Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Items where Year is 1958

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items: 79.

Խաչիկյան, Լ. Ս. (1958) XIV-XV դարերի հայկական գյուղական համայնքի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 110-134.

Բաբայան, Ա. Ս. (1958) XIX դարի հայ գրողները և Շիլլերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 168-182.

Չալոյան, Վ. Կ. (1958) XVII-XVIII դարերի հայ փիլիսոփայության ֆեոդալական ուղղության գնահատման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 135-153.

Փափազյան, Հ. Դ. (1958) «Բեյթ-ուլ-մալ»-ի ինստիտուտը և հայ ֆեոդալների հողերի բռնագրավումները XV դարում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 193-203.

Մարտիրոսյան, Ն. (1958) «Գիլգամեշ» դյուցազներգությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 75-83.

Գալստյան, Ա. (1958) «Մանր ժամանակագրություններ 13-18-րդ դդ.», կազմեց Վ.Հակոբյան. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 276-280.

Գրիգորյան, Գ. Ա. (1958) «Սասունցի Դավիթ» էպոսի ժողովրդայնության պրոբլեմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 97-113.

Чхетия, Ш. (1958) Армяне в Тбилиси в шестидесятых годах XIX в. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 161-167.

Гинзбург, И. (1958) Армянские художники первой половины XIX века. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 106-135.

Степанян, Р. (1958) Г. Тигранов, Армянский музыкальный театр. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 278-283.

Нерсисян, М. Г. (1958) Декабристы в Армении В 1826-1828 гг. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 40-64.

Мартиросян, А. А. (1958) Идолы из раскопок Кармир-блура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 114-139.

Абрамян, Р. А. (1958) Из истории армяно-индийских связей. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 162-172.

Дрампян, Р. Г. (1958) Пейзажи Армении в искусстве М.Сарьяна. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 163-172.

Ризаев, С. (1958) С. Г. Арешян, Армянская печать и царская цензура. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 305-311.

Григорян, Г. (1958) С. С. Аревшатян, Философские взгляды Григора Татеваци. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 280-286.

Ավդալբեգյան, Թ. (1958) Աբ-ի-Քուրան ջրանցքը Պարսկաստանում ու համանուն աբիքուրան հարկը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 190-193.

Մկրյան, Մ. (1958) Աբ.Մովսիսյան, Ուրվագծեր հայ դպրոցի և մանկավարժության պատմության. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 275-277.

Պարտիզունի, Վ. Զ. (1958) Ալեքսանդր Շիրվանզադե /Ծննդյան 100-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 18-40.

Ստեփանյան, Գ. (1958) Ակադեմիայի Գրականության և արվեստի թանգարանը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 294-300.

Քոլանջյան, Ս. (1958) Արևելագիտական նոր հանդես. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 271-275.

Մուրվալյան, Ա. Ա. (1958) Բայի սեռերը գրական նոր հայերենում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 41-58.

Մկրտչյան, Լ. Կ. (1958) Բիրմայի արտաքին գործոց նախարարի մի նամակը՝ ուղղված կաթողիկոս Գևորգ Դ-ին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 268-270.

Խմբագրական, (1958) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 318-320.

Խմբագրական, (1958) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 328-330.

Խմբագրական, (1958) Բովանդակություն; Содержание; Contents. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 309-311.

Վարոսյան, Ռ. (1958) Գիտա-հետազոտական նոր հաստատություն. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 314-316.

Սարգսյան, Ե. and Եգանյան, Հ. (1958) Գիտությունների ակադեմիայի Արևելագիտության սեկտորը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 316-317.

Իսայան, Թ. (1958) Գիտությունների ակադեմիայի միջազգային կապերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 312-313.

Ղազարյան, Ս. (1958) Գր. Ղափանցյան, Պատմա-լեզվաբանական աշխատութուններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 271-276.

Մեսրոպ, Լևոն (1958) Գրիգոր Նարեկացու մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 267-270.

Աղաբաբյան, Ս. Բ. (1958) Ժողովրդական կերպարները Ա.Բակունցի պատմվածքներում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 136-149.

Խմբագրական, (1958) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 310-317.

Խմբագրական, (1958) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 323-327.

Խմբագրական, (1958) Լրատու. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 303-307.

Խմբագրական, (1958) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . p. 2.

Խմբագրական, (1958) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . p. 2.

Խմբագրական, (1958) Խմբագրական կոլեգիա. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . p. 2.

Խմբագրական, (1958) Խմբագրության կողմից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 3-4.

Հարությունյան, Ն. Վ. (1958) Կարմիր-բլուրի նորագյուտ սեպագիր աղյուսակը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 200-213.

Մուրադյան, Մ. Հ. (1958) Կոմիտասի անտիպ նամակները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 245-267.

Աբրահամյան, Ա. (1958) Հ. Մանանդյան, Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հ. Բ։. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 293-299.

Ոսկանյան, Վ. (1958) Հ. Քյուրտյանի «Իսրայել Օրի» հոդվածաշարի առիթով. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 287-293.

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1958) Հայ բարբառագիտական հետազոտությունների հիմնական արդյունքները Սովետական Հայաստանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 18-39.

