Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZM Manuscripts. Paleography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 92.

Սիրունյան, Տիգրան and Մանուկյան, Տաթևիկ (2020) Ուշ շրջանի մի քանի ձեռագիր քերականական զրուցարաններ. դրանց բնույթը և աղբյուրները. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 147-157. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Գարեգին (2020) Սեպագիր աղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհում կիմերների և սկյութների ներկայության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 207-219. ISSN 0135-0536

Թումանյան, Լուսինե (2014) Լիմ մենաստանի ձեռագրական ժառանգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 163-183. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Նարինե (2014) Կանոնագիրք ձեռագրերի Բ խմբի կազմավորումն ու հետագա խմբագրությունը 78 կանոնախմբերի սահմաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 130-139. ISSN 0135-0536

Ռենհարտ, Էրիխ (2005) Գրացի համալսարանի գրադարանի հայերեն կրկնագիր ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 123-135. ISSN 0135-0536

Акопян, Заруи (2005) Портрет заказчика Адрианопольского Евангелия (к вопросу о происхождении рукописи). Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 240-249. ISSN 0135-0536

Թոփչյան, Արամ (2005) Ագաթանգեղոսի «Պատմության» Վիեննայի կրկնագիր ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 144-153. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պարույր (2005) Զազա Ալեքսիձե. Կովկասյան Աղվանքի գրչությունը, լեզուն և դպրությունը,Թբիլիսի, 2003, 224 էջ:. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 330-336. ISSN 0135-0536

Ստեփանյան, Հասմիկ (2005) Հայատառ թուրքերեն ձեռագիր բառարաններ. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 250-254. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պարույր (2005) Սահակի և Մեսրոպի «Կատարեալ պատմութեան» խնդիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 154-165. ISSN 0135-0536

Վարդազարյան, Օլգա (2005) Փիլոն Ալեքսանդրացու երկերի հայերեն լուծմունքները. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 185-206. ISSN 0135-0536

Դոլուխանյան, Աելիտա (2003) Գրիգոր Նարեկացու քերթվածները Բրիտանական թանգարանի ձեռագրերում. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 201-206. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Բաբկեն (2003) Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհն ըստ «Աշխարհացոյց»-ի (պատմաաշխարհագրական դիտարկումներ). Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 119-146. ISSN 0135-0536

Кабелли, Диана Е. and Орна, Мари Вирджиния and Мэтьюс, Томас Ф. (2000) Анализ средневековых пигментов Киликийской Армении. Պատմա-բանասիրական հանդես (3). pp. 175-182. ISSN 0135-0536

Թաջիրյան, Էլիզաբեթ (2000) «Հռոմ — Հայաստան» ցուցահանդեսը. Պատմա-բանասիրական հանդես (2). pp. 288-298. ISSN 0135-0536

Պապյան, Մհեր (2000) Օքսֆորդի համալսարանի Բոդլեյան գրադարանի հայերեն ձեռագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես (1). pp. 225-247. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1999) Դրվագներ Բագավանի ձեռագրական հավաքածոյի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 195-203. ISSN 0135-0536

Ղազարյան, Վ. Հ. and Բոզոյան, Ա. Ա. (1999) Լեմբերգի Ավետարանը. ԺԲ դարի վերագտնված մի նկարազարդ հայերեն ձեռագիր, հրատարակված Գյունտեր Պրինցինգի և Անդրեա Շմիդտի կողմից:. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 360-366. ISSN 0135-0536

Մուրադյան, Պ. Մ. (1998) Raymond H. Kévorkian, Armen Ter-Stépanian, avec le concours de Bernard Outtier et de Guevorg Ter-Vardanian, Manuscrits arméniens de la Bibliothèque Nationale de France. Catalogue. Bibliothèque Nationale de France (Fondation Calouste Gulbenkian). Paris, 1998.1072 p. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 213-214. ISSN 0135-0536

Կորխմազյան, Է. Մ. (1998) The Kaffa lives of the desert Fathers, a study in Armenian manuscript illumination by Nira Stone, Lovanii, 1997. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 215-217. ISSN 0135-0536

Լինթ, Թ. Մ. վան (1996) Կոստանդին Երզնկացու տաղերը Պոտուրյանի 1905 թ. հրատարակությամբ և Վենետիկի № 103 ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 137-152. ISSN 0135-0536

Հովակիմյան, Ա. Ա. (1996) Հայերեն նորահայտ վավերագիր 1821—1829 թթ. հույների ապստամբության մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 321-344. ISSN 0135-0536

Հարությունյան, Ս. Բ. (1996) Հայրենների խնդիրը և Ասատուր Մնացականյանի գիտական նոր համահավաքը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 153-168. ISSN 0135-0536

