987. ԺԴ. 972 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 236-242. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1987) Ակադ. Ակակի Շանիձեի հայագիտական և հայ վրացական բանասիրությանն առնչվող աշխատությունների մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 235-237. ISSN 0135-0536

От редакции, (1983) Именной указатель. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 207-222. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1983) Անվանացանկ. Պատմա-բանասիրական հանդես . pp. 97-113. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1981) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1981 թ. նախորդ համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 327-330. ISSN 0135-0536

Խմբագրական, (1980) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1980 թ. նախորդ համարների բովանդակաթյունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 304-307.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1979) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում (մատենագիտություն, 1977). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 267-268.

Խմբագրական, (1978) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1958-1977 թթ. համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 119-166.

От редакции, (1978) Содержание номеров «Историко-филологического журнала» 1958-1977 годы. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 277-322.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1978) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում (Մատենագիտություն, 1975—1976). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 267-270.

Китлов, А. (1977) Библиография В. Я. Брюсова. 1884—1973. Составитель Э. С. Даниелян. Редактор К. Д. Муратова. Изд-во Ереванского университета, Ереван, 1976, 503 стр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 258-260.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1976) Հայագիտական հրատարակություններ արտասահմանում (Մատենագիտություն, 1974). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 269-270.

Նազիկյան, Ա. (1975) Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործությունների թարգմանությունները (մատենագիտական ցանկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-236.

Գասապյան, Ներսես (1974) «Հայ պարբերական մամուլի մատենագիտություն (1794 — 1967)» (համահավաք ցանկ), կազմեց՝ Ա. Կիրակոսյան, խմբագրություն և առաջաբան՝ Հ. Կոստիկյանի և Հ. Սիլվանյանի, Երևան, 1970, 624 Էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 220-225.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1974) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1972). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 246-247.

Հակոբյան, Մ. Ն. (1974) Ստեփան Ոսկանյանի «Արևմուտքը» 1864 —1865 թվականներին (Մատենագիտական ցանկ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 219-235.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1973) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1971). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 288-291.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1972) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1970). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 255-258.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1971) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1969). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 280-283.

Անասյան, Հ. Ս. (1971) A. Salmaslian. Bibliographie de l'Arménie. Nouvelle édition entièrement revue et considérablement augmentée. Erévan, Editions de l'Académie des Sciences de la R.S.S. de l'Arménie, 1969. 471 pages. Ա. Սալմասլյան. Հայկական մատենագիտություն։ Ամբողջությամբ վերանայված և զգալիորեն ավելացված նոր հրատարակություն, Երևան, Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, 1969, 471 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 239-254.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1970) Հայագիտությունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1968). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 257-261.

Թոմսոն, Ռոբերտ (1969) Հայագիտութունը Արևմուտքում (Մատենագիտություն, 1966-1967). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 189-193.

Խմբագրական, (1968) «Պատմա-բանասիրական հանդես»-ի 1958-1967 թթ. համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 3-46.

Խմբագրական, (1968) Սիստեմատիկ ցանկ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 47-118.

Իշխանյան, Ռ. (1966) Մատենագիտական մի քանի ճշգրտումներ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 278-281.

Աբուլաձե, Ի. (1966) Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հատոր Ա, կազմեցին Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան. ներածությունը՝ Օ. Եգանյանի, խմբագրությամբ՝ Լ. Խաչիկյանի, Ա. Մնացականյանի, Երևան, 1965. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 279-281.

Փափազյան, Հ. (1965) Ձեռագրերի ցուցակ, I հատոր /Պատմություն, աշխարհագրություն, գրականության տեսություն, թազքիրաներ, գեղարվեստական գրականություն և գրագրություն/, Ադրբեջանական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Բաքու, 1963, 513 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 306-310.

Խմբագրական, (1962) «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» 1958-1962 թթ. համարների բովանդակությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (4). pp. 254-263.

Քոլանջյան, Ս. (1962) Հ. Ս. Անասյան, Հայկական մատենագիտություն. Ե-ԺԸ դդ., հատոր Ա, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, 1959, XCV+1227 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 225-231.

Գասապյան, Ներսես (1961) Հայ պարբերական մամուլի բիբլիոգրաֆիա, 3 հատորով, կազմեց Հովհ.Պետրոսյան, Հայկական ՍՍՌ Պետգրապալատ, Երևան, հատ.I, 1954, հատ.II, 1956, հատ.III, 1957. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3-4 . pp. 307-330.

Խաչերյան, Լ. (1960) Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան, Հայերեն ձեռագրերի մի ցուցակ, Չեստըր Բետտիի գրատուն, Դուբլին, 1958, երկու հատորով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 216-221.

Իշխանյան, Ռ. (1959) Հայ տպագիր գրքի մատենագիտություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 291-293.

This list was generated on Tue Jan 19 05:00:27 2021 AMT.