Ղարիբյան, Ա. Ս. (1958) Հայ բարբառների ծագման հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 240-266.

Քալաշյան, Վ. and Բարխուդարյան, Վ. (1958) Հայ ժողովրդի պատմության մշտական ցուցահանդես. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 292-295.

Բարխուդարյան, Վ. (1958) Հայաստանի ժողովրդական տնտեսության և կուլտուրայի նվաճումների ցուցահանդես Երևանում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 301-303.

Առաքելյան, Բ. Ն. (1958) Հայաստանի միջնադարյան քաղաքների բնակչության սոցիալական կազմը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 39-66.

Հովհաննիսյան, Ա. (1958) Հայերի ռուսական կողմնորոշման նախապատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 65-109.

Երեմյան, Ս. Տ. (1958) Հայերի ցեղային միությունը Արմե-Շուպրիա երկրում. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 59-74.

Մուրվալյան, Ա. and Առաքելյան, Վ. (1958) Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Լեզվի Ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 292-294.

Մարուխյան, Ար. (1958) Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 289-291.

Աբրահամյան, Ա. Գ. (1958) Հայկական մի քանի ծածկագրությունների վերծանությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 173-189.

Մնացականյան, Աս. (1958) Հայրենների և Նահապետ Քուչակի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 234-257.

Մելիքսեթ-Բեկ, Լ. Մ. (1958) Հին Թբիլիսիի և հայ-վրացական կուլտուրական կապերի պատմությունից. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 150-160.

Կարինյան, Ա. (1958) Հոկտեմբերյան սոցիալիստական Մեծ ռևոլյուցիան և հայ կուլտուրայի ծաղկումը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 5-17.

Քալաշյան, Վ. (1958) Հովհ.Ինճիկյան, Բոգդան Կնունյանց. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 286-291.

Գրիգորյան, Գ. Հ. (1958) Հովհաննես Իմաստասերի փիլիսոփայական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 188-200.

Մնացականյան, Ս. Խ. (1958) Միջնադարյան Հայաստանի շինարարական գործի կազմակերպման մի քանի հարցերը և քարագործ վարպետների նշանագրերը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 84-105.

Ջրբաշյան, Էդ. Մ. (1958) Միքայել Նալբանդյանը և արևմտաեվրոպական գրականությունը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 67-96.

Աղայան, Է. Բ. (1958) Նոր հայերեն բարբառների առաջացման հարցի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 211-233.

Իսրայելյան, Մ. Ա. (1958) Ուրարտագիտական դիտողություններ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 204-210.

Բարթիկյան, Հ. Մ. (1958) Պավլիկյան համայնքի կազմակերպության հարցի շուրջը. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 183-187.

Ժամկոչյան, Հ. Գ. (1958) Պատմաբանասիրական դիտողություններ Ֆրիկի և նրա տաղերի մասին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 194-244.

Սարգսյան, Գր. (1958) Պրոլետարական գրող-ռևոլյուցիոները (Մ.Արազու ծննդյան 80-ամյակի առթիվ). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 140-150.

Մուրադյան, Հր. (1958) Ռ.Պատկանյանին տրված մի սխալ գնահատականի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 214-239.

Քոլանջյան, Ս. Է. (1958) Ռումինահայ տաղանդավոր բնանկարիչ Թեոդոր Մ.-Աստվածատուր Բըյըկլյան(1837-1897). Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 186-192.

Խուրշուդյան, Լ. (1958) Ս. Գ. Շահումյան, Ընտիր երկեր. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 299-305.

Ազատյան, Հայկ (1958) Սովետական ժողովուրդների պատմագրության նվաճումները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 3-12.

Գրիգորյան, Մ. Վ. (1958) Սովետահայ ականավոր ճարտարապետը /Ալ.Թամանյանի ծննդյան ութսունամյակի առթիվ. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 154-162.

Թովմասյան, Ս. Ս. (1958) Ստ.Պալասանյանի փիլիսոփայական և սոցիոլոգիական հայացքները. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 173-185.

Բարսեղյան, Խ. Հ. (1958) Ստեփան Շահումյան /Ծննդյան 80-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 3-17.

Խմբագրական, (1958) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 1 . pp. 304-309.

Խմբագրական, (1958) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 318-322.

Խմբագրական, (1958) Սփյուռքահայ կյանք. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 296-302.

Գրիգորյան, Հր. (1958) Վահան Թեքեյանի ստեղծագործական ուղին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 151-161.

Միրզոյան, Լ. (1958) Վիկտոր Համազասպի Համբարձումյան /Ծննդյան 50-ամյակի առթիվ/. Պատմա-բանասիրական հանդես, 3 . pp. 284-289.

Ռշտունի, Վ. Հ. (1958) Ֆեոդալական հարաբերություններն Արևելյան Հայաստանում Ռուսաստանին միանալու նախօրյակին. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 13-38.

Анасян, А. С. (1958) „История Хотинской войны“ Иоаннеса Каменецкого. Պատմա-բանասիրական հանդես, 2 . pp. 258-286.

This list was generated on Mon Mar 8 03:31:17 2021 AMT.