Мурадян, П. М. (1995) Идея конфессиональной толерантности и межнационального согласия в армянской книжности XII—XIII веков. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 187-194. ISSN 0135-0536

Տեր-Վարդանյան, Գ. Հ. (1995) Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ. Հատոր Դ. - Շարակնոց- Ճաշոց-Ժամագիրք, Խորհրդատետր-Մանրուսմունք-Կցուրդք. Յօրինեց Հ. Սահակ վ. Ճեմճեմեան՝ Մխիթարեան ուխտէն,Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1993, ԽԷ; էջ, 1234 սյուն, 10 էջ տախտակ. Հատոր Ե.—Յայսմաւուրք-Գանձարան-Տաղարան-Տօնացոյց. Յօրինեց Հ. Սահակ վ. Ճեմճեմեան՝ Մխիթարեան ուխտէն, Վենետիկ - Ս. Ղազար, 1995, ԺԸ էջ, 1276 սյուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 245-253. ISSN 0135-0536

Չոբանյան, Պ. Ա. (1994) Շոշ և Քարագլուխ սղնախների նույնացման հարցի շուրջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 183-187.

Մարգարյան, Ալ. Ս. (1993) Նորահայտ բառեր հայերեն ձեռագրերի XIV—XV դդ. հիշատակարաններում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1-2 . pp. 35-42. ISSN 0135-0536

Կիլիկյան, Հակոբ (1992) Հայկական հնագույն ձեռագիրներեն մեկը Պուլկարիո մեջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 222-226. ISSN 0135-0536

Կույմճյան, Տիգրան (1991) Հայկական ձեռագրերի մակագրություններով կազմերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 137-146. ISSN 0135-0536

Բոզոյան, Ա. Ա. (1990) Le Lectionnaire de Jérusalem en Arménie: Le Čašoc. I. Introduction et liste des manuscrits par Charles Renoux, directeur de Recherche au C. N. R. S. Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Calouste Gulbenkian (F. Graffin Patrologia Orientalis, tome 44-fascicule 4-N 200), Diffusion mondiale: Brepols, Turnhout Belgique, 1989, 137 p. Շարլ Ռընու, Երուսաղեմի Սահմանքը Հայաստանում, Ճաշոց։ I Առաջաբան և ձեռագրերի ցանկ, Բրեպոլիս/Տյուրնու, 1989, 137 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 219-222. ISSN 0135-0536

Джагацпанян, Е. Д. (1989) Рукопись неизданного армянского перевода хроники Макария Мелиссина. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 163-168. ISSN 0135-0536

Գևորգյան, Ա. Բ. (1989) Որոտանի մի ձեռագրի նորահայտ էջերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 214-218. ISSN 0135-0536

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1989) V. Nersessian. Armenian Illuminated Gospel Books, The British Library Board, London, 1987, 100 p., 65 ill. Վ. Ներսիսյան, Հայկական նկարազարդ ավետարաններ, Բրիտանական գրադարանի վարչություն, Լոնդոն, 1987, 100 էջ, 65 նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 238-241. ISSN 0135-0536

Փափազյան, Ա. Հ. (1988) Օսմանյան հնագրական և դիվանագիտական փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 239-241. ISSN 0135-0536

Гюзальян, Л. Т. (1988) Неопубликованная рукопись И. А. Орбели. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 194-201. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1988) Անի քաղաքի գրչության կենտրոնը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 132-137. ISSN 0135-0536

Ազիզբեկյան, Հ. Գ. (1988) Տաթևի Ոփա քարի քարայր-ապաստարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 138-146. ISSN 0135-0536

Տեր-Պետրոսյան, Լ. Հ. (1987) Հայագիտական նոր հրատարակություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 210-220. ISSN 0135-0536

Օրդոյան, Գ. Վ. (1987) Նիկոդիմոսյան պարականոնի բեմականացման մի նոր տարբերակ XIII դարի կիլիկյան ձեռագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 141-152. ISSN 0135-0536

Ռընու, Շարլ (1987) «Ճաշոց» գրքի ծագումն ու զարգացումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 28-45. ISSN 0135-0536

Измайлова, Т. А. (1987) Маргинальный декор Ованаванкского мартиролога-чарынтира. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 183-194. ISSN 0135-0536

Վարդանյան, Յու. Հ. (1986) Հովհաննավանքի ճառընտիր ձեռագրի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 173-181. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1985) XIV դարի հիշատակարանները Անի քաղաքի և անեցիների մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 108-114. ISSN 0135-0536

Измайлова, Т. А. (1984) Декор рукописей Матенадарана №№ 2952 и 7635. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 178-193. ISSN 0135-0536

Սամվելյան, Խ. Ե. (1984) Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Մխիթարյան մատենադարանին ի Վիեննա, կազմեց Օգոստինոս Սեքուլյան, հ. 3, 1983, 1216 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 218-221. ISSN 0135-0536

Жамкочян, А. С. (1984) Фрагмент самаритянского Пятикнижия в собрании ЛО ИВАН СССР. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 205-223. ISSN 0135-0536

Каковкин, А. Я. (1984) Переплет армянской рукописи из собрания Эрмитажа (Vз-765). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 225-228. ISSN 0135-0536

Մովսիսյան, Հ. Հ. (1984) Հայերեն երկու խաղիկներ պարսկերեն ձեռագրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 219-221. ISSN 0135-0536

Մաթևոսյան, Կ. Ա. (1984) Ձեռագիր՝ գրված Անի քաղաքի Բեխենց վանքում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 221-225. ISSN 0135-0536

Ներսիսյան, Վրեժ (1983) Բրիտանական գրադարանի բառարանագրական արժեքավոր մի ձեռագիր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 76-81. ISSN 0135-0536

Измайлова, Т. А. (1983) Декор двух датированных и локализованных армянских рукописей XII века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 240-248. ISSN 0135-0536

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1983) Heide und Helmut Buschhausen. Armenische Handschriften der Mechitharisten-Congregation in Wien. Katalog zur Sonderausstellung in der Osterreichischen Nationalbibliotek. Wien, 1981, 159 S., 48 Abb.-... Zweite erveite und verbesserte Auflage. Wien, 1981, 175 S., 79 Abb. Հայդե և Հելմուտ Բուշհաուզեններ. Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության հայկական ձեռագրերը, Ավստրիական Ագգային գրադարանի հատուկ ցուցահանդեսի կատալոգ. Վիեննա, 1981, 159 Էջ, 48 նկար։ Երկրորդ ընդլայնված և ուղղված հրատարակություն, Վիեննա, 1981, 175 Էջ 79 նկար. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 211-216. ISSN 0135-0536

Амирбекян, Р. И. (1982) Миниатюры афганской рукописи Матенадарана. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 165-176. ISSN 0135-0536

Ճևահիրճյան, Մ. Հ. (1982) Կիլիկիայի Ակներ վանքի տեղադրությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 126-134. ISSN 0135-0536

Измайлова, Т. А. (1982) Декор рукописи Матенадарана № 2600. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 185-191. ISSN 0135-0536

Հակոբյան, Ա. Հ. (1981) Եղիա Արճիշեցի կաթողիկոսի նորահայտ թուղթը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 140-152. ISSN 0135-0536

Պետրոսյանց, Վ. Մ. (1981) Ապարանի շրջանի ձեռագրերը, հնատիպ գրքերը և այլ հնագրագիտական նյութերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 148-167. ISSN 0135-0536

Եգանյան, Օ. Ս. (1980) Մսերյանների հայերեն ձեոագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 287-289.

Измайлова, Т. А. (1979) Армянская миниатюрная живопись XII века (по нескольким рукописям Матенадарана). Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 165-171.

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1979) Գրիգոր Ծաղկողի «Նինջը» մանրանկարը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 115-126.

Ամալյան, Հ. Մ. (1979) Ձեռագրերի դասակարգման փորձ ըստ Մակաբայեցոց գրքերի. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 59-71.

Եգանյան, Օ. Ս. (1979) Մկրտիչ Էմինի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 259-261.

Долуханов, П. М. (1979) Палеогеография и первобытные поселения Кавказа и Средней Азии в плейстоцене и голоцене. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 62-86.

Եգանյան, Օ. Ս. (1979) Ալեքսանդրապոլի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 270-271.

Չուգասզյան, Լ. Բ. (1978) Մատենադարանի № 5576 ձեռագրի դրվագված կազմի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 117-128.

Կորխմազյան, Է. (1977) Heide und Helmut Buschhausen, mit hilfe von Eva Zimmermann, Die illuminierten armenischen Handschriften der Mechitaristen- Congregation in Wien, Wien, 1976, S. 113, Abb. 250 farb. Հայդե և Հելմուտ Բուշհաուզեններ, աշխատակցությամբ Եվա Ցիմմերմանի, Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության հայկական նկարազարդ ձեռագրերը, Վիեննա, 1976, 113 էջ, 250 գունավոր վերարտադրություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 245-248.

Измайлова, Т. А. (1977) Харбердский образец в заглавных листах рукописи Аваг Ванка 1200 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 206-220.

Измайлова, Т. А. (1975) Заглавные листы Харбердской рукописи 1160 г. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 154-168.

Կորխմազյան, Է. (1974) Sirarpie Der Nersessian, Armenian Manuscripts in the Walters Art Gallery, Baltimore, London, 1973, p. 108, pl. 8 color, pl. 243 black-and-white. Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան, Ուոլթերսի արվեստի պատկերասրահի հայերեն ձեռագրերը, Բալթիմոր, Լոնդոն, 1973, 108 Էջ, 8 տախտակ գունավոր, 243 տախտակ՝ սև և սպիտակ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 251-253.

Измайлова, Т. (1974) Каринская рукопись 1186 г. (Иван С-65). Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 259-268.

Կիրակոսյան, Գ. (1973) Colophons of armenian manuscripts, 1301-1480 Selected, Translated and Annotated by Avedis K. Sanjian. Harvard University Press, 1969. Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, 1301-1480։ Ընտրեց, թարգմանեց և ծանոթագրեց Ավետիս Սանջյանը, հրատարակությամբ Հարվարդի համալսարանի, 1969 թ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 269-271.

Մաթևոսյան, Ա. Ս. (1973) Լազարյան ճեմարանի հնագույն ձեռագիրը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 123-132.

Կորխմազյան, Է. Մ. (1972) Մատենադարանի № 7645 ձեռագրի մանրանկարների հեղինակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 145-150.

Բիհեն, Էրնեստ (1972) Մաշտոցի անվան Մատենադարանի հունարեն ձեռագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-268.

Корхмазян, Э. М. (1971) Армянские рукописи, иллюстрированные в Италии. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 247-255.

Жамкочян, А. С. (1971) Харадж Хорасана по материалам мешхедской рукописи Ибн Ал-Факиха «Ахбар Ал-Булдан». Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 174-182.

Եգանյան, Օ. (1970) Սանահնի գրատան հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 292-294.

Եգանյան, Օ. (1969) Նոր-Բայազետի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 271-277.

Ադամյան, Ա․ Հ․ (1969) Գարեգին Հովսեփյանի մի քանի անտիպ նամակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 241-248.

Զաքարյան, Լ. Ձ. (1969) «Թարգմանչաց» ավետարանի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 167-170.

Измайлова, Т. А. (1968) Истоки серии евангелистов в группе армянских малоазийских рукописей. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 241-252.

Աբուլաձե, Ի. (1966) Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հատոր Ա, կազմեցին Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան. ներածությունը՝ Օ. Եգանյանի, խմբագրությամբ՝ Լ. Խաչիկյանի, Ա. Մնացականյանի, Երևան, 1965. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 279-281.

Измайлова, Т. (1965) S. Der Nersessian. Armenian Manuscripts in the Freer Gallery of Art. Washington, 1963, 131pp., 108 pl.(Smithsonian Institution Freer Gallery of Art. Oriental Studies,№ 6). Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 287-293.

Տեր-Ղևոնդյան, Հ. (1965) Գրիգոր Տաթևացու մատյանի կազմի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 266-271.

Փափազյան, Հ. (1965) Ձեռագրերի ցուցակ, I հատոր /Պատմություն, աշխարհագրություն, գրականության տեսություն, թազքիրաներ, գեղարվեստական գրականություն և գրագրություն/, Ադրբեջանական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Բաքու, 1963, 513 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 306-310.

Ամալյան, Հ. (1964) Մատենադարանի ձեռագիր բառարանները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 204-212.

Թորոսյան, Խ. Ա. (1963) Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի ձեռագրերն ու խմբագրությունները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 137-150.

Сидорова, Н. А. (1961) О фонде средневековых рукописей Национальной библиотеки Франции и об организации работы в „Школе Хартий “ в Париже. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 115-121.

Խաչերյան, Լ. (1960) Սիրարփի Տեր-Ներսեսյան, Հայերեն ձեռագրերի մի ցուցակ, Չեստըր Բետտիի գրատուն, Դուբլին, 1958, երկու հատորով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 216-221.

Փափազյան, Հ. and Բարթիկյան, Հ. (1959) ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Մասն Բ, կազմեց Լ.Ս.Խաչիկյան, Հայկ.ՍՍՌ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան, 1958, 600 էջ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 4 . pp. 322-327.

Խաչիկյան, Լ. (1959) Հայկական ՍՍՌ Մինիստրների Սովետին առընթեր գիտա-հետազոտական ինստիտուտ «Մատենադարանը». Պատմա-բանասիրական հանդես, 2-3 . pp. 375-388.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1958) Հայկական մի քանի ծածկագրությունների վերծանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 173-189.

This list was generated on Tue Jan 19 05:57:44 2021 AMT.